Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo

71,192 views

Published on

Used in Grade 8 AP class
I DO NOT OWN THE INFO IN THIS PRESENTATION
Some font styles are not recognized
You might want to just edit the ppt

Published in: Education
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • paano po idownload
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ano po ang sagot sa number 62 ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo

 1. 1. MODYUL 7 MGA KAISIPANG ASYANO SA PAGBUO NG IMPERYO SIMULAN ANG PAGLALAKBAY! Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan
 2. 2. Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan Ako ang Daigdig, ang planeta kung saan ka nakatira. Alam mo bang malaki ang naging impluwensiya ng mga kaisipang Asyano sa paglinang ng sinaunang kabihasnan? Ang mga kaisipang ito ang nagsilbing gabay ng mga Asyano sa pamamahala sa kanilang
 3. 3. Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan Paano nakakaapekto ang mga kaisipang Asyano sa uri ng mga imperyo at pamahalaang itinatag ng mga Asyano?
 4. 4. MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA Kabihasnang Shang Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan BALANGKAS NG MODYUL 6 Objectives ASYA Kabihasnang Sumerian Kabihasnang Indus
 5. 5. Sino ang nagpasimula ng sumusunod na “Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan kaisipan? Balangkas gawin sa iyo.” Confuciu s Buddha Mencius Pinaniniwalaan mo ba ang kaisipang ito bilang Golden Rule? Kung oo, naisasabuhay mo ba ang kaisipang ito? Paano?
 6. 6. Kanlurang Asya at ang Kaisipang Islamiko Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan BALANGKAS NG MODYUL 7 MGA KAISIPANG ASYANO SA PAGBUO NG IMPERYO China at Sinocentrism Japan at Korea at ang Divine Origin ng mga Emperador Timog Silangang Asya at ang Paniniwala sa mga Diyos-diyosan at Espiritu Objectives
 7. 7. Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan OBJECTIVES Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahang matatamo ang sumusunod na kakayahan:  Nasusuri ang iba’t ibang kaisipang Asyano na nagbibigay daan sa paglinang ng pagkakakilanlang Asyano. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga kaisipang Asyano sa pagkakatatag ng mga sinaunang kabihasnang Asyano.
 8. 8. Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan OBJECTIVES Natatalakay ang naging epekto ng Sinocentrism, devaraja, at cakravartin sa paghubog ng kulturang Asyano Nahihinuha ang kahalagahan ng mga kaisipang Asyano sa paghubog ng mga tapat at mabuting pinuno ng mga sinaunang kabihasnang umusbong sa Asya. Balangkas
 9. 9. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang SINOCENTRISM Markahan •Ang kabihasnang Tsino ay isa sa pinakamatandang kabihasnan sa daigdig. Maiuugay ito sa mga turo at kaisipan ng kilalang pilosopo na si Confucius.
 10. 10. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan SINOCENTRISM •Ang pagiging mayaman ng kabihasnang Tsino ay nagbunga ng mga dakilang kontribusyon sa daigdig sa larangan ng pilosopiya at imbensyon. Naging dahilan ito upang maging mataas ang kanilang pagtingin sa sarili.
 11. 11. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan SINOCENTRISM • Tinawag ng mga Tsino ang kanilang bansa na Zhongguo na nangangahulugang “Gitnang Kaharian.” Pinaniniwalaan ng mga Tsino na ang China ang sentro ng daigdig. Pinaniniwalaan din nila na ang kanilang kultura at kabihasnan ang natatangi sa lahat.
 12. 12. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan SINOCENTRISM •Dahil sa ganitong paniniwala, ang nagging paningin ng mga Tsino sa mga Europeo at iba pang lahi ay mga barbaro. Ang ganitong tradisyonal na perspektiba ng mga Tsino ay tinaguriang Sinocentrism.
 13. 13. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan SINOCENTRISM •Bahagi ng Sinocentrism, kinilala ng mga Tsino ang kanilang emperador bilang Anak ng Langit o Son of Heaven. Pinaniniwalaang pinili siya ng langit upang pamunuan ang buong kalupaan.
 14. 14. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan SINOCENTRISM •Ang kanyang pamumuno ay may mandate of heaven o pahintulot o basbas ng langit. Ang emperador ay may malaking responsibilidad sa pagpapanatili ng kaayusan.
