Hervorming Langdurige
Zorg
Rian van de Schoot
Hervorming Langdurig zorg
• Uitgangspunten hervorming langdurige
zorg
• De transities: de drie decentralisaties en
de Wlz
...
Hervorming langdurige zorg
Waarom?
1.Betere kwaliteit ondersteuning en zorg
2.Meer voor elkaar zorgen
3.Financiële houdbaa...
De echte problemen in de zorg
buiten de zorg oplossen
Uitgangspunten HLZ
hervormingen langdurige zorg en ondersteuning (2015)
1. Uitgegaan wordt van wat mensen (nog) wel kunnen...
Wat betekent dit voor
• Gemeenten?
• Zorgverzekeraars?
• Zorg-/welzijnsaanbieders?
• Burgers?
Wet
langdurige
zorg
Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Voor mensen die blijvend zijn aangewezen op langdurige
intensieve zorg vanwege
– Somatische of p...
Wet Langdurige Zorg
Aandoeningen die op zichzelf geen
grondslag voor toegang Wlz vormen:
• Psychiatrische aandoeningen
• L...
Toegang Wlz: CIZ
• Toegangsbepaling: zorgbehoefte ontstijgt
gebruikelijke zorg
• Enkel toegangsbesluit op basis van wettel...
Zorgverlening Wlz
• Na toegangsbesluit: afspraken cliënt met
zorgaanbieder
• Vastgelegd in zorgplan
• Uitgangspunt: normen...
Leveringsvormen
• Zorg met verblijf
• Zorg zonder verblijf/volledig pakket thuis
(VPT)
• Zorg zonder verblijf/persoonsgebo...
Uitvoering & bekostiging Wlz
• Uitvoering door zorgverzekeraar:
– Aparte rechtspersoon
– Regionale contracteerruimte
– Reg...
Zwaarteklassen
• 3 zwaarteklassen:
– Licht
– Middel
– Zwaar
• Zwaarteklasse vormt basis voor bekostiging,
maar is niet nor...
Bekostiging
• Tariefsregulering door maximumtarieven Nza
• Eigen bijdrage 18 jaar en ouder
• Volumeprikkel: contracteerrui...
Overgangsrecht
Stand van zaken
• Parlementaire behandeling loopt
• Financieel kader zo spoedig mogelijk via aanwijzing aan...
Zorg
Verzekerings
Wet
Transitie AWBZ naar ZVW
Betreft de aanspraak:
• de huidige extramurale AWBZ-functie verpleging (VP);
• het grootste deel v...
Toegang
• De professional bepaalt de indicatie en het
behandelplan (geen CIZ meer)
• V&VN ontwikkelt instrument voor vraag...
Overgangsrecht
Stand van zaken:
• Besluit zorgverzekeringen voor de zomer definitief
• Beleidsregels bekostiging 1 juli de...
3Ds:
Wmo
Jeugdwet
Participatie-
wet
3 Decentralisaties
• Transitie AWBZ-WMO
• Transitie Jeugdzorg sociaal domein
• Participatiewet
• Bezuiniging: groeiende zo...
Transitie AWBZ naar Wmo
Betreft de functies:
• Begeleiding individueel
• Begeleiding groep
• Kortdurend verblijf
• Vervoer...
Doelgroep Wmo
• Mensen met beperkingen (verstandelijk,
lichamelijk of psychisch), chronisch zieke
mensen, ouderen, mensen ...
Opdracht Wmo
• Maatschappelijke ondersteuning voor mensen met
een beperking in de thuissituatie
• Bijdrage leveren aan zel...
Toegang en uitvoering
• Lokaal beleid = diversiteit
• Gemeente gaat onderzoeken wat
ondersteuningsvraag precies is en wat ...
Overgangsrecht
Stand van zaken:
• Aanvaard in Tweede Kamer, nu behandeling in Eerste Kamer
• Financiële kaders in mei circ...
Jeugdwet
• Vervangt wet op de Jeugdzorg
(provincie), deel AWBZ, deel ZVW
• Betreft:
– Jeugdhulp
– Uitvoering kinderbescher...
Nieuwe taken
• provinciale jeugdzorg
• gesloten jeugdzorg
• geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-ggz)
• zorg v...
Toegang en Uitvoering
• Zorgplicht: jeugdhulpplicht
• Lokaal laagdrempelinge toegang
• Toegangsbepaling door gemeente
• Re...
Overgangsrecht
Stand van zaken
• Aanvaard in Eerste en Tweede Kamer
Overgangsrecht
• Cliënten die op 31-12-2014 in zorg zi...
Participatiewet
• Voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning
nodig hebben
• Vervangt (deels) WWB, WSW, Wajong
• Waj...
Toegang en uitvoering
• Wajong: door UWV
• Overig: door gemeente
– Inkomensondersteuning
(bijstand/loonkostensubsidie)
– O...
Overgangsrecht
Stand van zaken
• Aanvaard in Tweede Kamer, nu behandeling
in Eerste Kamer
Overgangsrecht
• Huidige Wajonge...
En wat speelt er verder op
gemeentelijk niveau?
Wat raakt aan het sociaal domein
Eerstelijns akkoorden
• Eerste lijn heeft sleutelpositie in oplossing
vraagstukken in de zorg (ook zorgkosten)
• Kernwaard...
Uitgangspunten nieuwe bekostiging
huisarts
• Populatiegebonden kenmerken als indicatie voor
zorgbehoefte
• Belonen op basi...
Wet Passend Onderwijs
• Per schooljaar ‘14/’15
– Zorgplicht voor scholen
– Samenwerkingsafspraken in de onderwijsregio’s
–...
Maar
waar gaat het nou
écht om?
Eigen
kracht
Samen
kracht
De burger centraal
• Versterken gezondheid en gedrag
• Versterken preventie
• Versterken zelfredzaamheid
• Versterken eige...
Meer weten?
Rian van de Schoot (r.vandeschoot@vilans.nl)
www.vilans.nl
www.kennispleinchronischezorg.nl
Factsheet langduri...
Presentatie hervorming langdurige zorg
Presentatie hervorming langdurige zorg
Presentatie hervorming langdurige zorg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie hervorming langdurige zorg

