Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Zespół Szkół w Kotomierzu                          Gimnazjum nr 2                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Syllabus gim2 2011_kw

1,058 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Syllabus gim2 2011_kw

 1. 1. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Syllabus Projekt Edukacyjny1. Sprawozdanie z projektu. 1.1. Plan sprawozdania. 1.2. Plan sprawozdania z opisem. 1.3. Założenia edycyjne. 1.4. Przypisy. 1.5. Bibliografia. 1.6. Netografia. 1.7. Spisy tabel i wykresów. 1.8. Ogólne założenia.2. Prezentacja projektu. 2.1. Plan prezentacji. 2.2. Plan prezentacji z opisem. 2.3. Założenia edycyjne. 2.4. Przypisy. 2.5. Bibliografia. 2.6. Netografia. 2.7. Spisy tabel i wykresów. 2.8. Założenia dotyczące środków i narzędzi TI. 2.9. Ogólne założenia.3. Ocena projektu. 3.1. Kontrakt zawarcia projektu 3.2. Kryteria oceny projektu 3.3. Kryteria oceny prezentacji 1
 2. 2. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________4. Załączniki.5. Zasady komunikacji.6. Suplement syllabusa – wersja elektroniczna /on-line, Web2.0/ 2
 3. 3. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________1. Sprawozdanie z projektu 1.1. Plan sprawozdania 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Streszczenie projektu 4. (Podziękowania – jeżeli takie maja miejsce) 5. Wstęp 5.1 Warunki projektu 5.2 Procedury badań 6 Odkrycia i informacje 7 Wnioski i uogólnienia 8 Rekomendacje 9 Bibliografia 10 Spisy tabel i rysunków 11 Załączniki 11.1 Wydruk slajdów 1.2 Plan sprawozdania z opisem Strona tytułowa analogiczna do obecnej z dodaniem do tytułu – projekt własny oraz wskazanie na promotora projektu nie zaś pracy dyplomowej. Tytuł musi być zwięzły, jasny, precyzyjny i komunikatywny. Spis treści powinien zawierać ponumerowane strony dla zachowania porządku sprawozdania. Spis powinien zawierać ponumerowane tytuły rozdziałów i podrozdziałów oraz numery stron. Streszczenie projektu, umieszczone na początku pracy, pokazuje w skondensowanej formie: - cele - warunki oraz - podstawowe wnioski płynące z projektu Nie powinno być zbyt długie – do jednej strony formatu A 4. Wskazuje na najważniejsze aspekty projektu i ma na celu zainteresowanie projektem. Streszczenie powinno zaznajomić czytającego z wnioskami i rekomendacjami projektu oraz stanowić spójną i zamkniętą całość. Można podzielić je na paragrafy odnoszące się do głównych części sprawozdania tak, aby przekazywało treści w jasny, dobrze zorganizowany i nie budzący wątpliwości sposób. Podziękowania, powinno się pojawić jeżeli korzystamy z pomocy różnych osób, które poświęcają swój czas aby udzielić informacji lub konsultacji potrzebnych w projekcie. Wstęp, wprowadza czytelnika w tematykę projektu. Powinien pokazać czytelnikom dlaczego wykonujący projekt zainteresowali się danym: - tematem i 3
 4. 4. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ - dlaczego ich zdaniem przedstawić problem, który jest tematem projektu, - dziedziny, w których występuje oraz - dotychczasowe osiągnięcia lub niepowodzenia w jego rozwiązywaniu 4
 5. 5. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Zespół Szkół w Kotomierzu Komentarz [n1]: 16 pkt. Gimnazjum nr 2 PROJEKT EDUKACYJNY WYKONANY na Przedmiocie Informatyka PRZEZ imię/imiona nazwisko Komentarz [J2]: 16 pkt. nr Komentarz [J3]: 18 pkt. TEMAT PRACYProjekt przyjęty Opiekun projektudata i podpis opiekuna (imię i nazwisko opiekuna) Komentarz [J4]: 14 pkt. Komentarz [J5]: 14 pkt. Komentarz [J6]: 16 pkt. Kotomierz 2011 5
