Langdurende Zorg:systeem vernieuwing is nodigJan Rotmans27 Mei 2013www.twitter.com/janrotmans
We leven niet in tijdperk vanveranderingmaar in een verandering van tijdperken
Kantelperiodeperiode waarin heel veel tegelijk verandertis zeldzaamheid in de geschiedenisvoorbeeld: eind 19deeeuwmodernis...
Kantelperiodechaos, instabiliteit, turbulentie=dé kans om het anders te doen
Indicaties voor Kantelperiode-collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt-chaos door turbulentie, instabil...
Raad van State: Overgangsperiode“Nederland bevindt zich momenteel in een overgangssituatieCrisis is niet van voorbijgaande...
25 jaarDoorontwikkelingsfaseVoorontwikkelingsfase25 jaarTransitie naar duurzame samenlevingNieuw ParadigmaNieuwe Instituti...
Paradigma Wisselingoude wereldbeeld nieuwe wereldbeeldexploitatiemodel co-operatiemodeleconomisch rendement maatschap. ren...
Structuur Wisselingoude structuur nieuwe structuurverticaal horizontaalhiërarchisch netwerkentop-down bottom-upcentraal de...
Sturingswisselingoude sturing nieuwe sturingmono-actor sturing netwerksturingcontrole, beheersing adaptief, anticipatiefze...
Samenleving kanteltoude, verticale instituties lopen op hun eindevakbonden, omroepen, kerken, milieuorganisaties, politiek...
Sluipende Revolutiecreatieve, innovatieve burgers breken uit systeemcommerciële grootbedrijven van de marktbureaucratische...
Samenleving kanteltvan:verticaal naar horizontaalcentraal naar decentraaltop-down naar bottom-up
Waar zien we die verandering?energievan centraal, fossiel naar decentraal duurzaamvoedselvan mondiaal, mechanisch naar reg...
Transitie in de langdurende zorg
Persistente probleem in gezondheidszorgZorgsysteemstructuur: specialisatie, bureaucratisch, technologischwijdvertakt, fijn...
Symptomen van persistente problematiekstijgende kosten professional als productiemachineverstarde zorgaanbieders beheerszi...
Persistent probleem in langdurende zorgdieperliggende mechanismenangst, wantrouwenmens als behandelbaar objectcontrole en ...
Persistente probleem in langdurende zorgSysteem wisselwerking met Mensbeklemmend dociel, cliëntcontrole, beheersing beperk...
Perverse effecten Marktwerkingomzetmaximalisatiewinstuitkeringen fusiedrangbureaucratie forse toename bv’sstijging topinko...
Persistente probleem in langdurende zorgmens en systeem zijn vervreemd van elkaarverbroken verbindingen tussen:lichaam en ...
Kernprobleem in de ZorgSysteemwaarden Menswaardendoelmatigheid aandacht / tijdefficiency vertrouwencontrole, beheersing ru...
Verbroken Verbindingrelatie tussen zorgverlener en zorgvragervertrouwen, intimiteit, passie, aandacht, bezielingis verword...
Verbroken VerbindingSysteem is belangrijker geworden dan Mensvandaag is belangrijker morgencijfers belangrijker dan mensen
Trendsdecentralisatieefficiencyslagfinancieringsbundelingzelfde fouten maken op gemeentelijke schaalmet minder geld en men...
Opbouw / Afbraakhuidige zorgsysteem moet worden afgebrokennieuw zorgsysteem moet worden opgebouwdrondom nieuwe waarden:wel...
Systeemvernieuwing is nodigin de langdurende zorg
28. Mai 2013Transitieprogramma Langdurende Zorgministerie enbranche-organisatiesVernieuwendepraktijk-instellingenvernieuwe...
Visie op toekomst van Langdurende ZorgMensgerichtEconomisch volhoudbaarMaatschappelijk ingebed
Mensgerichtheelheid van de mens als uitgangspunteigen leefomgeving staat centraalkleinschaligzorg is levenweer in contact ...
Economisch Volhoudbaarzorg is een dienstverleningbetaalt voor al de geleverde diensteneigen budget en eigen registermaatsc...
