“Zorgen” in de eerste lijn

Zorgverzekeraar als motor voor integrale zorg

Ria Stegehuis, directeur Zorg
Congres In voor Z...
Introductie
Coöperatie
Sturen op kwaliteit,
prijs en volume
2 miljoen verzekerden
1.866 fte
€ 5,5 miljard premie
(Menzis, ...
Maatschappelijke ontwikkelingen
•

Vergrijzing en meer chronisch zieken

•

Meer medisch-technologische mogelijkheden

•

...
Zorgakkoorden 2014-2017
Landelijk akkoord voor ziekenhuizen, GGZ en overig
•

Medisch specialistische zorg en GGZ:
volumeg...
Meer zorg dichtbij mensen brengen

GGZ

Ziekenhuis

Care
Tweede
lijn

Geïntegreerde
eerste lijn
Geïntegreerde
eerste lijn
...
Visie op (betaalbare) zorg in de toekomst

Tweede
lijn

Met
zorgadvies

Geïntegreerde
eerste lijn

Zelfmanagement
(eHealth...
Versterken van de eerste lijn
• Wat in de eerste lijn kan gebeuren, moet daar gebeuren.
Eerstelijn en huisarts neemt de re...
Menzis voor 3e keer meest
eerstelijnsvriendelijke
zorgverzekeraar
Wat doet Menzis?
•

Stimuleren zelfmanagement
(individueel zorgplan)

•

Patiëntparticipatie
(shared decision making)

•

...
Integrale zorg
Wat is integrale zorg
Horizontale en verticale integratie
•De horizontale integratie is gericht op samenwerking/ fusies tu...
Bron: KPMG, rapport Integrale zorg, 2013
Hoe te komen tot integrale zorg
“And it ought to be remembered that there is nothing more difficult
to take in hand, more ...
Condities voor kansrijke samenwerking
De goede stappen,
de goede volgorde,
Win-win, in dialoog

Veerkracht
Voortgang
Gebre...
US Veterans Health Administration
• Overheidsorganisatie voor de zorg voor veteranen
• Van ziekenhuisgecentreerde organisa...
Torbay and Southern Devon Health & Care
• Integrale (ouderen)zorg voor 140.000 mensen (25% is 65+)
• Samengaan van eerstel...
Menzis en integrale zorg met
de eerste lijn
• Nog Beter koolzaad iets
Eindproducten werkgroepen
Specificaties
Diagnoses:

Duskundigheid

Patiëntengroep

1.

Type

Betrokken

Welk ty pe deskund...
Project Samen oud
•

Doel is dat ouderen zo lang en prettig
mogelijk thuis kunnen blijven wonen

•

Stadskanaal, Veendam e...
Samenwerking met
gemeenten
Hervormingen langdurige zorg
Noodzaak afstemming gemeenten
en zorgverzekeraar steeds groter
• LIZ (kern-AWBZ)
• Overheveli...
BELANGEN GEMEENTE

BELANGEN VERZEKERAAR

hoge(re) uitstroom uit bijstand

toegang tot nieuwe doelgroepen

vergroten partic...
Een sluitende keten van zorg en welzijn
Menzis
Zorginkoop
Afspraken met zorgaanbieders

Zorgaanbieders
(1e lijn en langdur...
In uitvoering
Naar gezondheid en gedrag:
• Jeugd op gezond gewicht
• GGZ-analyse
• Participatie Pathmos
• WeHelpen.nl
• Va...
Gezond Meedoen!
Succesfactoren

Faalfactoren

• Heldere doelen

• Experimenteer behoefte gemeente

• Belangen komen overee...
Uitdagingen
•

Samen verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit, betaalbaarheid en
toegankelijkheid van de zorg in de regio...
Alles om dit te voorkomen…
Vragen ?
Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis
Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis
Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis
Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis

1,889 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,889
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wat we uitgeven aan zorg kunnen we niet uitgeven aan onderwijs, cultuur, politie noem maar op.
 • De "driehoek" kantelen is prima als strategisch vertrekpunt voor juiste zorg op juiste plek op juiste moment.
  Zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor betaalbare zorg van goede kwaliteit voor de verzekerde van Menzis. Daarop worden wij afgerekend.
 • Wat betekent het kantelen van de driehoek voor de eerste lijn?
  Zichzelf versterken en de regie nemen.
 • TG heeft onderzoek gedaan naar samenwerking tussen publieke en private organisaties. Op al deze punten is een positieve score (groen) nodig wil je succesvol samenwerken en resultaten bereiken. De samenwerking dien je periodiek te toetsen, ongemerkt kan een domein, bv agv personele wisselingen van groen naar rood veranderen.
 • Torbay (Engeland)
  Torbay and Southern Devon Health and Care NHS Trust is verantwoordelijk voor het leveren van integrale gezondheidszorg en ouderenzorg aan ongeveer 140.000 mensen in het zuidwesten van Engeland. Ongeveer een kwart van deze populatie is boven de 65 en vóór de veranderingen in 2005 kenmerkte de Torbay-regio zich door een ineffectieve levering van sociale zorg en voorzieningen en een disproportioneel hoog aantal ziekenhuisopnames per hoofd van de bevolking.
  Als oplossing hebben Torbay Primary Care Trust (PCT) en het agentschap voor sociale zorg de sociale en somatische gezondheidszorg onder één nieuwe structuur – Torbay and Southern Devon Health and Care NHS Trust – samengebracht. Het doel van deze integratie was het reduceren van de kosten door het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames en het terugdringen van verkeerde beddagen.
  Torbay is opgedeeld in vijf regio’s met elk een geïntegreerd zorgteam dat samen met de huisarts zorg draagt voor een populatie van 20.000-40.000 personen. De huisarts maakt binnen de eigen patiëntenpopulatie gebruik van risicoprofielen: patiënten met een hoog risico krijgen een zorgcoördinator toegewezen die ervoor zorgt dat de verschillende zorgaanbieders goed met elkaar samenwerken. Er zijn ook speciale teams die zorgoplossingen bieden in crisissituaties met een verhoogde kans op een ziekenhuisopname. Een traditionele herstelfaciliteit is omgevormd tot een aanbieder van actieve zorg op het grensvlak van eerste-en tweedelijnszorg om patiënten zo veel mogelijk thuis te kunnen ondersteunen. Ook is het contact tussen professionals in de sociale gezondheidszorg en de teams van geriaters van acute ziekenhuizen geïntensiveerd om transfer tussen instellingen te bevorderen. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van nationale kwaliteitsstandaarden om kwaliteit van zorg te garanderen.
  De uitkomst van dit initiatief is dat de bedbezetting met 33% is gereduceerd en dat het gebruik van SEH-bedden door 65-plussers is gedaald met 29%. Torbay’s uitgaven aan sociale zorg zijn half zo snel gestegen als die in de rest van Zuidwest-Engeland.
  De inzet van zorgcoördinatoren en multidisciplinaire teams, investeringen in thuisondersteuning van ouderen, een geïntegreerd EPD en goede samenwerking tussen ziekenhuizen en andere partners hebben in deze regio grote impact gehad op de kwaliteit en doelmatigheid van ouderenzorg.
