Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sprawozdanie ak 2011

494 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sprawozdanie ak 2011

 1. 1. Gimnazjum nr 2 w KotomierzuPROJEKT EDUKACYJNY ZOSTAŁ WYKONANY NA PRZEDMIOCIE: TECHNIKA „Fotografia i komputer” Projekt został wykonany przez: • Arkadiusza Łazarza, • Gracjana Grabowskiego, • Arkadiusza Kowalskiego. PROJEKT ZOSTAŁ WYKONANY POD OPIEKĄ PANA JACKA SZYPRYTA.
 2. 2. -Spis treści- strona1. Streszczenie…………….........…………….............................................12. Podziękowania…………………….......................................................23. Ogólna charakterystyka Projektu……........................................…34. Źródła informacji………………........................................……………….45. Obserwacje.……………………...............................................………….66. Wnioski…………………………..............................................…………….77. Bibliografia…………………….................................................………….88. Załączniki……................................................................................9
 3. 3. 1. STRESZCZENIE Coraz więcej ludzi korzysta z programów do cyfrowejprzeróbki zdjęć poprzez ciekawość lub inne przyczyny, lecz niedo końca znają ich możliwości. Celem naszego projektu było poznanie podstawowych funkcjiprogramu GIMP (GNU Image Manipulation Program), podkątem naprawy zniszczonych zdjęć, które stanowią w wielurodzinach cenną pamiątkę. Nasze osiągnięcia dotyczące tego celu przedstawimy wkrótkiej prezentacji oraz za pomocą filmów.
 4. 4. 2. PODZIĘKOWANIA Podczas przygotowania projektu natrafialiśmy na drobneproblemy, które z wielką chęcią wyjaśniał nam nasz wychowawca ijednocześnie nauczyciel techniki - pan Jacek Szypryt, któremu bardzodziękujemy za udzielone wskazówki i rady dotyczące naszegoprojektu.
 5. 5. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Projekt nasz zakładał przedstawienie możliwości programuGIMP (GNU Image Manipulation Program) po kątem korektyuszkodzonych zdjęć, poprawianie jakości zdjęć, usuwanie efektuczerwonych oczu i nie tylko. Naszym założeniem byłostworzenie wideo przewodnika, który miał na celu pokazaniestandardowych funkcji GIMPa. Naszym pierwszym zadaniem było pokazanie jak pobrać,zainstalować oraz skonfigurować GIMPa. Następnie pokazaliśmy jak usunąć zbędne elementy,obiekty ze zdjęcia. Stworzyliśmy kilka prezentacji i filmów które w bardzoprosty sposób przekażą naszą wiedzę, którą zdobyliśmy podczastrwania projektu.
 6. 6. 4. ŹRÓDŁA INFORMACJI W tym miejscu chcieli byśmy przybliżyć najważniejsze, azarazem podstawowe pojęcia z zakresu naszej pracy, któreniektórym osobom mogą sprawić problemy. Program komputerowy- ciąg symboli opisujący obliczeniazgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiemprogramowania. Można je zaklasyfikować według ichzastosowań. Wyróżnia się zatem aplikacje użytkowe, systemyoperacyjne, gry wideo, kompilator, w naszym przypadku jest toprogram do przerabiania zdjęć. Gimp - program do cyfrowego przerabiania zdjęć, mającypoza tym dużo możliwości pod każdym względem. Grafika - jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźbydziałów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające nauwiecznianie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednioprzygotowanej formy. Grafika komputerowa - dział informatyki zajmujący sięwykorzystaniem technik komputerowych do przedstawianiasztuki oraz rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnienarzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice orazrozrywce. Plik (ang. file) - inaczej zbiór danych o skończonejdługości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dlasystemu operacyjnego całość. Bez niego nie moglibyśmywykonać tej prezentacji .
 7. 7. RGB - jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanejwspółrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała od pierwszych literangielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green(zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa.Z połączenia barw RGB w dowolnych kombinacjach możnaotrzymać szeroki zakres barw pochodnych, np. z połączeniabarwy zielonej i czerwonej powstaje barwa żółta. CMYK - zestaw czterech podstawowych kolorów farbdrukarskich stosowanych m. in. w drukarkach komputerowych.CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafikąkomputerową. Fotomontaż - obraz fotograficzny otrzymany przezsfotografowanie kompozycji utworzonej z wykorzystaniemodbitek fotograficznych, Stosowany m.in. jako plakat, ilustracjaprasowa, itp. a nawet jako samodzielne dzieło sztuki.Fotomontaże dotyczą zarówno fotografii cyfrowej, jak itradycyjnej. Fotomontaże były wykorzystywane do manipulacjifaktami. Retusz - oznacza poprawianie fotografii, poprzez jejodnowienie, zmianę barwną fotografii, wykadrowanie, poprawęszczegółów, a także zmiany poza obszarem kadru np. dodanieramki. Retuszem jest również wykreowanie fotografii na styldawnych fotografii. Licencja oprogramowania - umowa na korzystanie zutworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzypodmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskiedo utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać. GNU - to uniksopodobny system operacyjny złożonywyłącznie z wolnego oprogramowania.
 8. 8. Freeware - licencja oprogramowania umożliwiającadarmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia koduźródłowego.
 9. 9. 5. Obserwacje Podczas trwania naszego projektu stworzyliśmy ankietę, która miała zobrazować nam jakich edytorów graficznych używa młodzież w klasach 5-6 podstawowych i I-III gimnazjum. Okazało się, że młodzież używa wielu programów graficznych. Niektórzy zadeklarowali , że na komputerze mają taki program, lecz nie używają go lub nie wiedzą jak się nazywa. Młodzież używa programów: GIMP, Picasa, Photoshop, Paint.NET.
 10. 10. 6. WnioskiWywnioskować możemy, że:  w naszej szkole większa ilość uczniów posiada program do przeróbki zdjęć,  najczęściej używamy programów: Gimp, Photoshop oraz Picasa,  jednak osób, które je używają, a które nie – jest, można powiedzieć tyle samo.
 11. 11. 7. Bibliografia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Freeware http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_oprogramowania http://pl.wikipedia.org/wiki/Retusz http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotomonta%C5%BC http://pl.wikipedia.org/wiki/CMYK http://pl.wikipedia.org/wiki/RGB http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_komputerowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika http://pl.wikipedia.org/wiki/Gimp http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_komputerowy http://www.instalki.pl/programy/pobierz/Windows/edycja_gra fiki/GIMP.html http://www.gimpuj.info/ http://www.darmoweprogramy.org/programy/programy_grafic zne.php http://wyobrazsobie.komputerswiat.pl/foto/edycja- zdjec/2010/04/polska-cena-photoshopa-oraz-pakietow-adobe- cs5.aspx http://www.chip.pl/artykuly/foto-wideo/2008/11/najlepsze- programy-foto-darmowe-i-platne
 12. 12. 8. Załączniki Naszym załącznikiem będą ankiety, które przeprowadziliśmy w kl. 5-6 podst. oraz I-III gim.

×