Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marktinschatting en forecasting

2,191 views

Published on

Presentatie voor het vak business development aan de HvA voor de opleiding Technische Bedrijfskunde. Doel van dit college is de studenten te leren om inschattingen te maken van de markt en daaruit sales cijfers te berekenen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marktinschatting en forecasting

 1. 1. Quantification And forecasting Lecturer: drs. Ir. J.R. HelmusHoe groot zou de markt voor dit product in Nederland zijn? 1
 2. 2. Voor we beginnen ..GraagNaambordjes
 3. 3. Huisregels en wederzijdse verwachtingen(1)Wij verwachten van dhr. Helmus dat …• hij studenten eerlijk en respectvol / gelijkmatig behandelt• hij inspirerende colleges geeft en deze goed voorbereidt• er op tijd gepauzeerd wordt en gezorgd wordt voor nodige afleiding• hij duidelijk is• hij voorbeelden gebruikt…• hij resultaten snel teruggeeft / publiceert• vragen beantwoordt• ruimte geeft om moeilijke onderwerpen langer te behandelen•Bereikbaar is 0645464751• slides vooraf op dlwo plaatst 3
 4. 4. Wat verwacht ik van een young professional • Doe mee (ook al je de stof minder interessant vindt) • Wil leren: Stel vragen en maak fouten • Heb lol • Heb aandacht voor degene die aan het woord is, geen side-conversations • Bereid je voor • Kom op tijd (na 15 minuten deur dicht /laat weten dat je te laat komt aan mij, doe je dat niet dan geen toegang) •GSM uit dus geen SMS/MMS/MSN/FB/Dumpert/Twitter •Notities maak je met pen en papier (geen tablet/laptop/telefoon gebruiken) •Kom liever niet als je liever niet komtDat betekent als je je niet aan de verwachtingen kunt houden,we geen afspraak hebben. 4 Als we geen afspraak hebben, ben je ook niet welkom op het college.
 5. 5. Soms kun je met quantificationer flink naast zitten…. 5
 6. 6. Aan het eind van het HC1+ HC2 + WC Ben je in staat om: • te beredeneren welke methode van quantification je het beste kunt gebruiken gegeven de omstandigheden waar je je in bevindt • op basis van huidige gegevens een forecast te maken voor een PMC • een totale marktgrootte te kwantificeren met behulp van sequential factoring •marktpotentieel te beredeneren •de diffusiecurve door te rekenen •de rol van branchorganisaties bij quantification te onderscheiden •Totale marktgegevens uit branchmonitoren te destilleren 6Let op komend werkcollege doen we nog product launch
 7. 7. Agenda voor vandaag  Link tussen Quantification en de rest vd programma Het belang van Quantification Quantification en de pingels ($/€/£/¥) Uitleg diverse vormen van quanfitication Presentatie Floris de Klerk hoe hij in zijn stage quantification aangepakt heeft (+/- 30 minuten) Laatste werkcollege doen we een case 7
 8. 8. Quantification heeft een relatie met:Business Development 2 3 Beheert en ontwikkelt de business lifecycle, stimuleert groei en initieert vernieuwing & kostenrationalisatie • Groei 1 4 • Krimp • Revitalisatie Voor al deze onderwerpen heb je inschattingen nodigBusiness Plan • Financiele paragraaf • Risico‟s • Scenario‟s doorrekenen • Liquiditeitsbegroting voor VC‟sProduct Launch • Voorspellen van vraag op tijdstip om de productie goed 1 af te stemmen op vraag • (verwacht) Moment van opschalen bepalen 2 8 • Momentum in de markt inschatten (seizoen/trend) 3
 9. 9. Deze bedrijven verdienen HEEL veel geld met quantification 9
 10. 10. 10
 11. 11. New Product Development (NPD) Why is forecasting so important?On average ~20% of company sales are New Products1Newer products typically command higher profit margins1In the US, 50% of revenues and 40% of profits are from New Products1~26% of revenue from Engineering companies are from products < 3 yearsold1~70% of today‟s manufactured goods will be obsolete in 6 years1  In Fashion and High Tech that‟s closer to 2 years135%-45% of New Products fail immediately2According to Herb Baum, Former CEO of Campbell Soup Company, inconsumer business, “80% of all new products fail, only 4% reach the 20 MMlevel and 0.5% break the 100MM mark.”3 Drive Sales & Profit Reduce Market Costs of Failed Products 1. New Product Forecasting 2006. M. Singh. MIT 2. Doing it Right: Winning with New Products. R. G. Cooper. Product Management Institute 2006. 11 3. Journal of Business Forecasting C. L. Jain, Editor. Winter 2009-2010.
