Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
In pursuance of clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and  Compulsory Education Act, 2009 (Central Ac...
~   if ~    fu~    ~3TI        cfn"~     if 3,(1x~,(1,<~      ~ 1crcf1:rR if ~     if "Wf...
2009 ~ ~     f.iIr:r 2011 (f~ ~-~        ~ JfRT ~/3lR~T/~        ~ 3ITtfR ~tiCbfB<i~.m~1   ~~    ...
~    12 (1) (IT) ; ~        2 "$ ~          (G) "$ ~     (iii) 3fR ~     (iv) B ~PlRtSC    ...
.:.  ~:~TCf(f(1T ~ ~          ~      ~ ~    gJ1lUf!f.1 41S6<i~ -c;cfC ~ 3Rflfc:r ~        {i~ ~...
ID1fT~     RlUIMll    ~~cni~         ~q:;ITc!n       3lWT~~~~1              ~<:r-g~  ...
(iii)    ml1~~&tr~~~ll?r=80  (iv)     3qxlcm~l1ir#~~~~1ffq~~~=                         ...
~6T1ft~~               ~~~~~~~~l:fRG~ff~~                               RI~IM...
Expenditure incurred) fMT ~ fClWMdi~ 1lyif¢Cl ~                    cBT~   ~    ~   ~mlR,   ...
~PlRtsC ~         ~~       6Mfcn ~        fua:rr ~       CBT~        cR<rr1 ~   g$ ...
>ffif]q  ~3IT   em- ~       ~  3.  ~3IT     ~    Xi ~ fcp(l     >ffif]q  f.1~~ICb, 31 3l1T«f   ...
.:.  ~2009,~~2011~f.tJfTfu&fUT~~,                                1993~~~~3l6r    ~  ...
(ii)   6fTm:fITf~     (Barrier FreeAccess)    (iii)   ~3TRM$f¢l11~~~21cP~~    (iv)   ~~~~~3TR~~jjc;? ...
(i)        LJufcnI~ Cf)~CWf3Tcu:rrqcp              I{CB"      (ii)      3t~ICf)I~Cf)~T~~~-...
~~fch"~             12cf5T3Cf~(1)~.~(If)~~~~T~rm~COT~    ~,     ~,     9)+CiCf)IMll3ffi~,    ...
2.     ~/11R1T-firnT      ~ ~      : ~    fRCW IDXTqR~~11 f.1R1lxOI ~ ~~           ~ ~   ...
( 2) ~ tll M~i  coT ~;:gll~CftI  (  ~u   CfRRT               31 ~,  2013•   ~   ~     qrc;)T...
In pursuance of clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free andCompulsory Education Act, 2009 (Central Act No...
Rajasthan rte & private schools.guide lines
Rajasthan rte & private schools.guide lines
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rajasthan rte & private schools.guide lines