2,436 views

Published on

Gegeven door Rian van de Schoot, tijdens de coachmiddag op 20 juni 2014.

Published in: Healthcare
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De echte problemen in de zorg moeten buiten de zorg worden opgelost (beeld met de klokjes)
  Dan kan alleen als de zorg de zaakjes goed op orde heeft. Als wij het niet doen gaan anderen met dit idee aan de haal. Andere aanpak nodig. De burger zelf betrekken en niet “de zorg alles laten oplossen”. Bij de dikke kinderen, bij dementernede ouderen bij eenzaamheid etc

  De echte problemen in de zorg moeten buiten de zorg worden opgelost (beeld met de klokjes)
  Dan kan alleen als de zorg de zaakjes goed op orde heeft. Als wij het niet doen gaan anderen met dit idee aan de haal. Andere aanpak nodig. De burger zelf betrekken en niet “de zorg alles laten oplossen”. Bij de dikke kinderen, bij dementernede ouderen bij eenzaamheid etc


 • 1 transitie: AWBZ-WMO
  Mensen die voorheen in verzorgingshuis konden wonen, blijven straks langer thuis wonen
  Per 1 januari worden nieuwe stappen gezet naar verder scheiden van wonen en zorg. Dit wordt ook wel extramuralisering genoemd. Nieuwe cliënten die in 2012 nog in aanmerking kwamen voor een zorgzwaartepakket (zzp) 1 en 2, krijgen in 2013 een indicatie voor zorg thuis (extramuraal). Het verblijf in een instelling wordt voor hen niet meer door de Awbz vergoed. Opname in een verzorgingshuis wordt daarmee uitgesteld. Per 2014 gaat dit (voor de V&V) ook gelden voor cliënten met zzp 3 en in 2015 voor zzp 4. Het betekent op termijn het einde van het oude verzorgingshuis.
  Wijkverpleegkundigen worden straks betaald uit ZVW,; sociale teams uit WMO. Hier moet de verbinding komen.

