Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie workshop 11: De Buurderij: Kleinschalig wonen in een dorpsgemeenschap

4,483 views

Published on

 • Be the first to comment

Presentatie workshop 11: De Buurderij: Kleinschalig wonen in een dorpsgemeenschap

 1. 1. De Buurderij Overasselt is een initiatief van Malderburch, Dichterbij, Oosterpoort, Garstkamp en gemeente Heumen. 31 okober 2011
 2. 2. Project Buurderij OverasseltTijdpad2006: Idee2007: Aanvraag subsidie provincie en aanstelling projectleider2008: Haalbaarheidstudie: draagvlak en visieontwikkeling2009: Intentieverklaring en subsidieaanvraag LEADER2010: Toekenning Leader en Keuze architect2011: Ontwerp Boerderij Oprichting Stichting Buurderij Start deelproject kleinschalig wonen2012: (Ver)bouw van MFA Boerderij…december opening2013: Opening Kleinschalige woonvoorziening
 3. 3. Project Buurderij Overasseltinitiatiefnemers .
 4. 4. Project Buurderij OverasseltInspiratie: Hagert
 5. 5. Gemeentelijk beleidWoonservicegebied:• Er voor zorgen dat inwoners die zorg nodig hebben deze zorg in de eigen woonomgeving kunnen krijgen• 2013: AWBZ begeleiding in Wmo
 6. 6. De Garstkamp
 7. 7. Inspiratie Gemert Project Buurderij Overasselt
 8. 8. Project Buurderij OverasseltProjectstructuur STUURGROEP Buurderij Overasselt Deelproject Deelproject MFA Kleinschalige Buurderij Woonvorm •Ontwerpteam •Ontwerpteam •St Buurderij i.o. •Organisatie •Inhoud
 9. 9. 1+1=3 Project Buurderij OverasseltDoelstelling“Buurderij Overasselt” Versterken van de sociale infrastructuur van Overasselt Bevorderen van participatie van kwetsbare burgers
 10. 10. Project Buurderij OverasseltWat gaat Buurderij Overasselt bieden? Accommodatie voor: Agrarisch Museum voor beleving en educatie Dagbesteding voor ouderen en kwetsbare burgers Wmo steunpunt/ Ontmoeting en participatie Kleinschalig wonen met zorg voor 12 mensen met dementie en 12 mensen met een verstandelijke handicap. TOP-kamers (Tijdelijke Opvang Plaatsen) Nachtzorg en coördinatie zorg aan huis
 11. 11. Project Buurderij OverasseltVisieMens en beleving staan centraal  Huiselijke sfeer : landelijk leven/authentieke inrichting van tuin en museum  Herbeleving van jeugdherinneringen (reminiscentie) door belevingen in tuin en agrarisch museum  Er is altijd volk: elkaar ontmoeten en (met elkaar) zinvol bezig zijn.
 12. 12. Project Buurderij OverasseltVisieBuurderij als buurtschap IN Overasselt SAMEN leven: we doen het samen Bewoners, vrijwilligers,professionals, buren, dorpsgenoten, ge meente, instellingen…. Buurt + Boerderij = Infrastructuur voor ontmoeting en participatie: meedoen is mogelijkOPEN deuren: iedereen is welkom
 13. 13. Project Buurderij OverasseltVisieHet ook anders durven doen !Clienten/bewoners/bezoekers werkelijk centraal stellenMalderburch,Gemeente Heumen, Dichterbij en Garstkamp staan en gaan voor die uitdaging !Steeds wegen zoeken om de mens centraal te stellen ook buiten bestaande eigen gewoonten, regels en procedures om.
 14. 14. Wonen, museum, Project Buurderij Overasselt ontmoeting
 15. 15. Project Buurderij Overasselt Kleinschalige woonvormMalderburch heeft wachtlijst voor dementerende ouderenMalderburch wil welzijn centraal stellen, differentiëren in woonvorm  leren van DichterbijClienten Dichterbij worden steeds ouder, huidige woningen voldoen niet meerDichterbij krijgt steeds meer van doen met ouderenzorg  leren van Malderburch