 • We hebben in de werkgroepen 9 diagnoses/doelgroepen besproken (zie rijtje links). In de visie de nadruk op chronische zorg, zorg voor ouderen. ELD en zorg in de ANW (m.n. regio DEAL). Op basis van de declaratiegegevens van Menzis is gekeken welke zorg buiten de muren van het ziekenhuis zou kunnen worden geleverd. Daarna hebben we gekeken wat de meest voorkomende diagnosen zijn, om zo aan de slag te gaan met de grote groepen. Voor iedere diagnose hebben de werkgroepen twee eindproducten opgeleverd:
  Specificaties om zorg buiten de muren van het ziekenhuis in te richten
  Brainstorm hoe in de bredere zin deze zorg in de regio de beste van Nederland te krijgen. Per onderdeel van de brainstorm heeft Menzis aangegeven of we dit wel/niet als een taak van ons zien of dat we dit meer een taak vinden van het veld.
  Een deel van COPD is hier als voorbeeld gegeven, eenzelfde tabellen zijn voor alle diagnosen te vinden in het boekje. In de blauwdruk hebben we de clustering ziekenhuiszorg, ELD en ANW gehanteerd, waaronder alle besproken diagnoses/doelgroepen besproken worden.
 • Op donderdag 26 september tekenden zorgverzekeraar Menzis, de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela een intentieverklaring. Daarin spreken gemeenten en de betrokkenen uit het werkveld zorg en welzijn (UMCG, Zorggroep Meander, 15 huisartsen en Tinten Welzijnsgroep) de sterke wil uit samen op zoek te gaan naar financieringsmogelijkheden voor het structureel invoeren van een buitengewoon succesvolle nieuwe aanpak in de ouderenzorg. Het gaat hier om de integrale zorgaanpak SamenOud die (tot nu toe op projectbasis) in praktijk wordt gebracht in Stadskanaal, Veendam en Pekela en waaraan 1500 ouderen meedoen.
  Bij SamenOud werkt men met kleinschalige, vaste Ouderenzorg Teams, gecentreerd rondom de ouderenpopulatie van een bepaalde huisartspraktijk. SamenOud verzorgt een algemeen programma voor alle ouderen van 75-plus met als doel dat zij zo lang mogelijk gezond blijven. Daarnaast houdt men de doelgroep in het oog. De huisarts stuurt elke 75-plusser in de praktijk elk jaar een vragenlijst. Zodra de vragenlijst terugkomt analyseert het Ouderenzorg Team de antwoorden.
  Alle ouderen bij wie sprake (b)lijkt te zijn van kwetsbaarheid of van complexe problematiek (ongeveer 35% van de ouderen) krijgen bezoek aan huis. Deze bezoeken worden afgelegd door de ouderenadviseur of de wijkverpleegkundige, de casemanager. Zij stellen samen met de oudere een plan op waarin rekening wordt gehouden met alle gezondheidsproblemen voor wonen, welzijn en zorg.
  De werkwijze van SamenOud bevordert dat ouderen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen. Onderzoek onder ouderen maakt duidelijk dat zij meer geborgenheid en veiligheid ervaren. Mensen zijn vooral blij met de echte en langdurige aandacht voor hun persoonlijke situatie en het feit dat de casemanager ’van de hoed en de rand weet’ en werkelijk meedenkt. Ze geven aan dat hun vertrouwen in het langer zelfstandig thuis blijven wonen is toegenomen door deelname aan SamenOud.
  Efficiënt is de aanpak ook. Uit nauwkeurige berekeningen blijkt dat er al op korte termijn kosten bespaard kunnen worden. Zorg aan huis is nu eenmaal minder duur dan zorg in een instelling. En door tijdig de situatie van mensen te kennen wordt het beter mogelijk om mantelzorgers voor te bereiden, hulpmiddelen tijdig aan te schaffen en informele netwerken rond ouderen te activeren. Een bijkomend besparingseffect is gelegen in het feit dat de casemanager overzicht heeft en onnodige medische onderzoeken of dubbele behandelingen kan stopzetten dan wel voorkomen.
