Zorgonafhankelijkheid van cliënten dichtbij georganiseerd: versterken van verpleging thuis

3,401 views

Published on

De vraag van de cliënt moet leidend zijn en niet de organisatie, productieafspraken

of de indicatie. Het gaat om het in stand houden van de eigen kracht van mensen.

Het zorgaanbod is aanvullend en ondersteunend op het persoonlijk mantelzorg- en

buurtnetwerk. Het biedt een totaalaanbod van zorg en diensten zodat kwetsbare mensen

in staat zijn in de eigen omgeving te blijven functioneren en wonen. Het wijkteam

uit Tubbergen heeft ook meegedaan aan een landelijke project; proeftuinen

wijkverpleging. Onderwerpen: eigen kracht van mensen; zelfredzaamheid /

zelfmanagement): ervaringen van cliënten; ondersteuning van zelfzorg en het sociale

systeem rondom cliënten; sterk in de wijk: dichtbij georganiseerd samen met de

huisarts/overige disciplines: korte lijnen ;samenwerking met de gemeenten;stimuleren van zorgonafhankelijkheid vraagt om een andere benadering en financiering;als wijkverpleegkundige zichtbaar (spil) in de wijk.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Doel toelichten Informeren over ontwikkelingen in het land Uitwisseling over de rol van wijkverpleegkundige nu en in de toekomst Wat kun je meenemen naar je eigen team/organisatie? Doelstelling workshop:
 • Kwetsbare ouderen geven aan dat de verpleging achteruit gaat in zowel beschikbaarheid als reikwijdte van zorgverlening. Zij missen de verpleegkundige begeleiding bij ouderdom met gebreken. Thuiszorgorganisaties merken dat het samenspel van de zorg thuis met de reguliere eerstelijnszorg onvoldoende op peil is gehouden. Beroepskrachten signaleren verschraling van zorg: onvoldoende ruimte voor preventie, activering van cliënten, ondersteuning bij herstel en functioneren en ondersteunen van zelfmanagement. Indicatie- en bekostigingsregels in de AWBZ stimuleren vooral “productie” tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Daarnaast gaat erg veel tijd zitten in de regels en procedures. De tijd tussen een indicatieaanvraag en een indicatiestelling is soms lang. .
 • Toelichting Sturing: AIV uren gebruikt voor extra ruimte; uren worden op het product Persoonlijke Verzorging Speciaal weggeschreven; extra uren flexibel worden weggeschreven binnen de kaders en eigen geld gebruikt voor extra afstemming met andere professionals en ondersteuning van eigen professionals.
 • Deze acht kenmerken geven aan wat verpleegkundigen en verzorgenden nodig hebben om excellente zorg te kunnen verlenen. In het project is gekeken wat de invloed van de organisatie en de vakkracht is op het al dan niet succesvol verlopen van het “nieuwe werken”. Opvallend is dat de organisaties die voldoen aan de 8 kenmerken ook de meest positieve wijkverpleegkundigen hebben en het beste in staat bleken om ‘de nieuwe manier van werken’ ok daadwerkelijk toe tepassen Onder autonomie wordt verstaan: de vrijheid die wijkverpleegkundigen kunnen nemen en/of krijgen om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen op basis van kennis en kunde. Het belang van de cliënt staat hierin voorop. Het gaat om beslissingen over zaken die het hele wijkteam aangaan. Bijvoorbeeld werkafspraken, planning en cliëntentoewijzing De verpleegkundigen in de proeftuinen geven aan dat het werken in zelfsturende teams bevorderend werkt: er is een hogere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De bureaucratie is weg door de vermindering van het aantal managementlagen en de
 • Veilig gevoel: door beschikbaarheid. Vertrouwen dat er een beroep gedaan kan worden op wv Zelfredzaamheid en thuis blijven wonen. Ondersteuning waar nodig. Regelen in het informele netwerk. Soms iets doen, bijv. 1 e bezoek aan buurtsoos, omdat dit later veel kan opleveren. Vertrouwensrelatie opbouwen. Ook zorgverlener zijn
 • Maak de omslag van individualistisch werken naar team werken, door de teams wijkverpleging kleinschalig en wijkgericht in te richten met de nodige eigen sturingsruimte.. Stimuleer integraal werkende wijkteams. Start de discussie met gemeentes en buurtteams over de complete zorg in de wijk. Zorg voor een passende financiering gericht op het effect van de wijkverpleegkundige zorg (outcome) in plaats van de huidige systematiek van prestatiebekostiging. Geen financiering meer van indicaties, maar een gebiedsgerichte benadering (populatiefinanciering
 • Zorgonafhankelijkheid van cliënten dichtbij georganiseerd: versterken van verpleging thuis