Maatschappelijk Ingebedcreëert je eigen micro-systeem om je heenje eigen verbandengemeenschappen schakel tussen micro- en ...
Transitiepaden op weg naar visieZelfzorgleren en groeien (onderwijs en opvoeding)versterking (in staat stellen en onders...
Transitie experimenten1. Assertive Community Treatment, Rotterdam2. Smart Caring Community, Leeuwarden3. Prinsenhof, Rotte...
Toenemend besef dat het anders moetNotitie van VWS ‘Anders kijken naar Langdurige Zorg’- AWBZ sluit niet meer aan bij huid...
Uitgangspunten van Zorg 3.0mensgerichtmenslievendvanuit eigen krachtin eigen omgevingsamenredzaam
Kanttekening bij Zorg 3.0kwetsbare groep mensen hebben vangnet nodigvanuit eigen kracht is dus begrensd door kwetsbarenis ...
Voorbeelden van Zorg 3.0Buurtzorgbrengt verpleging en verzorging weer bij de mensenzelfsturende buurtzorgteams: verpleegku...
Voorbeelden van Zorg 3.0Brabantzorgzorg inrichten vanuit de woon- en leefomgevinginrichten vanuit het perspectief van de z...
Voorbeelden van Zorg 3.0Jeugdzorgpro-actieve aanpak, desnoods op straat opzoekenmulti-disciplinair team: psychiater, versl...
Voorbeelden van Zorg 3.0Zichtbare Schakelwijkverpleegkundige voor een gezonde buurtverbetert samenhang van zorg in wijkenp...
Wat betekent dit nu voorde langdurende zorg?
Verandering nodig op 3 niveausMacro-levelzorgstelselbeleidAutonome ontwikkelingenMeso-levelzorgverzekeraars,zorgaanbieders...
Nieuw Innovatieprogrammaopvolgend programma van TPLZgericht op radicale vernieuwing voor zorg 3.0portfolio aan experimente...
Nieuwe Opleidingenparadigmaveranderingmultidisciplinairvervaging cure en careingebed in woon-leefsituatiezorgvraag is leid...
Gemeenten zijn nog niet klaarstart in elke gemeente met experimenten zorg 3.0jeugdzorg, ouderenzorg, wijk/buurtzorgontwikk...
Anders Discours is nodigdiscours zou niet zozeer moeten gaanover de kosten en verdeling maar vooralover de aard van de zor...
Verbinders zijn nodigverbinders tussen het macro-, meso- en micro-niveautussen ‘het systeem’ en de mensentussen management...
Transitie = Machtsverschuivingmachtig zorgregime, met veel macht bij zorgverzekeraarsverschuiving van macht van verzekeraa...
Conclusiessamenleving bevindt zich op een kantelpuntglokaal, decentraal, horizontaalfundamenteel andere langdurende zorg i...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Veranderingen langdurige zorg: inspiratiespreker Jan Rotmans

549 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 05/28/13 Perez KSI-ECST Amsterdam June 2009
 • Veranderingen langdurige zorg: inspiratiespreker Jan Rotmans

  1. 1. Langdurende Zorg:systeem vernieuwing is nodigJan Rotmans27 Mei 2013www.twitter.com/janrotmans
  2. 2. We leven niet in tijdperk vanveranderingmaar in een verandering van tijdperken
  3. 3. Kantelperiodeperiode waarin heel veel tegelijk verandertis zeldzaamheid in de geschiedenisvoorbeeld: eind 19deeeuwmoderniseringsproces fundament Nederlandonderwijs, kiesrecht, zorg, sociale opbouw
  4. 4. Kantelperiodechaos, instabiliteit, turbulentie=dé kans om het anders te doen
  5. 5. Indicaties voor Kantelperiode-collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt-chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid-enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop-geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht-creatieve mensen breken door het systeem heen-steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde
  6. 6. Raad van State: Overgangsperiode“Nederland bevindt zich momenteel in een overgangssituatieCrisis is niet van voorbijgaande aard, vergt structurele hervormingenVerhouding tussen staat en samenleving zal duurzaam wijzigenVoorkomen moet worden dat Nederland vastloopt in deze overgangCumulatie van veranderingen heeft gevolgen voor functies van staatNederland zal zich op deze vele veranderingen moeten instellen”
  7. 7. 25 jaarDoorontwikkelingsfaseVoorontwikkelingsfase25 jaarTransitie naar duurzame samenlevingNieuw ParadigmaNieuwe InstitutiesNieuwe SturingKantelperiodeOud ParadigmaOude InstitutiesOude SturingTijdOpbouwvanduurzamesamenlevingWe zitten hier
  8. 8. Paradigma Wisselingoude wereldbeeld nieuwe wereldbeeldexploitatiemodel co-operatiemodeleconomisch rendement maatschap. rendementlineaire processen kringlopenwaarde ontlenen waarde creërenzelfredzaam samenredzaam
  9. 9. Structuur Wisselingoude structuur nieuwe structuurverticaal horizontaalhiërarchisch netwerkentop-down bottom-upcentraal decentraalzuilen gemeenschappen
  10. 10. Sturingswisselingoude sturing nieuwe sturingmono-actor sturing netwerksturingcontrole, beheersing adaptief, anticipatiefzekerheid onzekerheidsimplexiteit complexiteitregisseren faciliteren
  11. 11. Samenleving kanteltoude, verticale instituties lopen op hun eindevakbonden, omroepen, kerken, milieuorganisaties, politieke partijennieuwe, horizontale verbanden ontstaangemeenschappen, coöperaties, sociale & fysieke netwerkenOpbouw en Afbraak
  12. 12. Sluipende Revolutiecreatieve, innovatieve burgers breken uit systeemcommerciële grootbedrijven van de marktbureaucratische grootbedrijven van de staatbeweging van onderop vanuit passie en inspiratieglocalisering
  13. 13. Samenleving kanteltvan:verticaal naar horizontaalcentraal naar decentraaltop-down naar bottom-up
  14. 14. Waar zien we die verandering?energievan centraal, fossiel naar decentraal duurzaamvoedselvan mondiaal, mechanisch naar regionaal duurzaambouwvan aanbod & product naar vraag & dienstzorgvan doelmatig & efficiënt naar mensgericht
  15. 15. Transitie in de langdurende zorg
  16. 16. Persistente probleem in gezondheidszorgZorgsysteemstructuur: specialisatie, bureaucratisch, technologischwijdvertakt, fijnmazig zorgregime, hiërarchischcultuur: sterke autonomie, grote autoriteit, rationeeldominantie artsen, gezagsgetrouwwerkwijze: aanbodgedreven, klacht georiënteerd,“kurieren am symptoom”
  17. 17. Symptomen van persistente problematiekstijgende kosten professional als productiemachineverstarde zorgaanbieders beheerszieke structurenover-gespecialiseerde, gefragmenteerde zorgstandaardisatie vs individualisering gesloten sector‘afvalputje’ van de maatschappij
  18. 18. Persistent probleem in langdurende zorgdieperliggende mechanismenangst, wantrouwenmens als behandelbaar objectcontrole en beheersingmechaniseringfinanciële afrekenbaarheid
  19. 19. Persistente probleem in langdurende zorgSysteem wisselwerking met Mensbeklemmend dociel, cliëntcontrole, beheersing beperkte ruimteefficiency, doelmatigheid neemt geen ruimteregelzucht geen keuzevrijheid
  20. 20. Perverse effecten Marktwerkingomzetmaximalisatiewinstuitkeringen fusiedrangbureaucratie forse toename bv’sstijging topinkomens productiequota
  21. 21. Persistente probleem in langdurende zorgmens en systeem zijn vervreemd van elkaarverbroken verbindingen tussen:lichaam en geestmanagement en werkvloerfinanciering en inhoudgezondheid en welzijn, arbeid, sportzorgverlener en verzorgde40% van medewerkers overweegt zorg te verlaten!
