Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Darqa 20081128 Jan Van Der Kuil

570 views

Published on

Presentatie DARQA GLP-cafe over ontwikkelingen in kwaliteitsmanagement

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Darqa 20081128 Jan Van Der Kuil

 1. 1. Dat is uit het leven gegrepen Jan van der Kuil
 2. 2. Vakmanschap <ul><li>Good Laboratory Practice ontstaan als antwoord op ondeugdelijke R&D praktijken eind jaren 70 </li></ul><ul><li>1979 FDA GLP regels worden van kracht in USA </li></ul><ul><li>1981 OECD publiceert haar GLP principes </li></ul>
 3. 3. Beheersen <ul><li>Controleren </li></ul><ul><ul><li>voldoen aan specificaties </li></ul></ul><ul><li>Standaardiseren </li></ul><ul><ul><li>voorspelbare kwaliteit </li></ul></ul><ul><li>Specialisatie per afdeling </li></ul><ul><ul><li>functies zo klein en simpel mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>makkelijk te leren </li></ul></ul><ul><li>Management zorgt voor sturing en afstemming </li></ul>
 4. 4. Werkelijkheid <ul><li>Het is een misvatting om aan te nemen dat alles goed is als ieder zijn werk doet: het systeem kan het probleem zijn (Deming) </li></ul><ul><li>Scheiding tussen denken en doen </li></ul><ul><li>Alleen maar gericht op kwaliteit eigen afdeling in plaats van innovatie van het product </li></ul><ul><li>Leidt alleen maar tot correcties in plaats van procesverbetering </li></ul><ul><li>Niet flexibel ten opzichte van bijzondere klantenwensen </li></ul>
 5. 5. Procesmanagement <ul><li>ISO 9001:2000 </li></ul><ul><li>Begrijpen van en voldoen aan eisen </li></ul><ul><li>Toegevoegde waarde </li></ul><ul><li>Doeltreffendheid: de juiste dingen doen </li></ul><ul><li>Interactie: feedback en feedforward </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid nemen </li></ul><ul><li>Continue verbetering: objectieve metingen </li></ul>
 6. 6. Audits <ul><li>Studiegericht (naleving) </li></ul><ul><ul><li>Protocol </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapport </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritische fase </li></ul></ul><ul><li>Procesgericht (systeem) </li></ul>
 7. 7. Werkelijkheid <ul><li>Wet van Murphy </li></ul><ul><ul><li>Alles wat mis kan gaan zal vroeg of laat misgaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook als er niets mis kan gaan, zal er vroeg of laat toch iets misgaan </li></ul></ul><ul><li>Kosten voor kwaliteit niet in overeenstemming met de baten </li></ul><ul><li>Bureaucratie </li></ul><ul><ul><li>Procedures behoeden de organisatie van chaos </li></ul></ul><ul><ul><li>Teveel procedures leiden tot bureaucratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij het opzetten van procedures is de informele organisatie alleen geïnteresseerd in het beheersen van risico’s, niet in de kwaliteit </li></ul></ul>
 8. 8. Risico management en kwaliteit <ul><li>Procedures </li></ul><ul><ul><li>Op basis van regelgeving </li></ul></ul><ul><li>Training </li></ul><ul><ul><li>Behoeftebepaling </li></ul></ul><ul><ul><li>Effectiviteit van training </li></ul></ul><ul><li>Validatie / Controles </li></ul><ul><ul><li>Meetwaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Steekproefgrootte </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptatiegrenzen </li></ul></ul><ul><li>Verander management </li></ul><ul><ul><li>Beoordeel de impact van de verandering </li></ul></ul><ul><li>Periodieke review </li></ul><ul><li>Afwijkingen (OOS) </li></ul>
 9. 9. Risicomanagement <ul><li>Risicoanalyse </li></ul><ul><ul><li>Bedreigingen en schadelijke gevolgen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oorzakenanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Risico = Kans x Ernst </li></ul></ul><ul><li>Risico-evaluatie </li></ul><ul><ul><li>Acceptabel; zo laag als mogelijk; ontoelaatbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptatiecriteria </li></ul></ul><ul><li>Risicobeheersing </li></ul><ul><ul><li>Verbeteren; controleren </li></ul></ul><ul><ul><li>Valideren </li></ul></ul><ul><li>Risicoacceptatie </li></ul><ul><li>Herbeoordelen </li></ul>
 10. 10. Werkelijkheid <ul><li>Technologische innovatie </li></ul><ul><ul><li>Technische ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek & ontwikkelmethoden </li></ul></ul><ul><ul><li>Productietechnologie </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT investeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis ontwikkeling </li></ul></ul>25%
 11. 11. Werkelijkheid <ul><li>Sociale innovatie </li></ul><ul><ul><li>Leiderschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Training en ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatiemanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassen nieuwe kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>Risicomanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Verandermanagement </li></ul></ul>75%
 12. 12. Rol QA Oude denkwijze <ul><li>Politie mentaliteit </li></ul><ul><li>Bottleneck (barrière) </li></ul><ul><li>Probleem georiënteerde inspecteurs </li></ul><ul><li>Papier georiënteerd </li></ul>Nieuwe denkwijze <ul><li>Adviseur en coach </li></ul><ul><li>Toegevoegde waarde voor organisatie </li></ul><ul><li>Vertrouwen en consistentie </li></ul><ul><li>Zet aan tot verbetering </li></ul><ul><li>Verkort doorlooptijd </li></ul>
 13. 13. Wijziging tijdsbesteding Training & ontwikkeling medewerkers Bewaken van klantgerichtheid Input kwaliteit voor bedrijfsstrategie Beheersen van leveranciers en partners Supervisie procesverbeteringen en QMS Auditeren bedrijfseenheden Strategische ontwikkeling van de functie Verzamelen, analyseren en rapporteren van prestatie-indicatoren Waarborgen van veiligheid en overeenstemming met regelgeving 21.5% 20.7% 4.9% 3.7% 30.7% 19.6% 8.7% 7.6% 5.7%
 14. 14. Kwaliteitszorg als bedrijfsfilosofie <ul><li>TQM </li></ul><ul><ul><li>First time right </li></ul></ul><ul><li>Kaizen </li></ul><ul><ul><li>Continue verbetering waarbij iedereen betrokken is </li></ul></ul><ul><ul><li>5S (afkomstig van Japan) staat in vrije vertaling voor ‘scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en in stand houden’. </li></ul></ul><ul><li>Six sigma </li></ul><ul><ul><li>Critical to Quality (CTQ): Elementen van een proces die het resultaat significant beïnvloeden. Door het identificeren van deze elementen is het startpunt van verbeteringen die de kosten reduceren en de kwaliteit verbeteren . </li></ul></ul>
 15. 15. Samenvatting Controle product processen Producent- focus Consument - focus organisatie TQM Borging Inspectie X X X X
 16. 16. Niveaus binnen QMS <ul><li>Vakmanschap </li></ul><ul><li>Testen </li></ul><ul><li>Controleren </li></ul><ul><li>Procesmanagement </li></ul><ul><li>Organisatiemanagement </li></ul><ul><li>Kennis/competentie management </li></ul><ul><li>Risicomanagement </li></ul><ul><li>Verandermanagement </li></ul><ul><li>Leveranciersbeoordelingen </li></ul>Strategisch Tactisch Operationeel <ul><li>Kaderscheppend </li></ul><ul><li>Visie </li></ul><ul><li>Beleid </li></ul>
 17. 17. Dat is uit het leven gegrepen Het geluk is altijd met de lepen Ja, daar zit 'm nou net nou de kneep

×