16,473 views

Published on

Published in: Education

Rajasthan rte & private schools.guide lines

 1. 1. In pursuance of clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to weaker section", namely:- a) A child whose parents are included in the list of Below Poverty Line families (both Central and State lists) prepared by the Rural Development Department/ Urban Development Department of the State Govemment;and b) A child whose parents annual income does not exceed ~ 2.50 lacs. B Order of the Governor, Sd/-• (Ashok Sampatram) Principal Secretary to Govt. - - i
 2. 2. ~ if ~ fu~ ~3TI cfn"~ if 3,(1x~,(1,<~ ~ 1crcf1:rR if ~ if "Wfl11T 30 5JfR ~fcltll<511<iill~(1 tl <)-fu~~~~~~ , ~iffcr~cfn"JlT~t:-1. 3ijGIPid ~ fiTafUT ~ - <)- rr~ e t~ ~ fRCfJR gm ~ f.1mm 3f:11WTif 31¥R ~ TfllTI Cl1f 2011 if ~ fRCfJR ~ 3lj~If.1(1 fu~ ~3TI $- ~T~ em- ~~ ~ fu&IT 00 ~ ~ *l<CbI~ 00 if <"llilll~Ri(1 ~ fW:n ~ qRollli«lfiq ~ 3lj~If.1(1 fu~~3TIcfn"~~if~~12. ~ gqJR cfn"~ lR <1<CbI~ ~ t 1~ ~ cfn"~3TI cpT fcnm 4t gqJR Cf)T ~ fRCl5"R~ ~ ~ ~ TfllTI ~ 3lLFfTfcrcnR:r ~ $- ~ Wc=r ~ 3lUllli<(1 ~ ~ IDH ~ Cffifi ~ $-lfftzr1 ~ fcnm 1 ~ fR:rc:" m g ~:wcP ~ ~ ~ fu&ITCf)T~~, 2009 em- qrfulCRCf~ 4t ~ if f.iJfTfu~ ~3TI $- lllli ~ 1"1m-~ e ~ ~ 3(Y~ftl (1fcnm TfllT~ (f~<:ffi ~&IT cfn"~ ~ fcn ~ if ,<iill~(1 Wff(l fu~ ~ 3llR <"liliRiCb ~ 1 cfn"~ ~ W1lJf$- ~ crt ~ ~~ ~ $- ~ cfn"fu&ITif ~ ~mffif m (fCI?3lLFfTll~ll~Ii ~~I ~ $- 3Tj<1R ~ fRCfJR ~ 4t 3llR ~ ~ ~:wcP ~ ~ ~ fu&IT Cf)T3lfucoR~, 2011 ~~~t~ 3Tj<1R~if~ 4tlR <1<CbIf1cltll<511 f ~l1RTc1T$- ,<iill~(1 ~ irTI (f~ . ~ Cf)&IT ~ gwl1 ~ 1 ~ ffl~T: 3TA ~ ~ crm if Cf)&IT (fCI? 8fcltll <511fn"~mffif fitcT $- Cf)l1 Cf)l12 5 gfu~TCf~ c ~ em-fRCfJR gm ~ W1lJf $- CbliJ1~ • <crt/~~~$-~em-~~T~-rnrl m I
 3. 3. 2009 ~ ~ f.iIr:r 2011 (f~ ~-~ ~ JfRT ~/3lR~T/~ ~ 3ITtfR ~tiCbfB<i~.m~1 ~~ 3lR~ ~/f.iIr:r/~/~~T/ 3lR~T~~ filtillfc1 wTc=ft ~ ~ /f.iIr:r / ~ /~~T / 3lR~T -gr l1R:rm I
