Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

“Het boek behoudt zijn plaats naast internet” - Bib-marktonderzoek bewijst dat informatiebronnen gecombineerd worden

542 views

Published on

Als eerste Vlaamse bibliotheek voerde de
Kalmthoutse bib een marktonderzoek
uit. Rond de jaarwisseling hield ze onder
de inwoners een grootschalige enquête.
Bibliothecaris Jan Collet licht het belang
van de rondvraag en de resultaten toe.
Tussen Hei en Maatjes juni 2009

  • Be the first to comment

“Het boek behoudt zijn plaats naast internet” - Bib-marktonderzoek bewijst dat informatiebronnen gecombineerd worden

  1. 1. “Het boek behoudt zijn plaats naast internet” Bib-marktonderzoek bewijst dat informatiebronnen gecombineerd worden Als eerste Vlaamse bibliotheek voerde de Kalmthoutse bib een marktonderzoek uit. Rond de jaarwisseling hield ze onder de inwoners een grootschalige enquête. Bibliothecaris Jan Collet licht het belang van de rondvraag en de resultaten toe. Meer dan 1.000 Kalmthoutenaren maakten via de enquête duidelijk in welke onderwerpen en genres ze geïnteresseerd zijn. Ook gaven ze een helder beeld van de media die ze gebruiken en de rol die de bib speelt in hun honger naar informatie, leesvoer en muziek of film. “Met de marktinformatie kunnen we het collectiebeleid nog beter afstemmen op de lokale vraag,” stelt bibliothecaris Jan Collet. “We willen analyseren in hoeverre hetgeen we aanbieden overeen komt met de marktvraag. Waarvan moet er meer zijn en wat mag er eigenlijk de deur uit?” Bibliothecaris Jan Collet en zijn medewerkers tonen dat de Kalmthoutse bib veel meer in huis heeft dan romans alleen. “Het collectiebeleid nog Toonde het onderzoek ook verrassingen? beter afstemmen op de “Vooral onder de niet-leden van de bibliotheek is Bib krijgt dvd-collectie lokale vraag” Jan Collet er veel vraag naar info over de eigen gemeente. Mogelijk is dus het interessant om een aparte In juni start de Kalmthoutse bib met een nieuwe Welke thema’s boeien de Kalmthoutenaar? Kalmthout-hoek in te richten in onze bib. Naast filmafdeling van ca. 1.500 kwalitatieve films en Jan Collet: “Bij de romans scoren detectives historische werken en de verslagen van de series op dvd. “Tijdens het onderzoek vroegen en thrillers erg goed. Ook waargebeurde gemeenteraad zijn er nog ledenmagazines van we veel mensen de kleren van het lijf,” lacht verhalen zitten in de lift. Deze boeken worden Kalmthoutse verenigingen in het folderrek. Ook bibliothecaris Jan Collet. “We ontdekten dat er samen met de reisgidsen massaal ontleend bij hun affiches krijgen de nodige aandacht. Maar ruime interesse is voor een eigen dvd-collectie het begin van de vakantie. Ook informatieve of er meer bezoekers komen als we dit alles waarin de betere films aan bod komen.” boeken over gezondheid en voeding worden verzamelen op één punt? Belangrijker vind ik vaak geraadpleegd. Verder is er ook heel wat dat de relevantie van de bib blijft toenemen. Het “De bedoeling is om in elke genre kwaliteit te belangstelling voor tijdschriften, muziek en boek behoudt zijn plaats naast internet.” bieden,” vervolgt Jan. “Een brede waaier waarin film. De bib speelt daar perfect op in met een iedereen zijn gading vindt. Dus van populair kleine 100 magazines, meer dan 12.000 cd’s in “Ontlenen van romans over klassiek naar animatie- en kinderfilms. de catalogus die je gratis kan downloaden via blijft hoofdactiviteit”Jan Collet Anders dan in de videotheek waar er een digileen en het nieuwe filmproject waarmee we groot aanbod is van een kleiner aantal titels, starten (zie blauwe kader rechts).” En dus blijven de mensen de bib bezoeken... ziet de bib films meer als cultureel erfgoed.” “Jaarlijks verwelkomen we zo’n 80.000 personen in onze bib. Een derde van de Kalmthoutenaren “We kennen uiteraard het begrip downloaden is lid en nog eens 30 procent komt op een andere en beseffen dat video-on-demand allicht nog manier in contact met deze bibliotheek. Als je die evolueert,” aldus Jan. “Toch zijn we er zeker cijfers bekijkt, weet je dat de informatiebronnen van dat deze investering zinvol is en dat de gecombineerd worden. Papieren info is verre van aankoop van dvd’s zich snel terugbetaalt. Wie dood! Wel vermoed ik dat het wetenschappelijke houdt niet van een uitstekende filmavond naslagwerk sneller verdrongen zal worden dan het tegen een uiterst voordelig tarief (glimlacht)?” recreatieve boek. Het ontlenen van romans blijft onze hoofdactiviteit, maar het marktonderzoek INFO: http://kalmthout.bibliotheek.be toonde interessante kansen die we met beide bibliotheek@kalmthout.be handen zullen grijpen.” 03 666 54 32 24 bibliotheek

×