Tập huấn cách trích dẫn tài liệu

2,608 views

Published on

Published in: Education

Tập huấn cách trích dẫn tài liệu

 1. 1. M i n i w o r k s h o p Academic Writing
 2. 2. Nội dung chính • Viết tiểu luận khoa học là gì? • Viết “Công trình” khoa học là gì? • Nghiên cứu và trích dẫn
 3. 3. VIẾT TIỂU LUẬN KHOA HỌC PHẦN 1
 4. 4. Hiểu cho đúng về Tiểu Luận… KHÔNG phải là nơi trình bày quan điểm và lên tiếng nói cá nhân. KHÔNG phải là nơi mô tả liệt kê tất cả những gì bạn “sưu tầm” được.
 5. 5. Tiểu luận khoa học… Là cơ hội TRẢ LỜI một câu hỏi khoa học đã được xác định một cách TRÍ THỨC. <Student Handbook – University of Stirling>
 6. 6. Cụ thể hơn, là Bạn cần phải… • Tập trung vào một vấn đề cụ thể • Nhận diện được các vấn đề có liên quan • Khám phá những sự thật • Nhận diện được những nguyên lý ẩn giấu dưới sự thật
 7. 7. Cụ thể hơn, là Bạn cần phải… • Khảo sát các lý thuyết đã được phát triển để giải thích cho sự thật đó • Lượng giá, đánh giá giá trị của các lý thuyết này • Khảo sát khả năng ứng dụng thực tiễn • Xem xét một cách thận trọng, cân đối và hợp lý • Liên hệ vấn đề này trong một bối cảnh lớn hơn
 8. 8. Một ví dụ “Phân tích tác động của Toàn cầu hoá đến nền kinh tế.” TOÀN CẦU HOÁ ??? NỀN KINH TẾ ??? Có mối liên hệ gì ở đây?
 9. 9. Viết một công trình NCKH không chỉ là tiểu luận NCKH Phạm vi lớn hơn Quy mô lớn hơn Câu hỏi phức tạp hơn Thông tin nhiều hơn Có tính khám phá khoa học QUẢN TRỊ THỜI GIAN ĐỌC & THAM KHẢO VIẾT EMAIL GIAO TIẾP NGHIÊN CỨU - THÍ NGHIỆM -
 10. 10. NGHIÊN CỨU & TRÍCH DẪN PHẦN 2 1. Quy trình nghiên cứu khoa học 2. Các tài liệu 3. Cách thức trích dẫn
 11. 11. QUY TRÌNH NCKH 1. Nhận diện 1 vấn đề kinh tế 2. Phát triển thành 1 câu hỏi nghiên cứu 3. Tìm kiếm các tài liệu 4. Tóm tắt các tài liệu có liên quan 5. Nhận ra được khu vực tiềm năng mà mình có thể đóng góp 6. Phát triển các bằng chứng 7. Phác thảo các kết luận 8. So sánh đối chiếu các kết luận với các tài liệu lý thuyết 9. Trình bày kết quả
 12. 12. 5 tiêu chí đánh giá 1 câu hỏi nghiên cứu Hướng vào vấn đề Là câu hỏi đặt ra vấn đề cần giải quyết chứ không đơn thuần câu hỏi Có/Không
 13. 13. 5 tiêu chí đánh giá 1 câu hỏi nghiên cứu Có thể phân tích được Là câu hỏi hướng đến việc giải thích chứ không chỉ là mô tả vấn đề
 14. 14. 5 tiêu chí đánh giá 1 câu hỏi nghiên cứu Thú vị và cấp thiết Để khuyến khích người nghiên cứu tiếp tục công việc và thu hút được sự chú ý của người nghe
 15. 15. 5 tiêu chí đánh giá 1 câu hỏi nghiên cứu Tuân theo các chuẩn phân tích kinh tế Những hiểu biết nào có thể đạt được từ việc áp dụng các phân tích kinh tế để trả lời câu hỏi đã đặt ra Khả thi
 16. 16. TÌM Ý TƯỞNG – RẤT QUAN TRỌNG THEO DÕI THỊ TRƯỜNG - Phương tiện truyền thông - Nghiên cứu sơ bộ THEO DÕI LÝ THUYẾT - Lý thuyết trong cùng ngành - Lý thuyết trong nhiều ngành liên quan VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU - Trong cùng ngành khoa học - Liên quan đến nhiều ngành khoa học
 17. 17. Cái gì được gọi là tài liệu? • Các bài báo trên tạp chí khoa học • Các công trình NCKH đã được công bố • Sách • Các số liệu: – Tự khảo sát theo đúng phương pháp – Được công bố bởi các tổ chức có uy tín
 18. 18. ĐỌC & TRÍCH DẪN Xác minh nguồn tin Đọc lướt & ghi chú Tổng hợp danh sách các tài liệu sẽ sử dụng Ghi chú các ý tưởng chính tham khảo Trích dẫn vào bài viết Lập danh mục
 19. 19. TẠI SAO PHẢI TRÍCH DẪN • Tuân theo tiêu chuẩn của nghiên cứu khoa học • Cơ sở lý luận • Thể hiện tinh thần khoa học • Chứng minh • Giúp người đọc dễ xác minh thông tin và mở rộng nghiên cứu
