Dags för innehåll som löser problem och skapar värde	

Don Draper är död
Den	
  krea�va	
  revolu�onen	
  ägde	
  rum	
  för	
  mer	
  än	
  50	
  år	
  sedan	
  
Ändå	
  försöker	
  vi	
  for�ar...
Men våra liv ser helt annorlunda ut idag
Men våra liv ser helt annorlunda ut idag	

94%	
  av	
  alla	
  konsumenter	
  
börjar	
  sina	
  köp	
  med	
  a�	
  goog...
Den lite längre
versionen
Trots detta sitter många företag fast i kampanjtänkandet	

Och	
  tror	
  a�	
  de	
  kan	
  bes...
Men	
  tradi�onell	
  marknadsföring	
  fungerar	
  inte	
  längre.	
  
Vi	
  väljer	
  bort	
  den,	
  för	
  a�	
  den	
...
Till	
  och	
  med	
  de	
  tradi�onella	
  ytorna	
  för	
  reklam	
  
krymper	
  eller	
  håller	
  på	
  a�	
  försvinn...
Så	
  vad	
  gör	
  företag	
  som	
  vill	
  nå	
  fram	
  �ll	
  	
  
poten�ella	
  och	
  befintliga	
  kunder?	
  
Vad	
  sägs	
  om	
  a�	
  prata	
  med	
  dem,	
  	
  
istället	
  för	
  a�	
  skrika	
  åt	
  dem?	
  
Svara	
  på	
  deras	
  frågor,	
  utbilda	
  och	
  förklara,	
  ge	
  dem	
  
dina	
  bästa	
  �ps,	
  utmana	
  och	
  ...
Det	
  här	
  kallas	
  o�a	
  för	
  
	
  	
  
Content Marketing
eller	
  innehållsmarknadsföring	
  
	
  
Därför	
  a�	
...
Härligt,	
  låt	
  oss	
  då	
  sä�a	
  igång	
  och	
  	
  
skapa	
  en	
  massa	
  fantas�skt	
  innehåll!	
  
Okej?	
  
STOPP!	
  
Innan	
  du	
  börjar	
  ta	
  fram	
  innehåll	
  behöver	
  du	
  en	
  plan	
  
  Vem	
  är	
  min	
  målgrupp?	
  
  V...
Vi	
  kallar	
  det	
  här	
  för	
  en	
  
Den	
  ger	
  dig	
  en	
  struktur	
  för	
  vad	
  du	
  ska	
  göra,	
  när...
“I	
  do	
  not	
  regard	
  adver�sing	
  	
  
as	
  entertainment	
  or	
  an	
  art	
  
form,	
  but	
  as	
  a	
  medi...
Så	
  glöm	
  Don	
  och	
  Mad	
  Men.	
  Det	
  är	
  en	
  jä�ebra	
  serie,	
  
men	
  i	
  dagens	
  värld	
  fungera...
+46 8 610 20 00 | SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM | E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE	

Vill du veta mer om
innehållsmark...
Don Draper är död av @JGCommunication
Don Draper är död av @JGCommunication
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Don Draper är död av @JGCommunication

910 views

Published on

Idag fungerar inte längre traditionell marknadsföring som den Don Draper gjorde. Istället krävs innehåll som skapar värde för kunden, och som alltid är tillgängligt, lätt att finna och lätt att dela. Det är dags för content marketing, innehållsmarknadsföring.

