Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
3Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Pojęcia związane z pogodą.Pojęcia związane z pogodą.
 Co to jest ch...
4Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 MeteorologiaMeteorologia – (– (gr.gr. metéōrosmetéōros (μετέωρον) -(...
5Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Bada, jak te procesy wpływają na przebiegBada, jak te procesy wpływa...
6Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
7Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 PogodaPogoda to ogół zjawisk atmosferycznychto ogół zjawisk atmosfer...
8Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 ChmuryChmury są to obserwowane wsą to obserwowane w atmosferzeatmosf...
9Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Kondensacja i parowanie (w przypadku chmurKondensacja i parowanie (w...
10Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
11Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
12Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 ze względu na wysokość na:ze względu na wysokość na:
 chmury wysok...
13Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Wysokie:Wysokie:
 CirrusCirrus - (Ci -chmura pierzasta). Należy do...
14Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 CirrostratusCirrostratus - (Cs - chmura warstwowo-- (Cs - chmura wa...
15Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 CirrocumulusCirrocumulus - (Cc – wysoka chmura- (Cc – wysoka chmura...
16Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Średnie:Średnie:
 AltostratusAltostratus - (As – chmura średnia wa...
17Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 AltocumulusAltocumulus - (Ac – chmura średnia kłębiasta),- (Ac – ch...
18Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Niskie:Niskie:
 CumulusCumulus - (Cu - chmura kłębiasta) to- (Cu -...
19Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 StratocumulusStratocumulus - (Sc – chmura warstwowo-- (Sc – chmura ...
20Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 StratusStratus - (St - chmura warstwowa), dająca gęstą,- (St - chmu...
21Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 O budowie pionowej:O budowie pionowej:
 NimbostratusNimbostratus -...
22Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 CumulonimbusCumulonimbus --
(Cb - chmura kłębiasta(Cb - chmura kłęb...
23Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
24Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Oznaki zapowiadające polepszenie się pogody:Oznaki zapowiadające po...
25Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Czysty, żółty zachód Słońca.Czysty, żółty zachód Słońca.
26Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Poranna rosa na trawiePoranna rosa na trawie
27Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Oznaki zapowiadające pogorszenie się pogody:Oznaki zapowiadające po...
28Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Tęcza nad ranem.Tęcza nad ranem.
29Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 temperatura powietrzatemperatura powietrza
 ciśnienie atmosferyczn...
30Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Widoczna wilgotność powietrzaWidoczna wilgotność powietrza
31Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 Siłę wiatru określa się za pomocą umownej, opisowejSiłę wiatru okre...
32Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
33Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 00. Morze gładkie jak lustro.. Morze gładkie jak lustro.
11. Na pow...
34Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 0 w skali:0 w skali:  1 w skali:1 w skali:
 2 w skali:2 w skali: ...
35Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 44. Poprzednio małe fale zaczynają się wydłużać,. Poprzednio małe f...
36Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 5 w skali:5 w skali:
 6 w skali:6 w skali:
 4 w skali:4 w skali:
37Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 77. Silnie asymetryczna, łamiąca się fala. Porywana przez. Silnie a...
38Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 7 w skali:7 w skali:
 8 w skali:8 w skali:
 9 w skali:9 w skali:
39Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 1010. Powierzchnia morza niemal w całości biała od. Powierzchnia mo...
40Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 10 w skali:10 w skali:  11 w skali:11 w skali:
41Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 1212, Zatraca się granica między powietrzem a, Zatraca się granica ...
42Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 W latach 80-tych w ślad za dodatkowoW latach 80-tych w ślad za doda...
43Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 http://www.meteo.pl/http://www.meteo.pl/
 http://pogoda.onet.pl/ht...
44Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Meteorologiahttp://pl.wikipedia.org/wi...
45Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
Prezentacja pogoda
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja pogoda

837 views

Published on

pogoda, prognoza

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja pogoda

 1. 1. 2Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 2. 2. 3Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Pojęcia związane z pogodą.Pojęcia związane z pogodą.  Co to jest chmura?Co to jest chmura?  Rodzaje chmur.Rodzaje chmur.  Oznaki pogody – ludowe.Oznaki pogody – ludowe.  Czynniki określające pogodę.Czynniki określające pogodę.  Portale pogodowe.Portale pogodowe.  Skala siły wiatru.Skala siły wiatru.
