Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie over Appreciative inquiry

373 views

Published on

Presentatie over Appriciative inquiry tijdens de masterclass 'Transformatie door co-creatie' van het aanjaagprogramma 'Nieuwe wegen ggz en opvang'.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie over Appreciative inquiry

  1. 1. Appreciative Inquiry Waarderend onderzoeken: een veranderaanpak die transformeert! < David Cooperrider
  2. 2. 5 basisprincipes Constructionisme: • Er is geen objectieve werkelijkheid; de werkelijkheid maken we samen. • Focus op de kracht van verhalen en dialoog met elkaar. ‘Words create worlds’ Poëtische principe: • Een organisatie is als een verhaal-in-wording en iedereen kan coauteur zijn • Verandering ontstaat waar mensen successen met elkaar delen en positieve energie ervaren. Simultaniteitsprincipe: • De eerste vraagt zet al de verandering in gang. Onderzoeken en veranderen gaan samen. Anticipatorisch principe: • Een helder toekomstbeeld is een essentiële motor is voor verandering en zet aan tot beweging. Positieve principe: • Focus op wat wel lukt. • Groeien in successen.
  3. 3. ‘Verkennen’‘Verwezenlijken' ‘Vormgeven’ ‘Verbeelden’ Positief kernthema
  4. 4. https://www.youtube.com/watch?v=Ss5OT4SjISA

×