Successfully reported this slideshow.

Scania Zpravodaj

2,955 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scania Zpravodaj

 1. 1. O B C H O D   |  V O Z I D L A   |  T R E N D Y č. 1/2011 WWW.SCANIA.CZ č.1 ZPRAVODAJ Black amBer Strana 8 Václav Kovář z podzámčí… Rodinná firma s dvacetiletou tradicí 100 let inovací vítejte ve 2042 Strana 12 Strana 14
 2. 2. DUBEN 2011 4 6 10oBSaHScania Zpravodaj č. 1 8 12  4 Václav Kovář z podzámčí… S panem Václavem Kovářem jsme si povídali nejen o jeho „dvacetileté partnerce“ 6 Stavitelé snových trucků 20 Sven-Erik „Svempa“ Bergendahl 8 Black Amber Limitovaná edice tahačů Scania  9 Aktualita Zadní spojler Scania  10 Král testu Scania znovu dobyla prvenství v evropském Testu 1000 bodů  12 100 let inovací Autobusy Scania slaví jubileum  14 Trendy Vítejte ve 2042
 3. 3. Úvodník 16 Z dealerství Co, kdy a kde?   20 Na historické půdě Dan Boman o vzniku kalendáře Scania 2011 22 Zajímavosti Letem Scania světem   23 Přehled použitých vozidel Pravidelná nabídka použitých vozidel vážení přátelé14 značky Scania, v prvním čísle našeho zákaznického magazínu si přečtete o tom, že značka Scania vítězí opět v 1000bodovém testu tahačů i o tom, jak vidí naši designéři značku v roce 2042. Vyrábíme i speciální limito- vané edice pro opravdové milovníky značky, jako je nyní tak zvaný „Černý jantar“ Především vám přinášíme informaci o tom, že Scania má již velmi dlouhou historii. Vyrábíme již mnoho let velmi dobré nákladní vozy a autobusy, které se umísťují na předních příčkách evropských tes- tů. Ale to je pro dnešního zákazníka málo. Jsme si vědomi toho, že dnešní poptávka znamená i plný servis k zakoupenému zboží. A tomu se přizpůsobujeme. Nabízíme již dnes služby, které zákazníka „provedou“ od výbě- ru vozidla, přes financování, smluvní servisní služby různého typu až po pronájem vozidla, kdy zákazník náhle potřebuje pokrýt např. Scania Zpravodaj 1/2011 nenadálý požadavek na dopravu. Znamená to tedy, že my máme zodpovědnost za vaše vozidlo a vy za svůj náklad, dopravu a logisti- ku. Děláme to, co umíme nejlépe a můžeme vám pomoci ve vašem Vydavatel podnikání. Zvláště v dnešní době, kdy je světová ekonomika opět Scania Czech Republic s.r.o. na vzestupu a konkurenční prostředí vás nutí mít předem jasné, jaké Chrášťany 186, 252 19 Rudná u Prahy náklady na vozidlo budete mít po celou dobu jeho provozu. Právě tak jako si mnoho společností pronajme např. služby stravování, Telefon E-mail Fax tedy nechá tuto odbornou práci na odbornících, vy si pronajmete 251 095 111 michaela.blstakova@scania.cz 257 951 224 naše služby a můžete si být jisti, že se o vaše vozidlo profesionálně http://www.scania.cz postaráme. Přeji vám za značku Scania mnoho úspěchů a spokojenosti ve Šéfredaktor vašem podnikání v době nástupu nových příležitostí. Michaela Blšťáková michaela.blstakova@scania.cz Redakční a grafické zpracování JPM reklama s.r.o. Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5 e-mail: jpmreklama@jpmreklama.cz Peter Hornig Generální ředitel Scania CER Registrace MK ČR E 18082 Scania Zpravodaj získal Certifikát vysoké profesionální úrovně Zlatý středník 2008.
 4. 4. ROZHOVORVÁCLAV KoVÁř Z podZámčí…Text a Foto Michaela Blšťáková, Ondřej Horský Vlastníte několik těžkých tahačů Scania, včetně kultov-Když přijedete do Mělníka, který je jedním z devíti ního typu 500 s vidlicovým osmiválcem. Jak jste spoko-starých českých měst, považovaných za „královská jen s ním i ostatními vozidly této značky? Spokojen samozřejmě jsem. Jinak bychom si je nepořizo-a věnná“ a kde se nad vámi tyčí zámek Mělník, pře- vali. A dokonce již od roku 2000. Osmiválcovou pětistov- ku jsme zařadili hned z několika důvodů. Potřebujemejedete řeku Labe a hned za druhým kruhovým objez- výkonný tahač na kopcovité trasy, současně jsme jej zvolili jako reprezentační k dvacátému výročí vzniku firmy a vdem sídlí firma Václav Kovář CZ s.r.o. neposlední řadě pro řidiče, Jana Kubeše, který u nás jez- dí již osmnáct let. Řídit královnu silnic je pro něj jakousi odměnou za dobrou práci. Scanie máme různé - například P řiVíTá VáS SymPaTiCký majiTEl FiRmy se synem typ 480, ale i 500, ve zkouškách teď jezdíme i typ 420 a sle- Václavem mladším. S majitelem Václavem Kovářem dujeme její spotřebu paliva. Není to žádný silák, ale tahá starším jsme si povídali o jeho již „dvacetileté part- chladicí návěs, takže zatím to vypadá pozitivně. nerce „ - jeho firmě. Jak nákupy svých vozů financujete?  Na webových stránkách vaší společnosti se lze dočíst,  Začali jsme u Scania Finance a z počátku to nebylo lehké že dopravujete náklady převážně do Německa, Rakous- hlavně díky tomu, že jsem zde neměl žádnou historii. Ale ka, Španělska a Itálie. Jaká jsou specifika přepravy na  dnes jsem s jejich službami spokojený a vzájemná spolu- těchto trasách? práce je, věřím, ke spokojenosti obou stran. Jedná se v podstatě o standardní přepravy dílů a součás- tek pro automobilky. Náklad je paletovaný, což usnadňu- Náklady na údržbu jsou jednou z klíčových položek  je a zrychluje manipulaci s ním. Často se jedná o dodávky podnikání v dopravě. Máte se zastoupením Scanie uza- systému „Just-in-time“, tedy přesně na čas. vřené smlouvy o údržbě, zvané RM kontrakt? Pokud  ano, jaký mají pro bilanci společnosti přínos? J   aká vozidla tvoří vaši flotilu, a jaké náklady  Máme, pro nás je to samozřejmost. Jsme s touto službou přepravujete? spokojeni, protože nám velmi usnadňuje hospodaření i ser- V kamionové dopravě je to především Scania, ale máme visní péči o vozidla. Především je to však finančně i organi- také několik vozů DAF. Provozujeme celkem sedmnáct začně výhodné. V servisu navíc naše auta dobře znají, takže vozidel, z toho deset kamionů, dva sólové vozy a zbytek mají dobrý přehled o jejich stavu. My si hlídáme jen kilo- tvoří flotilka dodávek. metrový proběh, abychom dodrželi určené intervaly.4 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz
 5. 5. Posíláte své řidiče na školení ekonomické jízdy, nebo to  snaží udržet v provozu levnější vozidla splňující jen považujete za zbytečné? méně přísné limity? Ale v řadě zemí (zejména v Němec- Ano, posíláme. Řidič, který nastupuje za volant Scanie, ku) zvýhodňuje provozovatele „ekologičtějších“ vozi-se s ní musí naučit správně zacházet. Zejména ve vztahu ke del významné odstupňování výše mýta či dalších spotřebě paliva. A školení je, podle našich zkušeností, efek- poplatků...tivní. Pomáhá významně. Právě odstupňované zpoplatnění považuji za velkou motivaci. I my jsme Potřebujeme proto například nahradili několik vozi-Mottem vašeho podnikání je spokojenost zákazníků, zaměstnanců a vaší rodiny. Daří se vám tento nelehký  del s Euro 3 za nová podle Euro 5, pro- výkonný tahač nazávazek plnit? tože na našich trasách přes Německo to kopcovité trasy, součas- Upřímně řečeno - daří, ale není to lehké. Mám to štěs- přináší značný efekt. Starší vozidla bytí, že je mi práce koníčkem a jsem rád, že mě žena i rodi- měla být brzy znevýhodněna i na čes- ně jsme jej zvolili jakona podporuje. Znamená to na jedné straně, že mne prácebaví, ale na druhé zase to, že jí věnuji prakticky veškerý čas. kých zpoplatněných silnicích. reprezentační k dva-Kromě toho rodina a podnik vlastně prorůstají, pracujeme Náklady na pořízení vozidla i jeho  cátému výročí vznikuzde a bydlíme přes ulici. Věřím, že je našich 25 zaměstnan-ců spokojeno, nikoho jsme, až na malé výjimky, propustit provoz jsou dnes tak velké, že (řeče- no s jen malou nadsázkou) vyžadují,  firmy”nemuseli. Na druhou stranu, co se týká řidičů, u nás postup aby dopravní prostředky byly v pro-za velký volant zase není tak úplně snadný a rychlý. Navíc vozu neustále. Kolik kilometrů najez- Václav Kovář – majitel společnostiměnit řidiče není lehké. Už jen proto, že vozidlo a náklad dí vaše tahače ročně průměrně?představují velké hodnoty, které jim svěřuji. Je to pravda. Proto i my usiluje- me o to, aby naše soupravy nezahálely. Najezdíme okoloPři cestách po Evropě hrozí nebezpečí nejrůznějších  140 000 kilometrů na vozidlo ročně.komplikací, nepředvídatelných událostí, ale Scania je proslulá hustotou servisní sítě. Máte zkušenost s těmito  Z vlastní zkušenosti víme, že někteří zákazníci doprav-službami v zahraničí? ců při jednání o kontraktu chtějí znát stáří a další para- Máme. Vlastně bohužel. V první sérii našich Scanií jsme metry vozidel (zejména jejich úroveň podle exhalačních měli smůlu, potíže s ložisky na zadních nápravách. Několi- norem Euro). Setkáváte se s tím také?krát. Museli jsme proto nedobrovolně vyzkoušet funkč- Ano. Dokonce se zajímají i o to, v jakém stavu mámenost asistenční služby ve Francii, Španělsku, Portugalsku. návěsy či jejich plachty, které pravidelně, nejpozději za čty-Osvědčila se ale velmi dobře. Vozidla mohla po opravě včas ři roky měníme. Už jen z estetických důvodů. Ale většinapokračovat. našich kontraktů je již stará několik let, takže partneři náš park znají.Vaši synové již dnes pracují ve firmě, a ta se tedy stá-vá výrazně rodinným podnikem. Připravujete rozšíře- Vaše firma byla založena v roce 1991, letos tedy sla-ní vozového parku, nebo další formu podnikání? Jaké  víte 20. výročí existence společnosti. Bylo by založení máte představy o podnikatelské budoucnosti? podobné dopravní firmy v současných ekonomických  Především bych chtěl postupně firmu předávat následní- a legislativních podmínkách složitější nebo snadnější?kům. Také bych rád poslal svého syna Václava do Švédska, Daleko složitější! Začínal jsem jako řidič ČSAD. Po 10aby viděl, jak se Scanie vyrábějí. Byla by to pro něho velká letech jsem odešel pracovat k soukromníkovi a po čtyřechmotivace. A já bych vůbec rád konečně cestoval soukromě, měsících jsem usoudil, že bude lépe se postavit na vlastníne jen pracovně. Rozšiřování flotily ale neplánujeme. Spíše nohy a dělat tento obchod po svém. Rok jsem jezdil sámudržování a zkvalitňování. Omlazování parku nám svým a protože se o nás začalo vědět, přibylo zakázek a firma sezpůsobem usnadňuje fakt, že naše použitá vozidla se daří musela rozšiřovat. Přibral jsem druhé vozidlo Avia a pakodprodávat výhodně. Dokonce mám jednoho stálého part- jsem šťastnou náhodou potkal mladíka po vojně, již zmí-nera, který si pořídil již tři naše auta. něného Jana Kubeše, a pracuje u nás dodnes. Nejprve jez- dil na Aviii, pak osedlal DAF a dnes jezdí se Scanií V8 500.Snižování zátěže životního prostředí dopravou a růst  Dnes jsem hrdý na to, že jsem firmu financoval od začátkupřísnosti emisních limitů začínají hrát jednu z hlavních  pouze z toho, co jsem vydělal a nemusel si zbytečně půjčo-rolí v oboru. Považujete volbu techniky odpovídající  vat u bank. Věřím, že obchody půjdou dobře i nadálenormám Euro 5 a EEV za racionální a efektivní řešení problémy z vaší strany, když řada dopravců se naopak  A my Vám ve Scanii držíme palce na dobré obchody do dalších 20 let. Zleva: Jan Kubeš a Václav  Kovář se svým synem  u vozu Scania V8www.scania.cz 1/2011 • SCANIA ZPRAVODAJ 5