 15. 15. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan SINOCENTRISM •Kapag hindi niya nagampanan ang kaniyan mga tungkulin at siya ay naging mapang-abuso at masama, ang kayang pagiging emperador ay babawiin ng kalangitan at igagawad sa susunod na taong puspos ng kabutihan.
 16. 16. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang SINOCENTRISM Markahan •Ang mga palatandaang tulad ng kalamidad, peste, tagtuyot, kaguluhan at digmaan ay mga pangitaing hindi nalulugod ang kalangitan sa kasalukuyang emperador.
 17. 17. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang SINOCENTRISM Markahan •Ang mandate of heaven ang nagpapaliwanag kung bakit may mga naganap na pagbabago o pagpapalit ng dinastiya sa China.
 18. 18. CHINA AT Araling Panlipunan 8 Ikalawang SINOCENTRISM Markahan •Ang mandate of heaven ang nagpapaliwanag kung bakit may mga naganap na pagbabago o pagpapalit ng dinastiya sa China.
 19. 19. Ang salitang “Zhongguo” ay ula sa dalawang Chinese character na Zhong, na nangangahulugang “gitna,” at guo na nangangahulugang “lupa,” “kaharian,” o “bansa.” DAGDAG-KAALAMAN Araling Araling Panlipunan Panlipunan 8 Ikalawang 9 Unang Markahan Markahan
 20. 20. Ang “heaven” o “langit” ay hindi nangangahulugang “diyos” kung hindi isang makapangyarihang batas ng kalikasan. Ito ay ayon sa Rites of Zhou, isa sa sinaunang nananatiling dokumento tungkol sa politikang Tsino. TULONG-KAALAMAN Araling Araling Panlipunan Panlipunan 8 Ikalawang 9 Unang Markahan Markahan
 21. 21. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT Markahan NG PINAGMULAN NG JAPAN • Ang Japan ay may sariling kultura at paniniwala bagama’t sinasabing humiram ito ng kultura mula sa China. Ayon sa Kojiki (Record of Ancient Matters, isinulat noong 712 C.E.), ang kapuluan ng Japan ay nabuo mula sa pagtatalik ng diyos na si Izanagi at diyosang si Izanami.
 22. 22. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT NG PINAGMULAN NG JAPAN Markahan •Mula naman sa paghuhugas ng kaliwang mata ni Izanami nagbuhat ang diyosa ng araw at kinikilalang diyos ng mga Hapones na si Amaterasu Omikami.
 23. 23. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT NG PINAGMULAN NG JAPAN Markahan •Ipinadala ni Amaterasu ang kaniyang apo na si Ninigi sa pulo ng Kyushu upang doon mamuhay. Binigyan niya ito ng tatlong kayamanan: alahas, salamin at espada.
 24. 24. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT Markahan NG PINAGMULAN NG JAPAN •Ayon sa tradisyon, ang kaapo-apuhan naman ni Ninigi na si Jimmu ang naging kauna-unahang emperador ng Japan noong 660 B.C.E. Simula noon, tanging sa lahi na lamang ni Amaterasu dapat magmula ang emperador ng Japan.
 25. 25. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT Markahan NG PINAGMULAN NG JAPAN •Taliwas sa paniniwalang Tsino, hindi naniniwala ang mga Hapones sa mandate of heaven. Dahil dito, ang kanilang emperador ay hindi maaaring palitan o tanggalin sa katungkulan.
 26. 26. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT Markahan NG PINAGMULAN NG JAPAN • Bagama’t sa kasalukuyang panahon ay hindi na itinuturing na diyos ang kanilang emperador, ang mga Hapones ay may mataas pa rin na pagtingin sa kaniya. Lubos pa rin ang paggalang at pagmamahal nila rito.
 27. 27. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT NG PINAGMULAN NG JAPAN Markahan •Nananatili ang emperador ng Japan bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga Hapones hanggang sa kasalukuyan.
 28. 28. Ang pangalang “Japan” ay nagmula sa dalawang Kanji character na nangangahulugang “sun origin.” Ito ang dahilan kung bakit tinatawag na “Land of the Rising Sun” ang Japan. DAGDAG-KAALAMAN Araling Araling Panlipunan Panlipunan 8 Ikalawang 9 Unang Markahan Markahan
 29. 29. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT NG PINAGMULAN NG KOREA Markahan •Ang mga Korean ay naniniwala rin na banal ang pinagmulan ng kanilang emperador.