 6. 6. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Warunki projektu, autorzy powinni określić precyzyjnie: - temat i - cel projektu - czas projektu - przeznaczenie sprawozdania Warto też określić: - zakres przeprowadzonych badań, - kto został objęty badaniami - gdzie poszukiwano informacji - jakie aspekty problemu zostały przebadane i dlaczego, a które celowo pominięto Procedury badań, powinna zawierać: - przedmiot badań - cele badań - sformułowane problemy badawcze - (postawione hipotezy badawcze) - metody badawcze - techniki badawcze - narzędzia badawcze Odkrycia i informacje, muszą być dobrze zaplanowane, logicznie zorganizowane i powiązane. Poszczególne części należy zatytułować tak, aby były jasne i zrozumiałe dla czytającego. W rozdziale odkrycia i informacje należy umieścić informacje zebrane w różnych źródłach pisanych, jak i zgromadzonych w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów czy obserwacji. Informacje powinny zostać poddane selekcji oraz analizie i zaprezentowane w taki sposób, aby obrazowały całokształt prac związanych z wykonywaniem projektu. Wskazane jest wykorzystanie różnego rodzaju rysunków, diagramów, zestawień, tabel, wykresów w jak najpełniejszej formie umożliwiającej przedstawienie problemu. Wybrać te wykresy czy rysunki, które są niezbędne dla zrozumienia zawartych w tekście informacji, a które mogą stanowić załączniki sprawozdania i być umieszczone na końcu. Wnioski, stanowią podsumowanie całego sprawozdania. W tej części piszący powinien odnieść się do założonych celów projektu oraz przedstawić wnioski płynące z zebranych informacji, przeprowadzonych badań czy eksperymentów. Nie należy wprowadzać we wnioskach nowych treści, a jedynie opierać się na tych, które zostały przedstawione w rozdziale „Odkrycia i informacje”. Wnioski powinny być jasno i zrozumiale sformułowane i prowadzić, jeżeli to konieczne, do rozdziału „Rekomendacje”. Rekomendacje – zalecenia, zawierają sugestie co należy zrobić, by poprawić istniejącą sytuację, określają działania wynikające z przeprowadzonych badań, jakie należy podjąć by je wdrożyć do praktyki. Jeżeli zachodzi taka potrzeba. 6
 7. 7. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Bibliografia Nazwisko imię, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania Netografia http://www.adres pełen (data znalezienia informacji) Spisy tabel, wykresów, zdjęć oraz rysunków. Załączniki, powinny być zapisane na CD oraz zawierać: - kwestionariusze ankiet - formularze - tabele - wykresy - mapy - artykuły prawne - materiały pomocnicze - programy/aplikacje - filmy - nagrania mp3 Każdy załącznik powinien zaczynać się od nowej strony, posiadać numer umieszczany na górze strony „Załącznik nr 1” Wydruk slajdów, powinny być wykonane w formie „materiały informacyjne”, w ilości 3 slajdów na stronę formatu A4, ponumerowane, zawierające stronę tytułową projektu, zszyte lub sklejone lub zbindowane. Dołączone do sprawozdania. 1.3 Założenia edycyjne sprawozdania.Liczba stron 20-25Strona tytułowa Według wzoru wyżej zamieszczonegoCzcionka Times New RomanWysokość czcionki 12 pkt.Liczba znaków w wierszu 60-64Liczba wierszy na stronę A4 29-30Interlinia 1,5 wrs.Odstęp między literami NormalnyMargines lewy 3,5Margines prawy 1,5Margines górny 2,5Margines dolny 2,5Numery stron w dolnej części kartkiNumer wydrukowany na stronach po wstępieWydruk jednostronnyOkładka Teczka przezroczysta(koszulki), bindowana, zszytaLiczba pozycji bibliograficznych Około 10 7