 3. 3. 4Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  MeteorologiaMeteorologia – (– (gr.gr. metéōrosmetéōros (μετέωρον) -(μετέωρον) - unoszący się w powietrzu,unoszący się w powietrzu, lógoslógos (λόγος)-(λόγος)- słowo, wiedza) nauka zajmująca sięsłowo, wiedza) nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesówbadaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących wzachodzących w atmosferzeatmosferze, szczególnie w, szczególnie w jej niższej warstwie -jej niższej warstwie - troposferzetroposferze..
 4. 4. 5Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Bada, jak te procesy wpływają na przebiegBada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogodyprocesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze.na danym obszarze.
 5. 5. 6Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 6. 6. 7Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  PogodaPogoda to ogół zjawisk atmosferycznychto ogół zjawisk atmosferycznych zachodzących w danej chwili i miejscu wzachodzących w danej chwili i miejscu w dolnych warstwachdolnych warstwach atmosferyatmosfery (głównie(głównie troposferytroposfery).).
 7. 7. 8Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  ChmuryChmury są to obserwowane wsą to obserwowane w atmosferzeatmosferze,, skupiskaskupiska pary wodnejpary wodnej skondensowanejskondensowanej ww małe krople lub kryształkimałe krople lub kryształki lodulodu. Ochładzanie. Ochładzanie zmniejsza zdolnośćzmniejsza zdolność powietrzapowietrza dodo zatrzymywania pary wodnej. Dalszezatrzymywania pary wodnej. Dalsze ochładzanie poniżej tzw.ochładzanie poniżej tzw. temperatury punktu rosytemperatury punktu rosy powoduje nasyceniepowoduje nasycenie ((saturacjęsaturację), po której następuje kondensacja.), po której następuje kondensacja.
 8. 8. 9Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Kondensacja i parowanie (w przypadku chmurKondensacja i parowanie (w przypadku chmur wodnych) oraz depozycja i sublimacja (wwodnych) oraz depozycja i sublimacja (w przypadku chmur lodowych) zachodzą wprzypadku chmur lodowych) zachodzą w atmosferze na chmurowych lub lodowychatmosferze na chmurowych lub lodowych jądrach (zarodkach) nukleacji (zobacz też:jądrach (zarodkach) nukleacji (zobacz też: mikrofizyka chmur).mikrofizyka chmur).
 9. 9. 10Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 10. 10. 11Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 11. 11. 12Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  ze względu na wysokość na:ze względu na wysokość na:  chmury wysokie,chmury wysokie,  chmury średnie,chmury średnie,  chmury niskie,chmury niskie,  ze względu na kształt na:ze względu na kształt na:  chmury pierzaste,chmury pierzaste,  chmury warstwowe,chmury warstwowe,  chmury kłębiaste,chmury kłębiaste,  ze względu na budowęze względu na budowę wewnętrzną:wewnętrzną:  chmury o rozciągłościchmury o rozciągłości poziomej,poziomej,  chmury rozbudowane wchmury rozbudowane w pionie (np. cumulus,pionie (np. cumulus, cumulonimbus),cumulonimbus),  ze względu na sposóbze względu na sposób powstania:powstania:  chmury falowe (np. stratus ),chmury falowe (np. stratus ),  chmury konwekcyjnechmury konwekcyjne (np. cumulus),(np. cumulus),  chmury frontowe (np. altostratus ),chmury frontowe (np. altostratus ),
 12. 12. 13Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Wysokie:Wysokie:  CirrusCirrus - (Ci -chmura pierzasta). Należy do- (Ci -chmura pierzasta). Należy do lodowych chmur wysokich i występuje w górnejlodowych chmur wysokich i występuje w górnej troposferze.troposferze.
 13. 13. 14Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  CirrostratusCirrostratus - (Cs - chmura warstwowo-- (Cs - chmura warstwowo- pierzasta). Chmura w postaci przejrzystej,pierzasta). Chmura w postaci przejrzystej, mglistej i często prawie niewidocznej zasłony.mglistej i często prawie niewidocznej zasłony. Składa się głównie z kryształków lodu wSkłada się głównie z kryształków lodu w kształcie blaszek.kształcie blaszek.