 12. 12. Bij de meeste afstudeerscripties wordt een business case verwacht door de opdrachtgever Percentages mate quantification in TBK scipties (2011-2013) business case met voorspellingen en 5% scenarios en gevoeligheidsanalyse 10% business case met voorspellingen en scenarios 15% 50% business case voor enkel nieuw product geen business case nodig (PO) 20% financieel aspect in geheel niet nodig 12Intern onderzoek TBK opleiding 2013
 13. 13. Quantification is wetenschappelijk koffiedik kijken Moeilijk rekenen met modellen in combinatie met veel aannames en redenaties 13
 14. 14. 14
 15. 15. Total Rev = P Q -v Q -F Hoe noem je de relatie tussen P en Q? Q=Qtot= Qv,s Qtot= Mv,s,t*Ss,t% Marktvolume MarktaandeelMv,s,t Beide tijdsafhankelijk (business life cycle!)Ss,t 15
 16. 16. De indeling in Quantitative/Quallitative v/s top-down/bottom-upgeeft een leidraad bij het kiezen van een methode. Qualitative Judgment NumbersWordt gebruikt als er veel onduidelijkhedenof onbekendheden zijn. Qualitative QuantitativeWordt gebruikt om ruwe schetste maken van een markt grootte. Top-down Disaggregate Model Quantitative MethodsWordt gebruikt als er veelhistorische of geaggregeerde data Bottom-upvoor handen is en te voorspellen Extrapolate/uitkomst zich stabiel gedraagt. Roll-up Aggregate
 17. 17. A nsoff helpt bij het selecteren van de beste quantification methodeVoorspellen marktvraag voor huidig product Voorspellen marktvraag nieuw product in(Data bekend van afgelopen sales) huidige markt (Data bekend van oude producten)• moving average Bekend:• weigthed avarage Markt •Marktgrootte• exponential smoothing •Sales oude product • Relatieve nieuwheid • Oude marktaandelen Bestaand Te doen: •Markt potentieel (QFD) •Diffusie curve bepalenVoorspellen vraag Voorspellen voor huidig product marktvraag Nieuwin nieuwe markt alles wat nieuw is (Niets is bekend,Data bekend van sales alles beredeneren)huidig product in huidige productMarkt •Scenario analyse• Marktgrootte inschatting + marktaandeel •Decision tree•ATAR model •Gevoeligheidsanalyse 17• Markt potentieel (QFD)•Diffusie curve bepaling
 18. 18. Naarmate de nieuwheid toeneemt, neemt de mate van verkeerde voorspelling ook toe. Error rate by innovation type 70 60 50 40 30 20 10 0 cost reduction product line extension avg new product market extension new category (to the new to the world improvement company) Error rate in Guessing a Coin Toss (50%) Probeer daarom zoveel mogelijk te focussen op wat al bekend is1. New Product Development and Forecasting Problems. R. Simon, Journal of Business Forecasting 2009-2010.
 19. 19. De opdrachtgever vraagt je om een forecast te makenvoor de komende 3 maanden voor een huidig product Wat doe je? 35 – 30 – Actual demand (At) Product demand 25 – 20 – 15 – 10 – Forecast including trend (FITt) 5 – 0 – | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Figure 4.3 Time (month) Let op: het kan gaan om sales voor 1 product maar ook voor de hele portfolio
 20. 20. 21
 21. 21. Moving Average Example Actual 3-Month Month Shed Sales Moving Average January 10 February 12 March 13 April 16 (10 + 12 + 13)/3 = 11 2/3 May 19 (12 + 13 + 16)/3 = 13 2/3 June 23 (13 + 16 + 19)/3 = 16 July 26 (16 + 19 + 23)/3 = 19 1/3 ∑ demand in previous n periods Moving average = n
 22. 22. Ach… arme arme… Imtech"De eerste vraag die wij ons zelfstelden was: hoe kan dit gebeuren",vertelt Ronald van Genderen van deVereniging van Effectenbezitters(VEB). "En: is Imtech nog wel in controlbij haar dochterondernemingen? Hetlaatste gedeelte van het jaar is al ergroerig geweest. De derdekwartaalcijfers toonden al aan dat erhier en daar wat haarscheuren in hetbolwerk zichtbaar waren."
