Presentació de la
Carpeta del ProfessionalCarpeta del Professional
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
Carpeta del professional.
Els diferents col∙lectius de clients i les seves Carpetes:
Clients Carpetes  Entrada en 
funcion...
Carpeta del professional. Ús
I di d d l’ú d’IIndicadors de l’ús d’Internet
2004 2009 Increment
Autoliquidacions i estimaci...
Carpeta del professional. Què és?
É i d ió d li i à i lÉs una eina de gestió de clients i tràmits, per als 
professionals....
Carpeta del professional. Què és?
A é d blAspectes més destacables. 
é è i i ió d l ib l d dAccés, prèvia autorització del...
Carpeta del professional. Què és?
Aspectes més destacables (cont.) 
A la vista de les dades dels clients, es poden realitz...
Carpeta del professional. Què és?
Procés d'el∙laboració de la carpeta del professional
Entrevistes amb despatxos per conèi...
Carpeta del professional. Premissa
Totes les dades i antecedents en poder d'una Administració 
tributària tenen caràcter r...
Carpeta del professional. Marc legal
Llei general tributària, de 18.12.2003
Reglament de gestió i inspecció, de 27.07.2007...
Carpeta del professional. A qui va dirigida?
Està dirigida a professionals col∙legiats o associats i adherits 
als conveni...
Representacions. Què són?
Só l i bl f i l i liSón relacions establertes entre professionals i clients, que 
acrediten als ...
Representacions. Com es gestionen?
A é d l Mòd l d ió é i dA través del Mòdul de representació, que és una eina creada 
pe...
Carpeta del professional. Accés
El f i l d à di l C d l f i l iEl professional podrà accedir a la Carpeta del professional...
Carpeta del professional. Accés
13
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
5 6
1 7 8
3
14
22
4
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
15
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
16
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
17
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
18
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
19
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
20
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
21
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
22
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
Carpeta del professional. Gestió d’empleats
El f i l i d d d d à d lEl professional independent o despatx podrà delegar en...
Carpeta del professional. Gestió d’empleats
El professional independent o despatx podrà: 
Registrar un nou empleat.
Veure ...
Carpeta del professional. Representacions
Les autoritzacions només seran necessàries per veure dades 
dels clients i reali...
26
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
Carpeta del professional. Representacions
Fixes 
El professional  representa al client de forma continuada durant un 
perí...
Carpeta del professional. Representacions
Puntuals 
El professional  representa a un client que no és client habitual. 
Au...
29
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
30
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
31
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
Tràmits de la Carpeta. I la resta de tràmits?
La resta de tràmits es fan a través de la pàgina web de l'Institut 
Municipa...
Tràmits de la Carpeta. Autoritzacions
L'IMH ha realitzat el bolcat  massiu de les dades que en té 
dels professionals adhe...
Tràmits de la Carpeta. Millores aportades
Veure dades dels clients: 
Les dades que veiem a la Carpeta estan sempre actuali...
Tràmits de la Carpeta. Millores aportades
Obtenció de certificats de pagament: Pot imprimir el document per 
la seva impre...
Tràmits de la Carpeta. Millores aportades
Alguns tràmits permeten adjuntar la documentació 
requerida:
Canvi d'adreça fisc...
Tràmits de la Carpeta. Millores aportades
Els impostos, les taxes, els preus públics i les multes es 
poden pagar mitjança...
Carpeta del professional. Eines de suport
Nova guia de gestions electròniques per a professionals:
L'Institut Municipal d'...