 20. 20. Trích dẫn & Tham khảo
 21. 21. 1- Trích dẫn trực tiếp • Sử dụng chính xác câu chữ của phiên bản gốc, chỉ rõ ra trong dấu ngoặc kép và cung cấp chi tiết của nguồn. • Thường bắt đầu với: – A lập luận rằng… – A đã nói rằng… – A đã chứng minh rằng… – A đã chỉ ra rằng… – A đã công bố trong nghiên cứu rằng…
 22. 22. 2- Trích dẫn gián tiếp • Diễn giải lại ý tưởng bằng ngôn từ của chính mình và cung cấp thông tin ngắn gọn về nguồn của ý tưởng đó. • Thường thể hiện dưới dạng: –Theo Nguyen (2006), …. –Như Nguyen (2006) đã trình bày, sự tăng trưởng của ngành xuất bản….
 23. 23. 3- Kết hợp Trực tiếp & Gián tiếp • Diễn giải ý tưởng chính nhưng trích dẫn chính xác một phần hoặc một thuật ngữ nguồn nào đó. Theo nhiều nghiên cứu, một mặt, toàn cầu hoá chỉ ra những lợi ích, như “ngôi làng toàn cầu” (McLuhan & Fiore, 1968), “thị trường tự do” (Rheingold, 2000), bỏ các rào chắn mậu dịch và tự do thương mại, gia tăng sự luân chuyển lao động giữa các thị trường. McLuhan, M. (1992) The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century (Communication and Society), Oxford University Press Rheingold, H. (2000) The Virtual Community, First MIT Press Edition, 2nd edition Rev. Ed.
 24. 24. Một số vấn đề khác • Nếu có nhiều hơn 1 tài liệu trích dẫn bởi cùng 1 tác giả trong cùng 1 năm. • Nếu có nhiều hơn 1 trích dẫn về cùng 1 vấn đề
 25. 25. LẬP DANH MỤC THAM KHẢO • Sách • Bài báo khoa học • Bài báo đời sống • Web • Blog • Luận văn • …
 26. 26. SÁCH • Thông tin cần: – Tên tác giả (viết họ, viết tắt tên) – Năm xuất bản trong ngoặc đơn – Tên sách (viết nghiêng hoặc gạch chân) – Phiên bản – Nơi xuất bản – Nhà xuất bản Vd. Hibberd, M. (2008). The media in Italy. Milton Keynes: Open University Press. Leggett, J. (2000). The carbon war: global warming and the end of the oil era. 2nd ed. London: Penguin.
 27. 27. Vd. Mackay, H. (2004) The Globalization of Culture?. In David Held (ed.), A globalization world? Culture, Economics, Politics, p48-84, London and New York, Routledge Một chương sách • Nội dung cần: – Tác giả của chương – Năm xuất bản (trong ngoặc đơn) – Tên của chương theo sau chữ “In:” (“trong”) – Tên của Biên tập, sau chữ “(ed.)” – Tên của sách (in nghiêng hoặc gạch chân) – Số trang của chương – Phiên bản – Nơi xuất bản – Nhà xuất bản
 28. 28. Bài trên tạp chí • Thông tin cần: – Tên tác giả – Năm xuất bản trong ngoặc đơn – Tên của bài viết – Tên của kỳ báo (in nghiêng hoặc gạch chân) – Số (vol.) – Số phát hành – Năm hoặc mùa của năm (nếu có) – Số trang Vd. Đoàn, V. & Bùi, V. (2013), Tăng trưởng xanh trong ngành cao su Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 276s, tháng 10 năm thứ 24, tr. 3-11
 29. 29. Tư liệu từ internet Cũng tuân thủ theo quy trình của tư liệu in, nhưng cung cấp URLs ở cuối mỗi phần trích dẫn và ngày truy cập Vd. IRSG (2012), Statistical Summary of World Rubber Situation, http://www.rubberstudy.com/pub-stats- bulletin.aspx, truy cập ngày 10/9/2013
 30. 30. Nếu không có tên tác giả Thông tin được 1 tổ chức công bố  Tên tổ chức được sử dụng như tên tác giả Vd. Ngân hàng thế giới (1999), Các chỉ số phát triển Châu Phi, Washington D.C.
 31. 31. Tham khảo thêm • Reference Handbook • Cách viết 1 bài tiểu luận: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright http://docs.4share.vn/docs/19593/Cach_viet_1_bai_ tieu_luan.html
 32. 32. “Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.” <John Adam> “A man has honor if he holds himself to an ideal of conduct though it is inconvenient, unprofitable, or dangerous to do so.”

×