 14. 14. 15Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  CirrocumulusCirrocumulus - (Cc – wysoka chmura- (Cc – wysoka chmura pierzasto-kłębiasta), lodowa, "baranek”. Chmurapierzasto-kłębiasta), lodowa, "baranek”. Chmura w postaci cienkiej, białej ławicy, którejw postaci cienkiej, białej ławicy, której poszczególne elementy mają rozmiar kątowyposzczególne elementy mają rozmiar kątowy poniżej jednego stopnia (widziane z powierzchniponiżej jednego stopnia (widziane z powierzchni Ziemi).Ziemi).
 15. 15. 16Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Średnie:Średnie:  AltostratusAltostratus - (As – chmura średnia warstwowa),- (As – chmura średnia warstwowa), mieszana. Chmura w postaci grubej i gęstejmieszana. Chmura w postaci grubej i gęstej niebieskiej albo szarej warstwy przez którą Słońceniebieskiej albo szarej warstwy przez którą Słońce lub Księżyc przeświecają jak przez matowe szkło,lub Księżyc przeświecają jak przez matowe szkło, złożona z kropel wody oraz kryształków lodu.złożona z kropel wody oraz kryształków lodu.
 16. 16. 17Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  AltocumulusAltocumulus - (Ac – chmura średnia kłębiasta),- (Ac – chmura średnia kłębiasta), złożona z białych lub szarych brył (takżezłożona z białych lub szarych brył (także warstw). Składa się z kropel wody, ale nie jest towarstw). Składa się z kropel wody, ale nie jest to chmura opadowa.chmura opadowa.
 17. 17. 18Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Niskie:Niskie:  CumulusCumulus - (Cu - chmura kłębiasta) to- (Cu - chmura kłębiasta) to oddzielna, gruba, biała chmura, złożona z kropeloddzielna, gruba, biała chmura, złożona z kropel wody. Jej górna część ma kształt kopuły.wody. Jej górna część ma kształt kopuły.
 18. 18. 19Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  StratocumulusStratocumulus - (Sc – chmura warstwowo-- (Sc – chmura warstwowo- kłębiasta), zbudowana z kropelek wody. Chmurakłębiasta), zbudowana z kropelek wody. Chmura w postaci szarej warstwy albo wielu płatóww postaci szarej warstwy albo wielu płatów przypominających kształtami bryły, złożona zprzypominających kształtami bryły, złożona z kropel chmurowych wody. Niekiedy towarzysząkropel chmurowych wody. Niekiedy towarzyszą jej niewielkie opady deszczu lub virga.jej niewielkie opady deszczu lub virga.
 19. 19. 20Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  StratusStratus - (St - chmura warstwowa), dająca gęstą,- (St - chmura warstwowa), dająca gęstą, ciemną pokrywę. Występowaniu tego rodzajuciemną pokrywę. Występowaniu tego rodzaju chmur często towarzyszy mżawka lub bardzochmur często towarzyszy mżawka lub bardzo drobny deszcz, po którym chmury te częstodrobny deszcz, po którym chmury te często rozwiewają się. Czasem są one tak cienkie, żerozwiewają się. Czasem są one tak cienkie, że prześwieca przez nie słońce.prześwieca przez nie słońce.
 20. 20. 21Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  O budowie pionowej:O budowie pionowej:  NimbostratusNimbostratus - (Ns - chmura warstwowa- (Ns - chmura warstwowa deszczowa). Występuje w postaci ciemnoszarejdeszczowa). Występuje w postaci ciemnoszarej jednolitej warstwy, zazwyczaj całkowiciejednolitej warstwy, zazwyczaj całkowicie zasłaniającej niebo. Złożona jest z kropel wodyzasłaniającej niebo. Złożona jest z kropel wody oraz kryształków lodu. Jej występowaniuoraz kryształków lodu. Jej występowaniu towarzyszą ciągłe opady deszczu lub śniegu.towarzyszą ciągłe opady deszczu lub śniegu.
 21. 21. 22Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  CumulonimbusCumulonimbus -- (Cb - chmura kłębiasta(Cb - chmura kłębiasta deszczowa), inaczejdeszczowa), inaczej burzowa. Złożona z kropel wody orazburzowa. Złożona z kropel wody oraz kryształków lodu. Chmury tego rodzaju mogąkryształków lodu. Chmury tego rodzaju mogą być źródłem gwałtownych opadów deszczu,być źródłem gwałtownych opadów deszczu, śniegu lub gradu, którym często towarzysząśniegu lub gradu, którym często towarzyszą wyładowania elektryczne (burze).wyładowania elektryczne (burze).