 6. 6. Není nic lep- šího, než truck Scania. Nechává konkurenci v pra- chu daleko za sebou.“ Legenda designu užitkových vozidel Svempa Bergendahl STAVITELÉ SnovÝcH trUckŮ Král ladičů užitkových vozidel Sven-Erik „Svempa“ Bergendahl stále pokračuje v poutání pozornosti celého světa k jeho úpravám designu kamionů využívajícím osobitá barevná řešení i zdobných prvků chromových či lehkých slitin. Text: Ylva Carlsson Foto: Dan Boman6 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz
 7. 7. Svempa sám sebe popisuje jako šíleného revizora, zejména ve vztahu k detailům interiéru a osvětlení vých úprav a o prototypech s Kristoferem Han- Přestože toho již dosáhl tolik, existují stále sénem, šéfem designového studia Scanie. ještě projekty, o kterých Svempa sní. „Těmito kamiony jsme povznesli vzhled Sca- „Představte si krásný slunečný den na stock- nie k ideálu. Jsme energičtí v úpravách vnější holmském souostroví a vojenský člun Com- struktury, ale nikdy nesmíme ublížit originálu,“ bat Boat 90 z lehké slitiny, s dvěma motory V8, říká Richter. natřený v nápadné barvě. To může být to největ- ší, co jsem dosud vytvořil.“ DílNa limiTOVaNýCH EDiCí začala výrobu před deseti lety a dnes již téměř 500 kamionů uprave- ných Svempou našlo domov v celé Evropě. Nej- většímu zájmu se těší v Itálii. „Více září a planou, jsou lepší,“ říká Svempa. Zákazníci spontánně prezentují své uznání, když jsou jim kamiony dodány. Svempova nej- jasnější vzpomínka je z roku 2008, kdy v Tren- tu jeden z uživatelů spontánně slzel štěstím při přejímání svého speciálu Blue Shark. pŘedcHoZí Náhle je „vrooom“ slyšet také z jeho kapsy u vesty. Svempův mobilní telefon zvoní tak, že práce burácí jako motor V8 a je slyšet, když Svempa SvempY kráčí.V The Blue Shark ROOOm! SVEN-ERik „SVEmPa“ Ber- Zdá se, že nehrozí nebezpečí toho, že by dílna gendahl otáčí klíčkem a startuje svého opustila své ideje. Skicář Jana Richtera je plný imitovaná edice (2008) L více nebo méně nápaditých kreací. Příští projekt Scania R620 s karose- miláčka, jasně červený kapotový tahač rií z plechu z lehké sli- Scania T s otevřenou budkou řidiče úprav, vysvětluje, je něčím, co zde nikdy předtím tiny o tloušťce 4 mm. a motorem vyladěným na 1000 koní. Burácení nebylo. Projekt je znám pod pracovním jménem Také schůdky budky vidlicového osmiválce plní Svempovu montážní Chimera a přechází nyní z podoby vzhledových řidiče jsou z lehké halu a on se začíná usmívat. náčrtů do CAD (computer aided design), digitál- slitiny. Ve věku 71 let Svempa - mezinárodní legenda ních kreseb.v úpravách kamionů - nemá v úmyslu zpoma- „Připravujeme unikátní mimořádně lehký Dark Diamondlit. Působí v oboru již více než 40 let. A Scania je trubkový rám podvozku z nerezových trubek. A také vícestupňové přeplňování motoru vychá- imitovaná edice Ljeho favoritem od počátku. zející z posledního osmiválce o objemu 16,4 Scania V8 (2009) je S podporou Scanie staví Svempa také limito- skutečný poutač vané série upravených kamionů. Jeho posled- litru.“ pozornosti s origi-ní kreace Black Amber stojí v dílně připravená Během let Svempa a jeho tým obdrželi nálními detaily na k závěrečné inspekci. Nátěr v tmavohnědé meta- spoustu ohlasů od svých zákazníků - informa- celém vozidle včet-líze se oslnivě leskne. cí nesmírně cenných pro další práci na nových ně interiéru. Svempův hlavní výtvarník Jan Richter absol- kreacích a pro vstup na nové trhy. Nově probu-voval nepřetržitou diskusi o návrzích vzhledo- zený zájem je zjevný v Brazílii, Číně a Thajsku.www.scania.cz 1/2011 • SCANIA ZPRAVODAJ 7
 8. 8. 5 1 6 2 7 Barevné  provedení je  inspirováno  jantarem – pevná,  průhledná,  žlutohnědá  3 pryskyřice. 4 Black amBer – SpeciálnívYčnívá vlaStnoSti Exteriér Z kaŽdÉHo davU 1) Nátěr je ozdoben černými karbonovými pla- meny se světlými jantarovými obrysy 2) Přední a boční zrcátka, panely předního skla, závěsné dveřní panely a emblémy před klikami dveří jsou černé barvy s vysokýmBlack Amber od společnosti Svempas je limitovaná edice 100 tahačů Scania leskem 3) Hliníková kola natřená barvou černý briliantV8 pro skutečné fanoušky individuální úpravy. s chromovým kruhem a krytkami matekText: Per-Erik Nordström Foto: Dan Boman 4) Výfuková roura z naleštěné nerezavějícíM oceli, přišroubován výfukový panel s kovovým NOHým NaDŠENým vlastníkům sen, vedoucí stylingu ve společnosti Scania. “Se vzhledem a řidičům tahačů, kteří nepřestáva- Svempou a jeho týmem na individuální úpravu jí být oddáni individuální úpravě vozidel jsme vytvořili design, který vynikne interiér svých vozidel, už nestačí jen vlast- v davu. Ať už v interiéru nebo exteriéru. Není 5) Rádio s DVD přehrávačem a navigacínit a řídit tahač Scania V8. Scania proto některé pochyb o speciální péči a pozornosti, kterou s vysouvací obrazovkou 6) Volant potažený černou perforovanou kůžíz těchto fanoušků potěšila výrobou další série jsme věnovali této limitované sérii tahačů. “ s vložkami v barvě černý jantarspeciálních nákladních vozů s pohonem V8. Nátěr karoserie s názvem Black Amber (Černý 7) 