Najaarscongres 2013 - Hogeschool Windesheim Flevoland: participeren vanuit eigen kracht

333 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Najaarscongres 2013 - Hogeschool Windesheim Flevoland: participeren vanuit eigen kracht

 1. 1. Participeren vanuit eigen kracht Dr. Lineke Verkooijen 16 december 2013 www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 2. 2. Inleiding masterpakket cliëntparticipatie Participeren = ergens aan deelnemen, meedoen •‘Binnenkring’ = ca 10 deelnemers •‘Buitenkring’ = overige deelnemers www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 3. 3. Even voorstellen • • • • • • • Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper Bedrijfskundige Gepromoveerd op OER Lector Klantenperspectief (vraagcentraal handelen, vraaggestuurd organiseren) Verkooijen&Beima (OER model) Lid RvC www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 4. 4. Het programma • • • • Operationaliseren van begrippen Vraagstelling/probleemstelling Discussie of zoeken naar antwoorden Conclusies trekken www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 5. 5. Operationaliseren begrippen • Titel mijn bijdrage = Participeren vanuit eigen kracht • Titel masterpakket = Cliëntparticipatie www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 6. 6. Vraag aan u • Wat is eigen kracht? www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 7. 7. Samenhang begrippen Zelfbeschikking Eigen Kracht Eigen Regievoering Recht Vermogen Activiteit Om zelf te beschikken over eigen lot of leven vanuit eigen perspectieven en competenties Kracht/macht/competenties hebben om over eigen lot of leven te beschikken Het organiseren/coördineren van het eigen leven met als doel een goed leven in eigen ogen. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 8. 8. Eigen regievoering, de activiteit • Het organiseren/coördineren van het eigen leven (met professionele zorg) met als doel een goed leven in eigen ogen (individuele diversiteit). • Dus regie over het eigen leven (of over eigen lot en leven ‘beschikken’.) www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 9. 9. Hoe doe je dat? Omgeving met beïnvloedende factoren (informatie, reactie op actie en omstandigheden) Keuzes maken Doorzetten Initiatief nemen Alternatieven zoeken Verantwoordelijkheid nemen De situatie aanpassen Aanpassen aan de situatie Reflecteren Persoonlijke beïnvloedende factoren (ziekte en/of beperkingen) www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 10. 10. Kort door de bocht • • Zelfbeschikking = het recht om eigen regie te voeren Eigen kracht = het vermogen om eigen regie te voeren www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 11. 11. Vraag aan u • Wat is participeren (meedoen) vanuit eigen kracht? • Eigen kracht lijkt het vertrekpunt voor participatie. Wat betekent dat? Is bijvoorbeeld de omvang van de kracht van belang? Hoe verhoudt ‘U moet meedoen’ zich tot eigen kracht? • • www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 12. 12. Stelling 1 • Er kan geen participatie bestaan zonder zeggenschap! www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 13. 13. Zeggenschap • • Inspraak =(mede)zeggenschap zonder meebeslissen Invloed = inwerking (mede)zeggenschap, macht www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 14. 14. Meerdere benaderingen van participatie • • Democratische benadering Consumenten /klanten benadering www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 15. 15. Democratische benadering (inspraak) • • • Nadruk op principes als inspraak, transparantie en legitimiteit. Burger als tegenwicht tegen andere partijen en informatiebron. Meeste stemmen gelden. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 16. 16. Consumenten / klantenbenadering (invloed) • • • De individuele 'consument / klant' staat centraal. Het recht op keuzevrijheid en het recht op informatie zijn essentiële hulpmiddelen. Vraagsturing (invloed van de klant op het aanbod). www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 17. 17. Functies / niveaus van participatie (oorsprong is burgerparticipatie) • • • • • Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Meebeslissen www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 18. 18. Informeren    Burgers op de hoogte houden van wat de overheid overweegt en beslist. Door deze informatie kunnen burgers druk uitoefenen op de overheid en inspraak eisen. Informeren is geen actieve participatie, maar een voorwaarde voor actieve participatie. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 19. 19. Raadplegen    De overheid beslist, maar gaat eerst na wat de bevolking over mogelijke beleidslijnen denkt. De raadgeving kan opgevolgd worden maar wordt niet als bindend beschouwd. De bevolking wordt erkend als gesprekspartner. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 20. 20. Adviseren    De overheid biedt de kans om problemen te signaleren en oplossingen aan te reiken. Als adviezen en suggesties niet worden opgevolgd dan wordt dit wel beargumenteerd. De uiteindelijke beslissingsmacht blijft bij de overheid, maar die moet haar keuze(s) wel uitleggen. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 21. 21. Coproduceren   Burgers en overheid overleggen samen wat er op de beleidsagenda moet komen en zoeken samen naar beleidsoplossingen. De mening van de burgers is bindend voor de overheid. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 22. 22. Meebeslissen    Beleidsontwikkeling en beslissingsmacht worden volledig gedelegeerd aan de bevolking, zij het met een aantal financiële, procedurele en juridische randvoorwaarden. De overheid heeft wel nog een adviserende functie. Nadat gecontroleerd is of aan de randvoorwaarden is voldaan, worden de beslissingen en resultaten overgenomen door de overheid. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 23. 23. Cliëntparticipatie • • • • • • Informatie = de cliënt weet mee (de goed geïnformeerde cliënt) Consultatie = de cliënt denkt en praat mee (cliënt wordt bevraagd, professional/aanbieder beslist) Advies = de cliënt adviseert en de professional/aanbieder beslist Partnership = de cliënt beslist mee (streven naar consensus) Regie bij de klant = cliënt bepaalt, professional/aanbieder heeft adviserende rol Deze vormen kunnen naast elkaar bestaan (wordt soms ook als ladder gepresenteerd) www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 24. 24. Burgerparticipatie - cliëntparticipatie Burgerparticipatie Cliëntparticipatie Zeggenschap Informeren Informatie Voorwaarde Raadplegen Consultatie Inspraak Adviseren Advies Inspraak Coproduceren Partnership Invloed Meebeslissen Regie bij de cliënt Invloed www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 25. 25. Participatie en de Wmo Twee opvattingen: 1. Burgers/cliënten (vanuit hun perspectief) nauw betrekken bij (gemeente)beleid/ de eigen zorg, steun of hulp. 2. Actief meedoen in de maatschappij (als uitkomst van beleid, zorg, steun of hulp). www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 26. 26. Vraag aan u • Hoe betrek je cliënten bij beleid/zorg? • Door hun eigen regie te versterken? Dus participatie door versterken eigen regie? www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 27. 27. Stelling 2 • Bij cliëntparticipatie gaat het niet om het versterken van de regie van de cliënt maar om het uitnodigen tot inspraak/invloed. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 28. 28. Inspraak/Invloed cliënt U vraagt wij draaien? Besturingsfilosofie Aanbodsturing Vraaggericht Vraaggestuurd Type aanbod www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 29. 29. Grenzen (niet ‘u vraagt wij draaien’) 1. 2. 3. 4. Financiële ruimte (verzekering, indicatie en/of eigen portemonnee) Professionele verantwoordelijkheid ondersteuner Organisatorische verantwoordelijkheid aanbieder Algemeen geaccepteerde waarden en normen En bijbehorenden wet- en regelgeving www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 30. 30. Invloed op • • • • Wat/hoe (vorm en inhoud) Wanneer (moment/dag/tijdstip) Waar (plaats) Door/met Wie (persoon) Van het aanbod www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 31. 31. Systeemwereld is leidend Organisatiedeel Aanbod Externe eisen kwaliteit en veiligheid Organiseren/ Management Cliënt en Professional Handelingsdeel www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 32. 32. Voorbeeld systeemwereld is leidend • http://www.youtube.com/watch?v=fVhsT8jW0fY www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 33. 33. Leefwereld is leidend Organisatiedeel Aanbod Externe eisen kwaliteit en veiligheid Organiseren/ Management Cliënt en professional Handelingsdeel www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 34. 34. Focus = goed leven in eigen ogen Moment, dag, tijdstip Persoon Plaats Hulpverleningssituatie Vorm en inhoud Klantenperspectief Professioneel perspectief Focus = probleem oplossen Cliënt/cliëntsysteem www.windesheimflevoland.nl Professional Ik kies
 35. 35. Kortom Participatie vanuit eigen kracht betekent : 1.cliënten uitnodigen tot zeggenschap (inspraak via vraaggerichtheid en invloed via vraaggestuurdheid) en 2.een organisatie waarbij de leefwereld van de betrokken mensen (cliënten en medewerkers) leidend is en de systeemwereld volgend. 3.het resultaat is participatie. www.windesheimflevoland.nl Ik kies

×