Congres In voor zorg! Thuis - Regie in handen van de klant, hoe stimuleer je dat?

1,973 views

Published on

Careyn en Vilans geven je inzicht in de totstandkoming, inhoud en introductie van een handreiking voor thuiszorgteams om de zelfregie van de cliënt te stimuleren. De zelfregie van de cliënt staat hoog in het vaandel van ‘Het Dorp’: zelfregie maakt mensen vrijer, onafhankelijker en gelukkiger. Dat is de visie van Careyn. Niet wat je overkomt is leidend, maar hoe je ermee om gaat. Tegelijkertijd is het zo dat niet alle cliënten even goed in staat zijn tot zelfregie.
Els van der Vlugt (beleidsmedewerker Careyn) en Doortje Boshuizen (programmamedewerker Vilans)

Published in: Health & Medicine
 • Hebben jullie naar aanleiding van dit ook een onderzoek gedaan waar we kunnen lezen hoe jullie dit hebben aangepakt?
  Ik ben nu namelijk bezig met iets soortgelijks in de gehandicaptenzorg en zou graag jullie bevindingen willen lezen...

  Mvg

  Arlene Gommers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Congres In voor zorg! Thuis - Regie in handen van de klant, hoe stimuleer je dat?

 1. 1. WorkshopRegie in handen van de klant Els van der Vlugt, Careyn Doortje Boshuizen, Vilans
 2. 2. Programma1 Welkom, voorstellen, wie zitten er in de zaal?2 Wat is zelfregie3 Toelichting handreiking voor teams en de tools4 Aan de slag5 Terugkoppeling6 Samenvatting en afronding
 3. 3. VoorstellenWie bent u?
 4. 4. Wat iszelfregie?
 5. 5. Definitie• Zelfregie betekent dat mensen zelf de verantwoordelijkheid krijgen en nemen over de inrichting van hun eigen leven.• Het gaat om eigen kracht, drijfveren en motivatie, zeggenschap over je eigen leven en interactie met je eigen sociale netwerk.• In veel gevallen met ondersteuning van professionele hulpverleners.• Doel van dit alles is participatiebevordering en activering.
 6. 6. Zelfregie hoe dan? Andere rol van professionele hulpverleners en instellingen:• ‘Zelfregieversterkend’ werken = anders denken, anders doen• Coachende rol.• Meer ruimte voor klanten• Ondersteunen• Prikkelen en uitdagen• Vaardigheden aanleren
 7. 7. 4 elementenVier elementen van zelfregie zijn:1. Kracht2. Drijfveren3. Zeggenschap4. Met het netwerk
 8. 8. partnerschapDoel zorgverlener: zelfregie klantWat vindt de klant belangrijk?
 9. 9. Teamplanzelfregie
 10. 10. Stap voor stapDeel 1: 1. Bespreek een organisatie brede visie op zelfregie &Voorbereiding concretiseer dit voor het team 2. Kies één of meerdere tools ter stimulering van zelfregie 3. Maak afspraken en verdeel takenDeel 2: Uitvoering 4. Ga aan de slag met één of meerdere tools ter stimulering van zelfregieDeel 3: Evaluatie 5. Evalueer hoe het is gegaan 6. Stel het teamplan waar nodig bij
 11. 11. Kartrekker
 12. 12. Visie op zelfregie
 13. 13. Voorbeeldvragen• Hoe ziet zelfregie er voor ons in de praktijk uit?• Hoe kijken ‘onze’ klanten aan tegen zelfregie? Denken we dat ze het prettig vinden?• Hoe werken we nu aan zelfregie en wat willen we nog meer doen? Waarmee willen we beginnen?• Met welke (typen) klanten willen we beginnen?
 14. 14. Voorbeeldvragen• Op welke wijze kan zelfregie structureel een plek krijgen in het team?• En wat is daarvoor nodig (denk aan protocollen, standaarden en afspraken)• Staan alle neuzen één kant op om van start te gaan op of zijn er nog barrières?• Zo ja, hoe deze weg te nemen?
 15. 15. Tools voor zelfregie• Draagkracht – Draaglast• Eigen kracht conferentie• Motiverende gespreksvoering• Presentietheorie• Transactionele analyse• Wondervraag• Zelfredzaamheidsradarwww.hetdorp.net
 16. 16. Afspraken maken & taken verdelenWie doet wat?
 17. 17. Voorbeeldvragen• Hoe gaan we het werken met de tool(s) concreet vormgeven? Wie doet wat?• Hoe lang gaan we aan de slag met de tool(s) wanneer beginnen we en wanneer evalueren we?• Op welke wijze registeren wij relevante zelfregie activiteiten in het dossier?
 18. 18. Aan de slag
 19. 19. Voorbeeldvragen• Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed?• Hoe kunnen we de punten die goed gaan behouden en de punten die minder goed gaan verbeteren?
 20. 20. Evaluatie
 21. 21. Voorbeeldvragen• Wat zijn de ervaringen? Wat ging goed? Wat ging minder goed?• Hoe kunnen we de punten die minder goed gaan verbeteren?• Welk cijfer geeft ons team aan het werken met de tool(s)? Hoe tevreden zijn we en waarom?• Wat is onze inschatting van hoe het werken met de tool(s) door onze klanten wordt ervaren? Vinden zij het prettig?
 22. 22. Voorbeeldvragen• Blijven we als team in de toekomst volgens met deze tool(s)werken? Waarom wel/niet?• Wat kunnen andere teams van Careyn van onze ervaringen leren?• Wat kunnen we hier organisatie breed van leren?
 23. 23. Voorbeeldvragen• Welke punten in het teamplan vragen bijstelling?• Wie is verantwoordelijk voor welk punt?• Wanneer evalueren we als team het teamplan opnieuw?
 24. 24. Aan de slag
 25. 25. Aan de slagHoe stimuleer jij op dit moment (al) zelfregie van je klant?
 26. 26. Aan de slagHoe zou je zelfregie meer kunnen stimuleren?Wat is jouw concrete aanpak voor morgen?
 27. 27. Bedankt voor jullie bijdrage!Els van der Vlugtbeleidsondersteuning Directie Zorg ThuisCareyne.vandervlugt@careyn.nl06-53224289Doortje BoshuizenSenior programmamedewerkerVilansd.boshuizen@vilans.nl06-22809897

×