Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie zelfsturende teams

3,351 views

Published on

De huidige zorgvraag wordt alsmaar complexer. De zorg voor één cliënt bestaat uit steeds meer verschillende professionals die met elkaar moeten samenwerken. Om de kwaliteit van deze zorg te garanderen is goed samenwerken van groot belang. Bij deze introductie-workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:
4 basiscompetenties voor samenwerken in de zorg: leiderschap, communicatie, alertheid en onderlinge ondersteuning;zélf organiseren van teamwork-training op de werkvloer; meten van de ‘teamwork attitude’(met behulp van teamwork attitude lijst).

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie zelfsturende teams

 1. 1. Waarom zelfsturende teams? <ul><li>Zelfbeschikking </li></ul><ul><li>Professionals doen het goede </li></ul>
 2. 2. Organisatie met zelfsturende teams Teams Directeur / Management Ondersteuning Coach
 3. 3. Dit vraagt van de teams <ul><li>Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor </li></ul><ul><li>Zorg en omgang met cliënten </li></ul><ul><li>Zorg voor elkaar / Samenstelling </li></ul><ul><li>Taakverdeling en organisatie </li></ul>
 4. 4. Dit vraagt van het management <ul><li>Accepteren van verschillen </li></ul><ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Loslaten - overlaten </li></ul><ul><li>Uitdragen van de visie </li></ul><ul><li>Kaders: productie en registratie </li></ul><ul><li>Laat de teams zelf problemen oplossen </li></ul><ul><li>Remt regelgeving af </li></ul>
 5. 5. Dit vraagt van de ondersteuning <ul><li>Accepteren van verschillen </li></ul><ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Loslaten - overlaten </li></ul><ul><li>Systeemondersteuning </li></ul><ul><li>Informatie over productie en registratie </li></ul><ul><li>Laat de teams beslissen over hulmiddelen </li></ul><ul><li>Remt regelgeving af </li></ul>
 6. 6. Dit vraagt van de coach <ul><li>Nodigt het team uit om besluiten te nemen </li></ul><ul><li>Geeft op verzoek suggesties/adviezen </li></ul><ul><li>Laat het team adviezen beoordelen </li></ul><ul><li>Oordeelt niet over individuele teamleden </li></ul><ul><li>of over het teamproces </li></ul>
 7. 7. Dit vraagt in een team <ul><li>Respect voor verschillen </li></ul><ul><li>Meewerken en samenwerken </li></ul><ul><li>Periodieke taakverdeling (organisatie) </li></ul><ul><li>Goede onderlinge verstandhouding </li></ul><ul><li>Inzetten van persoonlijke kwaliteiten </li></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Oplossingsgericht communiceren </li></ul><ul><li>Ondernemersgedrag </li></ul><ul><li>Minimale regelgeving </li></ul>
 8. 8. Oplossingsgericht Communiceren <ul><li>Communiceer op basis van wensen </li></ul><ul><li>Reageer primair op wat iemand zegt </li></ul><ul><li>Minder samenvatten </li></ul><ul><li>Alleen adviseren op vraag </li></ul><ul><li>Oplossingsgericht i.p.v. </li></ul><ul><li>probleemgericht werken </li></ul><ul><li>Communiceren met minder energie </li></ul>
 9. 9. Oplossingsgericht vergaderen <ul><li>Iedereen neemt deel </li></ul><ul><li>Structuur d.m.v. vergaderschema </li></ul><ul><li>Uitgangspunt: We worden het eens </li></ul><ul><li>Geen herhalingen </li></ul><ul><li>Besluitvorming bij consensus </li></ul><ul><li>Kort, zakelijk en gezellig </li></ul>
 10. 10. Invoering <ul><li>Visie en kaders vaststellen </li></ul><ul><li>Teams laten samenstellen </li></ul><ul><li>Ondersteuning stafdiensten regelen </li></ul><ul><li>Coaches aanstellen </li></ul><ul><li>Kaders met team overeenkomen </li></ul><ul><li>Taken verdelen in het team </li></ul><ul><li>Teams en coaches worden op verzoek </li></ul><ul><li>begeleid en opgeleid </li></ul>
 11. 11. Valkuilen <ul><li>Hiërarchiegedrag </li></ul><ul><li>Gelijk willen hebben </li></ul><ul><li>Beren op de weg zien </li></ul><ul><li>Geen ondernemersgedrag </li></ul><ul><li>Teveel willen regelen </li></ul>
 12. 12. Essentie <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Oplossingsgericht communiceren </li></ul>
 13. 13. Heeft u vragen? <ul><li>Dan kunt u ons bereiken op het volgende adres: </li></ul><ul><li>Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken </li></ul><ul><li>Astrid Vermeer / Ben Wenting </li></ul><ul><li>Knapheideweg 69, 6562 DS Groesbeek </li></ul><ul><li>Tel. 024 – 3976615 Mob. 06 – 51557710 </li></ul><ul><li>Website: www.ivs-opleidingen.nl </li></ul><ul><li>Email: b.wenting@ivs-opleidingen.nl </li></ul>

×