Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Syllabus gim2 2011_blog

388 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Syllabus gim2 2011_blog

  1. 1. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Syllabus Projekt Edukacyjny Suplement syllabusa – Projekt Edukacyjny w Gimnazjum nr 2 wersja elektroniczna /on-line/Narzędzia Web 2.0 stosowane w projektach 1. blogger.com (blog, strona internetowa projektu, miejsce centralne zawierające odnośniki do pozostałych zasobów on-line, pojedyncze zdjęcia i filmy), 2. docs.google.com (arkusz kalkulacyjny, dokument tekstowy, prezentacje), 3. calendar.google.com (harmonogram projektu), 4. picasaweb.google.com (albumy zdjęć i filmów), (uwaga, do publikacji filmów w zasadzie można używać YouTube.com lub video.google.com, jednak wtedy trzeba z projektem przekazać również i tamtejsze konta) Wszystkie wymienione usługi należy uruchomić i skonfigurować zapomocą jednego, wspólnego konta grupy projektowej założonego w tym celu(na początku pracy) w serwisie: gmail.com W przypadku, jeżeli w projekcie będą potrzebne prezentacje off-line,proszę użyć formatu PPT. 1
  2. 2. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ Nie należy używać formatu PPTX (Power Point 2007/2010). Można w tym celu użyć: 1. importu z prezentacji docs.google.com 2. eksportu z OpenOffice do formatu PPT 2000 3. zapisu w natywnym formacie PowerPoint dowolnej wersji do 2003 włącznie 4. w ostateczności eksportu z PowerPoint 2007 do PPT 2000.Jak założyć witrynę dla projektu? 1. Każda grupa projektowa zakłada, prowadzi i oddaje (po zakończeniu pracy) witrynę, na której publikuje wyniki swoich prac. Ze względu na wygodę i funkcjonalność witryna powinna zostać założona w serwisie blogger.com. Odstępstwa od tej reguły muszą zostać uzgodnione z prowadzącym zajęcia przed przystąpieniem do prac. 2. Procedura zakładania: a. Założyć konto na gmail.com dla projektu (nie dla osoby!) UWAGA 1: wybrać login stosowny do tematu (np. gim2kotomierzginf1, gim2kotomierzzt1 ) UWAGA 2: login i hasło należy potem ODDAĆ razem z projektem. 3. Wybrać serwis: A. Blogger Google - blogger.com (łatwiejszy, o mniejszych możliwościach, bez możliwości uploadowania plików)Następnie: 1. Zalogować się z pomocą założonego wcześniej konta Gmail w serwisie blogspot.com. 2. Skonfigurować wstępnie bloga. 3. Wybrać dobrą nazwę serwisu (patrz UWAGA 1 - np. 2
  3. 3. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ gim2kotomierzkl2bg1inf.blogspot.com. Może być taka jak login lub INNA. Taka sama jest wygodniejsza, jednak nie zawsze się da - może być zajęta, nie są dozwolone kropki - np. nie da się założyć fizyka.zs.blogspot.com). 4. Sprawdzić, że blog działa (wpisując do przeglądarki adres WWW). 5. Podać adres prowadzącemu zajęcia - do zatwierdzenia. 6. Publikowane posty mają ETYKIETY, które można wykorzystać do automatycznej budowy MENU (trzeba w ustawieniach dodać blok boczny LISTA ETYKIET).ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Na zakończenie projektu każda grupa umieszcza na swoich blogach post z tytułem"PODSUMOWANIE PROJEKTU" i w menu na dole po prawej stronie umieszcza link do"tytułu" tego posta.Podsumowanie powinno posiadać schemat: 1. Temat projektu (ostatecznie sprecyzowany, uzgodniony i odzwierciedlający tematykę projektu) 2. Grupa projektowa (osoby pracujące w grupie ) 3. Cele planowane 4. Grupa docelowa 5. Sposób przygotowania i realizacji (refleksje na temat przygotowania i przebiegu prac nad projektem) 6. Wnioski (w tym: cele zrealizowane, niezrealizowane; 3
  4. 4. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ oddzielnie: nabyte wiadomości, umiejętności i kompetencje w obszarze TI; najsilniejsze i najsłabsze punkty projektu i produktu) 7. Autoewaluacja (ocena własnego rozwoju w projekcie, ewentualne linki do merytorycznych komentarzy)UWAGA: można otrzymać punkty ujemne za komentarzenieprawdziwe.OCENA INNYCH GRUPKażda grupa dokonuje oceny innych grup.Pod własnym PODSUMOWANIEM PROJEKTU umieszcza OCENĘ INNYCH GRUP wformie tabelki z punktacją w skali 1 - 6, wykonaną w "dokumentach Googlea" wspreadsheedsPrace publikowane on-line: 1. Czy cel projektu został spełniony. 2. Poprawność (brak błędów, kompletność). 3. Czytelność (łatwość wyszukiwania treści będących głównym celem projektu, zrozumiałość). 4. Różnorodność i celowość zastosowanych narzędzi. 5. Poprawność techniczna (działające i "czas wczytywania" strony). 6. Estetyka i atrakcyjność. 7. Poprawność literacka i typograficzna. 8. Inne ciekawe cechy. 4
  5. 5. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________Prezentacje na żywo 1. Czy cel prezentacji został spełniony. 2. Poprawność (brak błędów, kompletność ). 3. Czytelność (przejrzystość, jasność i zrozumiałość wypowiedzi). 4. Różnorodność i adekwatność zastosowanych modeli, własnoręcznie wykonanych pomocy, itp. oraz różnorodność zastosowanych metod prezentacji. 5. Poprawność techniczna (sprawne i działające prezentowane pomoce). 6. Atrakcyjność /aktorstwo/. 7. Inne ciekawe cechy.Literatura: 1. Dembek Z.K., Przewodnik po metodzie projektów dla uczniów gimnazjum, Temat, Toruń 1999 2. Mikina A., Jak wykonywać zadania metodą projektów, WSiP, W-wa 1997 3. Mikina A., Jak wdrażać metodę projektów?, Impuls, Kraków 2006 4. Mikina A., Zając B., Metoda projektów jako startegia postępowania dydaktycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów, WCDNiKP, Łódź 2000 5. Szymański M.S., O metodzie projektów, Żak, W-wa 2000Netografia: 1. http://www.projekty.hojnacka.net (11.04.2011) 5
  6. 6. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl_________________________________________________________________________________________________________________ 6

×