  De aanpak is zeer succesvol en alle betrokkenen willen graag doorgaan met SamenOud en zien dit als de werkwijze van de toekomst. Het vraagstuk van de financiering van deze samenhangende zorg uit meerdere financieringsbronnen (zorgverzekeraar, AWBZ, WMO) is op dit moment het enige probleem dat structurele invoering van het model SamenOud in Oost-Groningen of omstreken nog in de weg staat. Met deze intentieverklaring gaan de betrokken partijen aan de slag om hiervoor een oplossing te vinden.
 • - Menzis ondersteunt dit project via de RVVZ t/m medio 2014
  - Begin november hebben manager Velp en Menzis gesprek gehad met VWS en NZa omdat tot nu toe de specialist ouderengeneeskunde niet onder de beleidsregel innovatie gebracht kon worden als die een behandelende rol had (zag men alleen als AWBZ zorg); uitkomst van het gesprek is dat VWS contact heeft gezocht met CVZ en CVZ de uitspraak heeft gedaan dat een zorgprogramma met daarin opgenomen een behandelend specialist ouderengeneeskunde onder de beleidsregel innovatie gebracht kan worden, vooruitlopend op het vinden van een passende plek van effectief gebleken zorgprogramma's ouderenzorg in de basisverzekering
  - concreet betekent de inzet van de specialist ouderengeneeskunde, dat zij de behandeling tijdelijk overneemt van de huisarts, als de huisarts de patient naar haar verwijst. In de meeste gevallen doet de huisarts dat omdat hij of zou verwijzen naar de tweede lijn of opname intramuraal binnen de AWBZ aan de orde is
  - de inzet levert op dat het aantal medisch specialisten, dat patienten bezochten drastisch wordt terug gebracht, verwijzen naar de tweede lijn wordt voorkomen en/of opname in een intramurale setting in ieder geval wordt uitgesteld.
  - de ervaren kwaliteit door de patient is hoog
 • Jeugd op Gezond Gewicht : samen aftrap okt 2013 2000 leerlingen, 11 basisscholen
  GGZ analyse; eerste gezamenlijke analyse op wijkniveau
  Participatie Pathmos: Tussenstand na 1 jaar, 5 groepen, 66 deelnemers afgerond
  We Helpen: digitale marktplaats vraag & aanbod
  Valpreventie; 500 scans zijn uitgevoerd
  Verkenning mantelzorg
  Samenwerking Zorgloket en Zorgadvies: structurele uitwisseling en samenwerking
  Ziekteverzuimbegeleiding
  Verkenning Wmo, Jeugdwet en huisarts: Wijkgericht werken Wmo consulent, verdere verkenning samenwerking huisartspraktijk
  Proeftuin wijkverpleegkundige: Start najaar 2013 in twee wijken
  Decentralisatie AWBZ en Transitie Jeugdzorg
  Pilot populatiebekostiging: Start begin 2014 in de Enschede Doen wijken bij voldoende deelname en dekking in de wijk
  Gemeentepolis: optimaliseren deelnamegraad en doorontwikkeling CZM.
  Gezamenlijke aanpak wanbetaling ism Stadsbank, voegsignalering problematische schulden, actieve aanpak niet -kunners middels structurele doorbetalingen. Verbinding met integrale wijkteams.
 • Samen verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit en betaalbaarheid betekent ook: verminderen overbehandeling, geen dubbele zorg, praktijkvariatie aanpakken enz.)
 • Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis

  1. 1. “Zorgen” in de eerste lijn Zorgverzekeraar als motor voor integrale zorg Ria Stegehuis, directeur Zorg Congres In voor Zorg, 16 december 2013
  2. 2. Introductie Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume 2 miljoen verzekerden 1.866 fte € 5,5 miljard premie (Menzis, Anderzorg en Azivo) Zorgkantoren Arnhem, Groningen, Twente 21.500 cliënten 142 fte € 3,9 mld. uitgaven AWBZ ‘Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al zijn klanten te bevorderen.’ menselijk sociaal vooruitstrevend maatschappelijk betrokken
  3. 3. Maatschappelijke ontwikkelingen • Vergrijzing en meer chronisch zieken • Meer medisch-technologische mogelijkheden • Andere maatschappelijke opvattingen over ziekte en gezondheid • Zonder ingrijpen gaat in 2014 bijna 40% huishoudinkomen op aan zorgkosten • Nadruk op zelfredzaamheid, hulp sociale omgeving • Meer eigen betalingen, eigen risico Hoe houden we kwalitatief goede zorg beschikbaar en betaalbaar?
  4. 4. Zorgakkoorden 2014-2017 Landelijk akkoord voor ziekenhuizen, GGZ en overig • Medisch specialistische zorg en GGZ: volumegroei 2014: 1,5% • 2015-2017: 1% Eerstelijnszorg: Volumegroei 2014: 1,5% + 1% groei t.b.v. substitutie, vernieuwing en belonen van uitkomsten 2015-2017: 1% reguliere groei + 1,5%
  5. 5. Meer zorg dichtbij mensen brengen GGZ Ziekenhuis Care Tweede lijn Geïntegreerde eerste lijn Geïntegreerde eerste lijn Zelfmanagement Nu Met zorgadvies Lage drempel, dichtbij huis Zelfmanagement (eHealth & preventie) Straks
  6. 6. Visie op (betaalbare) zorg in de toekomst Tweede lijn Met zorgadvies Geïntegreerde eerste lijn Zelfmanagement (eHealth & preventie) Straks Lage drempel, dichtbij huis Niet alles overal meer mogelijk: meer specialisatie en spreiding ziekenhuiszorg (selectief inkopen, aanneemsom) •Verschuiving eenvoudige ziekenhuistaken naar uitgebreidere 1e lijn •Antwoord op groeiende zorgvraag m.n. chronisch zieken, ouderen, GGZ Stimuleren preventie, zelfmanagement, ehealth, meer eigen verantwoordelijkheid (puntensysteem, convenanten gemeenten) Betere uitkomsten tegen lagere kosten
  7. 7. Versterken van de eerste lijn • Wat in de eerste lijn kan gebeuren, moet daar gebeuren. Eerstelijn en huisarts neemt de regie. • Integrale en vraaggerichte zorg, georiënteerd op populatie, op basis van grondige analyse van wijk en regio • Vergaande verschuiving van monodisciplinaire zorgverleners naar professioneel aangestuurde samenwerkingsverbanden (multidisciplinair) op lokaal en/of regionaal niveau • Samenhangend pakket aan voorzieningen (ook diagnostiek, Wmo-consulenten, wijkverpleegkundige, overbruggingszorg) • Meer preventief en risicogericht werken, tezamen met gemeenten, GGD-en, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten en andere partners.
  8. 8. Menzis voor 3e keer meest eerstelijnsvriendelijke zorgverzekeraar
  9. 9. Wat doet Menzis? • Stimuleren zelfmanagement (individueel zorgplan) • Patiëntparticipatie (shared decision making) • Transparantie (focus op resultaat voor patiënt) • Samenwerking, substitutie van tweede lijn naar eerste lijn (intensivering overleg met ziekenhuizen/maatschappen van specialisten, regionaal transmurale afspraken, andere inkoop eerstelijns diagnostiek) • Populatieanalyse • Professionalisering organisatie (o.a. informatiemanagement op orde) • Ruimte voor nieuwe doelgroepen en financierings/contracteringsvormen
  10. 10. Integrale zorg
  11. 11. Wat is integrale zorg Horizontale en verticale integratie •De horizontale integratie is gericht op samenwerking/ fusies tussen instellingen van hetzelfde niveau •De verticale integratie gaat over samenwerking tussen zorgaanbieders die elk een ander niveau van het zorgpad voor eigen rekening nemen Anno 2013 geeft 40% van de bestuurders van ziekenhuizen aan samen te werken met huisartsen. Ongeveer een kwart van de ziekenhuizen werkt samen met verpleeghuizen en 22% werkt ook samen met een verzorgingshuis