 23. 23. Weighted Moving Average Actual 3-Month Weighted Month Shed Sales Moving AverageJanuary 10 10February 12 12March 13 13April 16 [(3 x 13) + (2 x 12) + (10)]/6 = 121/6May 19 [(3 x 16) + (2 x 13) + (12)]/6 = 141/3June 23 [(3 x 19) + (2 x 16) + (13)]/6 = 17July 26 [(3 x 23) + (2 x 19) + (16)]/6 = 201/2 ∑ (weight for period n) Weights Applied Period x (demand in period n) 3 Last month Weighted moving average ∑ weights 2 1 Two months ago Three months ago 6 Sum of weights
 24. 24. Exponential Smoothing wordt veel gebruikt Increasing n smooths the forecast but makes it less sensitive to changes Do not forecast trends well Require extensive historical dataNew forecast = last period‟s forecast + (last period‟s actual demand – last period‟s forecast) Ft = Ft – 1 + (At – 1 - Ft – 1) where Ft = new forecast Ft – 1 = previous forecast = smoothing (or weighting) constant (0 1)
 25. 25. Exponential Smoothing Example Predicted demand = 142 Ford Mustangs Actual demand = 153 Smoothing constant = .20 New forecast = 142 + .2(153 – 142) = 142 + 2.2 = 144.2 ≈ 144 cars Choosing alpha by required max standard error.
 26. 26. Gesteld je moet een inschatting maken vooreen nieuw product in de huidige markt Aspect Oud product Nieuw product Huidige verdeling markt Effect beredeneren van het marktaandelen nieuwe product op de markt (eventueel met uitfasering van oude product) Product feature benchmark Benchmark maken mbv QFD Markt potentieel nieuw en huidige S% in acht nemen Diffusie curve (obv sales) Nieuwe diffusie curve op basis Diffusie snelheid . oude berekenen (+ factoren meenemen) (macro) trend in groei van de markt en marktgrootte
 27. 27. `` Gesteld je wordt in gevraagd een sales forecast voor een nieuw product te maken Overzicht marktpercentages Markt X Voor introductie Na introductie Stappenplan nieuw product nieuw product 1. huidige marktaandelen in kaart brengen van Concurrent a 35% 33% huidige producten Concurrent b 25% 22% 2. eigenschappen producten en klantwensen in Concurrent c Concurrent d wij ? 15% 8% 7% ? 13% 7% 15% 3. QFD zetten en benchmark maken (indien mogelijk marktonderzoek uitvoeren) Nieuwe potentiele marktaandelen beredeneren voor na de introductie rest 10% 10% 100% 100% (potentiele) Markt aandelen Markt X 40% 35% 35% 33% 30% 25% 25% 22% 20% 15% 15% Dit is vereist voor 15% 13% 10% 10% 10% 8% 7% 7% project2.3 / stage 5% / scriptie 0%Bronbestand in Excel, getallen zijn fictief voor introductie nieuw product Na introductie nieuw product
 28. 28. Marktpotentieel tov concurrentie beredeneer je mbv QFD Relatie van de eigenschappen Value map en attributen tabel Product eigenschappen Score van concurrentieklantwensen
 29. 29. Om een benchmark te maken vertaal je klantbehoeften naar attributen Identificeer alle belangrijke Attributen vanuit de wensen van de klant
 30. 30. ``Vervolgens analyseer je de attributen Tabel Definieer de attributen met levels en leg ze vast in een Attributen Tabel Benchmark ze vervolgens met de concurrentie
 31. 31. `` Degelijk Markt/veld-onderzoek levert betere resultatenWaar gebeurde voorbeelden “Ik heb toen 22 vrienden in de kroeg gevraagd of ze dit product interessant vonden…” Student X tijdens afstudeerzitting. “Ik heb een enquete op internet geplaatst, en ik kreeg 30 reacties” student die een B2B product moest doorrekenen voor stage. “ik hoef toch geen marktonderzoek te doen, iedereen wil dit product” Student die iets te enthousiast was. Maar de mooiste”: Onderzoek naar ouderen hun wensen naar elektrisch vervoer. Om tot persona‟s te komen moesten ze tijdschriften meenemen voor ouderen. Resultaat: rondje door de HvA (Folia, Techno,etc) 33Veel studenten vergeten écht goed marktonderzoek te doen, Field research!!
 32. 32. Wat leer je hieruit: 34
 33. 33. ``Een voorbeeld van (redelijk) marktonderzoek Een voorbeeld: We willen het marktpotentieel voor een handcleaner weten. Dus We enqueteren mogelijke klanten met een relevant profiel.