 8. 8. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Wstęp 1 Streszczenie 1 Podziękowanie 1 Warunki projektu 4 Procedury badań 3 Odkrycia i informacje 10 Wnioski 1 Rekomendacje 1 Bibliografia 10 i więcej Procesory tekstu: Procesor tekstu darmowy Procesor tekstu płatny Format zapisu - standard (wymagany) MS Word 2003/2007/2010 Dokument programu Word 97-2003 *.doc OpenOffice Dokument programu Word 97-2003 *.doc IBM Lotus Documents Dokument programu Word 97-2003 *.doc LibreOffice 3.3 Writer Dokument programu Word 97-2003 *.doc FocusWriter 1.3.2.1 Dokument programu Word 97-2003 *.doc Google Dokument programu Word 97-2003 *.doc 8
 9. 9. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________2. Prezentacja projektu. 2.1 Plan prezentacji 1. Strona tytułowa 2. Wstęp 3. Motywacja 4. Plan prezentacji 5. Treść prezentacji podzielona na części 6. Podsumowanie po każdej części 7. Przejścia do następnych części 8. Wnioski i zalecenia 9. Pytania i dyskusja 2.2 Plan prezentacji z opisemStrona tytułowa taka jak w zamieszczonym wzorze.Wstęp, przedstawia temat i główną tezę prezentacjiMotywacja, uzasadnienie dlaczego powinni Cię słuchać, czego interesującego dowiedzą siępodczas prezentacjiPlan, podanie planu i konstrukcji prezentacji. Rozdanie planu i materiałów informacyjnychsłuchaczom przed prezentacją.Treść, zaprezentuj główną tezę prezentacji, następnie dokonaj szczegółowej analizyproblemu. Wyróżnienie głównych części omawianego zagadnienia wpłynie na jegoatrakcyjność i czytelność.Podsumowanie każdej części, przypomnij najważniejsze aspekty omawianegoproblemu, tak aby zostały odpowiednio zrozumiałe i utrwalone w pamięci słuchaczy.Przejście i wprowadzenie do następnej części, przypomnienie logicznych następstwwystępujących po sobie części. Zaakcentowanie związków.Zakończenie, podsumuj poszczególne punkty całej prezentacji. Jeżeli problem nie budzikontrowersji można w tym miejscu podać płynące z projektu wnioski, jeżeli jest inaczej wartosamemu zwrócić uwagę na pewne aspekty kontrowersyjne.Wnioski, powtórzyć jeszcze raz najważniejsze argumenty i podać płynące z nich wnioski. 9
 10. 10. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________2.3 Założenia edycyjneLiczba slajdów 10 /+ 5(10)Strona tytułowa 1Wstęp 1Motywacja 1Plan 1Treść 3-10Zakończenie 1Wnioski 1Bibliografia 1Tło slajdów NiebieskieWielkość liter tekstu 20-26 pkt. (może być pogrubiony lub z cieniem)Wielkość liter tytułów 28 (pogrubione)Numeracja slajdów Nie ma numeru na stronie tytułowejKolor liter Białe/żółteCzcionka ArialAlternatywny układ - Tło slajdu/kolor liter kontrastująceLiczba wierszy z tekstem na stronie slajdu 10-15Strona tytułowa według zamieszczonegowzoruStopka Zawiera dane autora i …Efekty dźwiękowe Nie maPrzejścia między slajdami Nie maUmieszczenie multimediów Możliwe - uzasadnioneZgoda na umieszczenie danych/wizerunku/ Zgoda na piśmie, wyraźny czytelny podpisfilmu, zdjęc, mp3 /lub innych/ w prezentacjiWcześniejsze skopiowanie niezbędnych 1 h przed wystąpieniemplików niezbędnych do przeprowadzenia 2 h przed wystąpieniem – zapoznanie się zeprezentacji sprzętem /lub dzień wcześniej/Przy przygotowywaniu prezentacji Skonsultowac sprawy problematyczneuwzględni możliwości sprzętowe i dotyczące oprogramowania i możliwościprogramowe szkoły sprzętu z nauczycielem koordynujacym 10
