ViaMiles 2007

556 views

Published on

Idee voor recreatie impuls en nieuwe dijken van Nederland. Voorloper van de klimaatdijk en dag van de dijk.

Published in: Design, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ViaMiles 2007

 1. 1. Versie 5 17 januari 2007 ViaMiles™
 2. 2. Versie 5 17 januari 2007 Klimaatverandering en waterbeleid zijn ‘hot items’. Alle grote politieke partijen, deskundigen en belangenorganisaties eisen van het nieuwe kabinet een serieuze en snelle aanpak van het klimaatvraagstuk. Het waterbeleid moet in het licht daarvan een impuls krijgen en de Tweede Kamer wil – net als natuurorganisaties en anderen - het ruimtelijk beleid meer klimaatbestendig maken. De Adviescommissie Financiering Primaire waterkeringen zegt dat forse investeringen in de primaire waterkeringen nodig zijn om te voldoen aan de huidige veiligheidsnormen én Nederland in de toekomst klimaatbestendig te maken. Volgens de Adviescommissie en de waterschappen kunnen waterschappen de investeringen beter regelen dan het Rijk. De zakelijke energie- en watergebruikers willen waterschappen echter geen vrijbrief geven. Volgens het MNP is Nederland genoodzaakt een tweede duinenrij aan te leggen als de zeespiegel meer dan anderhalve meter stijgt in honderd jaar. Zo’n zeespiegelstijging achten deskundigen mogelijk. Mocht Nederland tóch overstromen, dan moeten bestuurders goede rampenplannen tot hun beschikking hebben. De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten vraagt van de nieuwe regering geld en aandacht voor watersnoodrampoefeningen. Actueel overzicht van standpunten van stakeholders over het door een nieuw kabinet te voeren beleid
 3. 3. Versie 5 17 januari 2007 ViaMiles™ The vision of the future of the most beautiful and most safest delta of the world for the municipalities the Waal Steve van Dorsser Copyright ViaMiles™ 1 september 2006 Onno Franse, Jan Dirk van Duijvenbode, Ingrid Roos, Baldwin Henderson, Maarten Baas, Geiske Bouma, Linda Maring, Henk de Hartog, Hermelinde van Xanten, Jan IJzendoorn, Patrizia Bernardini en Adriaan Geuze
 4. 4. Versie 5 17 januari 2007 Een nieuwe lange termijn visie voor een veilig en mooi rivieren landschap? 1. Voer achterstallig onderhoud uit in de uiterwaarden van Gemeente de Waal: Verlaag deze met 1 meter 2. Pas deze uiterwaarde grond direct toe voor de bouw parallel aan de winterdijk (buitendijks of binnedijks) een ViaMiles dijk of terp. 3. Realiseer de aankleding (skatepad, wandelpad, bomen etc) 4. Zorg voor onderhoud en beheer 5. Ontwikkel in het klimaatbed een duurzame samenleving
 5. 5. Versie 5 17 januari 2007 Lingewaal N eerijnen TielNeder-Betuwe Overbetuwe Lingewaard Rijnwaarden MillingenaandeRijn Ubbergen Nijmegen Beuningen Druten WestMaasenWaal Maasdriel Zaltbom m el Woudrichem Gorinchem Gemeente de Waal
 6. 6. Versie 5 17 januari 2007 ViaMiles™ • The offer / the consumer needs : safety ( dykes) , health & well-being ( Good nutrition , more physical activity, social interaction ) • Concrete offer : we build new dykes and new terps which create an inspiring and safe environment for  health and well-being • Concrete offer : 5 Marathon tracks with individual themes for all kind of recreational sports , and Hot spots were people meet, interact, socialize, eat & drink , buy ( Nutrition for body and soul ) • Mobilize and capitalize core competences Netherlands : Water management, Health and Nutrition , Technology. • Look and Feel: Nature in combination with high tech . Inspiration , Nike, Apple .... • Think big: God created the world and the Dutch keep on creating the Netherlands • Partners? : Rijkswaterstaat , Health and Nutrition consortium, NOC/NSF, ....
 7. 7. Versie 5 17 januari 2007 Waal Maas IJssel Neder-Rijn PannerdensKanaal BijlandschKanaal BovenRijn Lek BovenMerwede BenedenMerwede BergseMaas Create new marathon tracks to walk, bike, skate along the embankments of the Great Rivers of Holland and create inspiring places inside the polders
 8. 8. Versie 5 17 januari 2007 Via:Roman road
 9. 9. Versie 5 17 januari 2007 Voetenmille pasus: 1000 paces
 10. 10. Versie 5 17 januari 2007 •The Via mile, will be used as a world distance of thousand paces (2000 footsteps) of an average adult person of our planet (~1480 meter?)
 11. 11. Versie 5 17 januari 2007 Via Miles terp as an inspiring meeting spot Jurgen Boonstra
 12. 12. Versie 5 17 januari 2007 Dijk van een Wijk A new ViaMiles terp every 5 mile!
 13. 13. Versie 5 17 januari 2007 Centrally on every ViaMiles terp a Palazzo Publica Plaatje van het patioblok Jurgen Boonstra
 14. 14. Versie 5 17 januari 2007 Learning Movement Healthy nutricents Social interaction Botanic tree alley Via Miles ice skating Via Miles Footpath New Via Miles bicycle path Existing Dike&Road Via Miles reader ViaMiles Marathon = 42,195 km. Via Miles reader Via Miles tags ViaM iles Tiel - D oornenburgViaMilesNijmegen-Zaltbommel
