Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
21‐6‐2014
1
Hervorming langdurige zorge o g a gdu ge o g
de impact op de exploitatie van de 
zorg en dienstverlening
drs. ...
21‐6‐2014
2
Twee essentiële veranderingen
Overheidsbeleid
1. Vanaf 2013: lage zorgzwaartepakketten komen te
vervallen (ext...
21‐6‐2014
3
In de V&V ZZP/VPT 1 t/m 10:
Intramurale langdurige zorg oud
• ZZP 1,2,3 lichte somatische problematiek (oplope...
21‐6‐2014
4
Overheidsbeleid hervorming AWBZ
vanaf 2015
Bekostiging zorginstellingen afhankelijk van
 Indicatie van de cli...
21‐6‐2014
5
1. Toegang Wet langdurige zorg (CIZ)
 Blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur
Indicatie van de cl...
21‐6‐2014
6
2. Geen toegang Wet langdurige zorg
Geen blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24
Indicatie van de clië...
21‐6‐2014
7
Overeenkomst:
 Er vindt geen bekostiging meer plaats vanuit de AWBZ van
de individuele woonlasten De cliënt b...
21‐6‐2014
8
Algemeen:
 Geen instroom meer van ZZP 1 t/m 3 en 4 (25%)
Gevolgen extramuralisering voor de
verzorgingshuizen...
21‐6‐2014
9
Vastgoed
 NHC blijft bestaan
Strategie 1: naar hogere ZZP’s
 Aanpassingen gebouw voor zwaardere doelgroep
Se...
21‐6‐2014
10
Services en voorzieningen
 Extramurale cliënten leveren via de Wlz geen
Strategie 2: locatie deels
extramura...
21‐6‐2014
11
 Als strategie 1 of 2/3 geen optie is
Strategie 4: locatie afstoten
Vastgoed
 Bij huur van corporatie: aflo...
21‐6‐2014
12
21‐6‐2014
13
Keuze bij strategie 2/3:
Strategie 2/3: (deels) extramurale
zorg
 Zorgaanbieder zal een keuze moeten maken o...
21‐6‐2014
14
Keuze services
vast flexibel
Verschillende varianten
Zekerheid
(hoe meer
appartementen/
deelnemers, hoe
lager...
21‐6‐2014
15
Ik ook!!
Ik moet het wel
kunnen betalen !
ZorgVastgoed
ZorgaanbiederOntwikkelende partij
21‐6‐2014
16
 Per voorziening inzicht in de kosten
 Per voorziening inzicht in dekking door AWBZ (WLZ,
WMO) f d fi i i b...
21‐6‐2014
17
Jacqueline studeerde gezondheidswetenschappen
Over Jacqueline van Ginneken
Jacqueline studeerde gezondheidswe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Exploitatie van zorg en dienstverlening na scheiden van wonen en zorg

1,234 views

Published on

De presentatie die Jacqueline van Ginneken hield tijdens de In voor zorg-bijeenkomst over zorgvastgoed van 17 juni 2014.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Exploitatie van zorg en dienstverlening na scheiden van wonen en zorg

 1. 1. 21‐6‐2014 1 Hervorming langdurige zorge o g a gdu ge o g de impact op de exploitatie van de  zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 17 juni 2014 Beleidsstukken  September 2010: Regeerakkoord Rutte I Overheidsbeleid  16 mei 2012: Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd  Oktober 2012: Regeerakkoord Rutte II  25 april 2013: Zorgakkoord: Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst  6 november 2013: nadere uitwerking brief Hervorming Langdurige Zorg 21 j i 2014 l d i GGZ Wl 21 januari 2014: langdurige GGZ naar Wlz  6 februari 2014: intramurale herstelzorg ZZP 3  10 maart 2014: Wlz naar Tweede Kamer  2 mei 2014: Tweede Kamer ingestemd met nieuwe Wmo  4 juni 2014: Transitieagenda Langer zelfstandig wonen
