Hervorming langdurige
ondersteuning en zorg

Jolanda Klarenbeek, VWS
Inhoud
1.Achtergrond hlz
2.Een nieuwe Wmo
3.Thuiszorg in 2015
Waarom herziening langdurige zorg en ondersteuning?
1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg
2. Meer voor elkaar zorgen
3...
Visie op langdurige ondersteuning en zorg
Uitgangspunten:
1. Uitgaan van wat mensen wel kunnen
2. Eerst kijken naar eigen ...
Vertaling naar beleid
De visie vertaalt naar beleid:
1. Participeren in eigen omgeving met steun via de Wmo
2. Samenhangen...
Uitgangspunten nieuwe Wmo
• Grotere eigen verantwoordelijkheid voor burgers
(zelfredzaamheid)
• Burgers staan elkaar bij (...
Samenhangende zorg in de Zvw
• aanspraak wijkverpleging: huidige aanspraak verpleging
• de wijkverpleegkundige
• extramura...
Recht op zorg voor kwetsbaren via de kern-AWBZ
•Kern AWBZ: meest kwetsbaren met een individueel recht
•Langer thuis, extra...
Reikwijdte nieuwe Wmo
Maatschappelijke ondersteuning:
1. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het
vrijwilli...
Wat wordt van gemeenten verwacht?
Beleidsplan, met aandacht voor:
uitwerking opdracht
ondersteuning mantelzorgers en vrijw...
Indicatiestelling
• In Wmo geen indicatiestelling zoals nu in AWBZ
• In Wmo melding, onderzoek, aanvraag
• Na melding binn...
Aanvraag en Voorzieningen
• Aanvraag na onderzoek: binnen twee weken
• Algemene voorzieningen waar mogelijk
• Maatwerkvoor...
Persoonsgebonden budget
• Op verzoek van burger, indien:
hij daaraan verbonden taken verantwoord kan uitvoeren
hij motivee...
Verantwoordelijkheid en continuïteit aanbod
• Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor kwaliteit en
continuïteit van...
Toezicht Wmo (1)
Twee vormen van toezicht: landelijk en lokaal toezicht
1. Lokaal: Gemeenten zijn integraal verantwoordeli...
Toezicht Wmo (2)
• De aanbieders van voorzieningen van maatschappelijke
ondersteuning zijn op grond van het wetsvoorstel v...
Thuiszorg in 2015
• thuiszorgorganisatie levert deel in Wmo-domein en deel in Zvwdomein. Wellicht ook in Jeugdzorgdomein.
...
Welke verantwoordelijkheid heeft een zorgkantoor met
betrekking tot zorg?
• zorgkantoren bestaan in nieuwe AWBZ niet meer
...
Ondersteuning en zorg gaat over mensen

IGZ, 7 oktober 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Najaarscongres 2013 Tranisitiebureau Wmo

1,296 views

Published on

Bert Holman, voorzitter Transitiebureau en projectleider Wmo ministerie van VWS, ging tijdens het In voor zorg-congres in op actuele ontwikkelingen en gaf aan waarbij het TransitieBureau ondersteuning kan bieden.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Najaarscongres 2013 Tranisitiebureau Wmo