 16. 16. Project Buurderij Overasselt Toegevoegde waarde In voor ZorgVan ideefase naar concretiseringPlan van aanpak schrijvenOnafhankelijke begeleiding tussen de beide partijenDeskundigheid over: Kleinschalig wonen Maatschappelijke businesscase Geïntegreerde bedrijfsvoeringCapaciteit
 17. 17. Project Buurderij Overasselt Leidend principe IVisiebijeenkomsten met alle partnersLekker leven Welzijn centraal Levende gemeenschap Zelfbeschikking Buiten wonen Ont-moeten
 18. 18. Project Buurderij OverasseltLeidend principe IIIedereen thuis Niet uitsluiten maar insluiten Diversiteit Ongedeeld wonen Voor elck wat wils Open verbinding privacy
 19. 19. Project Buurderij OverasseltLeidend principe IIISamen wonen, samenwerken Flexibiliteit Betaalde en onbetaalde arbeid, mantelzorgers, vrijwilligers Integrale dienstverlening Geïntegreerde woonbegeleiders
 20. 20. Project Buurderij OverasseltZorgconceptWerkgroep van medewerkers Maldeburch en DichterbijDoel:komen tot één zorgconcept voor de kleinschaligewoonvorm die recht doet aan de visie van BuurderijOverasselt.Geïntegreerde zorgverleningGeïntegreerd personeelsbeleidGeïntegreerde bedrijfsvoering
 21. 21. Project Buurderij OverasseltZorgconceptWerkbezoek De Hagert en De SchitteringUitwerking cliëntprofiel Oudere mensen Mensen met een verstandelijke handicap Indicatie 24 uurszorg We komen tot 3 stelregels: 1. Is het iemand die hier wil wonen, die graag hier wil zijn? 2. Kunnen we de zorg bieden die de cliënt nodig heeft? 3. Past de persoon in de groep, is de cliënt niet tot overlast?
 22. 22. Project Buurderij OverasseltWelzijnsconceptWergroep bestaande uit: - Dorpsplatform- Garstkamp- Gemeente- -Malderburch- Dichterbij-Doel:Invulling geven aan de volgende welzijnscomponenten:Dagbesteding voor ouderen en kwetsbare burgersDagverzorging voor dementeren ouderenZinvolle (vrije-)tijdsbesteding voor demensen die op Buurderij Overasselt wonenWmo steunpunt/ Ontmoeting en participatie
 23. 23. Project Buurderij OverasseltWelzijnsconceptWelzijn centraal In de woonvorm Op het terrein In het dorp en daarbuitenHet dagelijks levenNaar vermogenAWBZ +
 24. 24. Project Buurderij OverasseltMaatschappelijke businesscaseInnovaties wat levert het op moeilijk in beeld te brengen?Verwachte meerwaarde bepaalt of beslissers en belanghebbenden investeren.Welke maatschappelijk partijen kunnen we interesseren voor De Buurderij?
 25. 25. Project Buurderij OverasseltMaatschappelijke businesscaseDoel:In beeld brengen van:Economische kosten en baten;Maatschappelijke baten;en deze combinerenOntwikkeld binnen hetTransitieprogramma Langdurende Zorg.
 26. 26. Project Buurderij OverasseltMaatschappelijke businesscaseWie zijn mijn klanten? Wie profiteren van mijn project?Wat houd mijn innovatie in en hoe breng ik hem tot stand?Hoe betrek ik mijn belanghebbenden en financiers?Wat zijn de kosten en opbrengsten?Wat levert deze vernieuwing de maatschappij op?Hoe kom ik na de experimenteerfase écht een stap verder?
 27. 27. Project Buurderij OverasseltBusiness Canvas Kern- Klant- Key activiteiten Waarde- relaties Klantpart- propo- seg-ners sitie menten Key Kanalen resources Kostenstructuur Inkomstenstromen
 28. 28. Project Buurderij OverasseltMaatschappelijke businesscaseMaatschappelijke baten:Ondernemers in de gemeenschapGemeente HeumenOudere mensen in de gemeenschapDichterbij en MalderburchZorgkantoor en zorgverzekeraarScholenWoningcorporatie
 29. 29. Project Buurderij OverasseltIn de steigersWerkgroep primair procesWerkgroep veiligheidVoorlopig programma van eisenOntwerpsessieGeïntegreerde bedrijfsvoering
 30. 30. Project Buurderij OverasseltStelling

×