39Gràcies per la seva atencióp
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rafael Olañeta

819 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rafael Olañeta

 1. 1. Presentació de la Carpeta del ProfessionalCarpeta del Professional Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 2. 2. Carpeta del professional. Els diferents col∙lectius de clients i les seves Carpetes: Clients Carpetes  Entrada en  funcionament Consultes  durant 2009 1 funcionament durant 2009 Ciutadans  Carpeta del ciutadà Gener 2003 58.936 Empreses i entitats  Carpeta de les  empreses i entitats Desembre 2005 27.417 p Professionals Carpeta dels  f i l Juny 2010 Usuaris  potencials professionals 38.000 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 3. 3. Carpeta del professional. Ús I di d d l’ú d’IIndicadors de l’ús d’Internet 2004 2009 Increment Autoliquidacions i estimacions de  Plus Vàlua 34.541 51.719 49% 2 Tràmits automàtics (duplicats,  domiciliacions, autoliquidacions  18.578 160.751 765%, q IVTM, cites, impresos, ...) Tràmits iniciats per Internet (canviTràmits iniciats per Internet (canvi  titular IBI, canvi d'adreça fiscal, ...) 10.208 40.004 291% Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 4. 4. Carpeta del professional. Què és? É i d ió d li i à i lÉs una eina de gestió de clients i tràmits, per als  professionals. És la nova aplicació portal que permet als professionals queÉs la nova aplicació portal que permet als professionals que  interactuïn amb l’Ajuntament, obtenir informació dels seus  clients i fer tràmits telemàticament en nom d'ells.clients i fer tràmits telemàticament en nom d ells. La carpeta és d'ús voluntari i gratuït. Només cal: Pertànyer a un Col∙legi Oficial o Associació 3y g Estar adherit al conveni signat entre el seu Col∙legi o Associació  respectiu i l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Di d i l ò iDisposar de signatura electrònica Tenir concedida la representació per part del client a favor del  professional (aquesta autorització es realitzarà sense desplaçament p ( q p ç físic del client ni del professional). L’accés a aquest tràmit i a la  Carpeta del professional es fa a través de la pàgina web de l'IMH  (www.bcn.cat/hisenda) Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (www.bcn.cat/hisenda)
 5. 5. Carpeta del professional. Què és? A é d blAspectes més destacables.  é è i i ió d l ib l d dAccés, prèvia autorització del contribuent, a les dades  principals que té l’Institut Municipal d’Hisenda dels clients del  professional:p > Dades identificatives (nom i cognoms o raó social, domicili fiscal i NIF) 4 > Pagaments fets en els darrers dotze mesos > Deutes pendents de pagament > Immobles a la ciutat de Barcelona, obligats al pagament de l’IBI > Vehicles domiciliats a Barcelona, obligats al pagament de l’IVTM > Activitats econòmiques sotmeses al pagament de l’IAE o a la recollida de residus > Plus vàlues pagades > Guals > Multes/Sancions > Domiciliacions bancàries vigents Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 6. 6. Carpeta del professional. Què és? Aspectes més destacables (cont.)  A la vista de les dades dels clients, es poden realitzar els p següents tràmits: > Domiciliar el pagament de tributs > Obtenir documents de pagament de tributs i multes tant en període  voluntari com executiu 5 > Obtenir certificats de pagament > Presentar telemàticament sol∙licituds de devolució d’ingressos > Comunicar un canvi d’adreça fiscal> Comunicar un canvi d adreça fiscal > Presentació telemàtica d’al∙legacions o recursos contra multes > Presentació telemàtica de recursos contra tributs > Pagaments amb targeta o càrrec en compte > Autoliquidacions i estimacions de l’Impost de Plus Vàlua > Comunicació del canvi de titularitat a efectes de l’IBI Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 7. 7. Carpeta del professional. Què és? Procés d'el∙laboració de la carpeta del professional Entrevistes amb despatxos per conèixer millor la seva forma de  treballar i les seves necessitats. Realització de test d'usabilitat 6 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 8. 8. Carpeta del professional. Premissa Totes les dades i antecedents en poder d'una Administració  tributària tenen caràcter reservat. Aquestes dades només es poden facilitar al propi interessat  o a d'altres persones degudament autoritzades 7 o a d altres persones degudament autoritzades. (art 95 de la Llei general tributària de 18 de desembre de(art. 95 de la Llei general tributària, de 18 de desembre de  2003) Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 9. 