 34. 34. ``Het resultaat ziet er zo positief uit, maar is niet realistisch responses of intend40%35%30%25%20%15%10%5%0% definitely probably might (not) probably not definitely not•Een intentie is namelijk nog geen echt aankoop gedrag.•Gebruik translatie factoren om te komen tot echt aankoop gedrag • Translatie factoren uit literatuur halen • Zelf bepalen door markt-testen (voorverkoop, etc) 36
 35. 35. Gebruik van translatieTypische translatie factoren
 36. 36. `` Eenvoudige vermenigvuldiging levert ons een realistisch percentage responses of intend translation factor real intenddefinitely 5% 90% 4,5%probably 36% 40% 14,4%might (not) 33% 10% 3,3%probably not 16% 0% 0,0%definitely not 10% 0% 0,0% 100% 22% 38
 37. 37. `` Dit levert een realistischer beeld op product buy intention40% 36%35% 33%30%25%20% 16% 14,4%15% 10%10% 5% 4,5%5% 3,3% 0,0% 0,0%0% definitely probably might (not) probably not definitely not responses of intend real intend 39 Tijdens het college scenario analyse gaan we hier nog dieper op in
 38. 38. `` Twee belangrijke aannames* Awareness Availability Als de klant voor het schap staat is 100% van de klanten is er bewust van het product ook altijd (100%) dat het product bestaat verkrijgbaar.*dat is niet altijd zo (beter: altijd niet) *We komen daarom nog op deze AA‟s terug
 39. 39. Je weet nu het max marktpotentieel,maar hebt nog geen sales over de tijdberedeneerdTotal Rev = P Q -v Q -F Qtot= Mv,s,t*Ss,t% Marktvolume MarktaandeelSs,t is tydsafhankelijk,diffusie curve is het antwoord 41
 40. 40. ``De Diffusie theorie is een top-down quantitatieve methodewaarbij je GBV moetgebruiken voor het realistisch Judgment Numbersmaken van de voorspelling Qualitative Quantitative Top-down Disaggregate Model Bottom-up Extrapolate/ Roll-up Aggregate
 41. 41. ``Diffusie curve is tegelijk complex en G.B.V. 43
 42. 42. ``Formules voor het berekenen van de S-curve Comparison of the Pearl and Gompertz Curves Curve Equation Slope Pearl L by L y y bt 1 e L Gompertz y Le bekt for all values of y bky ln y / L y Le be kt Approximation bk y / L for y L/2
 43. 43. `` Wat is de relatie tussen het model Links en rechts? Max markt penetratie 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YearsDe adoptie curve tot de max marktpenetratie voor het bedrijf is deaccummulatie van rechts, de type klanten over de tijd vormen de Scurve tijdsafhankelijkQtot= Mv,s,t*Ss,t% (business life cycle!)
 44. 44. Uit product launch casus:De percentages vemenigvuldig je dus met potentiele marktaandeel omde sales over de tijd te beredenerenType Segment Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggardsmarkt (2.5%) (13,5%) (34%) (34%) (16%)B2B Ziekenhuizen 4 maand 8 maanden 1 jaar 2 jaar 5 jaarB2B Kinderdagverblijven 2 maand 4 maanden 8 maanden 1 jaar 1,5 jaar / CrèchesB2C High end 4 maand 8 maanden 1 jaar 2 jaar 5 jaar meubelzakenB2C Mid end 6 maand 11 maanden 1.5 jaar 2 jaar 4 jaar meubelzakenB2C Duurzame 1 maand 3 maanden 6 maandeñ 8 maanden 1 jaar meubelzakenB2C Reguliere 2 maand 4 maanden 8 maanden 1 jaar 1,5 jaar speelgoedwinkels
 45. 45. ``Voor dit vak moet je in staat zijn de Scurve formule te hanteren
 46. 46. ``Er is een critical point waarna het diffusieproces vanzelfverder gaat. Dit staat in relatie met tipping-point
 47. 47. MAAR LET OP er is nog nooit een product verkocht door alleen maar te zitten en te wachten 49
 48. 48. Hoe maak je het verschil tussen deonderstaande 3 diffusie s-curves? Vragen voor de oplettende studenten: 1. Welke strategische acties kun je ondernemen om van curve 3 naar 1 te komen? 2. Voor welke typische afstemmingsproblemen kom je dan te staan? Denk aan college product launch. 80 70 60 1 2 50 3 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Years