 22. 22. 23Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 23. 23. 24Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Oznaki zapowiadające polepszenie się pogody:Oznaki zapowiadające polepszenie się pogody:  czysty, żółty zachód Słońca lub czerwonyczysty, żółty zachód Słońca lub czerwony  wiatr wzmaga się około południa, ale słabniewiatr wzmaga się około południa, ale słabnie wieczorem i nad ranemwieczorem i nad ranem  mgła w nocy opadająca nad ranemmgła w nocy opadająca nad ranem  morskie ptaki trzymają się daleko od brzegumorskie ptaki trzymają się daleko od brzegu  ochłodzenie wieczorem; pojawia się rosaochłodzenie wieczorem; pojawia się rosa  gwiazdy są widoczne, lecz świecą spokojnie i bladogwiazdy są widoczne, lecz świecą spokojnie i blado  ptaki latają wysokoptaki latają wysoko
 24. 24. 25Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Czysty, żółty zachód Słońca.Czysty, żółty zachód Słońca.
 25. 25. 26Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Poranna rosa na trawiePoranna rosa na trawie
 26. 26. 27Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Oznaki zapowiadające pogorszenie się pogody:Oznaki zapowiadające pogorszenie się pogody:  tęcza rano lub przed południemtęcza rano lub przed południem  ptaki latają niskoptaki latają nisko  nagła zmiana kierunku wiatrunagła zmiana kierunku wiatru  wschód Słońca krwistoczerwonywschód Słońca krwistoczerwony  morskie ptaki trzymają się blisko brzegumorskie ptaki trzymają się blisko brzegu  mgła się podnosi, tworzą się z niej obłokimgła się podnosi, tworzą się z niej obłoki  gwiazdy są duże i mocno świecągwiazdy są duże i mocno świecą  bóle w kościachbóle w kościach
 27. 27. 28Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Tęcza nad ranem.Tęcza nad ranem.
 28. 28. 29Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  temperatura powietrzatemperatura powietrza  ciśnienie atmosferyczneciśnienie atmosferyczne  wilgotnośćwilgotność  nasłonecznienienasłonecznienie  siła i kierunek wiatrusiła i kierunek wiatru  zachmurzenie i rodzaj chmurzachmurzenie i rodzaj chmur  opady i osady atmosferyczne - ich rodzaj i wielkośćopady i osady atmosferyczne - ich rodzaj i wielkość  zjawiska atmosferyczne np. burzezjawiska atmosferyczne np. burze  ostatnio podaje się także stężenie alergenów w powietrzuostatnio podaje się także stężenie alergenów w powietrzu
 29. 29. 30Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Widoczna wilgotność powietrzaWidoczna wilgotność powietrza
 30. 30. 31Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  Siłę wiatru określa się za pomocą umownej, opisowejSiłę wiatru określa się za pomocą umownej, opisowej skaliskali BeaufortaBeauforta. Podstawą, na której opiera się. Podstawą, na której opiera się określenie siły wiatru jest wygląd powierzchni morzaokreślenie siły wiatru jest wygląd powierzchni morza (nie wysokości fal !). Jest to skala 13.stopniowa (0 - 12).(nie wysokości fal !). Jest to skala 13.stopniowa (0 - 12). Dla objaśnienia, że dana wartość liczbowa stanowiDla objaśnienia, że dana wartość liczbowa stanowi określenie siły wiatru stosuje się zapis typu X B lub X°określenie siły wiatru stosuje się zapis typu X B lub X° B, gdzie X - wartość od 0 do 12 (np. zapis 8 B lub 8°BB, gdzie X - wartość od 0 do 12 (np. zapis 8 B lub 8°B oznacza, że siła wiatru jest równa 8). Każdemuoznacza, że siła wiatru jest równa 8). Każdemu stopniowi skali siły wiatru odpowiada określonystopniowi skali siły wiatru odpowiada określony przedział prędkości wiatru.przedział prędkości wiatru.
 31. 31. 32Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz
 32. 32. 33Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  00. Morze gładkie jak lustro.. Morze gładkie jak lustro. 11. Na powierzchni wody tworzą się zmarszczki o. Na powierzchni wody tworzą się zmarszczki o wyglądzie łusek.wyglądzie łusek. 22. Na powierzchni morza występują krótkie, dość. Na powierzchni morza występują krótkie, dość wyraźne falki o szklistych grzbietach. Żadna z tych falekwyraźne falki o szklistych grzbietach. Żadna z tych falek nie załamuje się.nie załamuje się. 33. Grzbiety falek stają się wyraźnie wydłużone i. Grzbiety falek stają się wyraźnie wydłużone i zaostrzone, pojedyńcze grzbiety zaczynają sięzaostrzone, pojedyńcze grzbiety zaczynają się załamywać, tworząca się piana ma szklisty wygląd. Nazałamywać, tworząca się piana ma szklisty wygląd. Na powierzchni morza pojawiają się pierwsze, pojedyńczepowierzchni morza pojawiają się pierwsze, pojedyńcze białe grzebienie w dużym oddaleniu od siebie.białe grzebienie w dużym oddaleniu od siebie.
 33. 33. 34Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  0 w skali:0 w skali:  1 w skali:1 w skali:  2 w skali:2 w skali:  3 w skali:3 w skali:
 34. 34. 35Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  44. Poprzednio małe fale zaczynają się wydłużać,. Poprzednio małe fale zaczynają się wydłużać, na powierzchni morza pojawia się sporo białychna powierzchni morza pojawia się sporo białych grzebieni.grzebieni. 55. Fale stają się wyraźne i dobrze wykształcone,. Fale stają się wyraźne i dobrze wykształcone, ich długość wyraźnie wzrosła. Duży odstek falich długość wyraźnie wzrosła. Duży odstek fal załamuje się, na powierzchni wody dużo białychzałamuje się, na powierzchni wody dużo białych grzebieni, plamy piany utrzymują się się dośćgrzebieni, plamy piany utrzymują się się dość długo, pojawiają się pierwsze bryzgi.długo, pojawiają się pierwsze bryzgi. 6.6. Zaczynają się tworzyć duże fale o silnieZaczynają się tworzyć duże fale o silnie wykształconych, stromych i pienistychwykształconych, stromych i pienistych grzbietach. Fale intensywnie załamują się, bryzgigrzbietach. Fale intensywnie załamują się, bryzgi tworzą się powszechnie.tworzą się powszechnie.
 35. 35. 36Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  5 w skali:5 w skali:  6 w skali:6 w skali:  4 w skali:4 w skali:
 36. 36. 37Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  77. Silnie asymetryczna, łamiąca się fala. Porywana przez. Silnie asymetryczna, łamiąca się fala. Porywana przez wiatr z łamiących się grzbietów piana zaczyna sięwiatr z łamiących się grzbietów piana zaczyna się układać w pasma równoległe do kierunku wiatru.układać w pasma równoległe do kierunku wiatru. 88. Odrywane od wierzchołków łamiących się fal bryzgi. Odrywane od wierzchołków łamiących się fal bryzgi zaczynają wirować w powietrzu. Piana układa się wzaczynają wirować w powietrzu. Piana układa się w długie, bardzo wyraźnie wyraźnie wykształcone pasmadługie, bardzo wyraźnie wyraźnie wykształcone pasma zgodne z kierunkiem wiatru.zgodne z kierunkiem wiatru. 99. Niemal każda fala załamuje się, gęste pasma piany. Niemal każda fala załamuje się, gęste pasma piany układają się w szerokie pasma wzdłuż kierunku wiatru,układają się w szerokie pasma wzdłuż kierunku wiatru, duża ilość bryzgów unoszona w powietrze. Granicaduża ilość bryzgów unoszona w powietrze. Granica między wodą a powietrzem w niektórych miejscachmiędzy wodą a powietrzem w niektórych miejscach staje się niewyraźnastaje się niewyraźna
 37. 37. 38Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  7 w skali:7 w skali:  8 w skali:8 w skali:  9 w skali:9 w skali:
 38. 38. 39Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  1010. Powierzchnia morza niemal w całości biała od. Powierzchnia morza niemal w całości biała od piany, również między pasmami piany, piana i wodapiany, również między pasmami piany, piana i woda bezpośrednio z powierzchni morza zaczyna byćbezpośrednio z powierzchni morza zaczyna być wyrywana przez wiatr w powietrze. Widzialnośćwyrywana przez wiatr w powietrze. Widzialność pozioma zaczyna się wyraźnie zmniejszać odpozioma zaczyna się wyraźnie zmniejszać od wzrastającej ilości pyłu wodnego w powietrzu.wzrastającej ilości pyłu wodnego w powietrzu. 11.11. Wiatr wszędzie porywa i rozpyla wierzchołki fal,Wiatr wszędzie porywa i rozpyla wierzchołki fal, powierzchnia morza całkowicie biała. Widzialnośćpowierzchnia morza całkowicie biała. Widzialność pozioma zmniejszona, powierzchni morza w większympozioma zmniejszona, powierzchni morza w większym oddaleniu od statku słabo widoczna.oddaleniu od statku słabo widoczna.
 39. 39. 40Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  10 w skali:10 w skali:  11 w skali:11 w skali:
 40. 40. 41Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  1212, Zatraca się granica między powietrzem a, Zatraca się granica między powietrzem a wodą; powietrze przesycone pyłem wodnym,wodą; powietrze przesycone pyłem wodnym, bryzgami i unoszonymi przez wiatr płatamibryzgami i unoszonymi przez wiatr płatami piany. Widzialność bardzo ograniczona.piany. Widzialność bardzo ograniczona.
 41. 41. 42Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  W latach 80-tych w ślad za dodatkowoW latach 80-tych w ślad za dodatkowo wprowadzoną konotacją amerykańską, 12-wprowadzoną konotacją amerykańską, 12- stopniowa skala B. została rozszerzona i zawierastopniowa skala B. została rozszerzona i zawiera aktualnie 17 stopni.aktualnie 17 stopni.  stopień 13: 37-41.4 m/sek.; 72-80 węzłówstopień 13: 37-41.4 m/sek.; 72-80 węzłów  stopień 14: 41.5-46.1 m/sek.; 81 -89 węzłówstopień 14: 41.5-46.1 m/sek.; 81 -89 węzłów  stopień 15: 46.2-50.9 m/sek.; 90-99 węzłówstopień 15: 46.2-50.9 m/sek.; 90-99 węzłów  stopień 16: 51.0-56.0 m/sek.; 100-108 węzłówstopień 16: 51.0-56.0 m/sek.; 100-108 węzłów  stopień 17: 56.1-61.2 m/sek.; 109-118 węzłówstopień 17: 56.1-61.2 m/sek.; 109-118 węzłów  dopuszczalne jest określenie 18 stopni B wdopuszczalne jest określenie 18 stopni B w przypadku gdy prędkość wiatru przekroczy 118 wprzypadku gdy prędkość wiatru przekroczy 118 w (lub 61.2 m/sek.), jednakże 18-sty stopień nie(lub 61.2 m/sek.), jednakże 18-sty stopień nie występuje w tabeli.występuje w tabeli.
 42. 42. 43Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  http://www.meteo.pl/http://www.meteo.pl/  http://pogoda.onet.pl/http://pogoda.onet.pl/  http://www.pogoda.wp.pl/http://www.pogoda.wp.pl/  http://www.weather.com/http://www.weather.com/
 43. 43. 44Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz  http://pl.wikipedia.org/wiki/Meteorologiahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Meteorologia  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogodahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pogoda  http;//pl.wikipedia.org/wiki/Chmurahttp;//pl.wikipedia.org/wiki/Chmura  http://www.stronameteo.go-http://www.stronameteo.go- longhorn.net/strona,laboratorium/l_oznaki.htmlonghorn.net/strona,laboratorium/l_oznaki.htm  http://meteorologia.republika.pl/przewidywanie.htmhttp://meteorologia.republika.pl/przewidywanie.htm  http://fotoforum.gazeta.pl/72,2,751,73043126,73043126.hhttp://fotoforum.gazeta.pl/72,2,751,73043126,73043126.h tmltml  http://ocean.wsm.gdynia.pl/student/meteo1/sila_http://ocean.wsm.gdynia.pl/student/meteo1/sila_ wia.htmlwia.html
 44. 44. 45Magda Paśko i Anna Szypryt Gimnazjum nr2 Kotomierz

×