9. Carpeta del professional. Marc legal Llei general tributària, de 18.12.2003 Reglament de gestió i inspecció, de 27.07.2007 Llei de protecció de dades, de 13.12.1999 Reglament de protecció de dades, de 21.12.2007 Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics de  22 06 2007 8 22.06.2007 Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del  Procediment administratiu comú Llei reguladora del RègimProcediment administratiu comú, Llei reguladora del Règim  especial de Barcelona i Ordenança d'Administració  electrònica de Barcelona, Llei reguladora de les Bases del e ect ò ca de a ce o a, e egu ado a de es ases de Règim Local, Llei de règim jurídic i de procediment de les  administracions públiques de Catalunya, ... Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 10. 10. Carpeta del professional. A qui va dirigida? Està dirigida a professionals col∙legiats o associats i adherits  als convenis signats amb l’Ajuntament, que representen a  li t ( i t d )clients (ciutadans o empreses). El f i l d t 9 Els professionals poden actuar com :  P f i l i d d tProfessionals independents Societats (SL, SCP, ...)Societats (SL, SCP, ...) Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 11. 11. Representacions. Què són? Só l i bl f i l i liSón relacions establertes entre professionals i clients, que  acrediten als professionals  per actuar telemàticament en  nom dels seus clients davant de l'Administraciónom dels seus clients, davant de l Administració. Els elements de la representació són tres: el representant, el  representat i els permisos delegats.representat i els permisos delegats. Representant : És el professional  a qui el client delega els permisos  per realitzar tràmits en el seu nom.  É 10 Representat : És el client que delega els permisos al professional.  Permisos : Permisos que el client li ha delegat al professional per  realitzar tràmits o veure dades.realitzar tràmits o veure dades. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 12. 12. Representacions. Com es gestionen? A é d l Mòd l d ió é i dA través del Mòdul de representació, que és una eina creada  per gestionar i garantir la validesa de les relacions entre els  professionals (representants) i els clients (representats) esprofessionals (representants) i els clients (representats), es  defineix: Quin professional representa a un client Quins tràmits pot fer el professional en el seu nom 11 Quin nivell de dades el professional pot veure del seu client l òd l d ió bé i l iEl Mòdul de representació també gestiona els permisos  assignats als representants dins la carpeta del professional: L'accés a la carpeta del professional Les peticions i revocacions de les representacions dels clients Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Les peticions i revocacions de les representacions dels clients
 13. 13. Carpeta del professional. Accés El f i l d à di l C d l f i l iEl professional podrà accedir a la Carpeta del professional, si  té instal∙lat un certificat digital dels relacionats a continuació  i està donat d’alta al mòdul de representació amb permísi està donat d alta al mòdul de representació amb permís  per accedir‐hi. El primer que farà l’aplicació és demanar amb quin certificatEl primer que farà l aplicació és demanar amb quin certificat  vol autenticar‐se. Els certificats digitals admesos són: FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 12 ANF Autoridad de Certificación AC FirmaProfesional CATC t EC idCAT A è i C t l d C tifi ióCATCert EC, idCAT, Agència Catalana de Certificació ACA Autoridad de Certificación de la Abogacía DNI ElectrònicDNI Electrònic AC Camerfirma ANCERT, Agencia Notarial de Certificación Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 14. 14. Carpeta del professional. Accés 13 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 15. 15. 5 6 1 7 8 3 14 22 4 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 16. 16. 15 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 17. 17. 16 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 18. 18. 17 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 19. 19. 18 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 20. 20. 19 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 21. 21. 20 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 22. 22. 21 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 23. 23. 22 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 24. 24. Carpeta del professional. Gestió d’empleats El f i l i d d d d à d lEl professional independent o despatx podrà delegar en un  empleat els seus permisos per: Realitzar tràmits en nom dels seus clients Veure les dades dels seus clientsVeure les dades dels seus clients Accedir a la Carpeta del professional Demanar o revocar representacions dels clients 23 Els tipus de delegacions que el professional podrà realitzar  són: Per a uns clients i permisos determinats Per a uns clients determinats, TOTS els permisos Per a uns permisos determinats TOTS els clients Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Per a uns permisos determinats, TOTS els clients
