SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Podsumowanie działalności
Klubu Integracji Społecznej w Dobrczu
Szanowni Państwo:
Uczestniczki Projektu, Interesariusze Lokalnej Sieci Reintegracji, Mieszkańcy
Gminy Dobrcz, dotarliśmy do końca naszego projektu pt. „Krajowa sieć
Reintegracji- wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach
polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”.
Nieomal rok
temu jako Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz stanęliśmy w obliczu tego
wyzwania, w obliczu pytania czy jako małe choć z olbrzymim doświadczeniem
stowarzyszenie
podołamy realizacji tego zadania. Jeszcze z pewną dozą niepewności ale przy
ogromnym wsparciu Zespołu Regionalnego Animacji Reintegracji napisaliśmy
ofertę
realizacji tego zadania publicznego i … tak! Znaleźliśmy się na liście ofert
spełniających kryteria formalne i merytoryczne. W ramach konkursu dofinansowane
zostały Kluby Integracji Społecznej utworzone na terenie 6 województw. W
województwie
kujawsko-pomorskim powstały jedynie trzy Kluby Integracji Społecznej w tym
jeden NASZ,
w NASZEJ GMINIE Dobrcz.
W obliczu w/wym.
listy już nie było mowy na strach, obawy czy radość, od razu przystąpiliśmy do
realizacji założonych działań. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej zrekrutowano uczestniczki do projektu, aby móc już dalej nadać bieg
kolejnym zadaniom nie tylko dla nas, ale i dla samych beneficjentek, ponieważ
przedmiotowym
projektem objęliśmy 12 mieszkanek, wykluczonych społecznie i zawodowo. I tak w
Świetlicy w Kotomierzu przez 8 m-cy Klub Integracji Społecznej działając, niósł
ze sobą kilka kluczowych wartości:
- uczestnictwo
– każdy człowiek ma prawo uczestnictwa w życiu społeczno-ekonomicznym
lokalnej społeczności,
- partnerstwo
– każdy uczestnik klubu integracji społecznej jest tak samo ważny,
- współpraca
– tylko dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów problemy społeczne mogą być
skutecznie rozwiązywane, i wreszcie …
…oparcie na
doświadczeniach uczestników klubu – podstawą do pracy są doświadczenia ludzi
przezwyciężających problemy.
Dzisiaj w bliczu podsumowania należy z całą pewnością podkreślić, iż NASZ KLUB
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ poprzez realizowane działania wpisał się w zakres reintegracji
społecznej i zawodowej uczestników – osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Świadczone przez KIS usługi zmierzały do udzielenia pomocy
uczestnikom w zdobyciu bezpieczeństwa socjalnego, objęcia ich profilaktyką
oraz programem aktywizacji zawodowej. Osoby należące do klubu integracji
społecznej uświadomiły sobie takie potrzeby jak: potrzebę wzajemnego wsparcia
w walce z trudnościami i problemami pojawiającymi się w ich
życiu każdego dnia (praca, zdrowie), potrzebę samodzielności w zdobywaniu
wiedzy, dzielenia się informacjami i doświadczeniami, nieustannej edukacji,
dzięki której wzrasta poczucie wartości, a także potrzebę ekonomicznej
niezależności. Proces reintegracji, któremu podlegały nasze uczestniczki spotykające
się w KIS, posiadał kilka odsłon, m.in.: kulturalną, sportową, zdrowotną,
zawodową. Dzięki niemu mamy nadzieje, iż powróciły one w nurt życia
społecznego, stały się aktywnymi członkami lokalnej społeczności.
W niniejszym podsumowaniu zapomnieć nie można o całej otoczce, bez której projekt nie
mógłby być zrealizowany, o interesariuszach Lokalnej Sieci Reintegracji oraz osobach
nienależących do LSR, ale współpracujących przy realizacji naszego projektu. Na
fotorelacji zobaczycie Państwo, ile podziękowań przygotowaliśmy i wręczyliśmy. W tym
miejscu dziękujemy za udział w podsumowaniu Radnemu Panu Andrzejowi Sochackiemu,
reprezentującemu Radę Gminy Dobrcz. Podziękowanie oraz prezent w postaci graficznej
prezentacji utworzonej na terenie Gminy Lokalnej Sieci Reintegracji przygotowaliśmy
również dla nieobecnego na podsumowaniu Wójta Gminy Dobrcz Pana Andrzeja
Berdycha.
I tak dobrnęliśmy do końca, ale czy na pewno do końca? Otóż nie, zakończyliśmy jedynie
modelowy projekt, po którego realizacji pora myśleć o jego ewaluacji.
Jedno jest pewne!!! Wszyscy zarówno organizacje pozarządowe, gminne jednostki
organizacyjne, podmioty gospodarcze, mieszkańcy gminy Dobrcz i nie tylko tej gminy,
byliśmy partnerami zmian, jak i więzi społecznych pozwalających na odpowiednią
koordynację działań i za to wszystkim
Państwu dziękujemy.
Koordynatorzy projektu: Teresa Brucka, Angelika Fac

