Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frederic Casanovas

873 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frederic Casanovas

 1. 1. www.upc.edu Signatura electrònica: visió dels  usuaris i captació de les seves  expectatives Universitat Politècnica de Catalunya VII Jornades de Signatura Electrònica Octubre de 2010 1
 2. 2. www.upc.edu Quatre preguntes... 1. Canals de relació amb els usuaris. 2. Punts de millora. 3. Necessitats a mig i llarg termini. 4. Què pot fer CATCert per vosaltres i els  vostres usuaris? 2
 3. 3. www.upc.edu Qui són els nostres usuaris? 3 Personal Docent i Investigador   Personal d’Administració i Serveis Relació amb la Universitat: Identificació, tràmits i  signatura de documents  universitaris. Relació amb ministeris Educació,  Ciència i  Innovació i Industria,  Turisme i Comerç.
 4. 4. www.upc.edu Qui són els nostres usuaris? 4 Estudiantat Ciutadania en general Relació amb la universitat Identificació i tràmits.
 5. 5. www.upc.edu 1. Canals de relació amb els  usuaris 5
 6. 6. www.upc.edu 2. Punts de millora 6 Un mecanisme de distribució del  certificat, del PIN i del PUK que faciliti la  gestió als usuaris. Actualment L’oblit del PIN i el PUK invalida el certificat i el  carnet universitari S’ha de fer un carnet nou S’ha de sol∙licitar un nou certificat El CATCert ha desenvolupat i posa en  funcionament un model de distribució del  certificat basat en el correu electrònic que  millora la situació actual.  El CATCert ha desenvolupat i posa en  funcionament un model de distribució del  certificat basat en el correu electrònic que  millora la situació actual. 
 7. 7. www.upc.edu 2. Punts de millora 7 Incloure les claus de certificació en els  principals navegadors d’Internet, IExplorer i  Firefox Actualment Si es navega per un Web securitzat amb un  certificat del CATCert i no s’han instal∙lat les  corresponents claus al navegador Es mostren missatges d’alerta que confonen a  l’usuari El CATCert està treballant des de fa  molt de temps per resoldre aquest  problema, que resta obert El CATCert està treballant des de fa  molt de temps per resoldre aquest  problema, que resta obert
 8. 8. www.upc.edu 2. Punts de millora 8 Aconseguir el reconeixement en plenes  garanties dels certificats del CATCert en  totes les administracions de l’estat. Actualment No es poden realitzar tots els tràmits amb els  certificats CATCert amb els ministeris d’Educació,  de Ciència i Innovació, i d’Industria, Turisme i  Comerç. El CATCert està treballant des de fa  molt de temps per resoldre aquest  problema, que resta obert. El CATCert està treballant des de fa  molt de temps per resoldre aquest  problema, que resta obert.
 9. 9. www.upc.edu 2. Punts de millora 9 En molts casos la tramitació telemàtica  amb signatura digital és confusa per  l’usuari.  Actualment Hi ha barreja dels rols en la tramitació. 3 en 1, és la mateixa persona: Qui prepara la documentació,  Qui la signa  Qui l’envia
 10. 10. www.upc.edu 3. Necessitats a mig i llarg  termini 10 Acords de Nivell de Servei El servei de signatura digital s’està convertint en un procés crític per les  organitzacions, i com a tal s’ha de garantir  la seva «alta disponibilitat» i la seva  eficiència.
 11. 11. www.upc.edu 3. Necessitats a mig i llarg  termini 11 Internacionalització Les universitats estableixen moltes  relacions de caràcter internacional amb  universitats i estudiants d’altres països.  
 12. 12. www.upc.edu 3. Necessitats a mig i llarg  termini 12 Simplificar la tecnologia de signatura  electrònica, portar‐la a nivell d’usuari. Estendre la signatura electrònica a tots els  sistemes operatius (Windows, Linux i Mac  OS) i als navegadors més usats (IExplorer,  Firefox, Safari, Opera.....) Evolucionar amb les noves tecnologies:  telefonia mòbil, PDAs, tablets....
 13. 13. www.upc.edu 4. Què pot fer CATCert per  vosaltres i els vostres usuaris 13 l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i  l’UOC té un grup de treball molt actiu en  temes de signatura digital que col∙labora amb  l’Agència Catalana de Certificació per tal  d’incorporar la sensibilitat de la Universitat en  el full de ruta del CATCert. Continuar treballant en aquesta línia i enfortir  i consolidar la col∙laboració.
 14. 14. www.upc.edu Moltes gràcies per la vostra  atenció Universitat Politècnica de Catalunya Frederic Casanovas Cap de l’Oficina per a l’Administració Electrònica frederic.casanovas@upc.edu 14

×