Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IxDA Poznan #4 Andrzej Bednarczyk: Zaawansowane metody optymalizacji konwersji w e-commerce

543 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IxDA Poznan #4 Andrzej Bednarczyk: Zaawansowane metody optymalizacji konwersji w e-commerce

 1. 1. Zaawansowanemetodyoptymalizacjikonwersji w e-commerce<br />Andrzej Bednarczyk<br />Head of IT / Yeego.com<br />
 2. 2. Agenda prezentacji<br /><ul><li>Yeego.com - system rezerwacjihoteli on-line
 3. 3. Model biznesowy vs. kosztypozyskaniakonwersji
 4. 4. Czynnikidynamicznevs. konwersjastrony www
 5. 5. Optymalizacjastrony
 6. 6. Optymalizacjasystemupłatności
 7. 7. Scentralizowanysystem automatycznejoptymalizacjikonwersji
 8. 8. Automatycznawalidacjakupowanego traffic-u
 9. 9. Optymalizacjailościkupowanegotraffic-u
 10. 10. Optymalizacjakosztówzakupu traffic-u
 11. 11. Dynamicznaoptymalizacjadostępnościasortymentu</li></li></ul><li>Yeego.com - system rezerwacjihoteli on-line<br /><ul><li>system rezerwacjihotelinacałymświecie
 12. 12. współpraca z ponad 25 systemami hotelowymi (tzw. partnerami) – zarówno sieciowymi jak i lokalnymi
 13. 13. unikalny system wyszukiwania oparty o geolokacje
 14. 14. Podstawowe jednostki – miasta, lokacje, atrakcje, hotele, partnerzy itd..</li></li></ul><li>Model biznesowy vs. kosztypozyskaniakonwersji<br /><ul><li>Yeego.com vs. stronymainstreamowenp. Hotels.com, Bookings.com
 15. 15. Wpływnarzutuna booking (rezerwację) naopłacalność
 16. 16. Optymalizacjakosztówpozyskaniakonwersji (przychodu) jakoklucz do wyjaśnieniamodelubiznesowegoyeego.com</li></ul>Zysk (narzut)<br />Kosztkonwersji<br />Opłacalnośćbookingu<br />
 17. 17. Czynnikidynamiczne vs. konwersjastrony www<br />Przykładyczynnikówkształtującychkonwersjęnayeego.com<br /><ul><li>Łatwośćdokonywaniazakupy / usability
 18. 18. Łatwośćdokonywaniapłatnościzazakup</li></li></ul><li>Czynnikidynamiczne vs. konwersjastrony www<br /><ul><li>Zmianadostępności u jednegopartnera (tzw. “price change” event)
 19. 19. Zmianadostępności u wielupartnerów (tzw. “availability change” event)
 20. 20. tzw. “nieprzewidywalnewyjątki” </li></li></ul><li>Optymalizacjastrony<br /><ul><li>Dwiefunkcjestronyyeego.com – generator ruchu (SEO) oraz generator rezerwacji (e-commerce)
 21. 21. Optymalizacjacałościserwisu pod kątem SEO
 22. 22. Optymalizacjaczęści e-commerce (proceszakupowy) pod kątemmaksymalizacjikonwersji, usability, raportyużytkownikówitd.
 23. 23. Testy AB / Cenajakopodstawowyczynnikgwarantującykonwersję</li></li></ul><li>Optymalizacjasystemupłatności<br /><ul><li>Dlaczegowłasny system płatności?
 24. 24. Łatwośćdokonywaniapłatnościjakopodstawowyczynnikkonwersjistrony
 25. 25. Fraud / systemywalidacjiużytkowników
 26. 26. Płatnościautomatyczne vs. manualne
 27. 27. “two week charge” – ukłon w stronępłynnościfinansowejużykownika
 28. 28. Punktybonusowe – własny program lojalnościowy</li></li></ul><li>Scentralizowanysystem automatycznejoptymalizacjikonwersji<br /><ul><li>Google AdWordsjakopodstawoweźródłozakuputrafficu
 29. 29. Uniwersalny system do analizy (nakażdympoziomieaż do słowakluczowego), raportowaniaiautomatycznejoptymalizacjikonwersji z kupowanegotrafficu</li></li></ul><li>Automatycznawalidacjakupowanego traffic-u<br />Problem<br />rozproszona, asynchronicznametodologia<br />zarządzaniakontemAdWords<br />Rozwiązanie<br />automatycznaweryfikacjawszystkichwprowadzanychdanych:<br /><ul><li>automatycznapełnasynchronizacjadanychadwords z systemem
 30. 30. automatyczne sprawdzanie poprawności struktury konta AdWords
 31. 31. automatyczna walidacja poprawności stosowanych URLs (tracking opłacalności na poziomie słów kluczowych)
 32. 32. automatyczna walidacja poprawności URLs vs. landingpage hotel</li></li></ul><li>Optymalizacjailościkupowanegotraffic-u<br /><ul><li>automatycznesugestiehoteli (nayeego.com) dlaktórychwartostworzyćreklamyAdWords
 33. 33. automatyka procesu tworzenia reklam AdWords dla grup hoteli
 34. 34. automatyczne powiązanie reklam AdWords z wynikami hoteli których dotyczą – system trackingowyyeego.com</li></li></ul><li>Optymalizacjakosztówzakupu traffic-u<br /><ul><li>Automatykasprawdzaniaopłacalnościprowadzonychgrupreklam (sensownościreklamowaniakonkretnychhoteli)
 35. 35. Różne rodzaje alertów i akcji im odpowiadających – kliknięcia, koszt, profit (%) etc. dla słów kluczowych jak i Adgroups
 36. 36. Powiadamianie, raportowanie oraz bezpośrednie zmiany na koncie AdWords</li></li></ul><li>Dynamicznaoptymalizacjaasortymentu<br /><ul><li>Automatyczny system dostosowywaniawyświetlaniareklam do dostępnościhoteliprzezniereklamowanych (tzw. Availability manager)
 37. 37. Automatyczny system manipulowanianarzutu (margin / %) na hotel vs. jego profit generowanyprzydanympoziomiezarzutu w celuautomatycznegowspomaganiamanksymalizacjiopłacalnościprowadzonychdziałań (tzw. Auto Margin)</li></li></ul><li>dzięki za uwagę ;)<br />www.yeego.com<br />

×