 • Be the first to comment

Don Draper är död av @JGCommunication

 1. 1. Dags för innehåll som löser problem och skapar värde Don Draper är död
 2. 2. Den  krea�va  revolu�onen  ägde  rum  för  mer  än  50  år  sedan   Ändå  försöker  vi  for�arande  nå  våra  kunder   på  samma  sä�  som  Don  Draper  gjorde  
 3. 3. Men våra liv ser helt annorlunda ut idag
 4. 4. Men våra liv ser helt annorlunda ut idag 94%  av  alla  konsumenter   börjar  sina  köp  med  a�  googla   Nätet  är  öppet  dygnet   runt,  365  dagar  om  året   70%  av  en  kunds  köpresa  är   avklarad  innan  du  ens  är  medveten   om  a�  den  kunden  finns   80%  av  alla  B2B-­‐affärer  kommer  �ll   e�er  a�  köparen  kontaktat  säljaren  
 5. 5. Den lite längre versionen Trots detta sitter många företag fast i kampanjtänkandet Och  tror  a�  de  kan  bestämma  när  en  kund  ska  bli     intresserad  av  vad  de  har  a�  säga,  och  på  vilket  sä�  
 6. 6. Men  tradi�onell  marknadsföring  fungerar  inte  längre.   Vi  väljer  bort  den,  för  a�  den  stör  och  inte  talar  �ll  oss  
 7. 7. Till  och  med  de  tradi�onella  ytorna  för  reklam   krymper  eller  håller  på  a�  försvinna  helt  
 8. 8. Så  vad  gör  företag  som  vill  nå  fram  �ll     poten�ella  och  befintliga  kunder?  
 9. 9. Vad  sägs  om  a�  prata  med  dem,     istället  för  a�  skrika  åt  dem?  
 10. 10. Svara  på  deras  frågor,  utbilda  och  förklara,  ge  dem   dina  bästa  �ps,  utmana  och  inspirera  dem.       Se  �ll  a�  det  du  vill  berä�a  för  dem  finns  �llgängligt   där  de  vill  ha  det  och  när  de  vill  ha  det.     Och  framför  allt,  lär  dig  allt  du  kan  om  dem,  lyssna  �ll   dem  och  se  �ll  a�  allt  du  säger  utgår  från  deras  behov.  
 11. 11. Det  här  kallas  o�a  för       Content Marketing eller  innehållsmarknadsföring     Därför  a�  fokus  ligger  på  a�  skapa  innehåll  som  är   användbart,  relevant  och  värdefullt  för  dina  kunder     Istället  för  a�  störa  dem  med  kampanjer,  annonser   och  allt  annat  som  Don  brukade  använda  sig  av  
 12. 12. Härligt,  låt  oss  då  sä�a  igång  och     skapa  en  massa  fantas�skt  innehåll!   Okej?  
 13. 13. STOPP!  
 14. 14. Innan  du  börjar  ta  fram  innehåll  behöver  du  en  plan     Vem  är  min  målgrupp?     Vad  behöver  de?     Vilka  mål  har  mi�  företag?     Vilka  kanaler  ska  jag  använda?     Vad  ska  jag  använda  för  format  (text,  bild,  ljud,  film)?     Hur  mäter  jag  a�  mi�  innehåll  ger  resultat?   Du  vet,  en  som  svarar  på  frågor  som:  
 15. 15. Vi  kallar  det  här  för  en   Den  ger  dig  en  struktur  för  vad  du  ska  göra,  när  du  ska  göra  det  och  hur  du   ska  göra  det.  Så  a�  du  kan  vara  säker  på  a�  det  innehåll  du  tar  fram   verkligen  är  användbart  för  dina  kunder.   Med  en  plan  kan  du  skapa  innehåll  som  din  målgrupp   lä�  hi�ar  när  de  söker  på  nätet.  Och  som  är  enkelt  a�   dela  i  sociala  medier.  Innehåll  som  hjälper  di�  företag   a�  nå  sina  mål  helt  enkelt.       Det  hjälper  dig  �ll  och  med  a�  uppfylla  lö�et  från  en   av  de  verkliga  deltagarna  i  den  krea�va  revolu�onen   (nej,  inte  Don.  Han  finns  inte  på  rik�gt)   Innehållsstrategi
 16. 16. “I  do  not  regard  adver�sing     as  entertainment  or  an  art   form,  but  as  a  medium  of   informa�on.”     Om  David  Ogilvy  hade  levt  idag  så  hade   han  jobbat  som  innehållsstrateg  
 17. 17. Så  glöm  Don  och  Mad  Men.  Det  är  en  jä�ebra  serie,   men  i  dagens  värld  fungerar  inte  idéerna  från  50-­‐  och   60-­‐talen  längre.     Försök  istället  bli  dina  kunders  bästa  vän.  En  pålitlig   kompis  som  ger  dem  det  de  behöver,  relevant,   användbart  innehåll  som  löser  deras  problem  och   visar  på  möjligheter.    
 18. 18. +46 8 610 20 00 | SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM | E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Vill du veta mer om innehållsmarknadsföring och innehållsstrategi? Hör av dig så pratar vi.

×