Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ACTIEF LEREN bij wijze van verheldering studiemiddag onderbouw/vmbo - 17 april 2001
ACTIEF LEREN?
ACTIEF LEREN?
ACTIEF LEREN?
dat waren de eerste 18 seconden… hoe staat het ervoor?
ACTIEF LEREN wat is dat eigenlijk? <ul><li>e en indeling in vormen van leren </li></ul><ul><li>leren & het geheugen </li...
de ‘moraal’ <ul><li>geen ‘waterdichte’ theorie; wel een serieuze schets van een richting van denken & - vooral - handelen...
onderscheidingen in leren <ul><li>formeel leren </li></ul><ul><li>externe instantie,sturing door docent </li></ul><ul><li>...
leren & het geheugen
OMGEVING (zien, voelen, horen, ruiken, proeven) KORTE TERMIJNGEHEUGEN WERKGEHEUGEN LANGE TERMIJNGEHEUGEN / / / / / / / / /...
<ul><li>kennis is goed in het hoofd opgeslagen als </li></ul><ul><li>die gemakkelijk te reproduceren is </li></ul><ul><li>...
het begrippennet werken
eigenschappen begrippennet <ul><li>het begrippennet van ieder mens is uniek </li></ul><ul><li>verbindingen tussen begrippe...
actief leren: een tussenstand <ul><li>als ze betekenis geven aan informatie en de zo ontstane kennis integreren in het lan...
2 paradigma’s van leren <ul><li>zekerheidsleren </li></ul><ul><li>docentgestuurd </li></ul><ul><li>het leren van een min o...
een model van leeractiviteiten <ul><li>begrijpen </li></ul><ul><li>onthouden </li></ul><ul><li>integreren </li></ul><ul><l...
toelichting <ul><li>onthouden </li></ul><ul><li>gericht op herinneren van aangeboden informatie </li></ul><ul><li>integrer...
een voorbeeld toepassen Was Michelangelo echt een genie? begrijpen Waarom werd Michelangelo een homo universalis genoemd...
leren is participeren in betekenisvolle leertaken <ul><li>op praktijk/toepassing/gebruik gerichte situaties: gebruikte ken...
de ‘moraal’ <ul><li>geen ‘waterdichte’ theorie; wel een serieuze schets van een richting van denken & - vooral - handelen...
de opdracht <ul><li>bespreek in je werkgroep door jou gebruikte werkvormen die actief leren stimuleren </li></ul><ul><li>...
het vervolg <ul><li>13.20-14.20 uur werkoverleg in groepen </li></ul><ul><li>14.20-15.00 uur plenair (lok 16-17) </li></ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Actief Leren 1199878575786703 5

997 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Actief Leren 1199878575786703 5