 30. 30. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT Markahan NG PINAGMULAN NG KOREA • Masasalamin ito sa alamat ni Tangun Wanggeom, ang nagtatag ng unang kaharian ng Korea. Ayon sa kuwento, noong unang panahon, si Prinsipe Hwanung, anak ng diyos ng kalangitan na si Hwanin ay nagnais na bumaba mula sa langit at manirahan sa daigdig ng mga tao.
 31. 31. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT Markahan NG PINAGMULAN NG KOREA • Nang malaman ang ninanais ng anak ay naghanap si Hwanin ng mataas na kabundukan at natagpuan ang Mount T’aebaek na nagsilbing panirahan ng nasabing prinsipe. Nang makapanirahan na sa lupa ang prinsipe, itinatag niya ang lungsod ng diyos.
 32. 32. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT Markahan NG PINAGMULAN NG KOREA • Tinuruan niya ang kaniwang mga nasasakupan ng kaalaman sa agrikultura at iba’t ibang Gawain tulad ng paghahabi at pagkakarpintero. Bumuo rin siya ng mga batas upang maging gabay sa pagtukoy ng mabuti at masama at sa pagpataw ng kaparusahan sa mga lumabag sa batas.
 33. 33. Araling Panlipunan 8 Ikalawang ALAMAT Markahan NG PINAGMULAN NG KOREA • Siya ay sinasabing nakapangasawa ng isang oso na naging isang magandang babae. Sila ay nagkaanak at pinangalanan itong Tangun Wanggeom. Siya ang nagtatag ng kaharian ng Gojoseon (Lumang Joson). Namuno siya rito sa loob ng 150 taon.
 34. 34. DAGDAG-KAALAMAN Araling Panlipunan 9 Unang Markahan Ang salitang “Korea” ay nangagnahulugang “Land of the Morning Calm.” Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan
 35. 35. Araling Panlipunan 8 Ikalawang PANINIWALA SA MGA DIYOS-DIYOSAN AT ESPIRITU Markahan •Pinaniniwalaan ng mga taga-Timog silangang Asya ang mga diyos-diyosan at espiritu sa kapaligiran. Ang paniniwalang ito ang nakatulong sa paghubog ng mga imperyo sa naturang rehiyon.
 36. 36. Araling Panlipunan 8 Ikalawang PANINIWALA SA MGA DIYOS-DIYOSAN AT ESPIRITU Markahan •Kadalasan, ang nagatataasang bundok ang sinasabing tirahan ng mga diyos at espiritu. Sa Pilipinas, ang mga bundok ng Arayat, Banahaw, at Makiling ang pinaniniwalaang tirahan ng mga anito at diwata.
 37. 37. Araling Panlipunan 8 Ikalawang PANINIWALA SA MGA DIYOS-DIYOSAN AT ESPIRITU Markahan •Sa Myanmar, ang Mount Popa naman ay tirahan ng mga espiritu ng kalikasan na kung tawagin at nat. Sa Thailand, ang mga espiritu na kung tawagin ay phi ay sinasabi ring naninirahan sa mga bundok.
 38. 38. Araling Panlipunan 8 Ikalawang PANINIWALA SA MGA DIYOS-DIYOSAN AT ESPIRITU Markahan •Ayon sa kuwento, kadalasang nagmumula ang imperyo sa pakikipag-isang dibdib ng diyos sa tao. Mula rito, ang maitatalagang hari ay dapat manguna sa pagsasagawa ng ng mga ritwal bilang pagsamba sa mga espiritu.
 39. 39. Araling Panlipunan 8 Ikalawang PANINIWALA Markahan SA MGA DIYOS-DIYOSAN AT ESPIRITU • Ang pagsasagawa ng ng mga pag-aalay at tamang ritwal para sa mga pinaniniwalaang espiritu at diyos ay sinasabing magbibigay sa kanila ng kasaganaan at katatagan ng kanilang kaharian. Ang mapipiling pinuno ay dapat nagtataglay ng hindi pangkaraniwang katangian tulad ng pagiging matapang, magaling, at matalino.
 40. 40. Araling Panlipunan 8 Ikalawang PANINIWALA SA MGA DIYOS-DIYOSAN AT ESPIRITU Markahan •Dapat siyang kakitaan ng kahusayan sa pamumuno ng kaniyang nasasakupan at kakayahang magsagawa ng ritwal para sa mga kinikilalang espiritu at diyos.
