Sensire: ketensamenwerking loont

1,464 views

Published on

Het samenwerkingsproject van In voor zorg!, Sensire en het Slingeland Ziekenhuis laat zien dat ketensamenwerking hartfalen tot resultaten kan leiden: betere zorg en betere kwaliteit, met minder kosten.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sensire: ketensamenwerking loont

 1. 1. Ketensamenwerking inde zorgSamenwerking SlingelandZiekenhuis en Sensire met alsvoorbeeld Hartfalen
 2. 2. Slingeland ZiekenhuisMissie:“Het Slingeland Ziekenhuis biedt de inwoners van de regio meisch specialistische zorg.Zij levert haar zorg op kundige en veilige wijze, organiseert de zorg patiëntgericht,waarbij betrokkenheid en aandacht voor de mens voorop staat”VisieSlingeland RegioPLUSziekenhuisKerngetallen (2011): 420 erkende bedden ( waarvan 10 IC-bedden en 8 CCU-bedden) Ruim 1600 medewerkers in loondienst 110 medisch specialisten Ruim 100 vrijwilligers +/- 19.000 opnames per jaar Ruim 100.000 eerste polikliniekbezoeken per jaarKeurmerken:SZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 3. 3. Demografische ontwikkelingWest-Achterhoekx 1.000
 4. 4. Ontwikkelingen in de zorgOntwikkelingen:- Toename van mensen met chronische aandoeningen, behoeft specifiekekennis en kunde van zorgverleners;- Afnemende beschikbaarheid van zorgverleners behoeft een kritische blik op dehuidige zorgprocessen, om de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden;- Vervaging van de scheidslijn tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg behoeftmeer en betere samenwerking van zorgprofessionals;- Toenemende financiële druk vraagt om verhoging van productiviteit om zo metdezelfde middelen en zorgprofessionals aan meer cliënten/ patiënten zorg tekunnen verlenen.Belangrijke thema‟s in de zorg :- Versterking eerste lijn;- Preventie;- Meer regie en eigen verantwoordelijkheid cliënten;- Bevorderen zelfmanagement en e-health;- Integrale zorgverleningSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 5. 5. Samenwerking SZ- SensireSamen meer waarde creërenMet zoveel mogelijk partijen….Klaar staan voor de patiënt/ cliënt!!
 6. 6. Samenwerking Sensire- SZEssentiesamenwerkingBrengenHalenHalenBrengenBrengenHalenSensireBelangenHalenBrengenSlinge-landBelangenHuis-artsenSpecia-listenBelangen BelangenSamen meer waarde creeërenAan de hand van bovenstaand schema hebben we de inhoud van de samenwerking verkend; focus lag bijmedisch-specialistische verpleegkundige functies, peri- en paramedische functies e.d.SZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 7. 7. Perspectief Sensire• Belangen:– Volume zorg op afstand– In behandeldomein positie houden/versterken– Als zorgpartij serieus genomen worden• specialistische verpleegkunde• gespecialiseerde zorg aan huis• monitoring– “Aan de bal zijn”• Halen:– Volume voor zorg op afstand– Volume medisch-specialistischeverpleegkundige zorg– Meer kennis opbouwen van logistiek/organisatie in relatie tot ziekenhuis• Brengen:– Professionals– Verbinding met anderefinancieringsstromen: WMO, AWBZ,subsidies– Verbinding met care/welzijn– Zorg op afstand (technologie thuis)– Medisch callcenter– Samenwerking met Focus Cura– Beeld-beeldverbinding– Expertise: verpleegkundigen die opafstand durven/kunnen werken– Complexe logistieke netwerk 1e lijn.– 80.000 leden/frequent contactSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 8. 8. Perspectief Slingeland ziekenhuis;• Belangen:– Chronisch: groei van volumeaankunnen, c.q. dempen– Electief: aantrekkingskrachtorganisatie, meer volume creëren– Kwalitatief: betere patiëntenzorg,echt „hoogcomplex‟ in ziekenhuiskunnen behandelen– Doorstroming!