22 “LCD TV. Zvukový systém: 6,5“reproduk-Navazuje tak na úspěch limitované edice Dark jantar) v tmavě hnědé metalíze je inspirován jan- tory, aktivní 8” subwoofer, maximální hudebníDiamond představené v roce 2009. Série je tarem - tvrdou a průsvitnou žlutohnědou fosilní výstup 350 Wk dispozici se všemi výstupy Scania V8, přičemž pryskyřicí. Black Amber přitom představujejedinečný styl a nové prvky se opět jednou vzácnou tmavou variantu. Upozornění: Specifikace se mohou na různýchvyvinuly v úzké spolupráci se Svempas, legen- trzích lišit. Interiér překypuje speciálními kvalitnímidární švédskou firmou, která se zabývá stylin- materiály včetně nových prvků zvyšujících od Svempasu nese podpis Svena-Erika Svempugem a individuální úpravou vozidel. pohodlí a řady smysluplných detailů. Nadšenci Begrendhala a je individuálně očíslované od 1 do “Sto fanoušků Scanie nyní v podobě nové- se jistě potěší četností symbolů Scania V8 a zna- 100.ho tahače Scania V8 dostane šanci koupit si kem Griffinu. Víc informací o Black amber: www.scania.comněco velmi speciálního,“ říká Kristofer Han- Každé vozidlo v limitované sérii Black Amber8 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz
 9. 9. Aktualita Tento spojler není brzdou Spojler „lodní záď“ na zadní stěně návěsu může ušetřit až dvě procenta paliva. Scania zahájila testování. Text: Alexander Farnsworth Ilustrace: Scania SVĚDOmiTí řiDiČi mají více než dosta- Podle Pera Elofssona, šéfa vývoje aero- 16,5 metru jsou 300 mm široké spojlery tek zkušeností k tomu, aby byli schopni dynamiky ve Scanii, ustavení velkých kónic- zužující se dovnitř prostoru za zádí o 12° až významně snížit spotřebu paliva. kých prvků na zádi návěsu může eliminovat 15° . To je největší přípustná délka odpoví- Scania nyní testuje zadní deflektory, turbulence a spolu s tím redukovat spotřebu dající evropské direktivě 97/27 EC. Výjimka známé jako „spojler lodní záď“, na dvaceti paliva o 15 až 20 procent. z předpisu o délce 16,5 metru je nyní zvažo- soupravách ve flotile Scania Transport „Není to však samozřejmě uskutečni- vána pro úpravu zádí návěsů. Laboratory, aby vyzkoušela další řešení pro telné,“ říká. „Vzhledem k velikosti palet „Toto řešení nezasahuje rušivě do nákla- úsporu paliva v intenzivním každodenním a kubickému uspořádání vnitřního prostoru dového prostoru, navíc může být instalo- provozu. Scania aktivně prosazuje toto jed- nelze stavět návěsy se splývavou zádí.“ váno na stávající vozidla. Má nejen ekono- noduché řešení vůči autoritám i výrobcům Řešením problému snížení spotřeby mický, ale také ekologický efekt,“ dodává přípojných vozidel. paliva u návěsů evropského formátu o délce Elofsson. Testy třiceticentimetrových kónických křídel z plechu z lehké slitiny nebo laminátu instalovaných na zadní stěně návěsu inicio- vané Scanií předpokládají snížení spotřeby paliva o dvě procenta. To odpovídá úspoře „Toto řešení nenarušuje nákladový 1200 litrů a tří tun emisí CO 2 u vozidla, které najezdí 200 000 km ročně. prostor.“ Tyto „spojlery lodní zádě“ využívají stej- Per Elofsson, šéf vývoje aerodynamiky ve Scanii ného principu jako podobné prvky uplat- něné na lodích, osobních automobilech, anebo letadlech. Zužující se záď snižuje odpor a turbulence vyvolané průchodem tělesa vzduchem nebo kapalinou. „Lodní záď“ mění tlak za vozidlem tak, že zmenší plochu průřezu turbulence a tudíž sníží odpor „ujídající“ ze spotřeby paliva. Se spojlery lodní zádě. Menší turbulence znamenají, že vozidlo snáze prochází  prostředím, což vede ke snížení spotřeby paliva. Scania testuje záďové deflektory známé  Bez spojleru. Žluté a červené oblasti zobrazují velké turbulence. jako „spojlery lodní zádě“ na flotile dvaceti  souprav Scania Transport Laboratorywww.scania.cz 1/2011 • SCANIA ZPRAVODAJ 9
 10. 10. Německý Lastauto Omnibus   vyzdvihuje schopnosti Scanie jezdit  v nízkých otáčkách.králteStU – ZnovUScania znovu dobyla prvenství v evropském Testu Test se koná na trase dlouhé 180 km v jihozápadním1000 bodů. Po přesvědčivém vítězství v roce 2009, Německu, kopcovité partie vedou malebným údolím řeky Mosely.kdy největší model Scanie, řada R, zvítězil s neob- Poslední Test 1000 bodů, uspořádaný v roce 2010, srov-vyklým náskokem, poslední test zařadil tahač typu nával fleetová vozidla s motory o výkonu okolo 400 koní. Byly jimi Scania G 420 Highline stojící proti třem dalšímG s motorem 420 opět s převahou na vrchol. tahačům: Mercedes-Benz Axor 1840 LS o výkonu 396 k, MAN TGS 18.400 LX s 394 k a Volvo FM 410 Globetrotter TText: Per-Ola Knutas, Anders Nordner EST 1000 BODů jE je jedním z největších evrop- s 405 k. ských srovnávacích testů užitkových vozidel, Scania se stala celkovým vítězem se ziskem 941 bodu - s ohledem na ostatní, nejtěžší. Zahrnuje výsled- o devět bodů před nejbližším soupeřem. Tahač Scania řady ky hodnocení mezinárodního týmu odborných G obdržel zvlášť vysoké bodové zisky za ekonomiku, výkon novinářů - subjektivních dojmů kombinovaných s objek- a kabinu. V ekonomice získala Scania skvělé skóre - 133 tivními měřeními. body ze 135 možných. Je pořádán německým vydavatelstvím ETM Verlag, jehož publikace tvoří magazín Lastauto Omnibus a Fern- V PROSiNCOVém VyDáNí COmmERCial mOTOR shrnul fahrer. Test 1000 bodů připravuje společně se španělským Colin Barnett následující výsledek: „Vítěz letošního testu Transporte Mundial, britským Commercial Motor a nizo- dobyl stejně velkého náskoku, jako loni, 35 bodů jej dělí zemským Truckstar. Statě o testu jsou publikovány rovněž od pole soupeřů, ale vítěz je stejný, takže kořist veze domů v obchodních periodikách nejméně deseti dalších zemí. Scania.“10 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz
 11. 11. Poloha sezení ve Scanii G 420  je nejlepší ve třídě, píše britský  Commercial Motor. BodY celkovĚ Tahač   dosažitelné MAN Mercedes Scania Volvo Scania G 420   body TGS 18.400 Axor 1840 LS G 420 LA FM 410 dosáhl mimo- LX Highline Globetrotter řádně velké- ho bodování  Kabina 185 161 157 169 165 v kategoriích  ekonomiky,  Ovládání 200 190 180 189 189 výkonnosti  Scania Výkonnost 200 185 183 188 188 a kabiny. Ekonomika 135 126 129 133 128 zvítězila Produktivita 160 154 144 151 147 v hodnocení Bezpečnost 120 111 113 111 115 spotřeby Celkem bodů 1,000 927 906 941 932 paliva s pohodlným náskokem.“ Německý odborný časopis Lastauto Omnibus upozorňuje na schopnosti Scanie momentu a jeho širokém konstantním průběhu.“ Lastauto Omnibusjezdit v nízkých otáčkách: „...výsledkem je, že Scania zvítězí Navíc k ekonomice, Scania získala vysoké známky zav hodnocení spotřeby paliva s pohodlným náskokem.“ řidičskou přitažlivost kabiny. „Ovládání Scanie je velmi Frank Zeiten z Lastauto Omnibus vyzdvihuje také dobré,“ konstatuje Commercial Motor. „Řízení poskytu-mimořádné kvality Scanie v kopcovitém terénu, když říká: je dobré vnímání vozovky, stejně jako výhled všemi směry„Navzdory velmi dlouhému koncovému převodu zadní i zpětnými zrcátky je dobrý.“nápravy..., je Scania nejrychlejší z kvarteta na kopcovité tra- „Poloha sezení za ojediněle nastavitelným volantem jese.“ Zdůrazňuje, že hlavní příčinou je podstatně větší rych- stále nejlepší ve třídě, což přináší další body pro celkovélost Scanie ve stoupáních „...spočívající ve vysokém točivém vítězství Scanie G 420 v Testu 1000 bodů,“ uzavírá časopis.www.scania.cz 1/2011 • SCANIA ZPRAVODAJ 11
 12. 12. let autobusů a autokarůSoustavné inovace a ohledy nacestující charakterizují působe-ní Scanie od roku 1911 - a stálepokračují. Čtěte o historickýchmilnících a autobusovém desig-nu, které dokázaly získat pozor-nost celého světa.Text: Ylva Carlsson Foto: Scania 1932 1948 1911 1953 1957 1911 1932 1948 1953 1 let 00 1957 1971 1986 Nově spojené Sca- Prodeje autobusů  Scania poprvé  Příměstský autobus  Scania-Vabis,  V roce 1966 před- Problematika život- nia-Vabis vyrábějí  překročily prodeje  exportuje své auto- Scania-Vabis Metro- pevně usazena  sta  ila ScaniaVabis  v ního prostředí nabý- první ve Švédsku  užitkových automo- busy do Brazílie,  pol, vyvinutý ve spo- v Brazílii, zahaju- podstatně pohodl- vá na významu. Ve  vyvinutý moto- bilů. Roste potřeba  následuje vývoz  lupráci s americkou  je výrobu moto- nější, pro cestující  spolupráci s míst- rový autobus  větších a větších  užitkových vozi- společností Mack  rů. V roce 1959 je  přátelský, městský  ními dopravními  „Nordmark Bus“.  autobusů. Scania- del na základě  Manufacturing Cor- postaven B75, první  typ CR76. Priorita- společnostmi ve  Podvozek s řetě- Vabis představuje  importní smlouvy  poration, je předsta- autobus pro bra- mi byly nízká hmot- Stockholmu, zaha- zovým pohonem  autobus „Bulldog“,  s brazilskou auto- ven pro švédský trh.  zilský trh. S moto- nost a nízká podlaha,  juje Scania provozní  byl stavěn Sca- průkopnický v tom,  motivní společnos- Řadový osmiválec  rem uloženým  motor byl vyladěn  zkoušky autobusů  nií v Malmö v již- že měl zcela nové,  tí Vemag. je instalován vzadu  vpředu byl konci- tak, aby co nejméně  poháněných motory  ním Švédsku,  prostorově úsporné  napříč. Metropol je  pován jako dálko- kouřil. Potom CR76  spalujícími etanol  motorem a karo- uspořádání. prvním, ve Švédsku  vý, i jako městský.  posloužil jako základ  v běžném městském  serií byl vyba- stavěným autobu- Nabízel robustní  pro „tichý“ CR111  provozu. Jedenácti- vován Vabisem  sem se samonosnou  motor v tuhém pod- s hladinou hluku  litrový agregát byl  v Södertälje. karoserií. vozku pro snadné  pouhých 77 dBA  upraven ke spalová- karosování. v době prezentace  ní etanolu ve vzně- roku 1971. tovém cyklu.12 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz
 13. 13. 1971 Melker Jernberg, šéf divize  2 004 autobusů a autokarů Scania SvĚtlá BUdoUcnoSt 1986 aUtoBUSŮ Scania oslavuje 100. 2007 výročí stavby autobu- sů. Nyní, říká Melker Jernberg, šéf divize autobusů a autoka- 1996 rů Scania, je výzvou zrychlení přechodu k trvale udržitelné pře- 2009 pravě osob. investice do veřejné dopravy se zvyšují s růstem měst po celém světě a při hledání udržitelných řešení dopravní problematiky. Dosud Scania dodala na 2 000 autobusů pro rychlou autobusovou dopravu (BRT - Bus rapid transport) v Austrálii, Mexiku, Jižní Americe, Jižní Africe i jinde. Podobné systémy budou zavedeny i v Evropě, konsta- tuje Melker Jernberg. „To je cesta k lepšímu. Ale my potřebujeme mít vliv na plánovače 2010 městské zástavby a ostatní roz- hodující činitele, aby porozuměliINOVACÍ důležitosti udržitelných systémů dopravy.