Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prezentacja podsumowanie_KIS_TRGD_Kotomierz_2019

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
KIS w TRGD
KIS w TRGD
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Recently uploaded (20)

Prezentacja podsumowanie_KIS_TRGD_Kotomierz_2019

 1. 1. Agenda spotkania: 17:30 - 17:45 Kawa powitalna 17:45- 18:15 Powitanie gości oraz zaprezentowanie prezentacji o przebiegu, realizacji projektu – najważniejsze etapy, osiągnięte rezultaty,  podsumowanie współpracy w ramach LSR 18:15 - 18:45 Wręczenie podziękowań i certyfikatów.
 2. 2. DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 3. 3. Tutoring indywidualny- spotkania1. nakierowane na rozwój osobisty, wzmocnienie motywacji do aktywności społecznej i zawodowej, rozpoznawania swoich mocnych stron.
 4. 4. 2. Poradnictwo indywidualne (psychologiczne, socjalne)-indywidualne spotkania mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemów indywidualnych.
 5. 5. 3. Doradztwo zawodowe indywidualne- indywidualne konsultacje dla uczestników – diagnoza potencjału zawodowego każdego z nich z wykorzystaniem kwestionariusza preferencji i zainteresowań zawodowych
 6. 6. 4. Warsztaty doradztwa zawodowego grupowego wraz z zajęciami ABC komputera- obejmowały tematykę: analizę sytuacji na lokalnym rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe, metody poszukiwania pracy, ogólne zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, naukę wykorzystania komputera do poszukiwania pracy, naukę autoprezentacji.
 7. 7. 5. Warsztaty psychoedukacyjne (integracyjne) mające na celu wzmocnienie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i funkcjonowania w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. 8. 6. Warsztaty gotowania i gospodarowania budżetem domowym
 9. 9. 7. Organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. - zajęcia fitness
 10. 10. 7. Organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. - nordic walking
 11. 11. 7. Organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. -piknik integracyjny
 12. 12. 7. Organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. - wyjazd do kina, restauracji i cukierni
 13. 13. 8. Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej. Warsztaty z zakresu dietetyki
 14. 14. 8. Szkolenia zawodowe u lokalnych pracodawców. 6 uczestniczek projektu podniosła swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.
 15. 15. REZULTATY Rezultatem realizacji projektu jest utworzenie KIS z nowym profilem usług reintegracyjnych oraz zbudowanie lokalnej sieci reintegracji. Utworzenie nowego KIS na terenie Gminy Dobrcz i prowadzenie zajęć według nowego profilu usług reintegracji pozytywnie wpłynęło na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.
 16. 16. NAPOTKANE BARIERY: - braki kadrowe (brak etatowych pracowników) oraz związany z tym brak czasu na skuteczne i kompleksowe działania - jedno z największych zagrożeń: zmniejszające się zainteresowanie, a niekiedy brak uczestników i potencjalnych uczestników niedostrzeganie przez uczestników konieczności zmiany swojej sytuacji życiowej czy korzyści z otrzymywanego wsparcia, niechęć - problemy lokalowe - długie oczekiwanie na rozwiązanie- porozumienie z Gminą w zakresie wsparcia lokalowego
 17. 17. NAPOTKANE BARIERY: - brak wsparcia , zaangażowania ze strony samorządu, lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza na początku działalności - nadmierna biurokracja
 18. 18. PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA Serdecznie dziękujemy za wszelkie formy wsparcia, udział i zaangażowanie podczas realizacji projektu. Absolwentkom KIS życzymy dalszego doskonalenia własnego rozwoju osobistego i zawodowego ! Koordynatorki projektu Teresa Brucka i Angelika Fac

×