 15. 15. Versie 5 17 januari 2007 Crossection of a ViaMiles terp or dike the place to let your children play! Maximum probability of wet feet 1/50.000 a year Minimal 50 cm Erosion resistance soil Soil quality Maximum Intervention value Minimal 50 cm Old top layer Architect William McDonough en de chemicus Michael Braungar: Waste = Food
 16. 16. Versie 5 17 januari 2007 Via Miles™ Pilot • Find a route of 1 marathon length (42,195 km) within the 5 tracks • Work this idea further with the local VVV's of Gelderland • Design & Construct: – a foot path, bicycle path and skate track – red or blue Via Miles stones with Via Miles Readers – yellow Via Miles stones at characteristic points – Via Miles terps for social interaction and entertainment • Built a website for info about points, weight, length etc…. • Develop Via Miles games to exercise at home and train together with friends in a virtual Via Miles world. • Use tags for monitoring soil transports • Distribute Via Miles Tags for people in the neighborhood • Save Via Miles points by walking, skating, cycling along the path. • Save Via Miles at purchase of healthy products. • Organize training including material, transport • Maintain Via Miles great Rivers by sponsors of Via Miles
 17. 17. Versie 5 17 januari 2007 Ontwikkelingen rivierengebied BUITENDIJKSE UITERWAARDEN STIJGEN IEDER JAAR 1 CM BINNENDIJKSBINNENDIJKS DAALTDAALT BODEMBODEM BINNENDIJKS STIJGT WAARDE
 18. 18. Versie 5 17 januari 2007
 19. 19. Versie 5 17 januari 2007 Wie gaat de Via Miles™ Pilot trekken? Veiligheid Waterschap Grond&Bagger Grondbank RvRivieren Recreatieve kwaliteit Consumenten burgers Recreatieve kwaliteit 17 gemeenten producenten Voedsel Ahold Techniek en innovatie DeltaInstituut/TNO Philips Beeldende Kunst kunstenaars Natuur Natuurmonumenten Staatsbosbeheer Leren Scholieren De eigenaren van de binnendijkse en buitendijkse grond ?
 20. 20. Versie 5 17 januari 2007 +3 +2 +2 +2+1 +1 +1 0 00 -1 -1-1 -2 -2-2 -3 -3 -3 Combina- tie van opgaven Leven met water Het langste waterpad verbinding oude en nieuwe cultuur Aantrek- kings- krachtRecreatie Ontmoeting water- beleving Creatief door- pakken groene draad Bewegen Integraal plan met rivier als uitgangs-punt Milieubewuste mobiliteit testen en demonstreren recreatiepad met eco- nomische dragers ? ? ? Wie maakt de specificaties?
 21. 21. Versie 5 17 januari 2007 Factoren die een rol kunnen spelen bij de keuze van een bestemming
 22. 22. Versie 5 17 januari 2007 Dagtochten naar de belangrijkste activiteiten en afstand binnen 15 km
 23. 23. Versie 5 17 januari 2007 Korte verblijven per landschapstype
 24. 24. Versie 5 17 januari 2007 Bij welk bedrijf kan ik een Viamiles dijk of terp bestellen als consument? 1. Maak op basis van een Google earth ondergrond een trace voor de klimaatdijk 2. Bepaal afmetingen van de dijk of terp 3. Bepaal details (skatepad, wandelpad, bomen etc) 4. Bepaal gebied waaruit de grond vandaan komt (uiterwaarde, maaiveldverlaging) 5. Bepaal onderhoudsduur 6. Bepaal de aanlegprijs + jaarlijkse onderhoudskosten
 25. 25. Versie 5 17 januari 2007 Zaterdag 9 juni 2007 Zaaifeest op de autovrije dijk • Autovrije dijk in de 17 gemeentes • Vaststellen van de ViaMile (2000 stappen) met schoolkinderen • Start ViaMiles route competitie met de middelbare scholieren • Zaaifeest op de Snuffelterp op de open dag van RWS.
 26. 26. Versie 5 17 januari 2007 29 september 2007 Oogstfeest op de autovrije dijk • Autovrije dijk in de 17 gemeentes • Organisatie van de eerste ViaMiles loop • Waar groeide de hoogste zonnebloem in de uiterwaarde? • Iedere gemeente kiest het winnende trace
 27. 27. Versie 5 17 januari 2007 Mid November 2007Mid November 2007 • Vergunningverlening voorVergunningverlening voor aanbrengen bakensaanbrengen bakens • Het ViaMiles parcoursHet ViaMiles parcours zichtbaar maken vanuit dezichtbaar maken vanuit de lucht en de dijk met bakenslucht en de dijk met bakens (iedere ViaMile)(iedere ViaMile) • De winnaars van deDe winnaars van de competitie vliegen metcompetitie vliegen met prinses Maxima over hetprinses Maxima over het ViaMiles parcours.ViaMiles parcours.
 28. 28. Versie 5 17 januari 2007 Financieringsplan • Start met 1% van RvR budget voor beeldende kunst = 20 miljoen • Wie betaalt 10 euro/m3 voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud van de uiterwaarden? • Vul dit aan met subsidies, giften en sponsors tot 110 miljoen • Realiseer hiermee de ViaMiles Route als lijn met kunstbakens • Bouw vervolgens de eerste ViaMiles marathon route van uiterwaardegrond
 29. 29. Versie 5 17 januari 2007 Kortom verbind de 17 gemeenten door beweging en creeer nieuwe kansen voor open lucht recreatie in het rivierengebied
 30. 30. Start Via Mile timer meter Set 148 Wie helpt het concept een stap verder? UBilt © 2006

×