More Related Content

Similar to KIS w TRGD

Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Radek Oryszczyszyn
 
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsceProgram edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsceBarka Foundation
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuStowarzyszenie Bona Fides
 
Przykład budowania partnerstwa lokalnego w mieście i gminie czarnkowie
Przykład budowania partnerstwa lokalnego w mieście i gminie czarnkowiePrzykład budowania partnerstwa lokalnego w mieście i gminie czarnkowie
Przykład budowania partnerstwa lokalnego w mieście i gminie czarnkowieBarka Foundation
 
Jarocińskie Centrum Aktywności Lokalnej
Jarocińskie Centrum Aktywności LokalnejJarocińskie Centrum Aktywności Lokalnej
Jarocińskie Centrum Aktywności LokalnejBartek Nawrocki
 
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalneKonferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalneBarka Foundation
 
Cały podręcznik-od-ulicy-do-samodzielnosci-zyciowej
Cały podręcznik-od-ulicy-do-samodzielnosci-zyciowejCały podręcznik-od-ulicy-do-samodzielnosci-zyciowej
Cały podręcznik-od-ulicy-do-samodzielnosci-zyciowejendisk
 
System wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiejSystem wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiejBarka Foundation
 
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...moprgdansk
 
Barka - ekonomia społeczna w praktyce
Barka - ekonomia społeczna w praktyceBarka - ekonomia społeczna w praktyce
Barka - ekonomia społeczna w praktyceBarka Foundation
 
Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im ...
Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im ...Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im ...
Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im ...Małopolski Instytut Kultury
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014City of Gdansk
 
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpkJak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpkBarka Foundation
 
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie SocjalneNiezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie SocjalneBarka Foundation
 
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSPSprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSPmarcingermanek
 
System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej
System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznejSystem wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej
System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznejBarka Foundation
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceRaport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceStowarzyszenie Bona Fides
 

Similar to KIS w TRGD (20)

Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
 
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsceProgram edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
 
Przykład budowania partnerstwa lokalnego w mieście i gminie czarnkowie
Przykład budowania partnerstwa lokalnego w mieście i gminie czarnkowiePrzykład budowania partnerstwa lokalnego w mieście i gminie czarnkowie
Przykład budowania partnerstwa lokalnego w mieście i gminie czarnkowie
 
Prezentacja ze stażu
Prezentacja ze stażuPrezentacja ze stażu
Prezentacja ze stażu
 
Jarocińskie Centrum Aktywności Lokalnej
Jarocińskie Centrum Aktywności LokalnejJarocińskie Centrum Aktywności Lokalnej
Jarocińskie Centrum Aktywności Lokalnej
 
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalneKonferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
 
Cały podręcznik-od-ulicy-do-samodzielnosci-zyciowej
Cały podręcznik-od-ulicy-do-samodzielnosci-zyciowejCały podręcznik-od-ulicy-do-samodzielnosci-zyciowej
Cały podręcznik-od-ulicy-do-samodzielnosci-zyciowej
 
System wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiejSystem wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiej
 
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
 
Barka - ekonomia społeczna w praktyce
Barka - ekonomia społeczna w praktyceBarka - ekonomia społeczna w praktyce
Barka - ekonomia społeczna w praktyce
 
Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im ...
Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im ...Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im ...
Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im ...
 