 4. 4. ~ 12 (1) (IT) ; ~ 2 "$ ~ (G) "$ ~ (iii) 3fR ~ (iv) B ~PlRtSC (Specified) coW ~UIC5l1 ~ en~ B, ~ crt 3fR ~~ ~ "$ Rf en~"$ ~ cfn"~ ~ "$ q)1=f q)1=f ~ ~ ~~m cfn"~ (fq) ~~T ~ 3fR frr;~ 3fR ~m~fu~cfn"~WTm(fq)CZTCR~~ ; ~ <:ffi 3fR ~ JffiT~ 2 "$ ~ (G) B ~ fi RtSCcoW ~ UIC511, UIC511 fiT~ ~ ~ ~ t qgT ~ (en)~~ (IT) "$~~~ ~tllC5l1 ~fu~B~~Tqx~mrrl 34xlCfCi~"$ fcr~~ ~ x=q1SC t ~ m ~tll C5tllB ~~T, ~ m~ en~ ~ "SfRPl1 w t mCf6i qx ~ em ~ m~ en~ B 1ft ~~T ~ m.n- ~ <:f6f qx <:ffi 4t3cYl{<j41l1 ~ ~~T"$ wm ~6fTC5cncfn" cnr frrmxur ~ m~ ~ en~"$ ~"$ ~ fcpm ~ ~tllC5l1 IDXT 1 3<:;16,<01 ~:- ~fcnfft ~UlC5l1~ 3 ~cfn"~m~fu~tmqgTqx 3 ~cfn" ~~m~~~~T~l1R~~~ 6 ~cfn" ~~~(fq)~~~m~en~~~~C1~en~ 1 B~~T"$wm~ ~ ~ 2009"$ 31:f:1R 6 ~cfn"m~1.:. 34xlCfCiqfUfCl25 ~~m fftcT "$ ~~ B ~~ crt 3fR CPliJll"!crt ~ weiR IDXT ~gqJR ~fcfR):.m g: ;-( 1) 31Wr~ ~ B f1·::·ni ~ fBCig: ;- (i) 31j~ Ciill"fu (ii) 3lj~Ci JHJlIRl (iii) 3R ~ crt ~ fcr~"r:r~ crt ~ ~ cfn" cnfifcn 3Tm 2.5 C5R9 31fuq; ~ ;orml
 5. 5. .:. ~:~TCf(f(1T ~ ~ ~ ~ ~ gJ1lUf!f.1 41S6<i~ -c;cfC ~ 3Rflfc:r ~ {i~ ~ IDXT ~~I.:. ~Cf5I ~ ~ ~tl ~ gJ1lUf!f.1, XTT<l ~ 12 ~ ~ ~ 6Nr ~ 31fY(1IM ~ cnr<fu:r 1Z.CR .~. "q;TX~ fCx / 31il H 61141 cpr ~ / l1TC1Tfrat 312·jClTlII <F1 IDXTcf5I~ ~ - ~ l:fi 31l<] ~ 1Jl1TUT ~"Wl ~ ~~T -gg ten Ch14 m1fT I.:. ~~TCh, ~fu&fT, ~-2iR, 61ChI~xfR 20 12-13 ~~~~Tgfs)xn~~tl~~ ~~Tl-~~T 3. 11.2011 cnT !HiIR(1 ClR ~ gl ~ ~~n~ <iT2.ff.tJfT fCttllMlli ~ ~ ~ ~ 31[q~ITCP~ l:fi ~ fcn<T lPT g I.:. ~~T~~ fCttllMl1 IDXT~~mcf5l~, ~~mcf5l~~~~ JfR cf5I~.~ ~ -gr ~cf5I~ I.:. ~~T ~ ~ ~ !f.1fcMT1T IDXT~Clffu:r gR)q ~ ~ ~ ~ gq::r ~ ~ ~ ~ (f2.fT ~ ~~ 31Wf X~<=CX~"fTmfu:rfcnm~ I.:. ~ ~~ cpr~ 31Wf x~,<-cx ~ ~ 6Trrrf2.fTmfC<l~ ( 31fli~cnT cft~ I.:. ~atf - XTT<lf.1<:p:IT~ f2t EllC511 ~ 10 ~ ~ f.tJfT fCtli Ml1i ~~~T t ~ ~ m+fiur r $ fcltllMl1 cf5I~ !JTl1 ~ ~ ~mr r ~ ~ $ fCttllMlll ~ ~ ~ ~ ~ /~ ~ /~ q IfBChI cpr ~ ~Clffu:r fcnm <mT ~ I.:. <:Tfu fCttllMl1 ~$r~~!JTl1~/~~/~~/~ qlfBChI ~~~T~~ ~ ~ ~!f.1 ~Clffu:r fftcT ~ 31fucp g ill R-f 1lTq/qg ~ ~ cnTm~cft ~ ~qgfCttlIMl1~~IitmfcnXTT<l~2011 ~~ 10 (3)~3(Yd1R9(1~:-