  1. 1. Versterken van verpleging thuis Basisvoorziening wijkverpleging 24 november 2011 Mariska de Bont, beleidsadviseur V&VN Jorieke Poppink, wijkverpleegkundige Zorgaccent-TNWT Annette Harmelink, wijkverpleegkundige Zorgaccent-TNWT Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
  2. 2. Programma <ul><li>Welkom en toelichting op het programma </li></ul><ul><li>Inleiding project (Mariska de Bont) </li></ul><ul><ul><li>Vragen en discussie </li></ul></ul><ul><li>Casuïstiek ‘het nieuwe Werken’ ( Jorieke Poppink en Annette Harmelink) </li></ul><ul><ul><li>Vragen en discussie </li></ul></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  3. 3. Aanleiding <ul><li>Signalen cliënten </li></ul><ul><ul><li>Behoefte aan wijkgerichte zorg thuis, laagdrempelig </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschikbaarheidsfunctie wijkverpleegkundige </li></ul></ul><ul><ul><li>continuïteit in zorgverlening: een aanspreekpunt </li></ul></ul><ul><li>Signalen vanuit het veld en wensen beroepsgroep </li></ul><ul><ul><li>Verschraling van de zorg thuis </li></ul></ul><ul><ul><li>Het vak terug in de volle breedte: integrale zorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenhang met lokale voorzieningen (formeel en informeel) </li></ul></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  4. 4. Inhoud project <ul><li>Project van V&VN en NPCF </li></ul><ul><li>11 proeftuinen wijkverpleging </li></ul><ul><li>In samenwerking met zorgkantoren </li></ul><ul><li>Met ruimte voor schakelfunctie van wijkverpleegkundige: </li></ul><ul><li>Buiten de indicatie werken (beschikbaarheid) </li></ul><ul><li>Stimuleren en/of ondersteunen zelfmanagement </li></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  5. 5. Inrichting Proeftuinen <ul><li>Een herkenbaar gebied van tussen de 15.000 en 30.000 inwoners. </li></ul><ul><li>Een lokale invulling van de teams wijkverpleging </li></ul><ul><ul><li>Samenwerking met huisarts, informeel netwerk etc. </li></ul></ul><ul><li>Het patiëntenperspectief staat voorop </li></ul><ul><li>Doelgroep: kwetsbare ouderen </li></ul><ul><li>De aanwezigheid van wijkverpleegkundigen </li></ul><ul><ul><li>(HBO-niveau) </li></ul></ul><ul><li>Voldoende wijkverpleegkundigen per team </li></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  6. 6. <ul><li>Klantwaarde </li></ul><ul><ul><li>Klantwaardering op 5 thema’s </li></ul></ul><ul><li>Vakkracht en organisatie </li></ul><ul><ul><li>Werkplezier van de wijkverpleegkundige </li></ul></ul><ul><ul><li>8 kenmerken excellente zorg </li></ul></ul><ul><li>Sturing en financiële ruimte </li></ul><ul><ul><li>Budgettaire kaders/regionale ruimte </li></ul></ul>Toetsing op drie Peilers Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  7. 7. Vakkracht en organisatie 8 kenmerken excellente zorg <ul><li>werken met vakbekwame collega’s; </li></ul><ul><li>goede relaties met de artsen; </li></ul><ul><li>autonomie; </li></ul><ul><li>support van de direct leidinggevende; </li></ul><ul><li>zeggenschap over de beroepsuitoefening; </li></ul><ul><li>opleidingsmogelijkheden; </li></ul><ul><li>voldoende personeel; </li></ul><ul><li>patiëntgerichte zorgcultuur. </li></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  8. 8. Klantwaarde <ul><li>brede blik (kijken naar de hele mens); </li></ul><ul><li>integraal werken; </li></ul><ul><li>veilig gevoel; </li></ul><ul><li>zelfredzaamheid; </li></ul><ul><li>thuis blijven wonen. </li></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  9. 9. Conclusies <ul><li>Kwetsbare ouderen: </li></ul><ul><li>Ervaren meer afstemming van de zorgvraag en het aanbod, doordat wijkverpleegkundigen beter kunnen inspelen op de zorgvraag. Daarbij kan er worden teruggevallen op de ervaren wijkverpleegkundige. </li></ul><ul><li>Ervaren versterking van de zelfredzaamheid door de ondersteuning van de wijkverpleegkundige en het wijkteam. </li></ul><ul><li>Ervaren een veilige gevoel wijkverpleegkundige (beschikbaarheid). </li></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  10. 10. Conclusies <ul><li>De wijkverpleegkundigen (in de teams wijkverpleging) </li></ul><ul><li>vinden hun werk uitdagender geworden, omdat ze meer professionele ruimte ervaren </li></ul><ul><li>werken meer samen met andere professionals uit de wijk (formeel en informeel netwerk) . </li></ul><ul><li>hebben binnen de financiële kaders gewerkt terwijl er </li></ul><ul><ul><li>niet geïndiceerde zorg is geleverd. </li></ul></ul><ul><ul><li>ze duurder zijn dan andere collega’s in het team </li></ul></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  11. 11. Aanbevelingen <ul><li>Beschrijf de rol van de wijkverpleegkundige, </li></ul><ul><ul><li>maak een passend competentieprofiel </li></ul></ul><ul><ul><li>zorg voor gelegitimeerde beroepsstandaarden (richtlijnen) </li></ul></ul><ul><li>Zorg voor voldoende vakbekwame collega’s in het team wijkverpleging: </li></ul><ul><ul><li>goede balans tussen verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen </li></ul></ul><ul><li>Vergroot het imago van werken in de wijk </li></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  12. 12. Aanbevelingen <ul><li>Verbinding met onderwijs is nodig </li></ul><ul><ul><li>Opleiden voor MGZ, doorstroom MBO->HBO </li></ul></ul><ul><ul><li>Passende stageplekken </li></ul></ul><ul><li>Maak de omslag van individualistisch naar team werken, </li></ul><ul><ul><li>Kleinschalig </li></ul></ul><ul><ul><li>wijkgericht </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfsturend </li></ul></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  13. 13. Aanbevelingen <ul><li>Stimuleer integraal werkende wijkteams </li></ul><ul><ul><li>Kennis sociale kaart </li></ul></ul><ul><ul><li>Investeer in opbouwen en onderhouden netwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoek menwerking met andere organisaties in de wijk </li></ul></ul><ul><li>Zorg voor een passende financiering </li></ul><ul><ul><li>populatiefinanciering ipv functiegerichte bekostiging </li></ul></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  14. 14. Proeftuin Tubbergen Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  15. 15. <ul><li>Vragen? </li></ul><ul><li>Www.eerstelijn.venvn.nl </li></ul><ul><li>Casuïstiek uit de proeftuin. </li></ul>Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

  ×