Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Reflectieronde : Collectieplanning

              Vinger aan de pols
     bij opstart collectieproject ...
Collectievorming vindt plaats met behulp van een vastgelegd collectieprofiel dat
  is afgestemd op missie, visie en stra...
UITGANGSPUNTEN KALMTHOUT

  Algemene beleidslijnen

  hoger rendement van collectie (sanering > aanwinsten = kleinere ...
0,0
                                       0,2
                  ...
0%
                                         10%
                 ...
ICB

  leverancier   Bureau Leemans
  product     Programma Integraal CollectieBeheer (ICB gebaseerd op PC2)
 ...
Uitgangspunt methodiek

De methodiek is gericht op input vanuit vijf pijlers:
  de marktvraag van de klant (marktonderzo...
Samenvatting indicatoren

De criteria die het model hanteert zijn zowel kwantitatief als kwalitatief.
Het kwantitatieve de...
Jan Collet / Bib Kalmthout  26
DANK VOOR UW AANDACHT!

     Voor vragen of opmerkingen:
     jan.collet@bibliotheek.be
    Jan Collet /...
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]

871 views

Published on

Vinger aan de pols bij opstart collectieproject BIBNET, 14 januari 2010

Published in: Business
 • Be the first to comment

Reflectieronde : Collectieplanning [in Kalmthout]

 1. 1. Reflectieronde : Collectieplanning Vinger aan de pols bij opstart collectieproject BIBNET BIBNET 14 januari 2010
 2. 2. Collectievorming vindt plaats met behulp van een vastgelegd collectieprofiel dat is afgestemd op missie, visie en strategie van de basisbibliotheek, op de bevolkingssamenstelling en op de collectie van andere bibliotheken in de lokale en/of provinciale regio, zodanig dat gezamenlijk een totale collectie aangeboden wordt. Het collectieprofiel is mede gebaseerd op marktonderzoek waarbij voor alle informatiebronnen indicatoren zijn geformuleerd. Het collectieprofiel wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. In verband met de actualiteit dient de fysieke collectie jaarlijks gemiddeld met minimaal 10% vervangen te worden waarbij het vervangingspercentage per collectie-onderdeel gespecificeerd is in het collectieprofiel. Jan Collet / Bib Kalmthout 8
 3. 3. UITGANGSPUNTEN KALMTHOUT  Algemene beleidslijnen hoger rendement van collectie (sanering > aanwinsten = kleinere collectie) actuele collectie ( afvoer +  aanwinsten)  Vraaggericht goed boek ≠ goed boek voor Kalmthout maar …  Kalmthout meer dan collectiemanagement  Visie in loop der jaren geëvolueerd  Meer aandacht voor presentatie  Meer aandacht voor beleidsdoelstellingen (cultuur, educatie …) Jan Collet / Bib Kalmthout 9
 4. 4. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 algemeen filosofie godsdienst sociaal en politiek economie rechten oorlog en vrede psychologie occult Volwassenen non-fiction opvoeding en onderwijs efficiëntie wiskunde - informatica - natuur gezondheid EFFICIENTIE sport en spel gemiddeld Jan Collet / Bib Kalmthout huishouden land-en tuinbouw techniek kunst 13 taal en letteren geschiedenis landen
 5. 5. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fictie peuters kleuters AVI A B C anderstalig pöezie sprookjes rest Informatie ZIZO dagelijks leven - samenleving afwezigheidsquote wetenschappen - techniek geschiedenis aarde - heelal vrije tijd - kunst Jeugd landen - volken natuur - planten - dieren minimum taal -over jeugdliteratuur geloven - dneken verkeer DAADWERKELIJK mens Jan Collet / Bib Kalmthout weetjes - beroemde personen gewenst MINI-ZIZO Lekker slim Mens - Lichaam Natuur - Dieren AANWEZIGHEIDSPERCENTAGE Spelen - Vrije tijd maximum Wonen - Omgeving 14 info rest Audio Strips Totaal jeugd
 6. 6. ICB  leverancier Bureau Leemans  product Programma Integraal CollectieBeheer (ICB gebaseerd op PC2)  doel integrale aanpak  methode Excel-datasheet datasheet aangepast op vraag van Vlaamse klanten  Input bezit, uitleningen, gemiddelde aanschafprijzen, kwaliteitsscores missiescores, marktgegevens, benchmark gemiddelde UF’s  resultaat tabellen voor JEUF, JEUNF, VOLF, VOLNF en AVM  klanten PBC Antwerpen biedt gratis workshop aan voor bibliotheken  Benchmarkgegevens  Methode transparant (uitleenfrequenties, gewenste uitleen)  Interactief  Ruimte voor beleid, marktgegevens  Duur (langdurige begeleiding)  Sommige gegevens ontbreken in Vlaanderen Jan Collet / Bib Kalmthout 16
 7. 7. Uitgangspunt methodiek De methodiek is gericht op input vanuit vijf pijlers:  de marktvraag van de klant (marktonderzoek)  het collectiebeleid van de bibliotheek (moet zijn gebaseerd op doelgroepenbeleid en gemeentelijk beleid)  uitleningen en gebruik van de collectie  de kwaliteit van de collectie gezien vanuit de gebruiker (Klanttevredenheidsonderzoek: actualiteit, genoeg keuze, beschikbaarheid en vindbaarheid)  benchmark van uitleenfrequenties en van marktaandeel De methodiek is gebaseerd op marktonderzoek en onderzoek naar de wijze van collectioneren onder bibliotheekmedewerkers. Collectioneurs wordt geleerd richtlijnen voor selectie en sanering te beschrijven in combinatie met procesbeschrijvingen over de wijze van collectioneren. Door gebruik te maken van marktgegevens, klanttevredenheidsonderzoek en leengegevens is de methodiek vraag- en aanbodgericht. Tussentijdse veranderingen in het gebruik van de collectie, bijvoorbeeld na een succesvolle marketingactie/ledenwerfactie kunnen ingevoerd worden in de methodiek zodanig dat dit direct gevolgen heeft op de output. Jan Collet / Bib Kalmthout 18
 8. 8. Samenvatting indicatoren De criteria die het model hanteert zijn zowel kwantitatief als kwalitatief. Het kwantitatieve deel betreft:  Bezit  Uitleningen (worden gerelateerd aan een benchmark)  Marktpotentieel  Tevredenheid  Afschrijvingsindicatoren (leeftijd document, nuluitlening, laatste uitleendatum)  Afschrijfpercentage  Aanschafpercentage  Budget De kwalitatieve indicatoren hebben betrekking op:  Prioritering collectieonderdelen door de bibliotheek  (doelgroep) beleid van de bibliotheek  Specificiteit/populariteit van een document  Moeilijkheidsgraad van een document. Jan Collet / Bib Kalmthout 19
 9. 9. Jan Collet / Bib Kalmthout 26
 10. 10. DANK VOOR UW AANDACHT! Voor vragen of opmerkingen: jan.collet@bibliotheek.be Jan Collet / Bib Kalmthout 27

×