– Aan de bal blijven– Sleutelrol vervullen bij organisatievan zorg in de regio; daardooraantrekkelijk voor bewoners,verwijzers en financiers• Halen:– Groei van zorg aankunnen met bestaandecapaciteit– Monitoring en begeleiding op afstand;– Meer volume in met name electievepatiëntenaantallen;– Betere kwaliteit– „dieper‟ in de regio komen:verzorgingsgebied vergroten– Aantrekkelijkheid van ziekenhuis vergroten:aantrekkingskracht vergroten– Ligduur verkorten• Brengen:– Professionals– Kennis van dokters/kwaliteit– ICT faciliteiten• EPD• Administratie• InfrastructuurSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 9. 9. 9Partijen willen zoeken naar de win-winLoseWinWinwin-loselose-win***Win - winlose-losecompromis**Integratief potentieel bereikenSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 10. 10. Essenties Mutual GainsApproachZoek naar de win-win!SBSBW & N W & NStandpuntBelangDe gouden driehoek: het gezamenlijkbelang zo groot mogelijk maken!Waarden en NormenSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 11. 11. Ambitie van samenwerken, gedefinieerd vanuitvraagstuk, kans, oplossing en vorm• Wat is het Vraagstuk?– Meer volume• Electief• Zorg op afstand• Specialistischeverpleegkundige zorg– Demping volume• Chronische zorg– Juiste zorg op de juiste plaats– Specialistische positionering– Vroeg in klantproces aanwezigzijn, op de keuzemomenten• Wat is een Kans?– Samen Call Center gebruiken• Beeld bij de Vorm?– Innovatief gedreven zorg– Geïnstitutionaliseerde vorm– Attentie voor BTW-probleem– Andere stakeholders erbij betrekken(bijvoorbeeld in coöperatie)– Samen ondernemen– Ook iets met muren: een eigen plek(„clubhuis‟)• Wat is de essentie van deOplossing?– Medisch/verpleegkundig inhoudelijkperspectief– Medisch callcenter Sensire– Capaciteitspooling– Dichter bij elkaar:verpleegkundige-wijk-ziekenhuisSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 12. 12. Orde van grootte van de samenwerking• Slingeland (2009)– Acuut en chronisch hartfalen– 1647 unieke patiënten– 1851 dbc‟s– kosten ca. 2 miljoen euro– CVA-TIA– 741 patiënten– kosten ca. 1,5 miljoen euro– 7,9 ligdagen– COPD– 1780 patiënten– ca. 1,2 miljoen euro kosten– 8,1 ligdagen– Diabetes– 1786 patiënten– kosten 900.000 euro– 6,2 dagen• Sensire (2009)– Hartfalen– 54 cliënten– COPD– 269 cliënten– Oncologie– 170 cliënten– CVA– 90 cliënten– Ulcus cruris– 144 cliëntenCa. 14.500 urenPersoneel: 219„Zorg Op Afstand‟ niet meegenomenSamenca.5%vandeomzetvanSlingelandNoot Sensire:- Alleen gespecialiseerd verpleegkundige zorg- Volume Wijkverpleegkundige zorg zit hier niet inSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 13. 13. SamenwerkingSpecialistische ketenzorg:– Sensire wil samen met Slingeland volume concentreren en het aantal medisch-specialistische verpleegkundigen uitbreiden, om zich zo allebei verder te kunnenspecialiseren en kwaliteit te kunnen bieden. En hierdoor hun aantrekkingskracht enaantrekkelijkheid voor patiënten, verwijzers, financiers vergroten– Hoogcomplexe ketenzorg bieden aan een grotere regio– Samen medisch-specialistische, verpleegkundige, para- en perimedische dienstenorganiseren, gericht op beheerste instroom ziekenhuis en meer naar huis verplaatsenvan zorg– Specialistische verpleegkundige ketens opbouwen tussen Slingeland en Sensire (bv.hartfalen: combineren van innovatie, marketing, specialistische verpleegkunde enmedisch-specialistische zorg, aangevuld met algemene zorg, welzijn en diensten)– Combineren met zelfregie (0e lijn): denk aan zelfmonitoring– Combineren met zorg op afstand: callcenter, beeld-beeld, en andere thuistechnologievan Sensire. Hierdoor hierop meer volume verkrijgen– Combineren met kennis, professionals en ICT en infrastructuur van ziekenhuis– Nadenken over de vorm: wat kan virtueel, wat wordt het ‘clubhuis’ voor de deelnemersaan de ketenSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 14. 14. 