 49. 49. Pricing (uit college product launch) Best Practices uit literatuur They concluded that the new product’s price should decline monotonically.Marketing mix 2 Dolan and Jeuland (1981) showed that if early adopters have a strong effect on later adopters the pricing strategy is optimal when the price increases at introduction, then peaks, and decreases later on. Original new products (i.e., breakthroughs and new lines) tend to use penetration pricing, apparently considering the long term positive effect of cumulative production on cost (the experience effect), whereas reformulated products (i.e., line extensions and modifications) rely more on skimming strategies, because of the value added by reformulation. Denk erom, de prijs beinvloed zowel de vraag als de omzet • Schets de P/t Q/t en EBIDTA/t gafiek voor alle prijsstrategieen • Wat is het gevolg van het leereffect voor de winst? 51
 50. 50. Er zijn een aantal factoren waarmee je diffusiesnelheid kunt verhogen 52
 51. 51. Gebruik de volgende tactieken om het proces teversnellen…
 52. 52. en neem mogelijke barrieres weg. Wat weerhoudt mogelijke klanten ervan te beslissen een elektrische auto te kopen? Er zijn drie type barrieres die weggenomen moeten worden voordat een lastige beslissing genomen wordt • Functionele barriere •Prijs,functionalitiet,risico,etc • Emotionele barriere • bang zijn risico te nemen, falen, niet kunnen gebruiken, etc •Sociale barriere •Hoe anderen jou zien •Attitude van anderen naar jou toeWelke informatie heb je nodig om de barrieres voor het kopen vaneen Elektrische auto weg te nemen?
 53. 53. Jouw bedrijf boort een nieuwe markt aan met een huidigeproduct. En de baas vraagt om getallen. Wat doe je?Market DisaggregationTime Series AnalogiesRegression Analysis Market growth/ Decline MARKET Bottom-up POTENTIAL Composites MARKET SIZE MARKET PENETRATION SALES Diffusion Model MARKET Intent Translation SHARE Waarom staat diffusie er 2x in? A-T-A-R Model PAM/TAM/SAM/SOM Diffusion Model Value Function (QFD) 66 Conjoint Analysis
 54. 54. Mbt bepaling marktgrootte lopen theorie enpraktijk nogal uit elkaar. HBO/Academisch ConsultancyGrondig degelijk modelmatig maar Quick and dirty, maar welmet aannames en onzekerheden realistisch (duur!)
 55. 55. In de praktijk publiceren onderzoeksbureaus/ brancheorganisaties rapporten over marktgrootte/groei/volumeBottom up (roll up)proces om te komen tot market size Machines verkocht storage units verkocht per prijsklassen Chipmachine leveranciers Chipleveranciers Met name de tech industrie is well published Gebruik voor andere markten http://www.euromonitor.com/
 56. 56. 69
 57. 57. Banken (Rabo/ABN/ING) publiceren ook cijfers over branches 70
 58. 58. De HvA heeft een abonnement op marketing online 71
 59. 59. En een abonnement op marketline 72
 60. 60. Hoe goede consultant ben jij??Hoe groot is de Nederlandsemarkt voor Hondenvoer in kg? 73
 61. 61. 00:0000:0100:0200:0300:0400:0500:0600:0700:0800:0900:1000:1100:1200:1300:1400:1500:1600:1700:1800:1900:2000:2100:2200:2300:2400:2500:2600:2700:2800:2900:3000:3100:3200:3300:3400:3500:3600:3700:3800:3900:4000:4100:4200:4300:4400:4500:4600:4700:4800:4900:5000:5100:5200:5300:5400:5500:5600:5700:5800:5901:0001:0101:0201:0301:0401:0501:0601:0701:0801:0901:1001:1101:1201:1301:1401:1501:1601:1701:1801:1901:2001:2101:2201:2301:2401:2501:2601:2701:2801:2901:3001:3101:3201:3301:3401:3501:3601:3701:3801:3901:4001:4101:4201:4301:4401:4501:4601:4701:4801:4901:5001:5101:5201:5301:5401:5501:5601:5701:5801:5902:00
 62. 62. De Sequential Factoring geeft snel een antwoord.hoeveel hondenvoed in NL per jaar?Hoeveel mensen in NL?Hoeveel gezinnen?Hoeveel gezinnen met hond(en)?Hoeveel honden per gezin?Welke type honden zijn er (klein / groot)?Wat is de dagelijkse consumptie per type hond?Hoeveel consumpties per blikje? Conversie vanWat is de prijs per blikje? kg naar Euro
 63. 63. Gebruik Sequential Factoring voor een eerste ruwe inschatting. Big Eats Little EatsDog Big/littleFood split # Big Dogs / Popul- # Little Home ation # Dogs Homes Homes People w/ dogs / House Splitsing van de boomStelregel:Meer trappen en meer splitsingen geeft % Dogsmeer nauwkeurigheid.