 2. 2. 21‐6‐2014 2 Twee essentiële veranderingen Overheidsbeleid 1. Vanaf 2013: lage zorgzwaartepakketten komen te vervallen (extramuralisering) 2. Vanaf 2015 wordt de AWBZ ingrijpend hervormd Doel: AWBZ weer terugbrengen naar zijn oorspronkelijkeDoel: AWBZ weer terugbrengen naar zijn oorspronkelijke doelstelling 2013  ZZP 1 en 2 zijn geschrapt: nieuwe cliënten ontvangen indicatie voor extramurale zorg Overheidsbeleid extramuraliseren d cat e oo e t a u a e o g  Bestaande cliënten behouden rechten 2014  ZZP 3 vervalt: nieuwe cliënten ontvangen indicatie voor extramurale zorg 2015  Wlz: indicaties o.b.v. drie zorgprofielen: licht, middel en zwaar,  Bekostiging nog via resterende zorgzwaartepakketten 2016  Opdracht aan Nza: clustering van ZZP’s (- 25% ZZP 4)
 3. 3. 21‐6‐2014 3 In de V&V ZZP/VPT 1 t/m 10: Intramurale langdurige zorg oud • ZZP 1,2,3 lichte somatische problematiek (oplopend in zorgbehoefte) • ZZP 4: somatische “meerzorg”/ psychogeriatrische “meerzorg” • ZZP 5 PG (ernstigere vorm) • ZZP 6 somatische problematiek • ZZP 7 PG + gedragsproblemen of psychiatrie • ZZP 8 ernstige somatische problematiek • ZZP 9 revalidatie • ZZP 10 palliatieve zorg In de V&V ZZP/VPT 1 t/m 10: Bekostiging intramurale langdurige zorg 2014/2015 • ZZP 1,2,3 lichte somatische problematiek (oplopend in zorgbehoefte) • ZZP 4: somatische “meerzorg”/ psychogeriatrische “meerzorg” • ZZP 5 PG (ernstigere vorm) • ZZP 6 somatische problematiek • ZZP 7 PG + gedragsproblemen of psychiatrie • ZZP 8 ernstige somatische problematiek • ZZP 9 revalidatie • ZZP 10 palliatieve zorg
 4. 4. 21‐6‐2014 4 Overheidsbeleid hervorming AWBZ vanaf 2015 Bekostiging zorginstellingen afhankelijk van  Indicatie van de cliënt  WTZi toelating van de instelling (CIBG) Bekostiging langdurige ouderenzorg vanaf 2015  WTZi-toelating van de instelling (CIBG)  Productieafspraken met het zorgkantoor (Wlz)  Contracten gemeenten en zorgverzekeraars (Wmo, Zvw) Intramurale bekostigingssysteem  Op basis van zorgzwaartepakketten met en zonder behandeling (ZZP) Wlz-indicatie (Zorgprofiel) Extramurale bekostigingssystemen  Volledig pakket thuis met en zonder behandeling (VPT)  PGB  PV, VP, behandeling (zorgverzekeraar)  Begeleiding, huishoudelijke zorg (gemeente) Wlz-indicatie (Zorgprofiel)
 5. 5. 21‐6‐2014 5 1. Toegang Wet langdurige zorg (CIZ)  Blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur Indicatie van de cliënt  Blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24-uur per dag zorg in de nabijheid  Indicatie met een zorgprofiel Verblijf in een instelling: intramuraal • ZZP en NHC: alle kosten van wonen, zorg en diensten worden vergoed via de Wlz Geen verblijf in instelling: extramuraal • Volledig Pakket Thuis (VPT) of PGB • Vergoeding van wonen altijd voor de cliënt (huur) • Vergoeding van zorg via de Wlz • Vergoeding van overige diensten afhankelijk van gekozen financieringsvariant Wet langdurige zorg 2015 (onder voorbehoud )
 6. 6. 21‐6‐2014 6 2. Geen toegang Wet langdurige zorg Geen blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 Indicatie van de cliënt • Geen blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in nabijheid • Indicatie via functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling • Verpleging , persoonlijke verzorging (95%) via zorgverzekering • Extramurale behandeling (individu en groep) via Zvw • Begeleiding (individueel of groep) via Wmog g ( g p) • Kosten van het wonen + woonservices voor cliënt • Kosten aanvullende diensten via de WMO of door cliënt zelf Financiële gevolgen extramuralisering voor de zorgaanbieder Veel aandacht in beleidsstukken en vaktijdschriften voor de exploitatiej p van het vastgoed Mi d d ht d l it tiMinder aandacht voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening (terwijl dit  vaak ook een reden  is van het  sluiten van verzorgingshuizen)