“ Mezi produkty Scanie jsou auto- busy a autokary využívající bionaftu, bioetanol či bioplyn. Doposud je vyráběla v závislosti na tom, jak byla vozidla spalující alternativní paliva, rozšířena mimo Švédsko. V listo- padu 2010 nastal zlom, když Scania1996 2004 2007 2009 2010 přijala zakázku z Brazílie na 50 eta-Scania představila  S řadovým pětivál- Z konceptu hybrid- Šest třínápravo- Vyroben první  nolových autobusů.první autobus s karo- cem, instalovaným  ního autobusu z roku  vých autobusů  autobus Scania  Jernberg předpokládá, že auto-serií z lehkých slitin,  v přídi a robustním  1995 odvodila Scania  Scania OmniLink  Touring. Je stavěn  busy a autokary budou lépe vyba-Scania OmniCity.  podvozkem, se řada  zásadně inovovaný  s motorem spalují- ve spolupráci s čín- ským výrobcem  veny, aby uspokojovaly potřebyNízkopodlažní vozi- F stává ideálním  projekt hybridního  cím etanol, a v hyb-dlo s úplným sklá- vozidlem pro těžké  vozidla koncipova- ridním uspořádání,  Higer a má uspoko- cestujících. To zahrnuje dálkovéněním v zastávkách  provozní podmín- ného pro maximální  bylo nasazeno do  jit poptávku jak na  autokary, kde budou mít pasažéřibyl maximálně při- ky, když poskytu- přepravní prostor  plného provozu ve  nových, tak na stá- k dispozici plně nastavitelná seda-způsoben potřebám  je jak vynikající  s koly v rozích karo- spolupráci s měst- vajících trzích. dla, zásobování občerstvením, mož-městského provozu.  pohodlí, tak velkou  serie a řízením všech  skými dopravními  nost sledovat filmy na velkoplošnýchPlatforma sloužila  přepravní kapacitu. kol. společnostmi ve  obrazovkách.také jako základ pro  Stockholmu. „Příjemně prožitý čas místoOmniLink s nízkoná- ztraceného času činí autokary atrak-stupním uspořádá- tivnější a tím také konkurenceschop-ním a dvoupodlažní OmniCity. nější alternativou cestování,“ říká. www.scania.cz 1/2011 • SCANIA ZPRAVODAJ 13
 14. 14. TRENDY vítejte ve 2042 Julie Baaskeová, mladá průmyslová výtvarnice ve Scanii, má představu o tom, jak mohou těžká užitková vozidla vypadat v roce 2042. Text: Ylva Carlsson Ilustrace: Julie Baaske Foto: Carl-Erik Andersson P RO DiPlOmOVOU PRáCi na Univerzitě Některé náčrty Julie Baaskeové mohou vyvo- Duisburg-Essen v Německu byla mladá lávat vzpomínky na Mad Maxe a konec světa průmyslová výtvarnice Julie Baaskeová mýtů: oslovena Scanií, aby připravila před- „Usilovala jsem o vnější opláštění, ale okolní stavu o kamionech budoucnosti v roce 2042. Ve svět, který si představuji, není špatný. Důleži- stejné době vytvořila kompletní scénář, podle tou věcí pro mne je dosažení takového designu kterého klimatické změny radikálně ovlivní život kamionu, který by byl vhodný pro všechny mož- na zemi. Lidský život v gigantických městech né druhy klimatu. Chci zkombinovat robustnost bude spojen se „zelenými koridory“. Menší a výkonové kvality, které jedoucí kamion sym- komunikace vedoucí k hlavním dálnicím budou bolizuje, s citlivostí vůči životnímu prostředí vyžadovat menší dopravní prostředky pro pře- i odpovědností.“ pravu jejich nákladu k větším soupravám. Zvolila rok 2042, protože chce udělat něco radi- Proto její představa „kamionu budoucnosti“ kálně odlišného a osvobodit se od konvenční- spočívá ve vozidle pro provoz na krátké vzdá- ho vidění toho, jak může užitkový automobil lenosti, které musí být schopno zvládat jízdu vypadat. krajinou bez komunikací v různém počasí a ve „Za pět nebo deset let ode dneška budou užit- všech typech klimatu. Musí být také připraveno ková vozidla vypadat velmi podobně jako nyní. jednoduchým krytem odolat nepřátelskému Nikdo však nedokáže reálně vidět do vzdálenější okolnímu světu podobně jako želva, když se budoucnosti. To mi dává svobodu proto, abych ukrývá do krunýře. Řidič může setrvat bezpečně vytvořila něco zcela vlastního. uvnitř, po celou dobu, když vnější povětrnostní V co doufám je, že můj projekt bude vyvolávat podmínky nejsou přijatelné. Kamion je poháněn nápady u jiných lidí - tak, že nebudou zavírat elektricky a je částečně energeticky soběstačný, oči před skutečností, že globální zdroje jsou Julie Baaske když využívá solární panely a náporové vzdu- omezené a jaký to bude mít dopad na dopravu chové turbiny. v budoucnosti.“14 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz
 15. 15. Zítřejší kamion? Průmyslová výtvarnice Julie Baaskeová při- pravila představu o tom, jak může distribuční vozidlo   3 vypadat v roce 2042. OTÁZKY PRO KRISTOFERA HANSÉNA, ŠÉFA VÝTVARNÉHO STUDIA SCANIE: Nakolik je spolupráce s mladými absolventy průmyslového výtvar- nictví důležitá pro Scanii? „Při pohledu do budoucnosti bude klíčová. Naše představy se mohou „Bude důležité koncipo- zamlžit dlouhou společnou prací na vat kamion pro všechny jednom místě. Je pro nás blahodár- né, když přijmeme mladé lidi, kteří možné druhy klimatu.“ nám bez zábran ukazují nové mož- nosti. A to platí pro všechny druhy Kamion je koncipován  Julie Baaskeová, průmyslová výtvarnice Scanie odborníků, nejen pro automobilové vůči okolnímu světu  výtvarníky a průmyslové tvůrce.“ jako želva K čemu to povede v konkrétních podmínkách? 30 m  nákladového prostoru 3 únikový výstup „Bude to působit na nás všechny, sluneční panely vzduchové turbiny abychom mysleli trochu jinak a dělali akumulátory vše lépe.“ Co považujete za nejdůležitější prvek pro výtvarná řešení a prů- kabina myslový design v budoucnosti? „Pokračovat v ochraně a zachovává- ní co nejsilnější značky Scania, sou- časně však musíme vycházet vstříc novým požadavkům doby a plnit je. Největší výzvy máme před sebou, zejména zajištění toho, aby výtvarné generátory vzduchových turbin nákladový úsek řešení a konstrukce byly v rovnováze s elektronikou.“ www.scania.cz 1/2011 • SCANIA ZPRAVODAJ 15