14IntentieUitgangspunt:Minimaal behouden van de kwaliteit en het versterken van de ketendoor meer samenhang te creëren in de gespecialiseerdverpleegkundige zorg.Hoe?Optimaal benutten van elkaars (aanvullende) competenties engezamenlijk innoveren op het gebied van:– Grensoverschrijdende zorgprocessen– Toepassen van zorg op afstand– Optimale informatie voorziening aan de patiënt (lifestylebeïnvloeding)SZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 15. 15. AanpakVorm-gevenBetekenisgevingInteractieDelenOvereen-komenUitvoeren&VernieuwenVerkennenGoedverhaal?IntentieverklaringPlan vanaanpakSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 16. 16. 16Projectorganisatie IN BEELD• Waarom “IN BEELD”?– Het is belangrijk dat de cliënt ervaart dat hij/ zij daadwerkelijk “InBeeld” is– Door middel van „tools‟ voor zelfmanagement heeft de cliënt zelfactief de voortgang op de gezondheid en gedrag “In Beeld”– Expertise van beide initiatief nemende organisaties expliciet “InBeeld”– Tot slot is de naam “In Beeld” ook een duidelijke verwijzing naar zorg-op-afstandSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 17. 17. Hartfalen
 18. 18. Urgentie• Demografische ontwikkelingen:– Adherentie gebied cardiologie: 114.508 (Prismant, 2010)– Sterke vergrijzing in het werkgebied;– Afname bevolkingsgroei;– Leeftijdsklassen: Oudere samenstelling dan gemiddeld inNederland.• Stijging aantal mensen met hartfalen:– Hartfalen: 2007-2011 groei DBC hartfalen 53%– Op basis van de vergrijzing van de bevolking en het sterkeverband van leeftijd met het vóórkomen van hartfalen, zal naarverwachting het absoluut aantal personen met hartfalen tussen2005 en 2025 met 46,9% stijgen.SZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 19. 19. Urgentie (vervolg)• Toenemende krapte op de arbeidsmarkt ( bij ongewijzigd beleid):– In 2025 zijn 470.000 extra werknemers nodig, terwijl deberoepsbevolking in die periode slechts stijgt met 20.000 mensen.– In 2025 is dus 20% van de beroepsbevolking werkzaam in de zorg (nu:13%).• Door dubbele vergrijzing in de regio Achterhoek zal dekrapte op de arbeidsmarkt extra voelbaar zijn en groteconsequenties hebben voor de continuïteit van dezorgverlening.SZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 20. 20. 20Pilot HartfalenHuidige resultaten al veelbelovend:• De huidige werkwijze van de hartfalenpoli samen met dehartfalenwijkverpleegkundige zorgt voor significant minderheropnames.Beoogde doelstellingen:• Betere doorstroming en begeleiding in de keten, o.a. doorstructurele verwijzingen naar de hartfalen poli.• Minder heropnames door betere educatie en toegenomenzelfmanagement.• Door goede bereikbaarheid komt de rol van casemanagerbeter uit de verf.SZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 21. 21. 21Huisarts(1)Huisarts(1)Opnamenoodzakelijk5Vragengespecialiseerdverpleegkundigeziekenhuis (3.2a)Vraaggespecialiseerdverpleegkundigethuiszorg (3.2b)advies,geruststellen,begeleiden (3.3)Ronde in kliniek.Behandeling wordtbepaald.Cardioloog,VerpleegkundigSpecialist ofVerplegingsignaleertproblemen(5.2)Huisbezoekgespecialiseerdverpleegkundige(1.3)Opname kliniek(5.1)Brief aan huisartsConsult POH(1.1)Consult POH(1.1)Begeleidingthuis?(1.2)Begeleidingthuis?(1.2)HuisbezoekGespecialiseerdverpleegkundigethuiszorg (1.3)jaPalliatieve zorg(1.4)Palliatieve zorg(1.4)JaBegeleiding HFpoli gewenst?(5.3)<50%Consult HF Poli na2 a 3 weken( 3.1)DoorverwijzingHF poli(3)Controlescardioloog(min. 2x p.j.)(2)Nee90 %jaVervolgbezoek bijcardioloog of HFpoli (3.1 / 4)neeIntakegesprekdoor HFverpleegkundigen(5.4)Controlebezoek bijcardioloog(4)neeBegeleidingthuis?(5.5)neejajaspoedJa10%Patiënt met vragenBezoek HF poli(3.1)ControleconsultCardioloog(4)Door cardiolooggediagnosticeerdepatiënt metHartfalen0dige Proces