 41. 41. Araling Panlipunan 8 Ikalawang INDIA AT ANG DEVARAJA AT CAKRAVARTIN Markahan • Sa India, ang kinikilalang diyos ay nagmula at nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng diyos ng buwan, apoy, hangin, tubig, kayamanan, at kamatayan. Kinilala siya bilang pinakamataas at walang kapantay dahil hindi lamang iisang diyos ang kaniyang taglay. Ang tawag sa kanya ay devaraja.
 42. 42. Araling Panlipunan 8 Ikalawang INDIA AT ANG DEVARAJA AT CAKRAVARTIN Markahan •Sa Hinduism at Buddhism, ang hari ay kinilala bilang cakravartin o hari ng sansinukob. Ang natatanging haring ito ay may pangakong mamuno nang makatuwiran at mapagkalinga sa mga mamamayan at kanilang relihiyon.
 43. 43. Araling Panlipunan 8 Ikalawang INDIA AT ANG DEVARAJA AT CAKRAVARTIN Markahan •Samantala, nangako rin ng katapatan sa kaniya ang kaniyang mga nasasakupan. Si Haring Asoka ay isang halimbawa ng cakravartin. Isa siyang mandirigma na tumalikod sa karahasan at tumanggap at sumuporta sa Buddhism.
 44. 44. Araling Panlipunan 8 Ikalawang INDIA AT ANG DEVARAJA AT CAKRAVARTIN Markahan •Sa Cambodia, ang haring Khmer na si Jayavarman II ay isang cakravartin na nasa pagkalinga at proteksiyon ni Shiva.
 45. 45. Araling Panlipunan 8 Ikalawang INDIA AT ANG DEVARAJA AT CAKRAVARTIN Markahan •Lumaganap sa India ang impluwensiya ng Hinduism. Ang maging pagtingin ng mga tao sa hari ay isang buhay na imahen ng diyos. Ang paniniwala sa karma at reinkarnasyon ay bahagi rin ng Hinduism.
 46. 46. • Ang “devaraja” ay hango sa dalawang salita– deva, na nangangahulugang “diyos,” at raja, na nangangahulugang “hari.” TULONG-KAALAMAN Araling Araling Panlipunan Panlipunan 8 Ikalawang 9 Unang Markahan Markahan
 47. 47. • karma- ang paniniwalang ang kabutihan ay masusuklian din ng kabutihan • reinkarnasyon- ang paniniwalang kapag ang tao ay namatay, siya ay muling mabubuhay sa ibang anyo TULONG-KAALAMAN Araling Araling Panlipunan Panlipunan 8 Ikalawang 9 Unang Markahan Markahan
 48. 48. Araling Panlipunan 8 Ikalawang KANLURANG Markahan ASYA AT ANG KAISIPANG ISLAMIKO •Ang Islam ay itinatag ni Muhammad na siyang naging tagapaghatid ng mensahe ni Allah (kinikilalang diyos ng mga Muslim) sa sanlibutan. Itinuturing si Muhammad na pinunong panrelihiyon at politikal.
 49. 49. Araling Panlipunan 8 Ikalawang KANLURANG Markahan ASYA AT ANG KAISIPANG ISLAMIKO •Namatay si Muhammad nang walang naatasang kapalit kaya nagpasiya ang kaniyang mga tagapayong gawing pinuno ng mga Mislim si Abu Bakr.
 50. 50. Araling Panlipunan 8 Ikalawang KANLURANG Markahan ASYA AT ANG KAISIPANG ISLAMIKO • Si Abu Bakr at ang mga sumunod sa kaniya bilang pinuno ay binigyan ng titulong caliph na nangangahulugang “tagapagtaguyod ng pananampalataya.” Kaugnay ito ng kanilang pagiging kahalili o kinatawan ni Muhammad sa kalupaan.
 51. 51. Araling Panlipunan 8 Ikalawang KANLURANG Markahan ASYA AT ANG KAISIPANG ISLAMIKO •Ang Sistema ng pamahalaang itinatag ng mga pinunong ito ay tinawag na caliphate. Ang caliph ay isa ring hukom at pinuno ng hukbong sandatahan.
 52. 52. Araling Panlipunan 8 Ikalawang KANLURANG Markahan ASYA AT ANG KAISIPANG ISLAMIKO • Sa ilalim ng mga pamumuno ng mga caliph, nanakop ang mga Muslim ng mga lupain sa ibang panig ng Asya, Africa, at timog na bahagi ng Spain. Ang pangunahing dahilan sa pananakop ng mga Muslim ay ang pagpapalaganap ng Islam.