Gazeta Osiedlowa
Gazeta OsiedlowaGazeta Osiedlowa
Gazeta Osiedlowa
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
 
Moja prezentacja projektu wloclawek
Moja prezentacja projektu  wloclawekMoja prezentacja projektu  wloclawek
Moja prezentacja projektu wloclawek
 
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpkJak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
Jak instytucje ekonomii spolecznej zmieniaja oblicza gmin wlpk
 
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie SocjalneNiezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
 
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSPSprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
 
System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej
System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznejSystem wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej
System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceRaport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
 

More from JSz

Sieci. Funkcje warstwy sieciowej.
Sieci. Funkcje warstwy sieciowej.Sieci. Funkcje warstwy sieciowej.
Sieci. Funkcje warstwy sieciowej.JSz
 
Zaproszenie
ZaproszenieZaproszenie
ZaproszenieJSz
 
baner
banerbaner
banerJSz
 
Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracyJSz
 
Promocja KIS - TRGD
Promocja KIS - TRGDPromocja KIS - TRGD
Promocja KIS - TRGDJSz
 
KIS w TRGD
KIS w TRGDKIS w TRGD
KIS w TRGDJSz
 
Certyfikatipiss
CertyfikatipissCertyfikatipiss
CertyfikatipissJSz
 
Loty na księżyc
Loty na księżycLoty na księżyc
Loty na księżycJSz
 
Zegar
ZegarZegar
ZegarJSz
 
Przygoda z gwiazdami_zmiennymi
Przygoda z gwiazdami_zmiennymiPrzygoda z gwiazdami_zmiennymi
Przygoda z gwiazdami_zmiennymiJSz
 
Programowanie scratch
Programowanie scratchProgramowanie scratch
Programowanie scratchJSz
 
Ksiezyc
KsiezycKsiezyc
KsiezycJSz
 
Prezentacja pogoda
Prezentacja pogodaPrezentacja pogoda
Prezentacja pogodaJSz
 
Katalogi_biblioteka
Katalogi_bibliotekaKatalogi_biblioteka
Katalogi_bibliotekaJSz
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkachJSz
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkachJSz
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkachJSz
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatJSz
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaJSz
 
Materiay z warsztatw
Materiay z warsztatwMateriay z warsztatw
Materiay z warsztatwJSz
 

More from JSz (20)

Sieci. Funkcje warstwy sieciowej.
Sieci. Funkcje warstwy sieciowej.Sieci. Funkcje warstwy sieciowej.
Sieci. Funkcje warstwy sieciowej.
 
Zaproszenie
ZaproszenieZaproszenie
Zaproszenie
 
baner
banerbaner
baner
 
Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracyZapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
 
Promocja KIS - TRGD
Promocja KIS - TRGDPromocja KIS - TRGD
Promocja KIS - TRGD
 
KIS w TRGD
KIS w TRGDKIS w TRGD
KIS w TRGD
 
Certyfikatipiss
CertyfikatipissCertyfikatipiss
Certyfikatipiss
 
Loty na księżyc
Loty na księżycLoty na księżyc
Loty na księżyc
 
Zegar
ZegarZegar
Zegar
 
Przygoda z gwiazdami_zmiennymi
Przygoda z gwiazdami_zmiennymiPrzygoda z gwiazdami_zmiennymi
Przygoda z gwiazdami_zmiennymi
 
Programowanie scratch
Programowanie scratchProgramowanie scratch
Programowanie scratch
 
Ksiezyc
KsiezycKsiezyc
Ksiezyc
 
Prezentacja pogoda
Prezentacja pogodaPrezentacja pogoda
Prezentacja pogoda
 
Katalogi_biblioteka
Katalogi_bibliotekaKatalogi_biblioteka
Katalogi_biblioteka
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkach
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkach
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkach
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referat
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacja
 
Materiay z warsztatw
Materiay z warsztatwMateriay z warsztatw
Materiay z warsztatw
 