 6. 6. ID1fT~ RlUIMll ~~cni~ ~q:;ITc!n 3lWT~~~~1 ~<:r-g~ ~~ ~ cf5I~ ~ 3lfuq) ~ m ~ ~ ~ ~ 31TtlR qx PlCf>Ic>51 ~ 3ffi"~ <:r-g ~ ~~ ~ ~cpq ~ m fiR ~~ xi ~ 3RT cni /1Jiq ~6fTMCBT em l:fT fPi~(1 ~ mr I.:. ~~ ~ ~ 3lfuq) ~ q::f ~ ~ qx ~~T cm<:fl1Bf ~ ~ ~ ~ ~ IDXT wr1 mrl <:r-g~ ~ ~~ff ~ ~ IDXT PlCf>I~ ~I ~ c!n ~ RlWMll IDXT ~ ~ ~cf5I~~~ ~/~q 3RT~ 31f1lCf>IR~i m~~{i11(l e ~~em3lCRR~m~1 34~1Cf(1 ~~em~3~16<O~· ~l1TUlll~~ ~~~JfT~~:- 3Gi6,<OI 1 : ~ ~ RlUIM~ m!=ftuT~ ~ ~!Jll1 ~ jeclllMll qx ~ ~I ~!Jll1~ ~ 15 cni ~ ~ ~ 6 cni!Jll1 ~ jeclllMll ~ 1Jiq ~ ~ ~"fI~ ~~ cni 3RT t9T?: 1licIT3llxcmurm ~~~ I ~~~~cf5I~~"TCPR ID1fT:-(i) RlulMll cf5I~m~"Cf)~~x-ftcTc!n~ = 40(ii) ~ 2009 ~ 3f:v-TR 25: x-ftcTc!n~ = 10(iii) !Jll1~~~~9TIf~q::f= 50(iv) 34~1Cf(1~q:;IT~~~~~1Jiq~9TIf ~ = 30(v) !Jll1~~3RT1Jiq/GfUfT~9TIf~ = 20 34~1Cf(1fcrcRur ~ 31TtlRqx ~ ~ ~ l1Bf ~ 30 11R ~ "fI~ ~ IDXT ~ 30 ~ ~~ 10 ~ em ~ fcnm vllWfTCFI!lli¢ f.1I!l+:rT ~ Slf(14IR(1 ~ ~ 3f:v-TR RlU IMll <f ~ 1Jiq ~ . l "- - I
 7. 7. (iii) ml1~~&tr~~~ll?r=80 (iv) 3qxlcm~l1ir#~~~~1ffq~~~= 10 (V) !Jll1~~ 3FXl1fiq/~~~ ~ = 70 3q-<l fC1 C fcrcRur~ 3TItfRtR ~ FctWM£! ~ ~ 1ffq ~ ~ ~ 10 ~ cnTfrr~ mcf5Tmsm 15 ~~~~~I·~l1fW 5 ~tR~~T~~ Fct£1IM£! ~~1ffq~ 31R1RCfCi3FXl1ffq/~~ 70 ~cnT~~~~~~(fm~ 70 #~~~ 5m cnTlRT ~ I~ gqJR 15 ffrcT tR·1 0 "t9"A" Fct£1I M£!~ ~ 1ffq~ (fm 5 "t9"A" ~l1fml1 ~ ~&tr~ ~611T I mft 3~16xOI~~ &tr ~ Fct M£!tR 4t ~ £11 Xi)Cf ~ "MT1J, 61<rrI 3GI6,<01 3: ~~ &tr~~f.iift Fct£1IM£! fclR:fTqg#~~1 ;:rR~#WM" 16 qgg: ~ ~ <:ffiFct£1I M£!qg;::p:6R 7 # ~ ~ I Fct£1IM£! ~ # ~ ~ 31RfuC1"frcT cf5T f msm ~ ~ ~ l1ir Cf5T fcrcRur~gqJR ~ :- (i) FctWM£! Cl1W 1 #~~T-ggWM"~cf5Tmsm # = 80 (ii) ~~ ~ 25: 31RfuC1"ffrcTcf5Tmsm= 20 .• (iii) ;:rR~~~cnif~~~ll?r= 17 3qxlCfC1 fcrcRur~ ~ ~ fc)?20 ffrcT ~ ~ ~;:rR ~ ~&tr ~ 11l?r17 -gt ~ ~~g:I31ci: 3FXlmqr::f~~tR~fMT~Cf5T~~T Fct£1IM£! #61<rr1 ~l1fW 3 ffrcT~~ Tf: g<:fTf{ ~ ~~ff ~ ~ ~ ffrcT cnT~ 61<rr ~ I ~ ~ ~ 4t 3CfCilj<i ~ 1lt ~~ff Ix