  22. 22. Kernprobleem in de ZorgSysteemwaarden Menswaardendoelmatigheid aandacht / tijdefficiency vertrouwencontrole, beheersing ruimteregelzucht keuzevrijheidkosten / baten kwaliteit
  23. 23. Verbroken Verbindingrelatie tussen zorgverlener en zorgvragervertrouwen, intimiteit, passie, aandacht, bezielingis verworden totrelatie tussen leverancier en cliëntkosten, doelmatigheid, budget, efficiency, afrekening
  24. 24. Verbroken VerbindingSysteem is belangrijker geworden dan Mensvandaag is belangrijker morgencijfers belangrijker dan mensen
  25. 25. Trendsdecentralisatieefficiencyslagfinancieringsbundelingzelfde fouten maken op gemeentelijke schaalmet minder geld en mensen
  26. 26. Opbouw / Afbraakhuidige zorgsysteem moet worden afgebrokennieuw zorgsysteem moet worden opgebouwdrondom nieuwe waarden:welbevindensamenredzaamheidvertrouwenmenslievendheid
  27. 27. Systeemvernieuwing is nodigin de langdurende zorg
  28. 28. 28. Mai 2013Transitieprogramma Langdurende Zorgministerie enbranche-organisatiesVernieuwendepraktijk-instellingenvernieuwende denkers enopiniemakerskennisorganisaties(programmabureau)directeurenoverlegwerkgroepInnovatie30 vernieuwendeProjecten(2 Tranches)Programma-teamZorgkantorentransitie-arena
  29. 29. Visie op toekomst van Langdurende ZorgMensgerichtEconomisch volhoudbaarMaatschappelijk ingebed
  30. 30. Mensgerichtheelheid van de mens als uitgangspunteigen leefomgeving staat centraalkleinschaligzorg is levenweer in contact met elkaarrust en ruimte aanbiedenregie in eigen handeneigen budget
  31. 31. Economisch Volhoudbaarzorg is een dienstverleningbetaalt voor al de geleverde diensteneigen budget en eigen registermaatschappelijke zorgondernemingengezondheid schept waardepreventie loontstressbehandelaar, mental coach, persoonlijk adviseurspecialist onderaannemer van zorgregisseur
  32. 32. Maatschappelijk Ingebedcreëert je eigen micro-systeem om je heenje eigen verbandengemeenschappen schakel tussen micro- en macrosysteempersoonlijk medisch assistentmaatschappelijke zorgondernemingenzorgzaamheid is levenshouding van iedereenzorg = welzijn = sport = arbeid = leefstijlgezonde samenleving als basis
  33. 33. Transitiepaden op weg naar visieZelfzorgleren en groeien (onderwijs en opvoeding)versterking (in staat stellen en ondersteunen bij zelfredzaamheid)zorg in naaste (micro-) omgeving (door dierbaren, buddies, etc.)Samenredzaamheidmensen (onder)steunen in sociale verbanden (familie, buren, vrienden, lotgenoten, etc)nieuwe beroepen (wijkverpleegkundigen 2.0, ervaringsdeskundigen, levensstijl adviseurs)Professionele ruimteprofessionaliteit en collegialiteitsamenwerken (met andere disciplines)
  34. 34. Transitie experimenten1. Assertive Community Treatment, Rotterdam2. Smart Caring Community, Leeuwarden3. Prinsenhof, Rotterdam4. Palliatieve zorg, Midden Holland5. Geriatrisch steunpunt Polderburen, Almere6. Video netwerken Zorg7. Wonen en welzijn op Maat8. Buurtzorg9. Case manager Dementie, Eindhoven10. Ketenfinanciering, Noord Holland Noord
  35. 35. Toenemend besef dat het anders moetNotitie van VWS ‘Anders kijken naar Langdurige Zorg’- AWBZ sluit niet meer aan bij huidige tijdricht zich vooral op wat mensen niet meer kunnen- Heroriëntatie van waardennieuwe waarden: welbevinden, samenredzaamheidvertrouwen, mensgerichtheid- Uitgangspuntenpositie burger; inclusieve samenleving; de-medicaliserenruimte professional; herijk kwaliteitseisen; bekostig resultaat
  36. 36. Uitgangspunten van Zorg 3.0mensgerichtmenslievendvanuit eigen krachtin eigen omgevingsamenredzaam