KIS w TRGD

 • 1. Podsumowanie działalności Klubu Integracji Społecznej w Dobrczu Szanowni Państwo: Uczestniczki Projektu, Interesariusze Lokalnej Sieci Reintegracji, Mieszkańcy Gminy Dobrcz, dotarliśmy do końca naszego projektu pt. „Krajowa sieć Reintegracji- wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”. Nieomal rok temu jako Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz stanęliśmy w obliczu tego wyzwania, w obliczu pytania czy jako małe choć z olbrzymim doświadczeniem stowarzyszenie podołamy realizacji tego zadania. Jeszcze z pewną dozą niepewności ale przy ogromnym wsparciu Zespołu Regionalnego Animacji Reintegracji napisaliśmy ofertę realizacji tego zadania publicznego i … tak! Znaleźliśmy się na liście ofert spełniających kryteria formalne i merytoryczne. W ramach konkursu dofinansowane zostały Kluby Integracji Społecznej utworzone na terenie 6 województw. W województwie kujawsko-pomorskim powstały jedynie trzy Kluby Integracji Społecznej w tym jeden NASZ, w NASZEJ GMINIE Dobrcz. W obliczu w/wym. listy już nie było mowy na strach, obawy czy radość, od razu przystąpiliśmy do realizacji założonych działań. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zrekrutowano uczestniczki do projektu, aby móc już dalej nadać bieg kolejnym zadaniom nie tylko dla nas, ale i dla samych beneficjentek, ponieważ przedmiotowym projektem objęliśmy 12 mieszkanek, wykluczonych społecznie i zawodowo. I tak w Świetlicy w Kotomierzu przez 8 m-cy Klub Integracji Społecznej działając, niósł ze sobą kilka kluczowych wartości: - uczestnictwo – każdy człowiek ma prawo uczestnictwa w życiu społeczno-ekonomicznym lokalnej społeczności, - partnerstwo – każdy uczestnik klubu integracji społecznej jest tak samo ważny, - współpraca – tylko dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów problemy społeczne mogą być skutecznie rozwiązywane, i wreszcie … …oparcie na doświadczeniach uczestników klubu – podstawą do pracy są doświadczenia ludzi przezwyciężających problemy.
 • 2. Dzisiaj w bliczu podsumowania należy z całą pewnością podkreślić, iż NASZ KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ poprzez realizowane działania wpisał się w zakres reintegracji społecznej i zawodowej uczestników – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świadczone przez KIS usługi zmierzały do udzielenia pomocy uczestnikom w zdobyciu bezpieczeństwa socjalnego, objęcia ich profilaktyką oraz programem aktywizacji zawodowej. Osoby należące do klubu integracji społecznej uświadomiły sobie takie potrzeby jak: potrzebę wzajemnego wsparcia w walce z trudnościami i problemami pojawiającymi się w ich życiu każdego dnia (praca, zdrowie), potrzebę samodzielności w zdobywaniu wiedzy, dzielenia się informacjami i doświadczeniami, nieustannej edukacji, dzięki której wzrasta poczucie wartości, a także potrzebę ekonomicznej niezależności. Proces reintegracji, któremu podlegały nasze uczestniczki spotykające się w KIS, posiadał kilka odsłon, m.in.: kulturalną, sportową, zdrowotną, zawodową. Dzięki niemu mamy nadzieje, iż powróciły one w nurt życia społecznego, stały się aktywnymi członkami lokalnej społeczności. W niniejszym podsumowaniu zapomnieć nie można o całej otoczce, bez której projekt nie mógłby być zrealizowany, o interesariuszach Lokalnej Sieci Reintegracji oraz osobach nienależących do LSR, ale współpracujących przy realizacji naszego projektu. Na fotorelacji zobaczycie Państwo, ile podziękowań przygotowaliśmy i wręczyliśmy. W tym miejscu dziękujemy za udział w podsumowaniu Radnemu Panu Andrzejowi Sochackiemu, reprezentującemu Radę Gminy Dobrcz. Podziękowanie oraz prezent w postaci graficznej prezentacji utworzonej na terenie Gminy Lokalnej Sieci Reintegracji przygotowaliśmy również dla nieobecnego na podsumowaniu Wójta Gminy Dobrcz Pana Andrzeja Berdycha. I tak dobrnęliśmy do końca, ale czy na pewno do końca? Otóż nie, zakończyliśmy jedynie modelowy projekt, po którego realizacji pora myśleć o jego ewaluacji. Jedno jest pewne!!! Wszyscy zarówno organizacje pozarządowe, gminne jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze, mieszkańcy gminy Dobrcz i nie tylko tej gminy, byliśmy partnerami zmian, jak i więzi społecznych pozwalających na odpowiednią koordynację działań i za to wszystkim Państwu dziękujemy. Koordynatorzy projektu: Teresa Brucka, Angelika Fac