 1. 1. ACTIEF LEREN bij wijze van verheldering studiemiddag onderbouw/vmbo - 17 april 2001
 2. 2. ACTIEF LEREN?
 3. 3. ACTIEF LEREN?
 4. 4. ACTIEF LEREN?
 5. 5. dat waren de eerste 18 seconden… hoe staat het ervoor?
 6. 6. ACTIEF LEREN wat is dat eigenlijk? <ul><li>e en indeling in vormen van leren </li></ul><ul><li>leren & het geheugen </li></ul><ul><li>het begrippennet </li></ul><ul><li>vier leeractiviteiten bij actief leren </li></ul><ul><li>de moraal </li></ul><ul><li>de opdracht </li></ul><ul><li>het vervolg </li></ul>
 7. 7. de ‘moraal’ <ul><li>geen ‘waterdichte’ theorie; wel een serieuze schets van een richting van denken & - vooral - handelen </li></ul><ul><li>het gaat om de praktijk , niet om de theorie </li></ul><ul><li>actief leren heeft minstens twee kenmerken: </li></ul><ul><li>* participeren in betekenisvolle leertaken </li></ul><ul><li>(ICT kan daarin een belangrijk hulpmiddel zijn) </li></ul><ul><li>* procesbegeleiding van de docent is cruciaal </li></ul>
 8. 8. onderscheidingen in leren <ul><li>formeel leren </li></ul><ul><li>externe instantie,sturing door docent </li></ul><ul><li>zelfgestuurd leren </li></ul><ul><li>lerende kiest leerdoelen, leerstrategieen en beoordeelt zelf het resultaat </li></ul><ul><li>ervaringsleren </li></ul><ul><li>leren is bijproduct, leren is niet gepland, lerende is zich niet bewust van het leren </li></ul>
 9. 9. leren & het geheugen
 10. 10. OMGEVING (zien, voelen, horen, ruiken, proeven) KORTE TERMIJNGEHEUGEN WERKGEHEUGEN LANGE TERMIJNGEHEUGEN / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
 11. 11. <ul><li>kennis is goed in het hoofd opgeslagen als </li></ul><ul><li>die gemakkelijk te reproduceren is </li></ul><ul><li>die gebruikt kan worden in samenhang met andere begrippen </li></ul>de kern: zulke kennis is dan opgeslagen in een goedgestructureerd netwerk van begrippen, waarin een begrip gekoppeld is met zoveel mogelijk relevante andere begrippen.
 12. 12. het begrippennet werken
 13. 13. eigenschappen begrippennet <ul><li>het begrippennet van ieder mens is uniek </li></ul><ul><li>verbindingen tussen begrippen ontstaan als er moeite wordt gedaan nieuwe kennis met oude kennis te verbinden </li></ul><ul><li>het begrippennet heeft een gestructureerde opbouw </li></ul>
 14. 14. actief leren: een tussenstand <ul><li>als ze betekenis geven aan informatie en de zo ontstane kennis integreren in het lange termijngeheugen </li></ul><ul><li>als ze (geholpen worden) nieuwe kennis met oude kennis te verbinden </li></ul><ul><li>als ze (samen met anderen) nieuwe, rijke(re) - veel vertakte - begrippennetten construeren </li></ul>leerlingen leren actief…
 15. 15. 2 paradigma’s van leren <ul><li>zekerheidsleren </li></ul><ul><li>docentgestuurd </li></ul><ul><li>het leren van een min of meer vastomschreven hoeveelheid vakonderdelen </li></ul><ul><li>geen bewuste activering van voorkennis/aansluiting bij bestaande kennis </li></ul><ul><li>onzekerheidsleren </li></ul><ul><li>docentgestuurd/vrij-heden voor leerlingen </li></ul><ul><li>leren a.d.h.v. betekenisvolle leertaken </li></ul><ul><li>activering van bestaande begrippennetten </li></ul>
 16. 16. een model van leeractiviteiten <ul><li>begrijpen </li></ul><ul><li>onthouden </li></ul><ul><li>integreren </li></ul><ul><li>toepassen </li></ul>in elke les(senserie) zouden alle vier leeractiviteiten moeten voorkomen
 17. 17. toelichting <ul><li>onthouden </li></ul><ul><li>gericht op herinneren van aangeboden informatie </li></ul><ul><li>integreren </li></ul><ul><li>gericht op het verbinden van nieuwe kennis aan oude kennis </li></ul><ul><li>begrijpen </li></ul><ul><li>gericht op het in eigen woorden weergeven van wat boek/docent ‘gezegd’ heeft </li></ul><ul><li>toepassen </li></ul><ul><li>gericht op het toepassen van kennis in een nieuwe onbekende situatie </li></ul>
 18. 18. een voorbeeld toepassen Was Michelangelo echt een genie? begrijpen Waarom werd Michelangelo een homo universalis genoemd? integreren In welk(e) opzicht(en) verschilt de ‘David’ van een klassiek beeld? onthouden Wanneer leefde Michelangelo?
 19. 19. leren is participeren in betekenisvolle leertaken <ul><li>op praktijk/toepassing/gebruik gerichte situaties: gebruikte kennis is functioneel en relevant </li></ul><ul><li>geen versimpelde, maar complexe, open taken; aansluitend bij de competentie van een leerling </li></ul><ul><li>leerlingen hebben invloed op het proces & product </li></ul><ul><li>leerlingen mogen langere tijd aan de opdracht werken </li></ul>
 20. 20. de ‘moraal’ <ul><li>geen ‘waterdichte’ theorie; wel een serieuze schets van een richting van denken & - vooral - handelen </li></ul><ul><li>het gaat om de praktijk , niet om de theorie </li></ul><ul><li>actief leren heeft minstens twee kenmerken: </li></ul><ul><li>* participeren in betekenisvolle leertaken </li></ul><ul><li>(ICT kan daarin een belangrijk hulpmiddel zijn) </li></ul><ul><li>* procesbegeleiding van de docent is cruciaal </li></ul>
 21. 21. de opdracht <ul><li>bespreek in je werkgroep door jou gebruikte werkvormen die actief leren stimuleren </li></ul><ul><li>onderzoek daarbij: </li></ul><ul><li>* wat het kenmerkende ‘actieve’ van de werkvorm is </li></ul><ul><li>* of je werkvorm bruikbaar is voor collega’s / bij andere vakken </li></ul><ul><li>benoem en leg de werkvorm vast t.b.v. gebruik door anderen </li></ul>
 22. 22. het vervolg <ul><li>13.20-14.20 uur werkoverleg in groepen </li></ul><ul><li>14.20-15.00 uur plenair (lok 16-17) </li></ul><ul><li>* korte reflectie op het groepswerk </li></ul><ul><li>* afspraken over het vervolg </li></ul><ul><li>* verzamelen van scholingswensen vmbo </li></ul><ul><li>* vragen/discussie over pta in klas 3 </li></ul>

×