Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marktonderzoek in de bib van Kalmthout (update)

1,247 views

Published on

Toelichting door dr. Hein Leemans (Bureau Leemans) bij de bespreking in het beheersorgaan op 11 mei 2009.

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

Marktonderzoek in de bib van Kalmthout (update)

 1. 1. Marktonderzoek bibliotheek Kalmthout Uitgevoerd door bib Kalmthout en Bureau Leemans Met steun van de Provincie Antwerpen. Voor informatie: www.bureauleemans.nl 1
 2. 2. Marktonderzoek in Kalmthout: de opzet • Aparte jeugd en 18+ enquête • Digitaal of schriftelijk in te vullen. • Steekproef uit ledenbestand en bevolkingsregister. • Werving door: – e-mail – nieuwsbrief gemeente Kalmthout – knop op website – aanvullend enquêtes per post verzonden. • Respons meer dan 1.000 Kalmthoutenaren! • I-pod en 10 boekenbons te winnen. 2
 3. 3. Marktonderzoek in Kalmthout: prijsuitreiking 11 maart Foto gemeente Kalmthout 11 maart 2009 overhandigde de Gedeputeerde van de provincie Antwerpen Inga Verhaert de prijs aan winnares Annemie Hendrickx. 3
 4. 4. Marktonderzoek in Kalmthout: ICB is de aanleiding Marktinput is deel van input ICB 2009 Voor Integraal CollectieBeheer Bibliotheek: Kalmthout Romans en ontspannende tijdschriften Informatieve boeken en tijdschriften Muziek, films en games Informatieve cd-rom's en dvd's Overzicht totale collectie volwassenen 4
 5. 5. Marktonderzoek in Kalmthout: de motieven Wat moet de bezoeker in dit gebouw aantreffen? 5
 6. 6. Marktonderzoek in Kalmthout: de motieven Wat de inwoners van Kalmthout willen. 6
 7. 7. Marktonderzoek in Kalmthout: de motieven • Vraaggerichte bibwerking • Door vraaggericht beleid • Door vraaggerichte collecties: – Wat is veelgevraagd? Is daar genoeg van? – Waar is weinig behoefte aan? Hebben we daar teveel van? 7
 8. 8. Veelgevraagd in Kalmthout: cijfers uit onderzoek % leden Veel gevraagd in Kalmthout % niet leden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 74% Landen 62% 48% Eten, drinken of koken 57% 56% Lichaam of gezondheid % vanaf 18 jaar 51% 35% De gemeente Kalmthout 58% 31% Muziek en muziek maken 44% 28% Media 45% 35% Planten of tuin 40% 32% Wonen 42% 41% Wetenschap of techniek 36% 8 30% Film, theater of dans 42%
 9. 9. Ook veelgevraagd in Kalmthout Muziek cd’s theatervoorstelling Maar ook: muziek op mp3 Film op dvd Musea & tentoonstelling 9
 10. 10. Veelgevraagd in Kalmthout: cijfers uit onderzoek % leden Ook veelgevraagd in Kalmthout % niet leden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 80% film op dvd 71% 65% Theatervoorstellingen 55% % vanaf 18 jaar 63% Detective of thriller 43% 51% Waar gebeurd 46% 42% Woon en tuinbladen 45% 48% Reis en recreatiebladen 35% 87% Muziek op cd of dvd 81% 38% Muziek op mp3 10 43%
 11. 11. Weinig gevraagd in Kalmthout bladmuziek Sportverhaal, dierenboek filosofie griezelverhalen Technieken om zelf kunst te maken 11 Wel bij senioren
 12. 12. Weinig gevraagd in Kalmthout: cijfers uit onderzoek % leden Weinig gevraagd in Kalmthout. % niet leden 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 17% Verkeer, rijbew ijs, auto, e.d. 19% 18% Science fiction of fantasy 18% % vanaf 18 jaar 21% Relaties, sexualiteit, man/vrouw 15% 21% Filosofie 13% 14% Poëzie of toneel 14% 8% Gelegenheidsroman, sportverhaal of dierenboeken 16% 8% Bladmuziek 9% 9% Horror of griezelverhaal 4% 12
 13. 13. Lezen van romans in Kalmthout: %leden Welk type roman lees je? %niet leden 100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% % 36% (Auto) biografische literatuur 27% 29% Politieke, sociale of psychologische literatuur 32% 51% Waar gebeurd 46% % vanaf 18 jaar 35% Andere literatuur 33% 28% Familie of streekroman 31% 26% Romantisch verhaal, chicklit of doktersroman 23% 63% Detective of thriller 43% 40% Spionage- of avonturenroman 32% 9% Horror of griezelverhaal 4% 18% Science fiction of fantasy 18% 8% Gelegenheidsroman, sportverhaal of dierenboeken 16% 4% Ik lees geen romans 6% 13
 14. 14. Kansen voor ontmoetingsfuntie in Kalmthout meer dan 50% van 18+ers heeft interesse in: Musea & tentoonstelling theatervoorstelling 14 (pop) muziekconcerten
 15. 15. Maakt internet de bib overbodig? 15