 7. 7. 21‐6‐2014 7 Overeenkomst:  Er vindt geen bekostiging meer plaats vanuit de AWBZ van de individuele woonlasten De cliënt betaalt zijn eigen Scheiden van wonen en zorg versus extramuraliseren de individuele woonlasten. De cliënt betaalt zijn eigen woonlasten  Zorgfuncties worden volledig vergoed 1. Scheiden van wonen en zorg  Cliënt behoudt indicatie voor verblijf/Wlz (=ZZP- indicatie) B h dt ht i t l kk t Behoudt recht op integraal pakket van zorg- en dienstverlening, vergoeding via AWBZ/Wlz (bv VPT) 2. Extramuralisering  Indicatie voor verblijf/Wlz vervalt  Alleen vergoeding voor extramurale zorgfuncties  ZZP 1 t/m 3/4 worden geschrapt (+ VPT ook) zorgfuncties persoonlijke verzorging verpleging begeleiding dagbesteding onderdeel van ZZP‐prijs behandeling verblijfscomponenten schoonmaakservice maaltijdservice receptie‐, restaurant‐, winkelvoorziening, magazijn,  logistiek, wasservice, geestelijk verzorging et cetera wooncomponenten gas, water, licht (eigen appartement) gas, water, licht (algemene ruimten) huurdersonderhoud eigenaarsonderhoud an  kapitaallasten zorggebonden ruimten nog geen  onderdeel va ZZP‐prijs kapitaallasten (nacalculatie en  vanaf 2012 geleidelijk NHC's) kapitaallasten zorggebonden ruimten kapitaallasten individuele ruimten Bij scheiden van wonen en zorg gaat cliënt zelf betalen voor rood gemarkeerde onderdelen (maar blijft sprake van een integraal pakket). Bij extramuralisering van ZZP 1 t/m 3 en 4 (25%) wordt alleen geïndiceerd voor de blauwe functies. Bron: presentatie VWS ledenbijeenkomst ActiZ, 25 oktober 2012
 8. 8. 21‐6‐2014 8 Algemeen:  Geen instroom meer van ZZP 1 t/m 3 en 4 (25%) Gevolgen extramuralisering voor de verzorgingshuizen  Omzetdaling door leegstand Herijking strategie per locatie  Interne en externe omgevingsanalyse  Op basis van totale vastgoedportefeuille  Vastgoedscan per locatie  Op basis van vastgoedscan bepalen van de (on)mogelijkheden per locatie Strategie 1:  Intramuraal: zorg- en dienstverlening richten op cliënten t h t / h i t i h Mogelijke strategieën met hogere zorgzwaartes/psychogeriatrische problematiek Strategie 2:  Deels intramuraal, deels extramuraal: bestaande locatie (deels) inrichten voor de markt van vrije verhuur Strategie 3:  Volledig extramuraal Strategie 4:  Locatie afstoten
 9. 9. 21‐6‐2014 9 Vastgoed  NHC blijft bestaan Strategie 1: naar hogere ZZP’s  Aanpassingen gebouw voor zwaardere doelgroep Services en voorzieningen  Vergoeding via de Wlz blijft bestaan  Bij groepswoningen voor dementerenden: risico van 2 zorgconcepten naast elkaar  Betaalbaarheid voorzieningen in dat geval moeilijk Risico’s  Afhankelijk van productieafspraken zorgkantoor  Zorgkantoren hanteren budgetplafond  Vrijkomende capaciteit mag soms niet meer gebruikt worden voor intramurale zorg  Toekomst swz/extram. ook voor hogere ZZP’s ???? Vastgoed  Verhuurbaarheid van de appartementen  Marktconforme huur over het algemeen veel lager dan Strategie 2: locatie deels extramuraliseren  Marktconforme huur over het algemeen veel lager dan NHC  Huur algemene ruimten  Bij huur van woningcorporatie: zorgaanbieder wil mogelijk huurcontract openbreken  Bij aflopen huurcontract: zorgaanbieder wil nieuw aangepast contract Zorgdiensten  Begeleiding (individueel of groep): contract met gemeente  Verpleging en persoonlijke verzorging: contract met Zorgverzekeraar (vrije keuze zorgverlener bij cliënt ???)