 25. 25. Carpeta del professional. Gestió d’empleats El professional independent o despatx podrà:  Registrar un nou empleat. Veure els seus empleats. 24 Donar de baixa un empleat. Consultar els permisos delegats. Delegar nous permisos a un empleatDelegar nous permisos a un empleat  Eliminar permisos ja delegats a empleats. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona p j g p
 26. 26. Carpeta del professional. Representacions Les autoritzacions només seran necessàries per veure dades  dels clients i realitzar determinats tràmits. Els tipus de representacions que el professional podrà  demanar dels nous clients per a realitzar tràmits o veure 25 demanar dels nous clients, per a realitzar tràmits o veure  dades en el seu nom, poden ser puntuals o fixes. Haurà d'introduir les dades del client i els tràmits i permisos  pels als quals demana la representació. pe s a s qua s de a a a ep ese tac ó Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 27. 27. 26 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 28. 28. Carpeta del professional. Representacions Fixes  El professional  representa al client de forma continuada durant un  període de temps establertperíode de temps establert. Aquesta representació es gestiona des del mòdul de representació. 27 El client pot disposar o no de certificat digital personal. Si té tifi t l é d’ lt d l t ió é t t l t> Si té certificat, el procés d’alta de la representació és totalment  automàtic. > Si no té certificat, el procés implicarà un enviament per correu de la  d ió l ibdocumentació al contribuent. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 29. 29. Carpeta del professional. Representacions Puntuals  El professional  representa a un client que no és client habitual.  Autorització puntual només per realitzar un tràmit concret una solaAutorització puntual només per realitzar un tràmit concret una sola  vegada.  28 Aquesta representació es gestiona directament des de la carpeta. El client pot disposar o no de certificat digital personalEl client pot disposar o no de certificat digital personal. > Si té certificat, el procés d’alta de la representació és totalment  automàtic. > Si no té certificat, el professional haurà d'adjuntar la documentació  acreditativa al fer el tràmit i aquesta es validarà per part del  departament d’atenció no presencial de l’IMH. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 30. 30. 29 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 31. 31. 30 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 32. 32. 31 Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 33. 33. Tràmits de la Carpeta. I la resta de tràmits? La resta de tràmits es fan a través de la pàgina web de l'Institut  Municipal d'Hisenda (www bcn cat/hisenda)Municipal d Hisenda (www.bcn.cat/hisenda). Es preveu que a curt termini s’incorporin tots els tràmits queEs preveu que a curt termini s incorporin tots els tràmits, que  de moment no estan dins la carpeta del professional, com són: Pagament fraccionat de tributs i multes municipals 32Pagament fraccionat de tributs i multes municipals Rectificació d’errors ortogràfics del nom i/o cognoms, del NIF o de  l’adreça Autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica Autoliquidació del preu públic de residus municipals Certificat negatiu de deute  Cites Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 34. 34. Tràmits de la Carpeta. Autoritzacions L'IMH ha realitzat el bolcat  massiu de les dades que en té  dels professionals adherits als convenis fins la posada endels professionals adherits als convenis fins la posada en  marxa de la Carpeta del professional. Posteriorment, com  fins ara, els col∙legis o associacions ens faran arribar lesfins ara,  els col legis o associacions ens faran arribar les  noves adhesions. 33 Les autoritzacions que obren en poder dels professionals  deixaran de tenir validesa. Per tant les autoritzacions dels  clients per aquells tràmits en els que hi siguin necessàries  s'hauran de canalitzar a través de la Carpeta del  f i l t t i f d d l C t d l f i lprofessional, tant si es fan des de la Carpeta del professional  como si és des de fora d’aquesta. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 35. 35. Tràmits de la Carpeta. Millores aportades Veure dades dels clients:  Les dades que veiem a la Carpeta estan sempre actualitzades. q p p Estalvi en la introducció de dades:Estalvi en la introducció de dades: Per a facilitar la realització de tràmits, el llistat dels objectes  fiscals (tributs i multes del client), permet seleccionar‐los  ò d t it t d’i t d i l i i í it 34 còmodament, sense necessitat d’introduir‐los i així evitar  possibles errors. Sense esperes. Els següents tràmits passen a ser finalistes: Emissió de documents de pagament de multes i tributs: Pot p g imprimir el document per la seva impressora i pagar‐lo a través  d'Internet, al moment. Ja no  haurà d'esperar l'enviament per correu  postal o electrònic Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona postal o electrònic.