 16. 16. Papieren info is allesbehalve dood! (in Kalmthout): % leden Welke bron(nen) raadpleeg je voor vrije tijd info? % niet leden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 94% Boek 75% % vanaf 18 jaar 65% Tijdschrift 61% 71% Internet 84% 9% Cd of dvd 11% 0% Geen 0% 16
 17. 17. Papieren info bestaat NAAST internet (in Kalmthout): naast boek gebruik van: naast internet gebruik van: informatiedomein: internet tijdschrift boek tijdschrift vrije tijd 75% 64% 76% 64% de mens 78% 70% 63% 66% algemeen 76% 65% 65% 57% cultuur 80% 62% 66% 55% 17
 18. 18. Boeken uitlenen blijft core business: 18
 19. 19. Boeken uitlenen blijft core business: cijfers Bibliotheekgebruik van leden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Roman lenen 79% % leden vanaf 18 jaar Info boek lenen 72% Strip lenen 19% 4% Info cd of dvd lenen 19% Krant of tijdschrift lenen 30% Lezen van krant of tijdschrift 19 7% Internet in de bibliotheek
 20. 20. Vraag (marktomvang) en marktpositie bib Kalmthout marktomvang Marktomvang en marktaandeel ontspannende media marktaandeel 0% 20% 40% 60% 80% 100% 87% romans 29% 43% ontspannende tijdschriften 13% 30% strips 14% 83% muziek cd of dvd 4% 74% film op dvd 2% 54% ontspannend internet 3% 27% games 20 1%
 21. 21. Marktonderzoek toepassen in bib beleid 21
 22. 22. Marktonderzoek toepassen in bib beleid: • Collectiebeleid • Activiteitenbeleid • Educatiebeleid • Op alle functies • Balans tussen vraag en beleidsprioriteiten: 22
 23. 23. Marktonderzoek toepassen in collectiebeleid Groot aandeel op grote markt Klein aandeel op grote markt De jackpot: positie handhaven. Grote kansen Film op dvd tijdschriften detectives Groot aandeel; kleine markt Klein aandeel op kleine markt Minder aandacht geven? Afbouwen of niet aan beginnen Informatieve cd of dvd filosofie Grote letter boek 23
 24. 24. 3 1 6 gemiddeld groot aandeel klein aandeel aandeel veel vraag veel vraag veel vraag 2 5 8 groot aandeel gemiddeld klein aandeel aandeel gemiddelde gemiddelde vraag vraag gemiddelde vraag 7 9 4 gemiddeld klein aandeel groot aandeel aandeel weinig vraag weinig vraag weinig vraag 24
 25. 25. 100% Groot marktaandeel en veel vraag Marktaandeel tussen 25–50% en Klein marktaandeel en grote vraag:grote kansen veel vraag: 90% 49 52 80% ontspannende media 53 romans 49 ontspannende tijdschriften 50 70% strips 51 Groot marktaandeel en Klein marktaandeel en marktomvang Gemiddeld marktaandeel en muziek cd's en dvd's 52 gemiddelde vraag gemiddelde vraag gemiddelde vraag 60% films op dvd 53 internet ter ontspanning 54 54 games 55 50% 50 40% Groot marktaandeel en weinig Gemiddeld marktaandeel en Klein marktaandeel en weinig 30% 51 vraag vraag weinig vraag 55 20% 10% 0% 45% 30% 15% 0% marktaandeel 25 Vraag en marktaandelen
 26. 26. 100% Groot marktaandeel en veel vraag Marktaandeel tussen 25–50% en Klein marktaandeel en grote vraag:grote kansen veel vraag: 90% 80% serieuze literatuur 1 10 anderstalige literatuur 2 familie- en streekromans 3 70% 1 9 romantische literatuur 4 Groot marktaandeel en Klein marktaandeel en marktomvang Gemiddeld marktaandeel en detectives en thrillers 5 gemiddelde vraag gemiddelde vraag gemiddelde vraag 60% strips 6 bladen met verhalen 7 populaire muziek Nederlands 8 11 5 50% 8 populaire muziek andere talen 9 actie, avonturenfilms en westerns 10 7 animatiefilms en poppenfilms 11 40% Groot marktaandeel en weinig Gemiddeld marktaandeel Klein marktaandeel en 30% 3 6 vraag en weinig vraag weinig vraag 4 2 20% 10% 0% 45% 30% 15% 0% marktaandeel 26 Vraag en marktaandelen binnen romans
 27. 27. Profiel (niet) gebruikers bib Kalmthout %leden Wat is je opleidingsniveau? %niet leden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% Geen of lager onderw ijs 6% % vanaf 18 jaar Lager secundair 10% onderw ijs 20% Hoger secundair 31% onderw ijs 34% 59% Hogere studies 40% 27
 28. 28. Marktomvang en aandeel in ICB 2009 Kalmthout marktomvang marktaandeel literaire en anderstalige literatuur 72% 29% serieuze literatuur 69% 29% anderstalige literatuur 24% 30% totaal literaire werken en anderstalig 72% 29% ontspannende literatuur 81% 29% familie- en streekromans 30% 29% romantische literatuur 24% 33% detectives en thrillers 50% 37% overige spannende romans 37% 35% overige romans 37% 35% grote letterboeken 1% 100% poezie en toneel 14% 31% strips 30% 14% makkelijk lezen 30% 19% totaal ontspannende literatuur 81% 29% 28

×