 10. 10. 21‐6‐2014 10 Services en voorzieningen  Extramurale cliënten leveren via de Wlz geen Strategie 2: locatie deels extramuraliseren  Extramurale cliënten leveren via de Wlz geen automatische bijdrage meer aan de voorzieningen  Risico: er worden diensten geleverd, waar geen dekking (meer) voor is  Betaalbaarheid voorzieningen staat onder druk  Moeilijk concept tenzij grote locatie en nog veel intramurale plaatsen  Meeliften kan alleen als je e.e.a. berekent vanuit worst case  Eisen inspectie, zorgkantoor en brandweer  Combinatie met groepswoningen: voorzieningen moeilijk te handhaven Vastgoed  Idem strategie 2 Strategie 3: locatie geheel extramuraliseren  Idem strategie 2 Zorgdiensten  Idem strategie 2 Services en voorzieningen  Opzetten als thuiszorg en eventueel diensten op kosten cliëntcliënt  Makkelijker: geen intramurale eisen/normen  Brandweer eisen
 11. 11. 21‐6‐2014 11  Als strategie 1 of 2/3 geen optie is Strategie 4: locatie afstoten Vastgoed  Bij huur van corporatie: aflopende contracten worden niet meer verlengd of zorgaanbieder wil lopend huurcontract openbreken  Corporatie blijft met leeg pand achter  Sloop of herbestemming Services: veiligheid, ontmoeten en comfort  24 uurs aanwezigheid van zorg Voorzieningen en services  Maaltijdservice  Schoonmaakservice algemene ruimten  Schoonmaakservice appartementen  Huismeesterservice  Wasservice persoonsgebonden was en platgoed  Receptievoorziening  Winkelvoorziening  Restaurantvoorziening  Geestelijke verzorging  Magazijn  Logistiek  Linnenkamer
 12. 12. 21‐6‐2014 12
 13. 13. 21‐6‐2014 13 Keuze bij strategie 2/3: Strategie 2/3: (deels) extramurale zorg  Zorgaanbieder zal een keuze moeten maken over het service en dienstverleningspakket  Voorzieningen afbouwen of door vrijwilligers  Diensten ook aanbieden aan bewoners in de wijk/aanleunwoningen  Financiële bijdrage vanuit gemeenten ???, andere geldstromen  Samenwerking zoeken met welzijnsorganisaties Samenwerking zoeken met welzijnsorganisaties  Bewoners laten betalen voor de services: vrijwillig of verplicht
 14. 14. 21‐6‐2014 14 Keuze services vast flexibel Verschillende varianten Zekerheid (hoe meer appartementen/ deelnemers, hoe lager de prijs) flexibel onzekerheid uitbesteden/invliegen serviceabonnementen Ik moet het wel kunnen betalen ! ZorgVastgoed ZorgaanbiederOntwikkelende partij
 15. 15. 21‐6‐2014 15 Ik ook!! Ik moet het wel kunnen betalen ! ZorgVastgoed ZorgaanbiederOntwikkelende partij
 16. 16. 21‐6‐2014 16  Per voorziening inzicht in de kosten  Per voorziening inzicht in dekking door AWBZ (WLZ, WMO) f d fi i i b Het begint met inzicht WMO) of andere financieringsbronnen Keuzes  Gewenste voorzieningenniveau op een locatie  Facultatief of verplicht  Niet verplicht = geen dekking = Fte + overhead  Of niet verplicht = dekking door andere doelgroepen (l b k i )(let op: berekenen in worst case)  In eigen beheer of inkopen bij derden  Samenwerken met anderen  Diensten ook aanbieden in de wijk en aanleunwoningen  Gemeentes en corporaties dragen financieel bij  Wat moet de klant betalen  Wat kan de klant betalen Gevolgen hervorming AWBZ voor verzorgingshuizen  24‐uurs zorg Zorgkantoor Zorgverzekeraar  wijkverpleging  persoonlijke      verzorging  behandeling  huur  verblijf  integraal  pakket aan  zorg en  diensten Cliënt Gemeente  ondersteuning bij  zelfredzaamheid  woonservice‐ kosten  aanvullende  diensten
 17. 17. 21‐6‐2014 17 Jacqueline studeerde gezondheidswetenschappen Over Jacqueline van Ginneken Jacqueline studeerde gezondheidswetenschappen aan de Rijks Universiteit Limburg. In haar 23-jaar durende carrière in de ouderenzorg heeft zij diverse functies vervuld, van verpleegkundige tot verantwoordelijk directeur van een grote zorg- organisatie. In 2007 heeft zij de overstap gemaakt naar de advieswereld en zich gespecialiseerd in de (financiële) bedrijfsvoering van de zorg- en( ) j g g dienstverlening in de ouderenzorg. Daarnaast vervult zij een toezichthoudende functie bij een aantal zorginstellingen. In 2010 heeft zij Bureau Ouderenzorg opgericht. Gespecialiseerd in:  Scenariostudies extramuralisering Over Bureau Ouderenzorg  Scenariostudies extramuralisering,  Scenariostudies kleinschalige zorg/groepswoningen  Opstellen business cases zorg- en dienstverlening in het kader van nieuwbouw/renovatie  Advisering bij het opstellen van begrotingen of het doorvoeren van bezuinigingen  Verzorgen van lezingen over de financiering van de zorg- en dienstverlening i.r.t. de veranderende regelgeving  Interim management Email: info@bureau-ouderenzorg.nl Tel: 06-54327902 Website: www.bureau-ouderenzorg.nl Partner van: Trinitas Advies

×