Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Najaarscongres 2013 - Stichting Vrijwaard: Kwaliteitssystemen kleinschalig wonen en zelfstandige teams

1,305 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Najaarscongres 2013 - Stichting Vrijwaard: Kwaliteitssystemen kleinschalig wonen en zelfstandige teams

 1. 1. Stichting Vrijwaard Ouderenzorg Den Helder Kwaliteitssysteem binnen kleinschalig wonen en zelfstandige teams
 2. 2. Stichting Vrijwaard • Maart 2013 Opening Lyceumhof kleinschalig woonvorm voor 24 cliënten (PG/GGZ) • Werkzaam 3 zelfstandige teams • Sept/okt 2013 Gestart met zelfstandige wijkteams
 3. 3. Visie Vrijwaard op zelfstandig werken In een zelfstandige organisatie is het management meer op afstand en zijn het de zorgverleners, dus de professionals, die het werk organiseren én uitvoeren. Daardoor kunnen zij snel en adequaat inspelen op de veranderende situaties. Zelfstandig betekent dat elk team ‘binnen kaders’ zijn eigen beslissingen neemt. Kleine en zelfstandige teams die de verantwoordelijkheid krijgen en nemen om te ondernemen en de cliënt optimaal te ondersteunen. Lef, ruimte, vertrouwen, zelfvertrouwen en bezieling blijven onze uitgangspunten vormen in ons werk. Binnen een zelfstandig team draait het om ondernemen, het zien van vragen en realiseren van kansen. Maar ook om medewerkers die uit eigen beweging initiatieven nemen. Door deze methode wordt men gestimuleerd om vernieuwingen in de producten en diensten, klantbenadering en werkmethodes van de organisatie te realiseren.
 4. 4. Hoe integreer je een kwaliteitssysteem (MODEL) binnen kleinschalig wonen en zelfstandige teams?
 5. 5. Zelfstandige teams Prezo Normen • Prestaties en eindresultaten die aan de cliënt geleverd worden door de medewerkers en organisatie • Het uitgangspunt is de cliënt • Cliënttevredenheid R.A.I. (Resident Assessment Instrument) • Ondersteunt de eigen regie van de cliënt • Verhoogt de kwaliteit van zorg voor de cliënt • Verbetert de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners • Ondersteunt de medewerkers • Zorginhoudelijk (concreet)
 6. 6. Kwaliteit binnen zelfstandige teams • Scholing (zelf organiseren) PREZO/Norm Verantw. Zorg Medewerkers laten nadenken over wat zij kunnen doen om bijv: • Ervoor te zorgen dat de cliënt en zijn omgeving een goede (telefonische) bereikbaarheid ervaren • De cliënt te ondersteunen in zijn sociale zelfredzaamheid • De cliënt te behoeden voor het ontstaan van infecties
 7. 7. Kwaliteit binnen zelfstandige teams • Alle papieren weghalen stimuleert werken met het EPD (NEDAP) • Implementatie CAREN (Mantelzorgportaal) • Procesgroepen (cliënten (raadsleden), medewerker en leden management) vorm medezeggenschap • Implementatie RAI • Incidenten bespreken met het team, betrokken medewerkers
 8. 8. Hoe meet je de kwaliteit • Mantelzorg geïnterviewd (Landelijke vragenlijst, van buitenaf) Doel: inzichtelijk maken van ervaringen van mantelzorgers met betrekking tot de zorg, het wonen en het welbevinden van cliënten binnen Lyceumhof • Meeloopdagen (meedenken, adviseren, ondersteunen, begeleiden en coachen) • Werkplekonderzoek • Evaluaties met cliënt c.q. mantelzorg • Incidentenregistratie • Tip: Een frisse blik van buitenstaanders!
 9. 9. Medewerker ziet aan gedrag van bewoner dat er iets aan de hand is (blaasontsteking) soms eerder dan familie Opmerkingen Medewerkers leveren zelf ook hun eigen tijd in! Maaltijden zijn gevarieerd, gezond, vers, lekker en smakelijk Medewerkers zijn geduldig, respectvol en heel zorgzaam en betrokken Als je kookt, kook je voor de hele familie Ik kom er graag, er hangt een goede sfeer Vooraf screening dementieproces Deze woonvorm, zorgt ervoor dat ik makkelijker afscheid neem, rustiger. Ik ga veel prettiger weg als intramuraal. Clienten zijn meer thuis
 10. 10. Hoe pas je verbeterpunten toe en hoe toets je die? • Laat altijd de meerwaarde zien, wat levert het de cliënt, mantelzorg en medewerker op. • Medewerkers maken een handboek met teamafspraken (concreet, door iedereen begrepen) • Geef medewerkers de ruimte, fouten maken mag • Toetsen Zie meten door medewerkers zelf!!
 11. 11. Zelfstandige team PREZO RAI Managementinformatie ( Teams kunt ondersteunen, bijsturen, coachen)
 12. 12. Kun je een blauwdruk bedenken voor zelfstandige teams en wat levert dat op?
 13. 13. In hoeverre zijn traditionele organisaties in staat om de traditionele rollen los te laten (beheersmatige) ?

×