 8. 8. ~6T1ft~~ ~~~~~~~~l:fRG~ff~~ RI~IMlI ~fcpm~1.:. ~ ~ ifR ~ 6fTG ~ ~ cf5t.~ RI~IMlI cf5t~61<iI~/~ 6ITt t:Rqfqf cf5t ~(f~~em~~~~cf5t~1.:. RlWMlI ~~~T-gg ~"m 75 ~~m~~~~ RI~IMlI em31lRt~~~l:fRG~ff ~ ~ qwfi 6T1ft~ Cl6 RlWMlI 31lRt ~61<il~hll<i~CfC<i/~ 6ITt t:R 9<iIRd ~I.:. RI~IMlIA ~~T ~ ~ fcR-ft l:ft ~ 31~ ~ cf5t~m (ffiPill) ~ ~~T gg ~~Rqm,~~fcpmlfllT~1 pqm ~ ~cf5t tfRT 13-( 1) ~ RlWMlI <TI~ fcR-ft~ em~~T ~ film ~ ~ ~ q~Rn:l1J%cr;:ffiT ~ 3ffi ~<TI ~ ~ - fqc=rr 31~ WIWP emfcR-ft~~ mwm~ 31~;:ffiTWrr I(2) ~RI~IMlI <TI~, ~3lltfRT (1) ~~m~3crc;1EF"I~- (Cf» ~ ~ tfITfr trm CRill ~ m Cl6~ ~ ~ ~ ~ ~ tfITfr ~ GX1 ~ (fCf) q)"fm~, ~m-rrl (~) fcR-ft~em ~~mwm~ 31~&ill~mCl6~~~~3FftR~~ ~ ~ ~ (fCf)3ffi tr~illdqcff 3crc;1EF"I ~ ~ ~ 50 ~ ~ (fCf)cpr m ~, Gu;s41l1 m-rrl ~ 31wm q)"f~<NlI" ~ 10 ( 5) ~ l:ftfcpm lflIT~-(3) ~ RI~IMlI <TI~, ~ em~~T ~ film, ~ l:ft~~R tfITfr ~;:ffiT ~ 3ffi ~ <TI~ =rar - fqc=rr /WIWP ememfcR-ftffi Pill ~ 31~~;:ffiT W1TTI - ~ ~ - ~ - - I - - ~ .-/ !WI L- -- -
 9. 9. Expenditure incurred) fMT ~ fClWMdi~ 1lyif¢Cl ~ cBT~ ~ ~ ~mlR, ~~~~gfu-~-e<.mm.rrl (-q t>l)cp,<OI gfu -~ : -e<.m CflT ~ccmur m ~ ~ mxr 2 ~ (s) ~ 31:f-~ (ii) ~~ fCl~IMlll3ffi~ fCl~IMlll~1lyif¢Cl ~lR~~m~ ~ ~ 3tfl1(ffcOmTfllT czn:rf1 fi3i~Cl ~ fcOm~ I(2) mxr 2 ~~ (a) ~3ql3loS (iii) 3fR (iv) ~~ ~ fCl~IMllmxr 12 cBT31:f- mxr (2) ~ 31~ gfc1q:Jff (Reimburshment) ~ ~ ~ ~ ~ mt<l ~ m ~~~~ll~~~xWrrl(3) ~~3tfl1(fgfu-~-e<.m, ~~~oocBTi18~~~ ~~, ~~,<illruICl fcOm~I31lR~~/~~, fcmffcM"rTm ~ ~ 31frFr ~ CflT R-fCflT ~ ~ ~ CflT ~ m.rr IlR <i6111Cl ~ Imt<l iT~ ~3lT CflT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m~ ~;:wr ~ fcOm~I ~ ~ ~ ~ gqcf.:f.~31R m q~qffi <:fR 11R1m lfuR 3fR (f(q~qffi3lfll1lfi ~1a:rtUrcP m GRR e<.mcBT9 fc1W2f ~ 9lllJHl ~ ~ ~ gfu - ~- e<.m~frrmxurm~~~~11R1~~MI(4) ~~TCP, ~fu&ITmxr 2 m~ (s) m3Ql3loS(iii) 3fR (iv) ~~ fCl~IMlll ~mxr 12 cBT31:f-mxr(1) m~ (<r) m ~~~T~~~m~~~t:fm:r cBT fc1qpr m ~ 9 ~ fnc;rr ~ ~T&IT lCB IRlll W em ~ CflT~=qGf <i<tfi1 l ~ C ~I