  37. 37. Kanttekening bij Zorg 3.0kwetsbare groep mensen hebben vangnet nodigvanuit eigen kracht is dus begrensd door kwetsbarenis dus grens aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid
  38. 38. Voorbeelden van Zorg 3.0Buurtzorgbrengt verpleging en verzorging weer bij de mensenzelfsturende buurtzorgteams: verpleegkundigen ziekenverzorgendenzorg op maat in buurt op basis van behoeften zorgvragerintegratie in netwerk van zorgvrager (gezin, vrienden, buurt)platte, horizontale organisatie met nauwelijks managers
  39. 39. Voorbeelden van Zorg 3.0Brabantzorgzorg inrichten vanuit de woon- en leefomgevinginrichten vanuit het perspectief van de zorgvragerdagbesteding en dagelijks activiteiten als basisoptimaal ondersteunen van zelf- en samenredzaamheidmaximale innovatieruimte voor medewerkers
  40. 40. Voorbeelden van Zorg 3.0Jeugdzorgpro-actieve aanpak, desnoods op straat opzoekenmulti-disciplinair team: psychiater, verslavingsdeskundige,verpleegkundige en maatschappelijk werkerbrede maatschappelijke ondersteuning:scholing, werk zoeken, vinden onderdak, behandeling verslaving, opbouwen sociaal netwerkcombinatie van verleiding, dwang en drangvinden, boeien, binden
  41. 41. Voorbeelden van Zorg 3.0Zichtbare Schakelwijkverpleegkundige voor een gezonde buurtverbetert samenhang van zorg in wijkenpreventie, zorg, wonen en welzijn op wijkniveau beter verbindenricht zich op kwetsbare groepenbij sociaal-economische en gezondheidsachterstanden
  42. 42. Wat betekent dit nu voorde langdurende zorg?
  43. 43. Verandering nodig op 3 niveausMacro-levelzorgstelselbeleidAutonome ontwikkelingenMeso-levelzorgverzekeraars,zorgaanbiederszorgvragers (patiëntenverenigingen)Micro-levelpatiënteninnovatie-experimentenvernieuwende onderstroom
  44. 44. Nieuw Innovatieprogrammaopvolgend programma van TPLZgericht op radicale vernieuwing voor zorg 3.0portfolio aan experimenten voor langdurende zorg 3.0opschaling van succesvolle experimentenzoeken, leren en experimenteren
  45. 45. Nieuwe Opleidingenparadigmaveranderingmultidisciplinairvervaging cure en careingebed in woon-leefsituatiezorgvraag is leidendintegraal en lokaalsamenredzaamheidniet instellingsgericht opleiden, maar vanuit de patiënt
  46. 46. Gemeenten zijn nog niet klaarstart in elke gemeente met experimenten zorg 3.0jeugdzorg, ouderenzorg, wijk/buurtzorgontwikkel een perspectief voor komende 10 jaarhoe ziet zorg 3.0 er uit in uw gemeente of organisatie?faciliterende rol van de overheidleggen van verbindingen tussen ‘het veld’ en de zorgvrager
  47. 47. Anders Discours is nodigdiscours zou niet zozeer moeten gaanover de kosten en verdeling maar vooralover de aard van de zorgwat levert de zorg ons op?
  48. 48. Verbinders zijn nodigverbinders tussen het macro-, meso- en micro-niveautussen ‘het systeem’ en de mensentussen management en werkvloertussen financiering en inhoudtussen zorg en welzijn, arbeid en sport
  49. 49. Transitie = Machtsverschuivingmachtig zorgregime, met veel macht bij zorgverzekeraarsverschuiving van macht van verzekeraars naar patiëntenburgers, cliënten, patiënten ontwikkelen meer machtburgers gaan een nieuw regime vormen
  50. 50. Conclusiessamenleving bevindt zich op een kantelpuntglokaal, decentraal, horizontaalfundamenteel andere langdurende zorg is noodzakelijkstructuur, cultuur, werkwijzecultuur- en structuurverandering kosten decenniakun je niet opleggen of afdwingenis geen militaire operatie volgens een spoorboekjezoeken, leren, experimenteren

  ×