Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

myCoach

369 views

Published on

Introductie myCOACH en uitleg verschillende begeleidingsvormen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

myCoach

 1. 1. myCOACH  Introductie  Human Capital  Begeleidingsvormen myCOACH
 2. 2. Introductie Robert van Helmond myCOACH Mijn visie is dat mensen met hun persoonlijke kwaliteiten, in juiste verbinding met elkaar synergie bereiken en daarmee het onderscheidend vermogen vormen van een organisatie.
 3. 3. Human Capital: did you know? 2009 Klik op de evenaar myCOACH
 4. 4. Ontwikkelingen  Wat zijn de belangrijkste HR-ontwikkelingen binnen uw bedrijf?  Hoe is het gesteld met het veranderingsvermogen en bereidheid van medewerkers?  Hoe is het gesteld met de vitaliteit van leidinggevenden?  Hoeveel uur besteden uw leidinggevenden per maand echt aan zijn of haar medewerkers?  Hoeveel aandacht heeft een relatiemanager of klantadviseur werkelijk voor zijn klanten in termen van werkelijk PRESENT zijn? myCOACH
 5. 5. Begeleidingsvormen  Coaching  Supervisie  Intervisie  Organisatieontwikkeling myCOACH
 6. 6. Coaching versus Supervisie Coaching Supervisie  Coaching is een  Supervisie is een leertraject begeleidingstraject waarin onder leiding van een supervisor waarbij een persoon door een coach methodisch wordt ingegaan wordt ondersteund om in een op de persoonlijke leervragen bepaalde situatie beter te die iemand heeft ten aanzien functioneren of een van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op specifieke taak goed uit te de eigen werkpraktijk en voeren. werkstijl. myCOACH
 7. 7. Intervisie  Intervisie is een vorm van  Een intervisiegroep bestaat uit deskundigheidsbevordering waarbij maximaal 6 deelnemers. Het is voor de medewerkers een beroep doen op ontwikkeling aantrekkelijk als de collega’s om mee te denken over deelnemers uit verschillende disciplines vraagstukken waar zij tegenaan lopen in komen. het werk. Dit meedenken gebeurt niet Een intervisiegroep komt 4x per jaar door het aandragen van oplossingen gedurende een hele dag bij elkaar. maar door het gericht stellen van vragen. Andere vormen (korter en frequenter zijn Op die manier kom je tot een betere ook mogelijk). analyse van de situatie en vergroot je je eigen vermogen om het probleem op verschillende manieren op te lossen. Je krijgt als collega’s zicht op het ingebrachte probleem en leert ook hoe je hierin zelf zou kunnen handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld. myCOACH
 8. 8. Organisatieontwikkeling Teamontwikkeling Managementontwikkeling  In teams is samenwerking essentieel.  Voor managementteams of directieteams is het myCOACH heeft hiervoor onder andere een van belang met een positief kritische houding en met respect elkaar te versterken. Maar hoe workshop ter beschikking die feilloos spiegelt doe je dat? Een sterk team bestaat uit mensen waar het goed gaat en waar het mis gaat in die elkaar ècht aanvullen en zodat met elkaar de samenwerking tussen leden van het team. een breed spectrum van zogenaamde Hierbij is er veel aandacht voor de teamrollen wordt bestreken. Daarvoor is het nodig dat ieder lid in zijn kracht gezet wordt. verschillende rollen en. De workshop is Door elkaar op deze manier beter te leren gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van kennen en elkaar sterktes uit te nutten ontstaat methodisch projectmanagement. versnelling in de prestaties van het managementteam. Door elkaars kernkwaliteiten, maar daarmee ook valkuilen en zelf allergieën te benoemen en te kennen is het makkelijker om met elkaar op een gelijk niveau te communiceren. Voorbeelden van instrumenten zijn: de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), kernkwaliteiten en kernkwadranten van Ofman en het teamrollenmodel van Belbin. myCOACH
 9. 9. Contactgegevens

×