 11. 11. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________Programy do projektowania Programy do projektowania Format zapisu prezentacjiprezentacji – płatne prezentacji – bezpłatneMS PowerPoint Dokument programu2000/2003/2007/2010 PowerPoint 97-2003 OpenOffice Dokument programu PowerPoint 97-2003 Google Dokument programu PowerPoint 97-2003 Zgoda na przetwarzanie danych w celach naukowych na potrzeby projektu edukacyjnego realizowanego w Zespole Szkół w Kotomierzu, Gimnazjum nr 2Lp Nazwisko i imię Rodzaj danych Temat projektu Wyrażam zgodę/data123Autor(rzy) projektu:1.2.3. 11
 12. 12. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________3. Ocena projektu. 3.1. Kontrakt zawarcia projektu Wersja elektroniczna – Web2.0/on-line/ 12
 13. 13. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Wersja tradycyjna - papierowa KARTA PROJEKTU I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i temat projektuTemat projektuZespół uczniowski(podpisy uczniów w wersjipapierowej karty)Nauczyciel opiekunProblemy II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji (tabele wypełniane na etapie planowania)A. Główne cele „Czego się chcemy Cele główne:dowiedzieć?” i/lub „Co chcemy osiągnąć?” Cele szczegółowe:B. Planowanie etapów realizacji projektuZadanie 1. Działania Uczniowie Terminy Informacja o wykonaniu odpowiedzialni realizacji wypełnić po wykonaniu działaniaWypełnić po wykonaniu działaniaCo stanowiło dla nas trudność ijak ją pokonaliśmy? 13
 14. 14. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________Z czego jesteśmy zadowoleni?Czego się nauczyliśmy?Zadanie 2. Działania Uczniowie Terminy Informacja o wykonaniu odpowiedzialni realizacji wypełnić po wykonaniu działaniaWypełnić po wykonaniu działaniaCo stanowiło dla nas trudność ijak ją pokonaliśmy?Z czego jesteśmy zadowoleni?Czego się nauczyliśmy?Zadanie ... Działania Uczniowie Terminy realizacji Informacja o odpowiedzialni wykonaniuWypełnić po wykonaniu działaniaCo stanowiło dla nas trudność ijak ją pokonaliśmy? 14
 15. 15. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________Z czego jesteśmy zadowoleni?Czego się nauczyliśmy? III. Konsultacje z nauczycielem (tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu) Terminy Tematy Imię i nazwisko Podpis nauczyciela nauczyciela IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu Termin prezentacji Miejsce prezentacji Forma prezentacji Udział członków zespołu Odbiorcy 15
 16. 16. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ 3.2. Kryteria oceny projektuArkusz oceny sprawozdania z projektuLp. Kryterium Stopień spełniania kryterium Punkty Punkty max otrzymane1. Oryginalność i praca oryginalna i innowacyjna 3 innowacyjność oryginalna lub innowacyjna 2 tematu praca stereotypowa 12. Zgodność zakresu zgodność 100% 3 pracy z zgodność 80% 2 założonymi zgodność 50% 1 celami(z opisem projektu) zgodność poniżej 50% 03. Inicjatywa w co najmniej 4 różnorodne źródła 3 poszukiwaniu i 3 różnorodne źródła 2 dobrze informacji 2 różnorodne źródła 1 brak zróżnicowanych źródeł 04. Umiejętność Samodzielny