Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infografika: Kto je lepší investor, ženy alebo muži?

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Infografika: Kto je lepší investor, ženy alebo muži?

  1. 1. Kto je lepší INVESTOR, ženy alebo muži? Slobodní muži si myslia, že dokážu lepšie oceniť hodnotu aktív ako ostatní účastníci trhu, ale mýlia sa Ženatí muži sú lepší investori dosahujú o pol percenta vyšší ročný výnos 0,5% Manželstvo pomáha mužom odstrániť ilúziu, že môžu mať kontrolu a vplyv aj nad náhodnými a nepredvídateľnými udalosťami Slobodní muži viac riskujú a obchodujú príliš často, strácajú preto na poplatkoch brokerom a na daniach Dôvodom sú ženy, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia svojich manželov Ženy sa správajú pri investovaní racionálnejšie a majú vyššiu averziu voči riziku Ženy prekonávajú výnosmi z investovania nielen slobodných, ale aj ženatých mužov

×