 10. 10. ~PlRtsC ~ ~~ 6Mfcn ~ fua:rr ~ CBT~ cR<rr1 ~ g$ Cfff31lR-(f 3TR~ 11m ~ ~ fcn<:rrJ1Wrrr I (7) 6Mfcn 1JRiPiicn fua:rr ~ 31R1+1SlRl c@f m xf w-f ~ cpr 1Iii iCfl1~i,<11ftlC1C!R ~ <:iT <i,<11 ftlC1C!RCIT ~ I.:. ~ ~ ~ m~/~ m~ ~~IM<11 ~ ~ 6Mfcn fua:rr 3lfucnRt ~ l1Turf1iq)/~ l1Turf1iq) ~~IM<11 ~ ~ ~WM<11 ~ ~ fua:rr~, l1Turf1iq) em 9mfclm~1.:. ~ ~ ~ ~"Cfll<f cpr f~fMn::"(R LR liTPlcRll ~ ~ fua:rr ~, ~ ~ fcn<n J1Wrrr I ~ fm LR ~311- xf ~ ~ ~ ~ fua:rr ~, l1Turf1iq) fua:rr xf ~ ~ em <i~ f¢C1 m cpr~ l:ft~ fu&rr 3lfucnRt,~ fua:rr cpr mrrr I.:. ~ ~ ~ ~~ff IDrfTI~ *~ em m qRq=q~ mrn fcp - ~ 1. 25 gfu~lCl ~ fftl1T ~ fclm rm ~ cpr ~~T "Cfll<f~ ~ ~~n~ 31jfIR ~~ff ~ xf fcn<:rr<mT % I 2. ~ ~ l1Td1- fi«n ~ 3lfli~ xf fcpffT l:ftgq?R cpr ~ ~ ~ fcn<:rr<mT % 3TR ;:r -gr ~ ~ ~ fcn<:rrJ1Wrrr I 3. ~ ~a ~ fcpffT gq?R cf>1~ ,<illRl 312TCITRl~ 3 6fTC1 lliIru IC1btfi % ill fua:rr fcMT<r em S ~~~~CflI6qlen~cpr~mrnl
 11. 11. >ffif]q ~3IT em- ~ ~ 3. ~3IT ~ Xi ~ fcp(l >ffif]q f.1~~ICb, 31 3l1T«f CfCf) 31 iFll;fj CfCf) ~ fuan, 6j~Cfj 1~ < em- ~ 4. f.1~~IIC1£1 ~ 6fJfC ~ 30 R=t (l 4l < CfCf) 28 ~ CfCf) 5. w-mw cfi ~ II xrfu x~ 1"11"(1 < 01 31 ~ CfCf) 30 Jfl CfCf)•
 12. 12. .:. ~2009,~~2011~f.tJfTfu&fUT~~, 1993~~~~3l6r ~ l:fTf.tJfT IcltllC511 ~~~xiill~C1 ;ffif61<Tr1~~~~ IcltllC511 ~~~ il"M" % ill~ l:fT ~ W 3l6r ~ ~ 1.:. ~ ~ ffiCBR f.tJfT fu&fUTW~3IT ~ ~ ~ CBTCBidffili £I{i"IRCi ~ %1 Rft ~ ~~~/lcltllC511 SbIi1"1fc1 ~~ 31OO~61<Tr1.:. 3l6r IcltllC5111p)~ c ~ 2009 ~ 3l1~A 3~R9C1liB~liFfCPT (Norms and Standards) ~wrmqxgrcft1fT~1 ~~ %fcn 3l6r~~JfR~~ Icltll C511 ~&fUT 61<Tr CBT 1.:. ~ 2009 ~m~~~~~ (~~ 312fCIT~~) IcltllC5<fiCBT~mRcf ~ ~ ~ ~ ~!IGR m ~ ~ ~ ~ CBT ~ ~ m<ftl fCl!)jt.jOII lRWf m ~ ~ ~~ ~ IDXT~ 2009 ~ ~ ~ qfUfC1" ~ ~ liB ~ xi~l:jAfCl~lt.jOII CBT~&fUTCB,<Clllll ~I.:. JIT IcltllC511liB~liFfCPT~ 31Tccmqx~qr<)-~~~ 31T~mCBTq;r~~ ~IDXT 1Kc(f fcO<n ~ ~ JIT crcfl1R IcltllC511liB ~ liFfCPT ~ ~ ;ffif ~ t~ ~ 3 1 .3.20 13 ~ liB ~ "liFfCj?uf m i CBT ~ ~ ~ 1<lliB 3fR "liFfCj? ~ "fl11<Tx q ~mrn3F(:f~~2009~~~m~~rnl.:. ~ ~ ~ ~ cnfCR:r -wr ~ ~ ~ ~ 14 ~ 15 ~ ~ TR xNCBlfl ~~~~, 1993 ~JfRTff~nq;:r 8 !~ 8 6t~ ~~I.:. .il1 IcltllC511 ~ 2009 ~ ~ 2011 CBT 3(Ycri~., CfR(fTqrm ~ R-f qx ~ 2009 ~~CWT3IT~3(Y~R9C1 ~m~~ 3l1RfCfR ~~~I ~
