Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slim omgaan met zorgvastgoed: Herbestemmen vastgoed

1,297 views

Published on

De presentatie die D. Allick hield tijdens de In voor zorg-kennisexpeditie Slim omgaan met uw zorgvastgoed van 22 mei 2013.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slim omgaan met zorgvastgoed: Herbestemmen vastgoed

 1. 1. “Uw zorgvastgoed herbestemmen: eenoverzicht van de juridische obstakels”mr. D.N. AllickKennisexpeditie ‘Slim omgaanmet uw zorgvastgoed’22 mei 2013www.vandiepen.com
 2. 2. AgendaHerbestemmen1. Civiel recht2. Ruimtelijke ordening3. Varia
 3. 3. Herbestemming• Wat is herbestemming?• Waar komt het voor?
 4. 4. Waarmee juridisch rekening houden?• Eigendom• Erfpacht• Ruimtelijke ordening• Onteigening• Bouwrecht• Huurrecht• Leegstandwet• Fiscale wetgeving
 5. 5. Contractuele mogelijkheden• Erfpacht• Huur• Eigendom
 6. 6. Ruimtelijke ordening• Bestemmingsplan• Toetsing aan bestemmingsplan (Wro)• Vergunningen op basis van omgevingswetgeving(Wabo)
 7. 7. Doelstelling bestemmingsplan• Inrichting grond en gebouwen binnen de gemeente• Preventief• Repressief
 8. 8. Vergunning zonder aanpassingbestemmingsplan• Ruime omschrijving meerdere bestemmingen• Kruimelgevallen/ geen omgevingsvergunning nodig
 9. 9. Kruimelgeval 1: artikel 2.12 Wabo/artikel 4 van bijlage II Bor Onderdeel 9• Gebruikswijziging binnen bestemmingsplan, indienhet gebouw niet groter is dan 1500 m2 en het moetzich bevinden binnen de bebouwde kom• Inpandige bouwactiviteiten• Bouwvolume woningen niet groter dan krachtensbestemmingsplan toegestaan
 10. 10. Kruimelgeval 2: Wabo en Bor Bijlage IIartikel 3 en 5• Voorbeelden:bouwwerken achtererf, dakkappelen, sporttoestellen enverandering aan een bouwwerk, mits geen veranderingaan draagconstructies, brandcompartimenteringen, geenuitbreiding bouwoppervlak, geen uitbreiding bouwvolumeFeitelijk: werkzaamheden van beperkte aard• Algemeen:Er moet wel worden voldaan aan de eisen van hetbouwbesluit
 11. 11. Strijd met bestemmingsplan/leegstandOverleg gemeente
 12. 12. Gevolg wijzigingenbestemmingsplanAanpassen gehele bestemmingsplan
 13. 13. Gevolg: Toepassen flexibele regelingen(artikel 6 Wro)Gevolgen:• B & W kunnen het bestemmingsplan wijzigen• B & W moeten het plan uitwerken• B & W kunnen afwijken van regels van hetbestemmingsplan (binnenplanse vrijstellings-mogelijkheid)Nadelen:• Openbare voorbereidingsprocedure (mogelijk korter opgrond van CHW)• Opnemen van postzegelplannen in het bestemmingsplan(gebruik maken van voorlopig plan)
 14. 14. Buitenplansevrijstelling• Wabo Project besluit (art. 2.12 lid 1 aanhef en onder asub 3)Voorwaarden: deugdelijke onderbouwingVoordeel: geen onderzoeken nodigNadeel: procedure vergt enige tijd enberoepsmogelijkheden• Tijdelijke omgevingsvergunning (artikel 2.12 lid 2Wabo/Bor artikel 5.18)• Vrijstelling voor 5 jaar (wordt 10 jaar)Nadeel: niet bedoeld voor permanentevrijstelling/ geen verkaptebestemmingswijziging
 15. 15. Overige punten:• Verbouw of nieuwbouw• Huurrechtelijke punten:Soorten huurovereenkomsten en huurbescherming
 16. 16. Bedankt voor uw belangstellingVragen?Mr. D.N. AllickE-mail: d.allick@vandiepen.comTel: 020-5747475

×