dobór i selekcja 3 doboru i selekcji informacji informacji Samodzielny dobór informacji, selekcja 2 informacji według wskazówek nauczyciela Dobór i selekcja informacji według 1 wskazówek nauczyciela Trudność w wykorzystywaniu 0 sugestii nauczyciela dotyczących doboru i selekcji informacji5. Estetyka Układ graficzny pracy (akapity, 0,5 sprawozdania z nagłówki, tytuły, numeracja stron, projektu rozmieszczenie tekstu na stronie) Poprawność ortograficzna 0,5 Poprawność gramatyczna i stylistyczna 0,5 Wyraźna pisownia, ewentualnie 0,5 wydruk komputerowy Wykonanie elementów graficznych 0,5 Estetyka sprawozdania 0,56. Formalne elementy Strona tytułowa 0,5 sprawozdania Spis treści 0,5 Streszczenie 0,5 Wstęp 0,5 Wnioski 0,5 16
 17. 17. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Bibliografia 0,57. Logika układu Praca spójna i logiczna 3 treści sprawozdania Małe uchybianie w logice i spójności 2 pracy Znaczne braki w logice i spójności 1 pracy nie przeszkadzające w rozumieniu zmysłów autorów Braki w logice i spójności nie 0 pozwalają na zrozumienie sprawozdania8. Zawartość Praca nie zawiera błędów i wyczerpuje 6 merytoryczna pracy temat Praca nie zawiera błędów, ale nie 4 wyczerpuje tematu Praca zawiera mało istotne błędy 2 merytoryczne Prace zawiera mało istotne błędy 0 merytoryczne9. Analiza problemu Praca prezentuje wielostronną analizę 6 projektu problemu Praca uwzględnia najważniejsze 4 aspekty badanego problemu Praca prezentuje jednostronną analizę 2 problemu Uczniowie maja trudności z 0 dokonaniem analizy10. Użycie właściwej Wykonawcy projektu sprawnie 3 terminologii posługują się fachową, specjalistyczną terminologią Właściwie wykorzystują podstawową 2 terminologię W małym stopniu wykorzystują 1 właściwą terminologię Popełniają błędy świadczące o braku 0 zrozumienia i używanej terminologiiRazem punkty Max 36Maksymalna liczba punktów -3634-36 bardzo dobry29-33 dobry plus22-28 dobry15-21 dostateczny plus10-14 dostateczny9 i mniej niedostateczny 17
 18. 18. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ 3.3. Kryteria oceny prezentacjiArkusz oceny prezentacji projektuLp. Kryterium Punkty do Punkty uzyskania uzyskaneI Dobór informacji do prezentacji1. Zgodność merytoryczna z tematem 10 projektu2. Używanie właściwości terminologii 103. Poprawność językowa 104. Bogactwo słownictwa 10II Logika układu prezentacji1. Wstęp (wprowadzenie do prezentacji) 2,52. Przedstawienie problemu 2,53. Przedstawienie wniosków 2,54. Zakończenie prezentacji 2,5III Płynność prezentacji1. Zawartość wypowiedzi 2,52. Ciągłość myśli i wątków 2,53. Uporządkowanie przekazu 2,54. Akcentowanie najważniejszych 2,5 elementów prezentacjiIV Tempo prezentacji1. Przestrzeganie wyznaczonego czasu 2,52. Utrzymywanie tempa prezentacji 2,5V Profesjonalizm w zakresie zagadnień objętych tematem projektu1. Umiejętność obrony własnych 5 poglądów2. Odpowiedzi na pytania dodatkowe 5VII Prezentacja zespołowa1 Zaangażowanie wszystkich członków 10 zespołu w prezentacjiVIII Umiejętność samooceny1. Trafność samooceny 5 Razem Proponowane przeliczenie punktów na ocenę szkolną (maksymalnie można uzyskać 100 punktów )91-100 bardzo dobry81-90 dobry plus71-80 dobry61-70 dostateczny plus51-60 dostateczny50 i mniej niedostateczny 18