 13. 13. (ii) 6fTm:fITf~ (Barrier FreeAccess) (iii) ~3TRM$f¢l11~~~21cP~~ (iv) ~~~~~3TR~~jjc;? (v) ~q)[~~~CP~~~Gf~~~~, ~3TR~3cj+<f)x (Equipment) ~cP~cmGf~ ~~~~~I (vi) ::erRcftqRtm~IDXT ~€:lIMlI l1CRcfjt~~~~~1 (vii) 3lm~lICflCilj{i Ix 31fT.:r~1lR<:R (viii) g{=(1CflIMlI: ~~€:lIMlI ~ ~ 6Nr ~ gX=<1CflIMl1 Wilt1lx q?f, Q81CflI~3TR ~ mm qx~, ~ 3RrfC1"%Fftcfjt~ 4Tg, ~~6l1fT I(2) tmf - ~TafCP ~ :( 31) m~ cP~3lT ~ ~ rn?T - fu&rcn 31jCITC1" ~ gCf)R 6Nr :- 60 (fCp ~ 61-90 ~11~ cfT;r 91-120 ~11~ ::erR 121-200 ~11~ 150~~"nLR qrq +~ g~ 31u:rrqcn 200 6ITM"CflT"nLR ~ rn?T - fu&fcp 31jCITC1" (g~ 31v::rrqcp em tpl $Cflx 4 0 ~ ) 3Tfucp ;ffiT 6Nr I ~
 14. 14. (i) LJufcnI~ Cf)~CWf3Tcu:rrqcp I{CB" (ii) 3t~ICf)I~Cf)~T~~~- ( 3T) Cj?ffifu® . . (61") ~ 3lR ~~ fu® (Xi") cwf fu®.nc: 3q~lCfC1!;H~IFaC1~ ~~Tm~ YF1GU;SrJ("Pi ~ ~, ~ FallIMli 3TtR ~mm~3ITtW{~~ 3lfuq;~~m~~~~1.:. ~llIMli ~ ~~ mqg fum cBI~ ~ 2009 cBI EfRT23 ~ ~ f.1wr ~ f.1wr 16 ~ ~ 6Trit IJl1 ~ gq?R ~ :-(1) ~~~, ~t:Tffi~fRCBR~~~~~fu®~ ~<r2.1T ~ (Laid down) ~~ ~ (Oualificationsj s. fu&fCP~~ ~ PlgFcffl ~~qr;f~1(2) if5i~~~ 3Tcu:rrqcpfu®~ ql~llSf)Y m~~~1JGRmqrc;5Tqljfum~;:ffiT ~ m ;3qEfRT(1) ~ 3T~ <:T2.1T ~ ~ ~ (Laid down minimum qualifications) ~qg~T&fCP~Wsm~;:ffiT~Cffit~&Cf5R, ~qg ;mq~<:TCf5 m, ~ ~ fu&fCP~ ~ ~ PlgFcffl ~ ~ ~ ~ ~31T cnT LfT-q qtf ~ 3Afucp cBI ~ 31cTfu~ ~ fufuc;) CfR~, Jl1 Rf ~ ~ ~ PIR~ (S pecified) cBI~: ~ ~ ~ fu&fCP I ~ t:Tffi W ~ ~ 1JNPl1 R ;3qEfRT(1) ~ 3T~ <:T2.1T ~ ~rJC1Y ~ (Laid down minimum qualifications) ;:ffiT~, LfT-q qtf cBI 31cTfu~ lfrm~~ ~ ~~I ~ I
 15. 15. ~~fch"~ 12cf5T3Cf~(1)~.~(If)~~~~T~rm~COT~ ~, ~, 9)+CiCf)IMll3ffi~, ~i~iilil3ffi 9"kN~cffi (~.+IT.iT.) ~m3TI, 31RlRCfCi QIQllqllf 3ffi ~M~Gl ~ 6Cf)~IRm (Entitlements) 3ffi ~m3TI ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~fcnm~1.:. ~ 2009 ~ ~ ~ em ~ ~ gq)R COT~TRTfUP~ ~ ~1iRiCf) 3,41$1 ~ufc=mnrf~r6lTh(f~ I pqm W ~ 17 -( 1) ~ ~ ~ em ~TRTfUP~ <:IT H RiCf)3c=41$i~ ~ fcnm ~ I(2) JlT ~ 3Cf~ (1) ~ ~m COT3(Yc;iEH~ ~ ~ em ~ &crT ~ ~ 31~ 31j~II~iPICf)Cf)~"qIg) COT:TlfT I c "611JT I.:. ~ ~ ~ em 3F<T fcltllMlll ~ ~ ~ ~ 11PTJfA ~ ~ 11I"C1 ,<01~ q?f (iT.+IT.) ~~~~fcnm~1 ~~ it. +IT.~~~-g1lft1 ~~~ ~ +IT.3iR. frI<:r:IT ~ 31~ 31j~II~ii I,~ Cf)Cf)~"qIg) cf5T ~ I jfl I
