Veranderingen langdurige zorg - Dhr. Iske

279 views

Published on

De presentatie die Dhr. Iske hield tijdens het In voor zorg-congres over veranderingen in de langdurige zorg op 27 mei 2013.

 • Be the first to comment

Veranderingen langdurige zorg - Dhr. Iske

 1. 1. Prof. dr. Paul Louis IskeUniversity MaastrichtNext-Generation Financing“Finding the right solution to the right equation”
 2. 2. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 2
 3. 3. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 3The world is getting more and more complexThis asks for Agility and Resilience
 4. 4. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 4Agile or Trapped in Patterns?
 5. 5. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 5Paradigm Shifts“A Paradigm shift is a change in the basicassumptions within the ruling theory of science”Thomas Kuhn (1962)
 6. 6. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 6• Client = Employee  Co-creation (Key Resources, Channels)• Competitor = Colleague  Open Innovation• Stranger = Strategic Partner  Combinatoric Innovation• Crisis = Opportunity  Restructuring• Succes = Danger  Disruptive Innovation• Change = Fun  Fashion• Knowledge = Commodity  Rising Knowledge Economies• Valuable = Free  Free Content (Revenu Streams)• Client = Account Manager  Qiy (Customer Relationships)• Authority = Powerless  Publishers (Knowledge Resources)• Best Practices = Worst Practices  Reverse Innovation• Money & Sustainability = Compatible  Green Energy• IP = Outdated  Open Source• Diversity = Asset  Ideo• Certainties = Fake  Portfolio Management• Risk = Attractive  Insurances• Poor = Rich  Bottom of Pyramid (Customer Segment, Cost Structure)• Small = Big  Crowfunding (Cost Structure)• Play = Serious  LEGO Serious Play (Customer Segment)• Failure = Blessing  Brilliant Failures
 7. 7. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 7
 8. 8. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 8
 9. 9. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 91. Crowdfunding
 10. 10. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 10Commercial projectsNon-commercial projectsFinancial rewardNon-financial rewarddonations in-kind rewards loans shareKapitaal plazaKivaSellabandKickstarterICfund/Fund of YouSeedsMKB fondsAd PontesVarious forms of investing andROI (return on involvement)
 11. 11. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 11
 12. 12. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 12The economic crisis has given aboost to crowdfunding“Creative Destruction”Innovative starters are the driving forcebehind the developments in the knowledgeeconomyCredit scarcenessBanks are reluctant to provide new loans,partly due to new and more restrictivelegislationTrust crisis in financial sectorPerception banking sector doesn’t use lessonslearned. Banks are no longer trusted.
 13. 13. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 13Investors are looking for alternative opportunitiesInnovation & StartersGrowing interest for innovative starters,including design, creative industry, high-techReturn on InvolvementInvestors are connecting to experienceeconomy, want to connect to lifestyle, socialresponsibilityPortfolio ManagementLooking for transparant risks. Financial returnon investment
 14. 14. ServiceScienceFactory www.servicesciencefactory.com
 15. 15. ServiceScienceFactory www.servicesciencefactory.com
 16. 16. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 162. The name’s Bond: Social Impact Bond
 17. 17. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 17Social Impact Bonds (SIBs)• Doel: het opschalen van bewezen maatschappelijke projecten doorwerkkapitaal te verschaffen aan sociale instanties• Rendement: Het mogelijke rendement wordt bepaald op basis van definanciële voordelen die voortkomen uit het behalen van demaatschappelijke resultaten• Stakeholders: sociale instellingen, doelgroep, publieke sector,investeerders, intermediair (zie volgende pagina)• Investeerders: private investeerders (eventueel met een filantropischeachtergrond). Deze gaan akkoord met een relatief laag rendement eneventueel verhoogd risico.Definitie: Social Impact Bonds, ook bekend als Pay for Success Bond ofSocial Benefit Bonds, zijn obligaties op basis van leningen aan de publiekesector om maatschappelijke projecten te financieren. De rentebetalingenzijn afhankelijk van de mate van succes van de interventie.