 19. 19. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Arkusz oceny wytworu materialnego będącego częścią efektu końcowego wykonanego projektuLp Kryterium Punktacja.1. Oryginalność i innowacyjność rozwiązania2. Zgodność wytworu z założonymi celami3. Umiejętność doboru i sposób wykorzystania posiadanej wiedzy4. Walory ekologiczne, ekonomiczne, funkcjonalność, zgodność z przepisami BHP (w zależności od rodzaju wykonanej pracy)5. Dokładność i estetyka wykonanego wytworu6. Samodzielność wykonaniaKażde kryterium oceniane jest w skali 0-3 pkt.3pkt. Całkowicie spełnia kryterium2pkt. Drobne odstępstwa1pkt. Istotne odstępstwa0pkt. Nie spełnia kryteriumOcena końcowa składa się z:- średnia ocen za sprawozdanie- średnia ocen za prezentację- średnia ocen za wytwór/programOcena: 19
 20. 20. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________4. Załączniki. 1. Płyta CD 2. Nazwa płyty: Nazwisko/nr 3. Płyta opisana: Nazwisko, imię, numer , temat projektu 4. Umieszczona w kopercie dołączona do sprawozdania, koperta podpisana 5. W pliku tekstowym zawiera niezbędne informacje do uruchomienia aplikacji/programów 6. Opisana odręcznie, pismem drukowanym, podpisana – zapis wykonany czarnym pisakiem do płyt CD5. Zasady komunikacji. Miejsce KontaktDyżur Sala nr: Godz.:e-mailTelefon Nr:SkypeGG 20
 21. 21. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Suplement syllabusa – Projekt Edukacyjny w Gimnazjum nr 2 wersja elektroniczna /on-line/Narzędzia Web 2.0 stosowane w projektach 1. blogger.com (blog, strona internetowa projektu, miejsce centralne zawierające odnośniki do pozostałych zasobów on-line, pojedyncze zdjęcia i filmy), 2. docs.google.com (arkusz kalkulacyjny, dokument tekstowy, prezentacje), 3. calendar.google.com (harmonogram projektu), 4. picasaweb.google.com (albumy zdjęć i filmów), (uwaga, do publikacji filmów w zasadzie można używać YouTube.com lub video.google.com, jednak wtedy trzeba z projektem przekazać również i tamtejsze konta) Wszystkie wymienione usługi należy uruchomić i skonfigurować zapomocą jednego, wspólnego konta grupy projektowej założonego w tym celu(na początku pracy) w serwisie: gmail.com W przypadku, jeżeli w projekcie będą potrzebne prezentacje off-line,proszę użyć formatu PPT. Nie należy używać formatu PPTX (Power Point 2007/2010). Można w tym celu użyć: 1. importu z prezentacji docs.google.com 2. eksportu z OpenOffice do formatu PPT 2000 21
 22. 22. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ 3. zapisu w natywnym formacie PowerPoint dowolnej wersji do 2003 włącznie 4. w ostateczności eksportu z PowerPoint 2007 do PPT 2000. 22
 23. 23. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________Jak założyć witrynę dla projektu? 1. Każda grupa projektowa zakłada, prowadzi i oddaje (po zakończeniu pracy) witrynę, na której publikuje wyniki swoich prac. Ze względu na wygodę i funkcjonalność witryna powinna zostać założona w serwisie blogger.com. Odstępstwa od tej reguły muszą zostać uzgodnione z prowadzącym zajęcia przed przystąpieniem do prac. 2. Procedura zakładania: a. Założyć konto na gmail.com dla projektu (nie dla osoby!) UWAGA 1: wybrać login stosowny do tematu (np. gim2kotomierzginf1, gim2kotomierzzt1 ) UWAGA 2: login i hasło należy potem ODDAĆ razem z projektem. 3. Wybrać serwis: A. Blogger Google - blogger.com (łatwiejszy, o mniejszych możliwościach, bez możliwości uploadowania plików)Następnie: 1. Zalogować się z pomocą założonego wcześniej konta Gmail w serwisie blogspot.com. 2. Skonfigurować wstępnie bloga. 3. Wybrać dobrą nazwę serwisu (patrz UWAGA 1 - np. gim2kotomierzkl2bg1inf.blogspot.com. Może być taka jak login lub INNA. Taka sama jest wygodniejsza, jednak nie zawsze się da - może być zajęta, nie są dozwolone kropki - np. nie da się założyć fizyka.zs.blogspot.com). 4. Sprawdzić, że blog działa (wpisując do przeglądarki adres WWW). 5. Podać adres prowadzącemu zajęcia - do zatwierdzenia. 23