 64. 64. Het ATAR model geeft een betere indicatie van de markt…
 65. 65. ..op basis van een eenvoudige indeling
 66. 66. Het A-T-A-R Model: De definitiesBuying Unit: Purchase point (person or department/buyingcenter).Aware: Has heard about the new product with somecharacteristic that differentiates it.Available: If the buyer wants to try the product, the effort tofind it will be successful (expressed as a percentage).Trial: Usually means a purchase or consumption of theproduct.Repeat: The product is bought at least once more, or (fordurables) recommended to others.
 67. 67. Toepassing van het ATAR modelStel:Je hebt een product X dat je wilt verkopen bij een pompstation Y aan de A2.hoeveel sales per jaar maak je?10 million # passerende auto‟s per jaar op de A2x 40% Percent awareness: stopt en tankt bij het station en is zich bewust van het product (door reclame)x 20% Percent of "aware“ zou het wel eens willen testenx 70% Percent is het artikel ook echt availablex 20% Percent of triers vindt „t lekker en koopt het nog eensx $50 prijs per unit min marge and korting ($1) minus unit cost bij het intended volume($50)= $560,000 Omzet
 68. 68. Maar het PAM/TAM/SAM/Som model is nog nauwkeuriger PAM (Potential Available Market) is largely dependent on marketer‟s view of the world. TAM (Total Addressable Market) is Total units or $ available at all potential customer companies forSAM (Served Available Market) is 100% of the units/$ available from addressable customer relevant categories ofcompanies for addressable percentages of applications that company can serve. (How much you products/services andcould gain by actually selling your product to your segment?) applications. SAM (Served Available Market) is 100% of the units/$ available from addressable customer companies for addressable percentages of applications that company can serve. http://geekyfry.com/management/marketing/pam-tam-sam-som/
 69. 69. TAM vind je door top-down te redeneren (gebruik GBV) De bottom up branche gestuurde informatie
 70. 70. Bepaal SAM door percentages te bepalen vanwaar de organisatie bij kan komen
 71. 71. En bereken/beredeneer de hoeveelheid sales
 72. 72. Quizvraag:• Marktaandeel blijft gelijk• Geen (nieuwe) concurrentie• Prijs product blijft gelijk• Toch inkomsten naar beneden De totale markt krimpt 85
 73. 73. Naast de grootte van de markt wil je ook getallen voor groei / krimp van de markt hebben 86http://fd.nl/ondernemen/198535-1211/we-international-door-ingrepen-in-het-rood
 74. 74. Winkelketen Setpoint stopt ermee BREDA, 23 augustus 2012 10:08 In augustus 2012 doet Setpoint (onderdeel van WE) een ultieme poging om het bedrijf nieuw leven in te blazen. 87http://www.textilia.nl/nieuws/mannenmode/nid12423-interview-setpoint-houdt-op-te-bestaan.html
 75. 75. Maar de marktcijfers en trends geven een somberevoorspelling voor 2012/2013 88 PS: dit zijn artikelen geschreven door Quants die zoveel geld verdienen!
 76. 76. Winkelketen Setpoint stopt ermeeHet marktvolume inkledingwinkels is zodaniggedaald(denk ook aanconsumentenvertrouwen)dat uit het marktaandeelook niets te halen valt. 89
 77. 77. Wrap up van dit collegeMet behulp van deze colleges slides en aandachtig studerenben je in staat om: te beredeneren welke methode van quantification je het beste kunt gebruiken gegeven de omstandigheden waar je je in bevindt op basis van huidige gegevens een forecast te maken voor een PMC een totale marktgrootte te kwantificeren met behulp van sequential factoring marktpotentieel te beredeneren de diffusiecurve door te rekenen de rol van branchorganisaties bij quantification te onderscheiden Totale marktgegevens uit branchmonitoren te destilleren 90
 78. 78. SourcesPowerPoint presentation to accompanyHeizer/RenderPrinciples of Operations Management, 6e Operations Management, 8eNew Product Design & Development - Barry Bayus Sales ForecastingFebruary 27, 2007 91

×