 16. 16. 2. ~/11R1T-firnT ~ ~ : ~ fRCW IDXTqR~~11 f.1R1lxOI ~ ~~ ~ ~ 23.9.2011 cpT~J1RTfclxn~1 ~~~ ~~ ~~cpT~mf.1cp ~~~~~~, qR~~11 f.1R1lxOI~~3l1fu;)~c:nr wf~~1 ~ ~ f11~1~(1~1 ~fu&IT~~ ~tll(1di ~~ qR~~11 ~ ~ fu&IT ~ !l ~ llT~/3Tlf1: llT~ ~tll(1di ~ ~ qR~~11 ~ ~ fu&IT~, llT~ fu&ITcpT9fWf cf5T ~ 1~ ~~ cpT ~~~llTcar:r~~J1TWWT~:-w. cpl1f cpr fctcRur ~/~~ ~/~~~. fcl al Cllli cf> ~ fcl aICl1l1 cf> ~1. qR~~i1 ~ ~3iT /~3iT (~) ~3iT(~)2. qR~~i1 f.1«1lxOI 31cTfU fcM-rfm f.1~~IIjfi Ix ~ f.1~~lIjfilx3. 3l1frc;r ~3iT JCf f.1~~ICf)(~)4. 3l1frc;r f.mRur 31cTfU ~ 1=!ffi ~ 1=!ffi
 17. 17. ( 2) ~ tll M~i coT ~;:gll~CftI ( ~u CfRRT 31 ~, 2013• ~ ~ qrc;)T~WMl1 l1CR• ~ fu~ ~ ~ cp11~ cp11~ cp&lTCP~• 1JURT~ cp~ cp11Cf)ll1fMl1c.p~• ~• 6!TMCli-~3lT ~ ~ 3ffi7T ~~• ~~~~~3lRq<ffi1~• 6l1~~• &cry ilGR• 6{ 130~ClIM/~ (3) JiH~05lj(il(fu~~UCfRRT31 ~, 2013 (4) ~fu~CBTgfu~31l1Rf, 2015 (5) jOIClc(11 fiT8:lT *~ ~~ ~ grqcql1(1cCf)IM1Jl1TCl.:. 3QxlCfd m ltq ~ 3lfucpi~T ~ ~ ~tlIM~i CR~ ~ ~ 311: ~ ~ ~ ~ x=ftllT ~ ;w:R ~ ~ ~ coT ~tlIM1 ~ ~ Cf)ffi ~ I
 18. 18. In pursuance of clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free andCompulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the StateGovernment hereby specifies the child belonging to the following categories as"child belonging to disadvantaged group", namely:- a) The Scheduled castes. b) The scheduled Tribes. c) Other Backward classes and Special backward classes where parents annual income does not exceed ~ 2.50 lacs, and d) A child covered under the definition of person with disabilities (Equal Opportunities, Protection ofRi ghts and Full Participation) Act, 1995. By Order of the Governor, Sd/- (Ashok Sampatram) Principal Secretary to Govt. I

×