  12. 12. Bron: KPMG, rapport Integrale zorg, 2013
  13. 13. Hoe te komen tot integrale zorg “And it ought to be remembered that there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct , or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of things. Because the innovator has for enemies all those who have done well under the old conditions, and lukewarm defenders in those who may do well under the new.” Machiavelli, 1512
  14. 14. Condities voor kansrijke samenwerking De goede stappen, de goede volgorde, Win-win, in dialoog Veerkracht Voortgang Gebrekkige relatie ontwikkeling Stagnatie Wat is de gedeelde ambitie van de partners? Op de goede weg samen? Vormgeven van een goedproces Is het netwerk professioneel georganiseerd? Uitputting inspiratiebron Schijnsamenwerking Waar gaan de partners samen echt voor? Proces Governance besluitvorming vorm Betrouwbaarheid Daadkracht Inspirerend perspectief Mobiliserend effect Werken aan een gedeelde ambitie Recht doen aan belangen Ambitie Organisatie Belangen Wat zijn de belangen van de partners? Synergie Proactief gedrag Relatie Onderorganisatie Neiging tot controle Professioneel organiseren Op zoek naar ‘Mutual Gains’! Leiderschap Relatie Vertrouwen Continue onderhandeling Verdedigend gedrag Goed persoonlijk samenwerken Samenwerken is mensenwerk Vertrouwen Goede conflicthantering Onderliggend machtspel Instabiele relaties 16
  15. 15. US Veterans Health Administration • Overheidsorganisatie voor de zorg voor veteranen • Van ziekenhuisgecentreerde organisatie naar meerdere, regionale, integrale zorgnetwerken • Ziekenhuizen, poliklinieken, verpleeghuizen, thuiszorgcentra en de huisarts samen verantwoordelijk • IT: prestaties meten, EPD, smartcard patiënt met medische info • Hoofdelijke betaling: budget wordt aangepast aan de patiëntkenmerken van de populatie (3 jaar) • Kwaliteit van zorg is beter dan in commerciële sector • Reductie beddagen 50%, SEH-bezoeken 35%
  16. 16. Torbay and Southern Devon Health & Care • Integrale (ouderen)zorg voor 140.000 mensen (25% is 65+) • Samengaan van eerstelijnszorg, sociale en somatische zorg • Geïntegreerde zorgteams in 5 regio’s • Risicoprofielen: bij hoog risico zorgcoördinator, zorgt voor samenwerking tussen zorgaanbieders • Speciale teams voor crisissituaties zoals ziekenhuisopname • Centrum voor eerste- en tweedelijnszorg, met zorg thuis • Reductie bedbezetting 33% en SEH-bedden 65+ met 29% • Uitgaven aan sociale zorg van Torbay stegen half zo snel als in de rest van de regio
  17. 17. Menzis en integrale zorg met de eerste lijn
  18. 18. • Nog Beter koolzaad iets
  19. 19. Eindproducten werkgroepen Specificaties Diagnoses: Duskundigheid Patiëntengroep 1. Type Betrokken Welk ty pe deskundigheid Om welke groep gaat m oet hierbij betrokken het? worden? Diabetes Setting Hoe wordt deze deskundigheid betrokken? Op welke m anier is deze betrokken? 3. Hart- en vaatziekten 4. Ouderen (75+) 5. Slechthorendheid 8. Afname thoraxfoto (op indicatie) en afname CT (op indicatie) Beoordeling diagnostiek (op indicatie) Longfunctieassistent of POH met aantekening (CASPIR) Afname longfunctie, afname vragenlijst en inhalatie instructie Longarts Beoordeling diagnostiek en advies aan huisarts Huisarts Hoofdbehandelaar; bespreken advies met patiënt (eventueel door praktijkondersteuner met benodigde diploma's voor longverpleging) Dermatologie 7. COPD Poliklinisch vervolgtraject bij stabiele COPD patiënten (niet ontregeld) Hoofdbehandelaar; bespreken advies met patiënt (eventueel door praktijkondersteuner met benodigde diploma's voor longverpleging) 1e lijns diagnostiek Locatie Aan welke eisen moet de fysieke locatie v oldoen? Processen/ informatie Wat v oor informatie moet er aanwezig zijn om de zorg te leveren? