Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KIS w TRGD

1,160 views

Published on

Podsumowanie

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KIS w TRGD

  1. 1. Podsumowanie działalności Klubu Integracji Społecznej w Dobrczu Szanowni Państwo: Uczestniczki Projektu, Interesariusze Lokalnej Sieci Reintegracji, Mieszkańcy Gminy Dobrcz, dotarliśmy do końca naszego projektu pt. „Krajowa sieć Reintegracji- wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”. Nieomal rok temu jako Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz stanęliśmy w obliczu tego wyzwania, w obliczu pytania czy jako małe choć z olbrzymim doświadczeniem stowarzyszenie podołamy realizacji tego zadania. Jeszcze z pewną dozą niepewności ale przy ogromnym wsparciu Zespołu Regionalnego Animacji Reintegracji napisaliśmy ofertę realizacji tego zadania publicznego i … tak! Znaleźliśmy się na liście ofert spełniających kryteria formalne i merytoryczne. W ramach konkursu dofinansowane zostały Kluby Integracji Społecznej utworzone na terenie 6 województw. W województwie kujawsko-pomorskim powstały jedynie trzy Kluby Integracji Społecznej w tym jeden NASZ, w NASZEJ GMINIE Dobrcz. W obliczu w/wym. listy już nie było mowy na strach, obawy czy radość, od razu przystąpiliśmy do realizacji założonych działań. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zrekrutowano uczestniczki do projektu, aby móc już dalej nadać bieg kolejnym zadaniom nie tylko dla nas, ale i dla samych beneficjentek, ponieważ przedmiotowym projektem objęliśmy 12 mieszkanek, wykluczonych społecznie i zawodowo. I tak w Świetlicy w Kotomierzu przez 8 m-cy Klub Integracji Społecznej działając, niósł ze sobą kilka kluczowych wartości: - uczestnictwo – każdy człowiek ma prawo uczestnictwa w życiu społeczno-ekonomicznym lokalnej społeczności, - partnerstwo – każdy uczestnik klubu integracji społecznej jest tak samo ważny, - współpraca – tylko dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów problemy społeczne mogą być skutecznie rozwiązywane, i wreszcie … …oparcie na doświadczeniach uczestników klubu – podstawą do pracy są doświadczenia ludzi przezwyciężających problemy.
  2. 2. Dzisiaj w bliczu podsumowania należy z całą pewnością podkreślić, iż NASZ KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ poprzez realizowane działania wpisał się w zakres reintegracji społecznej i zawodowej uczestników – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świadczone przez KIS usługi zmierzały do udzielenia pomocy uczestnikom w zdobyciu bezpieczeństwa socjalnego, objęcia ich profilaktyką oraz programem aktywizacji zawodowej. Osoby należące do klubu integracji społecznej uświadomiły sobie takie potrzeby jak: potrzebę wzajemnego wsparcia w walce z trudnościami i problemami pojawiającymi się w ich życiu każdego dnia (praca, zdrowie), potrzebę samodzielności w zdobywaniu wiedzy, dzielenia się informacjami i doświadczeniami, nieustannej edukacji, dzięki której wzrasta poczucie wartości, a także potrzebę ekonomicznej niezależności. Proces reintegracji, któremu podlegały nasze uczestniczki spotykające się w KIS, posiadał kilka odsłon, m.in.: kulturalną, sportową, zdrowotną, zawodową. Dzięki niemu mamy nadzieje, iż powróciły one w nurt życia społecznego, stały się aktywnymi członkami lokalnej społeczności. W niniejszym podsumowaniu zapomnieć nie można o całej otoczce, bez której projekt nie mógłby być zrealizowany, o interesariuszach Lokalnej Sieci Reintegracji oraz osobach nienależących do LSR, ale współpracujących przy realizacji naszego projektu. Na fotorelacji zobaczycie Państwo, ile podziękowań przygotowaliśmy i wręczyliśmy. W tym miejscu dziękujemy za udział w podsumowaniu Radnemu Panu Andrzejowi Sochackiemu, reprezentującemu Radę Gminy Dobrcz. Podziękowanie oraz prezent w postaci graficznej prezentacji utworzonej na terenie Gminy Lokalnej Sieci Reintegracji przygotowaliśmy również dla nieobecnego na podsumowaniu Wójta Gminy Dobrcz Pana Andrzeja Berdycha. I tak dobrnęliśmy do końca, ale czy na pewno do końca? Otóż nie, zakończyliśmy jedynie modelowy projekt, po którego realizacji pora myśleć o jego ewaluacji. Jedno jest pewne!!! Wszyscy zarówno organizacje pozarządowe, gminne jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze, mieszkańcy gminy Dobrcz i nie tylko tej gminy, byliśmy partnerami zmian, jak i więzi społecznych pozwalających na odpowiednią koordynację działań i za to wszystkim Państwu dziękujemy. Koordynatorzy projektu: Teresa Brucka, Angelika Fac

×