 53. 53. Araling Panlipunan 8 Ikalawang KANLURANG Markahan ASYA AT ANG KAISIPANG ISLAMIKO • Nakasaad sa Qur’an ang mga katungkulan ng caliph. Ayon sa Qur’an, kapag makatuwiran ang caliph ay bibiyayaan ito ni Allah at dapat magpasalamat ang mga nasasakupan. Bagama’t hindi diyos ang mgacaliph ay may basbas din sila ni Allah.
 54. 54. Araling Panlipunan 8 Ikalawang KANLURANG Markahan ASYA AT ANG KAISIPANG ISLAMIKO •Kapansin-pansing ang mga kaisipang Asyano aynakabatay sa mga paniniwalang panrelihiyon. Marami sa mga namuno ng imperyo noon ay naniwalang hinirang at itinakda sila ng diyos.
 55. 55. Araling Panlipunan 8 Ikalawang KANLURANG Markahan ASYA AT ANG KAISIPANG ISLAMIKO •Dahil dito, nararapat na sila ay maglingkod nang mahusay at tapat. Ito ang dahilan kung bakit maraming kabihasnan at imperyo ang umunlad at umusbong.
 56. 56. ALAMAT NI TANGUN Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan •Sa alamat ni Tangun inilalarawan ang pinagmulang lahi ng mga Korean.
 57. 57. ALAMAT NI TANGUN Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan •Isang tigre at isang oso ang nanalangin kay Hwanung, anak ng diyos ng kalangitan, upang sila ay maging tao.
 58. 58. ALAMAT NI TANGUN Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan •Nang marinig ni Hwanung ang panalangin, iniutos niya sa dalawa na kumain ng 20 clove ng bawang at bugkos ng mugwort at umiwas sa sikat ng araw sa pamamagitan ng pagtatago sa yungib sa loob ng 100 araw.
 59. 59. ALAMAT NI TANGUN Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan •Hindi natagalan ng tigre ang nasabing sitwasyon kaya iniwan niya ang yungib. Samantala, ang oso ay nanatili hanggang sa ito ay maging isang magandang babae.
 60. 60. ALAMAT NI TANGUN Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan •Ang osong naging babae ang naging asawa ni Hwanung. Sila ay nagkaanak ng lalaki, si Tangun Wanggeom. Kinilala siya bilang tagapagtatag ng Gojoseon, ang unang kaharian ng Korea.
 61. 61. ALAMAT NI TANGUN Araling Panlipunan 8 Ikalawang Markahan •Ginugunita ng mga Korean ang araw ng pagkakatatag ng unang kaharian tuwing ikatlo ng Oktubre. Ito ay tinatawag nilang National Foundation Day.
 62. 62. ISIP HAMUNIN 1. Tumutukoy sa pananaw ng mga Tsino na sila ay nakaangat sa lahat ng lahi.
 63. 63. 2. Turing ng mga Tsino sa mga Europeo.
 64. 64. 3. Tawag ng mga Tsino sa kanilang imperyo.
 65. 65. 4. Paniniwala ng mga Hapones at Korean tungkol sa pinagmulan ng kanilang emperador.
 66. 66. 5. Nangangahulugang “hari ng sansinukob”
 67. 67. 6. Kahulugan ng “deva” at “raja” at
 68. 68. 7. Haring tumalikod sa karahasan at tinaggap ang Buddhism; halimbawa ng cakravartin
 69. 69. 8. Itinuturing na kauna-unahang emperador ng Japan.
 70. 70. 9. Tawag sa kinatawan ni Muhammad sa kalupaan
 71. 71. 10. Tawag sa sistemang pampamahalaang itinatag ng mga kinatawan ni Muhammad
 72. 72. Tukuyin ang naging epekto ng mga kaisipang natalakay sa uri ng pamamahal ng mga emperador o pinuno.
 73. 73. mandate of heaven divine origin ng mga emperador pagsamba sa mga diyos-diyosan at espiritu devaraja caliph
 74. 74. Dugtungan ang open-ended statement na ito. Ang katangian ng mga sinaunang imperyo na nais kong taglayin ng mga kasalukuyang pinuno ay ang_____________________________ _____sapagkat____________________ __________________________
 75. 75. SALAMAT SA PAKIKINIG!

×