 1. 1. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Jolanda Klarenbeek, VWS
 2. 2. Inhoud 1.Achtergrond hlz 2.Een nieuwe Wmo 3.Thuiszorg in 2015
 3. 3. Waarom herziening langdurige zorg en ondersteuning? 1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 2. Meer voor elkaar zorgen 3. Financiële houdbaarheid langdurige zorg 3 IGZ, 7 oktober 2013
 4. 4. Visie op langdurige ondersteuning en zorg Uitgangspunten: 1. Uitgaan van wat mensen wel kunnen 2. Eerst kijken naar eigen mogelijkheden 3. Voor wie niet meer zelfredzaam kan zijn, is er altijd ondersteuning of zorg 4. De meest kwetsbaren hebben recht op de kern-AWBZ 4 IGZ, 7 oktober 2013
 5. 5. Vertaling naar beleid De visie vertaalt naar beleid: 1. Participeren in eigen omgeving met steun via de Wmo 2. Samenhangende zorg in de Zvw 3. Recht op zorg voor kwetsbare mensen via de kern-AWBZ 5 IGZ, 7 oktober 2013
 6. 6. Uitgangspunten nieuwe Wmo • Grotere eigen verantwoordelijkheid voor burgers (zelfredzaamheid) • Burgers staan elkaar bij (participatiesamenleving) • Bij onvoldoende (zelf/samen) redzaamheid beroep op de Wmo/gemeente mogelijk • Eerst algemene voorziening, dan maatwerkvoorziening • Grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun omgeving wordt doorvertaald naar de wet 6 IGZ, 7 oktober 2013
 7. 7. Samenhangende zorg in de Zvw • aanspraak wijkverpleging: huidige aanspraak verpleging • de wijkverpleegkundige • extramurale behandeling voor zintuiglijk gehandicapten • op behandeling gerichte langdurige intramurale GGZ naar Zvw • Nog besluit over: Persoonlijke verzorging Extramurale behandeling voor overige groepen Afbakening beschermd wonen in de Wmo 7 IGZ, 7 oktober 2013
 8. 8. Recht op zorg voor kwetsbaren via de kern-AWBZ •Kern AWBZ: meest kwetsbaren met een individueel recht •Langer thuis, extramuraliseren • Kwaliteitsverbetering • Onafhankelijke indicatiestelling • Uitvoering LIZ-uitvoerders en LIZ-representanten • Recht op pgb onder stringente voorwaarden 8 IGZ, 7 oktober
 9. 9. Reikwijdte nieuwe Wmo Maatschappelijke ondersteuning: 1. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk, toegankelijkheid voorzieningen en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving 3. Bieden van beschermd wonen en opvang. 9 IGZ, 7 oktober 2013
 10. 10. Wat wordt van gemeenten verwacht? Beleidsplan, met aandacht voor: uitwerking opdracht ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers algemene voorzieningen individuele voorzieningen integrale dienstverlening mo, zorg, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen, wonen • samenwerking met zorgverzekeraars en aanbieders • • • • • Verordening, o.a. • • • • • 10 Maatwerkvoorziening, proces van toekenning Vaststelling hoogte budget Eisen aan kwaliteit en professionaliteit Eisen aan afhandeling klachten en medezeggenschap Wijze van betrokkenheid burgers bij uitvoering IGZ, 7 oktober 2013
 11. 11. Indicatiestelling • In Wmo geen indicatiestelling zoals nu in AWBZ • In Wmo melding, onderzoek, aanvraag • Na melding binnen zes weken onderzoek naar: behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren betrokkene mogelijkheden van zelfredzaamheid/samenredzaamheid, mantelzorg mogelijkheden van gebruik maken van algemene voorziening(en) noodzaak/mogelijkheden van afgestemde dienstverlening (met zorg en sociaal domein breed) hoogte eigen bijdrage die verschuldigd zal zijn • Betrokkene ontvangt verslag van onderzoek 11 IGZ, 7 oktober 2013
 12. 12. Aanvraag en Voorzieningen • Aanvraag na onderzoek: binnen twee weken • Algemene voorzieningen waar mogelijk • Maatwerkvoorzieningen waar noodzakelijk t.b.v. Zelfredzaamheid/Participatie Opvang/Beschermd wonen • Vorm: in natura persoonsgebonden budget (geclausuleerd recht) 12 IGZ, 7 oktober 2013
 13. 13. Persoonsgebonden budget • Op verzoek van burger, indien: hij daaraan verbonden taken verantwoord kan uitvoeren hij motiveert waarom aanbod in natura niet passend is kwaliteit ondersteuning naar oordeel gemeente voldoende gewaarborgd is • In verordening bepaald onder welke voorwaarden een pgb wordt geboden ter financiering van ondersteuning door het sociale netwerk. Weigeringsgronden: • Duurder dan aanbod in natura • Fraude 13 IGZ, 7 oktober 2013
 14. 14. Verantwoordelijkheid en continuïteit aanbod • Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van de Wmo, de handhaving hiervan en het toezicht erop • Het wetsvoorstel voorziet in basisnormen waaraan de geboden maatschappelijke ondersteuning dient te voldoen • Gemeenten moeten in samenspraak met cliëntenorganisaties en aanbieders professionele standaarden voor maatschappelijke ondersteuning ontwikkelen onder regie Zorginstituut 14 IGZ, 7 oktober 2013
 15. 15. Toezicht Wmo (1) Twee vormen van toezicht: landelijk en lokaal toezicht 1. Lokaal: Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor kwaliteit van de uitvoering van de Wmo, de handhaving hiervan en het toezicht erop 2. Landelijk: De IGZ houdt (samen met de gemeentelijke toezichthouders) toezicht op het toepassen van de professionele standaarden door aanbieders en brengt hierover verslag uit aan de gemeentebesturen. Gemeenten steunen op de activiteiten van de IGZ. De IGZ rapporteert haar bevindingen gevraagd en ongevraagd aan de gemeentebesturen. In spoedeisende omstandigheden kan de IGZ direct ingrijpen. 15 IGZ, 7 oktober 2013
 16. 16. Toezicht Wmo (2) • De aanbieders van voorzieningen van maatschappelijke ondersteuning zijn op grond van het wetsvoorstel verplicht een set kwaliteitsindicatoren en ervaringen van cliënten over te leggen aan het Zorginstituut Nederland. • Het Zorginstituut Nederland maakt deze informatie openbaar op zodanige wijze dat vergelijking tussen aanbieders van maatwerkarrangementen mogelijk wordt • Geen dubbel toezicht: gemeente blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het toezicht daarop, en kan hierbij steunen op de reeds door de IGZ in de relatie met aanbieders verrichte toezichtactiviteiten. 16 IGZ, 7 oktober 2013
 17. 17. Thuiszorg in 2015 • thuiszorgorganisatie levert deel in Wmo-domein en deel in Zvwdomein. Wellicht ook in Jeugdzorgdomein. • in Wmo: natuurlijke persoon of rechtspersoon die algemene voorziening of maatwerkvoorziening levert • afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars • gemeenten kunnen afspraken maken met iedere aanbieder van ondersteuning en zorg. Bijvoorbeeld ook met welzijnsorganisatie 17 IGZ, 7 oktober 2013
 18. 18. Welke verantwoordelijkheid heeft een zorgkantoor met betrekking tot zorg? • zorgkantoren bestaan in nieuwe AWBZ niet meer • wel LIZ-uitvoerder en LIZ-representant • LIZ-representant lijkt op huidig zorgkantoor • geen rol bij Wmo of Zvw 18 IGZ, 7 oktober 2013
 19. 19. Ondersteuning en zorg gaat over mensen IGZ, 7 oktober 2013

×