 16. 16. Z dealerstvíPředání nových vozidel Předáním vozidla R 500 LA4X2MLA s motorem V8 firmě Brož cz spol. s.r.o. (Vnitrostátní a mezinárodní kamionová doprava a spedice), jsme se koncem roku 2010 zařadili do silné flotily tahačů této dopravní společnosti. Společnost Brož využívá také služby pronájmu, tzv. Scania Rent, se 4 Scania tahači. Předali jsme „odtahovku“ R 480 panu Radkovi Pacholíkovi, jednateli firmy Kappa-P. Scania se tak přidává do flotily vozidel NONSTOP odtaho- vé služby, která zajišťuje odtahy a vyprošťování vozů po celé České republice a jsou zařazeni do integrovaného záchranného systému v ČR. Pan Milan Novák, majitel společnosti Benz Tranzit, si převzal cisternovou nástavbu na podvozku Scania 6x2 s přívěsem Willig. Společnost Benz Tranzit je dlouholetým zákazníkem a vlastní již 11 vozů značky Scania. Rozhovor s panem Novákem přine- seme v některém z našich příštích čísel Scania Zpravodaje. Koncem roku 2010 si převzal zástupce zná- mého Budějovického Budvaru Ing. Vlas- timil Němeček, vedoucí referátu dopravy, tři tahače Scania G 420 LA4X2MNA a doplnili tak svoji Scania flotilu do celko- vého počtu pěti tahačů. Bílé plachty návěsů s červeným nápisem Budvar a tahačem Sca- nia tedy můžete potkat na území celé České republiky, kam zavážejí své lahodné pivo.16 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz
 17. 17. ProSCAN PArduBICe A.S.den otevŘenÝcH dveŘíNezávislý prodejce Scania, ProScan Pardubice a. s., uspořádal 22. ledna pro své zákazníkyDen otevřených dveří. Hlavním programem akce byly testovací jízdy s tahačem R730 s nej-silnějším motorem V8 na trhu. Počasí celé akci přálo, ač leden spíš napovídá, že jsme se ještěmohli brodit v závějích sněhu. Nebylo tomu tak a každý účastník akce si našel „to své“. Celáakce se nesla v duchu testování silného tahače, dobrého jídla a soutěžení o ceny. Pro dětibyly připraveny omalovánky, balónky nebo karikaturista, starší a dospělí si mohli zajezditna trenažéru závodního vozidla. Na 70 zákazníků, kteří přijeli se svými rodinami akci velmiocenili a věříme, že přijedou i na další podobné setkání se značkou Scania. Přejeme všempříjemné jaro a těšíme se další setkání s vámi.www.scania.cz 1/2011 • SCANIA ZPRAVODAJ 17
 18. 18. Importér informujeScania Finance s.r.o. v novémPro větší pohodlí zákazníkůi zaměstnanců Scania Finance s. r. o.byly postaveny v chrášťanském areá-lu Scania nové moderní kancelářsképrostory. Pro vás, zákazníky, se tedytéměř nic nemění. Scania Financezůstává na původní adrese se stej-nými kontakty. Svá vozidla můžetezaparkovat přímo před novou níz-kou budovou, která leží v těsnémsousedství za hlavní budovou ScaniaPraha.čtenáŘi Internet pro řidičetrUckerU N a záklaDĚ Zvolili Scanii POžaDaVků zE SERViSNí sítě reali- zovalo IT oddělení Scania CER v pilotním pro-DVaCáTý ROČNík ČTENářSké aNkETy mĚSíČNíkU Truc- jektu Internet pro řidiče, kteříker „Vozidla sezony 2010“ jsou již vyhlášeny. V kategorii čekají v místnosti pro řidiče na servis vozidla. Internet jeTěžká nákladní vozidla zvítězila Scania R 730 s nejsilnějším k dispozici v servisech Prahamotorem V8. V kategorii Autobusy se značka Scania umís- - Chráštany, servis Morava -tila na skvělém druhém místě s novým modelem Scania Brno, na Slovensku v servisuTouring, jehož představení na konci roku 2009 přímo sou- Bratislava - Senec, v Maďar-viselo s uvedením nové generace Scania Opticruise - plně sku pak v servisu Biatorbágy.samočinné převodovky pro bezpečné a pohodlné ovládá- Koncept spočívá ve využitíní užitkových vozidel a autobusů. „Ve čtenářské anketě jde vyhrazené ADSL přípojky pro PC a Wi-Fi připojení propředevším o posuzování vlastností, kvality, ale také emocí, řidiče s vlastními notebooky.které novinky automobilového průmyslu v daných seg- Pro komfort uživatelů jsoumentech vyvolávají u čtenářů“ píše Trucker. místnosti pro řidiče vybaveny jedním počítačem, který po zapnutí a přihlášení (je uve- deno v návodu u počítače) zpřístupní uživateli obsah internetu. Scania přístupem k internetu pro řidiče napl- ňuje jeden z nepovinných požadavků standardů DOS (Dealer Operating Standard), které jsou potřebné pro certi- fikaci Scania servisů. Zároveň tímto krokem Scania plní i přání, které projevili řidiči v průzkumu spokojenosti zákazníků / řidičů.18 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz
 19. 19. Když se to na vás sype…Problémy čas od času přicházejí a obyčejně bez varování. V takových situacích nastává chvíle, kdy oceníte solidníhoa kvalitního finančního partnera. Scania Finance dokonale rozumí vašemu podnikání a proto vám můžemenabídnout finanční produkty ušité na míru vašim potřebám s rychlým a pohodlným servisem do 48 hodin.Obchodní zástupce pro region Praha, Střední Čechy, Ústí n/L., Most, Teplicetel. +420 739 543 702Obchodní zástupce pro region Jičín, Pardubice, Olomouctel. +420 739 543 708Obchodní zástupce pro region Plzeň, České Budějovicetel. +420 739 543 713Obchodní zástupce pro region Brno, Paskovtel. +420 739 543 703