 • Presentatie hervorming langdurige zorg

  1. 1. Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot
  2. 2. Hervorming Langdurig zorg • Uitgangspunten hervorming langdurige zorg • De transities: de drie decentralisaties en de Wlz • En wat er verder nog speelt… • Waar gaat het nou echt om?
  3. 3. Hervorming langdurige zorg Waarom? 1.Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 2.Meer voor elkaar zorgen 3.Financiële houdbaarheid langdurige zorg Tripple aim: Betere Gezondheid, Betere zorg, Lagere kosten
  4. 4. De echte problemen in de zorg buiten de zorg oplossen
  5. 5. Uitgangspunten HLZ hervormingen langdurige zorg en ondersteuning (2015) 1. Uitgegaan wordt van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Kwaliteit van leven (welbevinden) staat voorop. 2. Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd. 3. Voor wie – ook met steun van de omgeving – niet (meer) zelfredzaam kan zijn, is er altijd (op participatie gerichte) ondersteuning en/of passende zorg. 4. De meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermende, intramurale omgeving vanuit de nieuwe Wet Langdurige Zorg. Meer nadruk op de relatie cliënt – professional, meer maatwerk, meer ruimte voor professioneel handelen èn minder regels en bureaucratie  Nieuwe Wmo  Nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ)  Aangepaste Zvw  Nieuwe Jeugdwet
  6. 6. Wat betekent dit voor • Gemeenten? • Zorgverzekeraars? • Zorg-/welzijnsaanbieders? • Burgers?
  7. 7. Wet langdurige zorg
  8. 8. Wet Langdurige Zorg (Wlz) Voor mensen die blijvend zijn aangewezen op langdurige intensieve zorg vanwege – Somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking – Verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap en blijvend behoefte hebben aan: – Permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel; of – 24 uur per dag zorg in de nabijheid, om ernstig nadeel te voorkomen • Door fysieke problemen voortdurende begeleiding, verpleging of overname bij zelfzorg • Door zware regieproblemen voortdurende begeleiding of overname van taken
  9. 9. Wet Langdurige Zorg Aandoeningen die op zichzelf geen grondslag voor toegang Wlz vormen: • Psychiatrische aandoeningen • LVG vanaf 18 jaar idem • Geriatrische revalidatiezorg (ZZP VV 09a)
  10. 10. Toegang Wlz: CIZ • Toegangsbepaling: zorgbehoefte ontstijgt gebruikelijke zorg • Enkel toegangsbesluit op basis van wettelijke toegangscriteria (o.b.v. onderzoek) • Geen uitspraak over zorgzwaarte • Voor onbepaalde tijd (geen herindicatie) Indien sprake van intensief, maar verwachting dat het over gaat/minder wordt: zorgverzekeraar en gemeente
  11. 11. Zorgverlening Wlz • Na toegangsbesluit: afspraken cliënt met zorgaanbieder • Vastgelegd in zorgplan • Uitgangspunt: normen voor verantwoorde zorg en zorgpaden • Welke aanspraak hangt af van wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt
  12. 12. Leveringsvormen • Zorg met verblijf • Zorg zonder verblijf/volledig pakket thuis (VPT) • Zorg zonder verblijf/persoonsgebonden budget (Pgb): trekkingsrecht i.p.v. bedrag op rekening
  13. 13. Uitvoering & bekostiging Wlz • Uitvoering door zorgverzekeraar: – Aparte rechtspersoon – Regionale contracteerruimte – Regionale uitvoeringskantoren – Representatiemodel (‘de representant’) – Bepaalt op basis van zorgplan de zwaarteklasse van de cliënt
  14. 14. Zwaarteklassen • 3 zwaarteklassen: – Licht – Middel – Zwaar • Zwaarteklasse vormt basis voor bekostiging, maar is niet normatief voor de te leveren zorg • Cliënt kan geen rechten ontlenen aan een zwaarteklasse: toegang is recht, ‘pakket’ is geen recht
  15. 15. Bekostiging • Tariefsregulering door maximumtarieven Nza • Eigen bijdrage 18 jaar en ouder • Volumeprikkel: contracteerruimte en indicatiestelling
  16. 16. Overgangsrecht Stand van zaken • Parlementaire behandeling loopt • Financieel kader zo spoedig mogelijk via aanwijzing aan NZa Overgangsrecht: • Hebben is houden: mensen die nu verblijf verzilveren, houden recht op verblijf in een instelling. • Geen herindicaties • Mensen met intramurale indicatie die niet intramuraal wonen: • Hoog ZZP toegang tot Wlz • Laag ZZP, in 2015 kiezen: • thuis blijven wonen (Wmo en Zvw) • Alsnog intramuraal gaan wonen (Wlz) • Budgetgaranties van PGB-ers van voor 1 januari 2013 worden gerespecteerd
  17. 17. Zorg Verzekerings Wet
  18. 18. Transitie AWBZ naar ZVW Betreft de aanspraak: • de huidige extramurale AWBZ-functie verpleging (VP); • het grootste deel van de huidige extramurale AWBZ- functie persoonlijke verzorging (PV); • medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT, valt nu al onder de Zvw); • Intramurale GGZ behandeling tot 3 jaar • Behandeling Zintuiglijk gehandicapten • Wijkverpleegkundige: coördineren en regisseren van de zorgvraag van de cliënt/afstemming met sociaal domein.
  19. 19. Toegang • De professional bepaalt de indicatie en het behandelplan (geen CIZ meer) • V&VN ontwikkelt instrument voor vraagverheldering en zorgtoewijzing • Pgb is onder voorwaarden bij wijkverpleging mogelijk • Zorgverzekeraar maakt afspraken met (regio’s van) gemeenten over aansluiting wijkverpleegkundige op sociaal domein
  20. 20. Overgangsrecht Stand van zaken: • Besluit zorgverzekeringen voor de zomer definitief • Beleidsregels bekostiging 1 juli definitief • Akkoord verpleging en verzorging afgesloten (a.o. financieel kader) Overgangsrecht: • Alle mensen die op 31-12-2014 zorg ontvangen uit de AWBZ, ontvangen op 1 januari zorg van dezelfde aanbieder. • Geldt voor Zin en PGB • Dit betekent niet dat de zorg precies het zelfde is/blijft. In de loop van 2015 kan binnen het recht op zorg, een beter passende invulling aan de zorg worden gegeven.
  21. 21. 3Ds: Wmo Jeugdwet Participatie- wet
  22. 22. 3 Decentralisaties • Transitie AWBZ-WMO • Transitie Jeugdzorg sociaal domein • Participatiewet • Bezuiniging: groeiende zorgvraag met hetzelfde budget • Uitvoering 3D’s in samenhang door gemeenten
  23. 23. Transitie AWBZ naar Wmo Betreft de functies: • Begeleiding individueel • Begeleiding groep • Kortdurend verblijf • Vervoer • Huishoudelijke hulp vervalt
  24. 24. Doelgroep Wmo • Mensen met beperkingen (verstandelijk, lichamelijk of psychisch), chronisch zieke mensen, ouderen, mensen met psychosociale problemen en ouders en kinderen met opvoedproblemen
  25. 25. Opdracht Wmo • Maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een beperking in de thuissituatie • Bijdrage leveren aan zelfredzaamheid en participatie zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen • Zelfredzaamheidsbevordering • Samenredzaamheidsbevordering (mantelzorgondersteuning) • Algemene maatschappelijke voorzieningen • Individuele maatwerkvoorzieningen
  26. 26. Toegang en uitvoering • Lokaal beleid = diversiteit • Gemeente gaat onderzoeken wat ondersteuningsvraag precies is en wat nodig is • Compensatieplicht, geen recht • Mensen kunnen zich kosteloos laten bijstaan door cliëntondersteuner • Pgb is onder voorwaarden mogelijk, gaat via trekkingsrecht bij SVB • Gemeente mag een eigen bijdrage vragen (ook onder 18 jaar)
  27. 27. Overgangsrecht Stand van zaken: • Aanvaard in Tweede Kamer, nu behandeling in Eerste Kamer • Financiële kaders in mei circulaire kenbaar gemaakt Overgangsrecht: • Mensen met een indicatie die doorloopt na 1-1-2015 behouden het recht op ondersteuning onder de condities die daarvoor in de AWBZ golden, bv eigen bijdrage. • Geldt voor looptijd van indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 31- 12-2015, voor beschermd wonen GGZ geldt maximum van 5 jaar. • Geldt voor Zin en PGB • Geen recht op zelfde aanbieder
  28. 28. Jeugdwet • Vervangt wet op de Jeugdzorg (provincie), deel AWBZ, deel ZVW • Betreft: – Jeugdhulp – Uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen – Jeugdreclassering • Bovenop bestaande taken gemeente (0e + 1e lijn)
  29. 29. Nieuwe taken • provinciale jeugdzorg • gesloten jeugdzorg • geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) • zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijk beperking (jeugd-lvb) • ggz in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg) • jeugdbescherming • jeugdreclassering
  30. 30. Toegang en Uitvoering • Zorgplicht: jeugdhulpplicht • Lokaal laagdrempelinge toegang • Toegangsbepaling door gemeente • Regionaal Transitie Arrangement: regionale inkoop, vaak ook regionale risicospreiding
  31. 31. Overgangsrecht Stand van zaken • Aanvaard in Eerste en Tweede Kamer Overgangsrecht • Cliënten die op 31-12-2014 in zorg zijn (“zittende” cliënten), kunnen deze zorg in 2015 voortzetten bij de jeugdhulpaanbieder die deze zorg op 31-12-2014 biedt. • Continuïteit van zorg geldt voor maximaal één jaar na de transitie (i.c. in 2015), met uitzondering van pleegzorg. Voor de pleegzorg geldt geen maximale duur voor de continuïteit van zorg. • Voor cliënten die op 31-12-2014 een aanspraak hebben op zorg maar die deze zorg op dat moment nog niet krijgen (“wachtlijstcliënten”) wordt in het RTA aangegeven hoe zij worden na 1-1-2015 worden toegeleid naar de zorg waarop zij een aanspraak hebben.
  32. 32. Participatiewet • Voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben • Vervangt (deels) WWB, WSW, Wajong • Wajong: alleen voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben • Geen nieuwe instroom in WSW (afbouw sociale werkvoorzieningen) • Wel opbouw beschutte werkplekken (30.000) • 100.000 extra banen in bedrijfsleven en bij overheid
  33. 33. Toegang en uitvoering • Wajong: door UWV • Overig: door gemeente – Inkomensondersteuning (bijstand/loonkostensubsidie) – Ondersteuning bij vinden van werk • 35 arbeidsmarktregio’s met Werkbedrijven • landelijk instrument bepaling loonwaarde
  34. 34. Overgangsrecht Stand van zaken • Aanvaard in Tweede Kamer, nu behandeling in Eerste Kamer Overgangsrecht • Huidige Wajonger houdt recht • Huidige WSW-ers houden baan
  35. 35. En wat speelt er verder op gemeentelijk niveau? Wat raakt aan het sociaal domein
  36. 36. Eerstelijns akkoorden • Eerste lijn heeft sleutelpositie in oplossing vraagstukken in de zorg (ook zorgkosten) • Kernwaarden huisartsenzorg: generalistisch, persoonsgericht en gericht op continuïteit van zorg • Beweging van zorg dichtbij: integrale zorg, multidisciplinair, in de wijk • Huisarts groot aandeel in multidisciplinaire zorg, substitutie en preventie • Zorg op de juiste plaats (substitutie) – Twee lijn  eerste lijn  zelfzorg • Nieuw bekostigingssysteem huisartsenzorg (1 jan 2015)
  37. 37. Uitgangspunten nieuwe bekostiging huisarts • Populatiegebonden kenmerken als indicatie voor zorgbehoefte • Belonen op basis van (gezondheids)uitkomsten – Op basis van meerjarige contracten • Centraal: substitutie tweede lijn  eerste lijn  zelfzorg/preventie – Doel: waar mogelijk voorkomen dat mensen in tweede lijn terecht komen • 3 segmenten: – Basisvoorziening huisarts – Multidisciplinaire samenwerking bij chronisch zieken – Belonen van uitkomsten en stimuleren van vernieuwing
  38. 38. Wet Passend Onderwijs • Per schooljaar ‘14/’15 – Zorgplicht voor scholen – Samenwerkingsafspraken in de onderwijsregio’s – REC’s/landelijke indicatiestelling toegang (v)so vervalt – Afstemming met gemeenten op ondersteuningsplan leerling (relatie jeugdzorg) • Per schooljaar ’15/’16 – Nieuwe bekostiging (normatief ondersteuningsbudget)
  39. 39. Maar waar gaat het nou écht om?
  40. 40. Eigen kracht Samen kracht
  41. 41. De burger centraal • Versterken gezondheid en gedrag • Versterken preventie • Versterken zelfredzaamheid • Versterken eigen regie • Versterken samenredzaamheid: mantelzorg/informele zorg • Versterken burgerinitiatieven
  42. 42. Meer weten? Rian van de Schoot (r.vandeschoot@vilans.nl) www.vilans.nl www.kennispleinchronischezorg.nl Factsheet langdurige zorg en ondersteuning per 2015

  ×