Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Communicatie HLZ: Naar goede zorg die bij ons past.

2,455 views

Published on

In voor zorg! bijeenkomst Communicatiekring 18 juni 2014
Communicatie HLZ: Naar goede zorg die bij ons past
Evelien Winkel, senior-adviseur communicatie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), geeft aan hoe het ministerie nu en straks communiceert over de hervorming van de langdurige zorg.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Communicatie HLZ: Naar goede zorg die bij ons past.

 1. 1. Communicatie HLZ Evelien Winkel e.winkel@minvws.nl #070-340 7907 Naar goede zorg die bij ons past
 2. 2. Inhoud 1.Stand van zaken beleid 2.Communicatieplan 3.Communicatie-activiteiten 4.Planning Hervorming Langdurige Zorg2
 3. 3. Doelen Hervorming Langdurige Zorg3 • Doelgroepen eenduidig informeren over de veranderingen • Het uitbreiden van kennis voor de uitvoering van de plannen • Veldpartijen ondersteunen bij de communicatie over de transitie • (Eind)doelgroep informeren en empoweren • Communicatie over belangrijke mijlpalen in de transitie.
 4. 4. Hervorming Langdurige Zorg4 Strategie Coalitiemodel - Van doelgroepen naar participanten - Aangaan van samenwerkingverbanden en coalities - Gericht op meedenken, meedoen van de omgeving 1. Bieden van bouwstenen; 2. Rekening houden met de couleur locale; 3. Samen met cockpitpartners, concernpartners, koepelorganisaties, cliëntenorganisaties.
 5. 5. Hervorming Langdurige Zorg5 Fase 1 Het verhaal Fase 2 Begrip voor uitvoering veranderingen Fase 3 Veld gereed Fase 4 De veranderingen voor de cliënt Waarom Hoe Wat
 6. 6. Hervorming Langdurige Zorg6 Het verhaal Aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving •Kwaliteit, langer thuis wonen •Betaalbaarheid •Solidariteit, participatiesamenleving, voor elkaar zorgen
 7. 7. Infographics 2.200
 8. 8. Infographics
 9. 9. Hervorming Langdurige Zorg9 Doorvertaald Cliënt: nieuwe vraag Wat kan ik zelf, wat kan mijn omgeving, wat kan mijn gemeente? Rijksoverheid blijft basisvoorzieningen bieden Zorginstellingen: nieuwe rol - Nieuwe invulling zorgplan, mantelzorger - Nieuwe rol wijkverpleegkundige - Gemeenten starten sociale wijkteams
 10. 10. Voettekst10 www.vitras.nl
 11. 11. Voettekst11
 12. 12. Hervorming Langdurige Zorg12 Trending topics Mantelzorg Geld Langdurige zorg Ouderenzorg Mantelzorgers Bronnen Twitter (426.533) Facebook (94.149) Nieuwssites (63.433) Blogs (28.829) Fora (19.635) Overig 637.186 berichten sinds april 2013 23 april 2014 Indicatie cultuurverandering
 13. 13. Communicatie activiteiten • Toolkit met bouwstenen • Gegevensoverdracht • Cliëntenbrief • Massamediale campagne
 14. 14. Hervorming Langdurige Zorg14 Toolkit met bouwstenen Ontwikkeld samen met veldpartijen • Basisteksten • Q&A’s • Factsheets • www.rijksoverheid.nl/hlz Toolkit
 15. 15. Gegevensoverdracht/cliëntenbrief - Gegevensoverdracht - Cliëntenbrief vanuit de gemeenten + Folder + Website + Helpdesk, eerste en tweede lijn
 16. 16. Helpdesk (per september) Helpdesk eerste lijn 4 cijferig telefoonnummer Gratis Helpdesk tweede lijn • Gemeenten • Zorgverzekeraars • SVB • CIZ • Rijksoverheid • (Jeugd)
 17. 17. Website Website ingericht op persoonlijke situatie 150 cliëntprofielen
 18. 18. Voettekst18
 19. 19. Mijlpalen communicatie maart 2014 juni 2014 juli 2014 1 jan 2015 Media activiteiten Cliënten- brigade -Gegevens- overdracht naar gemeenten -Verzekeraars ontvangen gegevens van zorgkantoren -Algemene helpdesk ingericht (sept) -Gesprekken gemeenten/cliënten kunnen starten * Wmo in staatsblad -Bouwstenen -Factsheet ‘wat kan er voor uw cliënt veranderen’. -Overzicht veelgestelde vragen -Balie informatie/ cliëntfolders - Website-informatie -Nieuwsbrief/Nieuwsflits over transitie -Veldbezoeken, -Themabijeenkomsten -Enz. Activiteiten en producten Gebeurtenis Start publiekscampagne Verspreiding toolkit -Partijen rondom de cliënt ontvangen een toolkit met handvatten voor communicatie -Nieuwsbrieven -Congressen -Enz. okt. 2014 Fase 3, met stakeholders 2015 Evaluatie/ monitoring Gegevens- overdracht Fase 4, Veranderingen voor de cliënt Begin 2014 Wetsvoorstel Wmo naar Kamer. Behandeling Wmo Media activiteiten april 2014 Toolkit voor transitiepartners Gemeenteraads verkiezingen * Afhankelijk van parlementaire besluitvorming -Informatiedag voor nieuwe wethouders Voortzetting publieks- campagne 28 mei -Informatiedag communicatie- professionals gemeenten 19 juni Ingangsdatum Wmo 2015 en Jeugdwet

×