 22. 22. Opzet pilot• Patiënten monitoren in de thuissituatie:– Bloeddruk– Gewicht• Indien meting buiten bandbreedte,signaal naar callcenter• Geprotocolleerde afhandeling alarmen• Indien nodig terugkoppeling aanhartfalen poli• Mogelijke interventies hartfalenpoli:– Leefstijladviezen– Aanpassen medicatie– Aanpassen bandbreedte– Patiënten voor controle terug laten komen opde poli of huisbezoek inplannenSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 23. 23. 23Resultaten & ervaringenPilot: 16 patiënten (HYHA III met oedeem)aangesloten op het systeem, momenteel wordennog 12 mensen gemonitord Opstartprobleem; mensen konden niet stilstaan op weegschaal (wordt aan gewerkt) Ervaring patiënten: prettig en nuttig Eerste resultaten: mogelijke tijdsbesparing 15 min per maand per patiënt, MAARbesparing zit voornamelijk in reductie heropnames en mogelijk minder bezoekenziekenhuis Bij 15% van de alarmeringen was interventie van de hartfalenverpleegkundige Vóór de pilot vonden er 40 opnames van 32 mensen (=125%) plaats per jaar. Een jaarnadat de mensen overgedragen zijn, zijn er nog maar 3 mensen (nog geen 10%)heropgenomen in het ziekenhuis. Een afname van zo‟n 90%.LandelijkTehaf II studie: effecten van zorg op afstand bij hartfalenpatiënten (Health buddy, tele-begeleidingsprogramma‟s): Reductie van 20% in het aantal spoedopnames Verlaging van het aantal heropnames: voor chronisch hartfalen patiënten tot 85 % Een reductie in het aantal benodigde face-to-face contacten tussen patiënten enbehandelaars Daling van zorgkosten tussen 8-13% (voornamelijk door het voorkomen vancomplicaties, gecorrigeerd voor de kosten van tele zorg) 90% van de chronisch zieke cliënten voelt zich veiliger. Kwaliteit van leven van patiënten mantelzorgers neemt toe.SZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 24. 24. 24Andere pilots• Pilot COPD: actieve monitoring patiënten COPDklasse 3/4.• Pilot ondersteunende diensten: vragenlijst overleefstijl.• Wondzorg: behandeling van wonden in de wijk, ipvop de poli (m.b.v. Ipad• Oncologie: begeleiding op maatSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 25. 25. • http://www.mooizo.nl/oplossingen/beeldzorg_247/video.aspx
 26. 26. Hindernissen en hobbels• Schotten in Financiering• NMA, NZA richtlijnen• Investering Zorgverzekeraar mbt innovatie• Systemen geven niet de juiste data voor het makenvan een BC• Samenwerking/communicatie met anderezorgpartners zoals huisartsenSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 27. 27. Ervaringen professionals• Doorleven van visie heeft lange adem nodig,herhaling, herhaling..• Cultuuromslag• Transmuraal werken is complex• Successen op inhoud stimuleren enorm• Frustraties op het gebied van financiering eninformatiesystemen
 28. 28. VervolgBlik op de toekomst
 29. 29. 29Proces heden• Overkoepelende organisatieVerdieping rondom vraagstuk overkoepelende organisatie,businessplan opstellen, aannemen kwartiermaker• DeelprocessenUitwerken deelgebieden in pilots om aannames te toetsen in dedagelijkse praktijkSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 30. 30. 30Deelprocessen• Procesanalyse• Benodigde expertise in kaart brengen• Optimalisatie voorstellen• Pilots zorgoptimalisatie en Zorg op Afstand inrichten• Evalueren, bijstellen en formaliserenContinue informeren, betrekken, enthousiasmereen scherp houden van alle betrokkenen (o.a.hoofden, huisartsen, specialisten,projectmedewerkers)SZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 31. 31. Het ‘speelveld’
 32. 32. Vervolg- Samenwerking formaliseren(Verpleegkundig expertise centrum)- Ketenpartners nadrukkelijker betrekken- Samenwerkingen op andere gebieden,zoals bijvoorbeeld diabetesSZ in het kortOntwikkelingenin de zorgSamenwerkingSensireVoorbeeldHartfalenBlik op deToekomst
 33. 33. Vragen?

×