 36. 36. Tràmits de la Carpeta. Millores aportades Obtenció de certificats de pagament: Pot imprimir el document per  la seva impressora al moment. Ja no  haurà d'esperar l'enviament  per correu postal o electrònic. Al l i i b lt El f i l d à tAl∙legacions i recursos sobre multes: El professional podrà presentar  a través de la carpeta les al∙legacions o recursos en nom del seu  client i adjuntar‐hi la documentació oportuna. 35 Al∙legacions i recursos sobre tributs: El professional podrà presentar  a través de la carpeta les al∙legacions o recursos en nom del seua través de la carpeta les al∙legacions o recursos en nom del seu  client i adjuntar‐hi la documentació oportuna. Sol∙licitud de devolució d'ingressos: El professional podrà presentar  a través de la carpeta les sol∙licituds de devolucions en nom del seu  client i adjuntar‐hi la documentació oportuna. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona j p
 37. 37. Tràmits de la Carpeta. Millores aportades Alguns tràmits permeten adjuntar la documentació  requerida: Canvi d'adreça fiscal  Canvi de titular de l'Impost sobre Béns Immobles Al l i b ib l d à iAl∙legacions o recursos sobre tributs o multes de trànsit Devolució d'ingressos Autoliquidació de plus vàlua si es fa el pagament per Internet 36Autoliquidació de plus vàlua, si es fa el pagament per Internet. Dóna l’opció de fer lots de tràmits:Dóna l opció de fer lots de tràmits: Per domiciliació bancària, agrupen diversos objectes d'igual o  diferent tribut, del mateix titular (3 IBI + 15 IAE + 5 IVTM + ...) Fins ara només es podia fer una domiciliació de cada tribut per  tràmit (1 IAE + 1 IBI + 1 IVTM + ...) Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 38. 38. Tràmits de la Carpeta. Millores aportades Els impostos, les taxes, els preus públics i les multes es  poden pagar mitjançant càrrec en el compte delpoden pagar mitjançant càrrec en el compte del  professional: Autoliquidació de la plus vàluaAutoliquidació de la plus vàlua Emissió de documents de pagament de tributs i multes Pagament de rebuts emesos per l’Ajuntament de Barcelona 37 Es pot fer el seguiment dels tràmits iniciats des de la  carpeta, per comprovar en quin estat es troben. Disposar d'un portal de gestió de clients. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 39. 39. Carpeta del professional. Eines de suport Nova guia de gestions electròniques per a professionals: L'Institut Municipal d'Hisenda l’ha enviat als Col∙legis i p g Associacions per a la seva difusió, via correu electrònic,  entre els col∙legiats/associats. Guia de la Carpeta del Professional: aquest document  38 explica de forma senzilla el funcionament de la carpeta. Telèfon de suport:   934 023 734 Correu electrònic:  imhad@bcn.cat Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
 40. 40. 39Gràcies per la seva atencióp Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

×