 18. 18. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 18How itworks:
 19. 19. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 19Voorwaarden & Verdienmodel• Er is een maatschappelijk probleem waar middels eensociale interventie een collectieve besparing valt tegenereren (bijvoorbeeld criminaliteit & recidive)• Het succes van de sociale interventie kan worden uitgedrukt inmeetbare eenheden• Er wordt een prestatiecontract gemaakt tussen deoverheid/publieke sector (uitgever SIB’s) en maatschappelijkedienstverlener• Bij goede resultaten van de sociale interventie krijgeninvesteerders een rendement op hun investering• Dit rendement wordt gefinancierd met de besparing diede interventie gegenereerd voor de overheid (bijv. mindercriminaliteit)
 20. 20. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 20“Verdienmodel”MaatschappelijkprobleemSocialeinterventiemet SIBfinancieringMaatschappelijkprobleemwordtkleinerMinderkosten/besparingvooroverheidBesparingfinanciertrendementTerugvalvan ex-criminelenRecidive-programmaMinderterugval,mindercriminaliteitMinderkosten aanveiligheid,politie,detentie etcMaatschappelijkebesparingfinanciertSIBrendementVoorbeeld
 21. 21. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 21Uitdagingen SOCIAL IMPACT BONDS1. Trajecten met een bewezen track-recordHebben eerdere resultaten op kleine schaal laten zien dat hetprogramma bewezen succesvol is.2. Accurate meting van de toegevoegdewaarde van sociale interventiesDe economische waarde (rendement) wordt bepaald door desociale uitkomsten. Accurate meting van deze uitkomsten iscruciaal voor het bepalen van de toegevoegde waarde endaarmee het rendement.3. Evenwichtige risicoverdelingDe risicoverdeling van het model kan op verschillendemanieren worden ingevuld. Het risico kan worden neergelegdbij investeerders, sociale instanties, bij de overheid of wordenverspreid over het model.
 22. 22. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 22Reguliere Bonds & Social Impact bondsDe classificatie “Bond” (obligatie) kan leiden tot verwarring.Hierbij enkele overeenkomsten en verschillen tussen eenreguliere obligatie en een SIB:• Beide zijn schuldbewijzen voor een lening aan een bepaaldeorganisatie• Beide kennen een vaste looptijd en einddatum (maturity)• Een SIB is (nog niet) niet vrij verhandelbaar• De uitbetaling van de couponrente of eindwaarde is bij eenSIB afhankelijk van het succes van de sociale interventie (Payfor Success bonds)• SIBs kunnen op verschillende wijzen worden gestructureerdmaar vaak wordt gekozen voor een eenmalige betaling aanhet eind van de looptijd
 23. 23. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 23Good Healthcare Innovation Practice024681012HealthFinanceOrganizationScience
 24. 24. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 24Business CaseA business case isa set of lies thatmake managementdecide what wewant them to decide
 25. 25. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 25Multi-perspective Business Case
 26. 26. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 26
 27. 27. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 27
 28. 28. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 28
 29. 29. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 29
 30. 30. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 30
 31. 31. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 31Contact AwarenessUnder-standing Testing AcceptancetimeprogressInnovation and changeInterna-lisingInstitutionalising
 32. 32. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 32CONCLUSIONS• WE NEED ADDITIONAL SOURCES OF INCOME TO SUPPORTDEVELOPMENT OF SOCIETAL CAPITAL• MARKET IMPERFECTIONS AND ECONOMIC CRISIS FORCE USTO DEVELOP NEW MODELS• RETURN ON INVESTMENT PARTLY REPLACED BY (SOCIAL)RETURN ON INVOLVEMENT• CROWDFUNDING & SOCIAL IMPACT BONDS VERYPROMISING, THOUGH STILL IN THEIR INFANCY.• THIS REQUIRES TRUST, MORE THAN CONTROL !• FAILURE IS AN OPTION!
 33. 33. In Voor Zorg Nieuwegein, 26 mei 2013 33Thank you!

×