Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miquel Casademont

994 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miquel Casademont

 1. 1. Setenes Jornades de signatura electrònica Espai “conferències” Dia 27 /10/2010 de 8’30 h. a 9’30 h. Cal realment preservar les signatures electròniques?” Mecanismes per garantir el valor evidencial dels documents electrònics Resum de la intervenció de Miquel Casademont Donay El recurs a iArxiu com a mecanisme de preservació dels documents electrònics. L’exemple dels volums d’actes de qualificacions acadèmiques de la Universitat de Girona Es reporta l’experiència de la Universitat de Girona davant la necessitat de donar resposta a una problemàtica d’autentificació i validació electrònica d’actes de qualificació acadèmica dels estudiants, originàriament generades en suport paper i signatura manuscrita, per part del secretari general de la Universitat com a titular de la fe pública universitària. El procés es basà en els pressupòsits que les actes de qualificacions són un document administratiu que evidencia l’exercici de la potestat administrativa de la qualificació acadèmica i que són de conservació permanent. Amb la finalitat doncs de garantir els requisits propis d’aquests documents administratius i els seus valors evidencials, es recorregué a l’ús de la signatura electrònica reconeguda per autenticar i validar els volums en què s’havien agrupat les actes de qualificacions i a la plataforma de preservació i arxiu digital iArxiu de CATCert per mantenir-los i conservar-los al llarg del temps de manera que poguessin tenir efectes administratius i jurídics sempre que calgués. Les primeres passes per a la materialització d’aquest procés es donaren massa prematurament (2005) ja que les eines i les plataformes que l’havien de sustentar no havien assolit un nivell suficient de desenvolupament o no estaven disponibles, igualment com el marc normatiu. El procés no es pogué culminar. L’avaluació de les mancances inicials i l’evolució tecnològica i normativa permeteren replantejar el projecte i culminar-lo amb èxit el 2009 mitjançant la revalidació i reautenticació dels volums d’actes de qualificacions electrònics mitjançant la seva generació de conformitat amb l’estàndard ISO 19005-1 (pdf/A-1), l’aplicació de signatura electrònica reconeguda, desincrustada del document i en format XAdES, associada a un segellat de temps, amb l’acompanyament de les corresponents plantilles de metadades, elements, tots ells, que possibilitaren l’ingrés dels volums electrònics a iArxiu i la seva consegüent preservació i gestió per aquesta plataforma.
 2. 2. 1 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre
 3. 3. 2 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre El recurs a iArxiu com a mecanisme de preservació dels documents electrònics. L’exemple dels volums d’actes de qualificacions acadèmiques de la Universitat de Girona. VII Jornades de Signatura Electrònica 2010 CATCert Barcelona, 27 d’octubre de 2010
 4. 4. 3 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Diligència d’autentificació de les actes de qualificacions acadèmiques (2005)
 5. 5. 4 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Exemple de signatura d’actes de qualificacions revocada (2005)
 6. 6. 5 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Certificat d’autenticitat volum d’actes de qualificacions (2009) - I
 7. 7. 6 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Diligència d’autentificació de les actes de qualificacions acadèmiques (2005) (2009 Imatge)
 8. 8. 7 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Fitxer .xml de la signatura detached XAdES dels volums d’actes de qualificacions 2009 (I)
 9. 9. 8 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Fitxer .xml de la signatura detached XAdES dels volums d’actes de qualificacions 2009 (II)
 10. 10. 9 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Formació del PIT (I) de les actes de qualificacions
 11. 11. 10 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Formació del PIT (II) de les actes de qualificacions
 12. 12. 11 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Exemple de plantilla de metadades associada al volum i la signatura que conjuntament formen el PIT
 13. 13. 12 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Exemple de plantilla de metadades associada al volum i la signatura en el procés d’ingesta del PIT
 14. 14. 13 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Exemple fase d’ingrés d’un PIT: preservació de la signatura electrònica i comprovació ingrés correcte
 15. 15. 14 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Recuperació de les metadades d’un PIA d’actes de qualificacions
 16. 16. 15 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Recuperació d’un PIC d’actes de qualificacions: Opcions
 17. 17. 16 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Recuperació d’un PIC d’actes de qualificacions Metadades del PIA sense fitxers de signatura i document pdf/a (I)
 18. 18. 17 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Recuperació d’un PIC d’actes de qualificacions: PIC amb fitxers en B64 (xml) (metadades + signatura )
 19. 19. 18 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Recuperació d’un PIC d’actes de qualificacions: ZIP (inclou PIC (xml) més fitxers pdf/A-1)
 20. 20. 19 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Informe d’evidència de les actes de qualificacions acadèmiques - I
 21. 21. 20 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Informe d’evidència de les actes de qualificacions acadèmiques - II
 22. 22. 21 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Informe d’evidència de les actes de qualificacions acadèmiques - III
 23. 23. 22 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Arxiu UdG pdf/A + signatura xades ZIP Plantilla XML Metadades PIT Pre-ingrés Seqüència del procés i les funcionalitats de preservació documental a iArxiu (I) CATCert iArxiu PIA IngrésiArxiu pdf/A + signatura xades ZIP + + Metadades 2 iArxiu Metadades Metadades 1 UdG
 24. 24. 23 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre Seqüència del procés i les funcionalitats de preservació documental a iArxiu (II) CATCert iArxiu PIA pdf/A + signatura xades ZIP + + Metadades 2 iArxiu Metadades Metadades 1 UdG pdf/A signatura XML + + PIC CONSULTES: 1) PIA (Metadades) 2) PIC 3) Informe d’evidència 4) Historial d’accions Arxiu UdG Metadades UdG + iArxiu
 25. 25. 24 Barcelona, 27 d’octubre de 2010 Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

×