 20. 20. 2011 Giza, egypt: P 420 Místo: Gíza, Egypt. „Fotograf Göran Wink  a já musíme poněkud  delší dobu čekat, než  můžeme udělat sním- ky velbloudů přesně  před Sfingou v Gíze.  Když jsme si povída- li s mužem na snímku,  dozvěděli jsme se, že  rodina, která má na sta- rosti jízdy na velblou- dech je táž, jako před  třiceti lety. Jen kamiony  vypadají poněkud jinak,  samozřejmě...“ – Dan BomanNA HISTORICKÉpŮdĚ Staré se stává novým v kalendáři Scania 2011. Na základě historických snímků Dan Boman, fotograf Scanie, a jeho kolegové nasnímali záběry z kultovních míst podle minulosti. Text: Ylva Carlsson Foto: Göran Wink, Jonas Nordin, Ingemar Eriksson20 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz
 21. 21. 1983 Giza, egypt: T112 2011 davos: P 280 1978 davos: LB81 Místo: Davos, Švýcarsko. „Spoustu detektivní práce si od fotografa  Görana Winka vyžádalo nalezení přesné- ho místa pro nový snímek. Byla tam spousta  hostinců nazývaných Gasthaus Alpenrose  v tomto zvláštním prostředí, ale po dlouhém  hledání jsme konečně byli na místě.“ – Dan BomanA RCHiV SNímků SCaNiE v Södertälje obsahuje více než půl milionu fotografií - od skleněných desek, diapozitivů a negativů po digitální media dneška. Mnohé z nich ani dosud nebyly publikovány. Při přípravě kalendáře Scania 2011 se Dan Boman - foto-graf a vedoucí projektu kalendáře - ponořil hluboko doarchivu. Kalendář Scania oslavuje 50 let existence. Letošní téma 2011 Aalsmeer: r 620předkládá archivní snímky vozidel v jejich typickýchoblastech, kombinované se záběry stejného místa původně Místo: Aalsmeer, Nizozemsko.fotografovaného - ale doplněné moderními vozidly. „Nalezení tohoto místa bylo Kalendář reprezentuje působení Scanie v celém světě, jako hledání jehly v kupce sena. počínaje lednovou dvoustranou, která zobrazuje plně Fotograf Jonas Nordin si nemo- hl vzpomenout, kde v oblasti naložený kamion před venkovským hostincem ve švýcar- Aalsmeeru udělal snímek v roce ských Alpách. Původní snímek byl pořízen v roce 1978 1995. Nakonec všude tady byly a zobrazoval kamion typu LB 81. tisíce tulipánových polí v širo- kém okolí. Jonas už chtěl hledání  Příprava kalendáře Scania 2011 začala již v prosinci 2009. vzdát, když náhle zahlédl budo-Praktická práce, pořizování snímků ve vybraných místech, vu a hned věděl, že je na správ-byla dovršena od února do června. Boman byl po ruce při ném místě.“každé příležitosti a sám připravil dva z nových snímků (na – Dan Boman 1995 Aalsmeer: r113stockholmském souostroví ve Švédsku a u Lago di Gardav Itálii). „Věříme, že mnoho lidí si najde trochu volného času, aby kalendáŘ Scaniasi prohlédli snímky tohoto roku. Je tam spousta krásných • istorie: První kalendář byl vytištěn v roce 1961 Hdetailů k objevování a srovnávání.“ • osažený tisk: Více než 140 000 exemplářů (nástěnných, stolních a kalendářů na D stěny autobusů) • istribuce: Publikován v přibližně 70 zemích D • azyky: 8 J • otografové: 7 Fwww.scania.cz 1/2011 • SCANIA ZPRAVODAJ 21
 22. 22. Foto: Jeandre Koen, Scania, IstockphotoZajímavosti Velká zelená cena Scania byla uznána jako průmyslový vůdce v Green Suply Chain awards (ceny zeleného řetězu dodavatelů) v Jiho- africké republice. Švédská společnost je prvním výrob- cem těžkých užitkových vozidel, který nabízí místním zákazníkům možnost volby kompletní přestavby na užití paliv z obnovitelných zdrojů, jako například etanolu nebo bionafty. Kromě toho její motory jsou vybaveny pro elimi- naci emisí technologií recirkulace výfukových plynů. Scania byla také první, kdo představil autobusy Euro 4 pro jihoafrický systém Bus Rapid Transport (BRT) v oblasti Johannesburgu. Johannesburgská Rea Vaya užívá technicky vrcholné vel- kokapacitní autobusy Scania100 letScania oslavuje 100. výročí v Rusku slavnostním otevřením průmyslové základny v Petrohradě pro kompletaci vozidel a instalaci nástaveb. Podnik má kapacitu až 5000 podvozků a 1500 nástaveb ročně. Zpočátku zde bude pracovat 70 zaměstnanců. Bezpečná dodávka do Polynézie Dva použité hasičské speciály Scania z Austrálie byly elegantně a bezpečně dopraveny na ostrov Samoa, kde budou pomáhat při likvidaci následků zemětřesením a vlnami tsunami postižených ost- rovů v Jižním moři. Poté, co zemětřesení v září 2009 způsobilo záplavu patnáctimetrových vln tsunami na pobřeží Samoy, se melbournská metropolitní hasičská brigáda rozhodla darovat tři ze svých hasičských Hasičská vozidla přepravená bezpečně  vozidel ostrovním národním záchranářským insti- na palubě vojenského plavidla. Početný  tucím a požádat australské námořní síly o jejichAhoj, jmenuji se Scania! uvítací výbor očekával loď na ostrově  přepravu. Samoa, kde automobily absolvovaly tra- diční požehnání.Jedna Brazilka sdílí jméno Scania s Králem silnic. Třicetiletá Scania Maciel Jorgeová byla pojmenována otcem, který byl velkým vyznavačem kamionů Scania. „Miluji své jméno,“ říká. Klikni pro oživení zážitku „My přikládáme velkou váhu S přibližně 45 000 soutěžícími řidiči nákladních automobilů se stala Scania Driver Competition největší soutěží řidičů úplné ceně vlastnictví.“ těžkých vozidel na světě. Pokud vám uniklo evropské finále ve švédském Södertälje, můžete událost najít na internetu a pro- Peter Wisgerhof, ředitel společnosti Transdev Deut- žít dramatické okamžiky, které vedly k senzačnímu vítězství schland, o smlouvě se Scaniií o zakoupení 100 měst- Andrease Söderströma, ze záznamu. ských autobusů OmniLink. > www.scania.com/yetd22 SCANIA ZPRAVODAJ • 1/2011 www.scania.cz

×