 24. 24. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ 6. Publikowane posty mają ETYKIETY, które można wykorzystać do automatycznej budowy MENU (trzeba w ustawieniach dodać blok boczny LISTA ETYKIET). 24
 25. 25. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Na zakończenie projektu każda grupa umieszcza na swoich blogach post z tytułem"PODSUMOWANIE PROJEKTU" i w menu na dole po prawej stronie umieszcza link do"tytułu" tego posta.Podsumowanie powinno posiadać schemat: 1. Temat projektu (ostatecznie sprecyzowany, uzgodniony i odzwierciedlający tematykę projektu) 2. Grupa projektowa (osoby pracujące w grupie ) 3. Cele planowane 4. Grupa docelowa 5. Sposób przygotowania i realizacji (refleksje na temat przygotowania i przebiegu prac nad projektem) 6. Wnioski (w tym: cele zrealizowane, niezrealizowane; oddzielnie: nabyte wiadomości, umiejętności i kompetencje w obszarze TI; najsilniejsze i najsłabsze punkty projektu i produktu) 7. Autoewaluacja (ocena własnego rozwoju w projekcie, ewentualne linki do merytorycznych komentarzy)UWAGA: można otrzymać punkty ujemne za komentarzenieprawdziwe.OCENA INNYCH GRUPKażda grupa dokonuje oceny innych grup. 25
 26. 26. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________Pod własnym PODSUMOWANIEM PROJEKTU umieszcza OCENĘ INNYCH GRUP wformie tabelki z punktacją w skali 1 - 6, wykonaną w "dokumentach Googlea" wspreadsheeds 26
 27. 27. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________Prace publikowane on-line: 1. Czy cel projektu został spełniony. 2. Poprawność (brak błędów, kompletność). 3. Czytelność (łatwość wyszukiwania treści będących głównym celem projektu, zrozumiałość). 4. Różnorodność i celowość zastosowanych narzędzi. 5. Poprawność techniczna (działające i "czas wczytywania" strony). 6. Estetyka i atrakcyjność. 7. Poprawność literacka i typograficzna. 8. Inne ciekawe cechy.Prezentacje na żywo 1. Czy cel prezentacji został spełniony. 2. Poprawność (brak błędów, kompletność ). 3. Czytelność (przejrzystość, jasność i zrozumiałość wypowiedzi). 4. Różnorodność i adekwatność zastosowanych modeli, własnoręcznie wykonanych pomocy, itp. oraz różnorodność zastosowanych metod prezentacji. 5. Poprawność techniczna (sprawne i działające prezentowane pomoce). 6. Atrakcyjność /aktorstwo/. 7. Inne ciekawe cechy. 27
 28. 28. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________Literatura: 1. Dembek Z.K., Przewodnik po metodzie projektów dla uczniów gimnazjum, Temat, Toruń 1999 2. Mikina A., Jak wykonywać zadania metodą projektów, WSiP, W-wa 1997 3. Mikina A., Jak wdrażać metodę projektów?, Impuls, Kraków 2006 4. Mikina A., Zając B., Metoda projektów jako startegia postępowania dydaktycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów, WCDNiKP, Łódź 2000 5. Szymański M.S., O metodzie projektów, Żak, W-wa 2000Netografia: 1. http://www.projekty.hojnacka.net (11.04.2011) 28

×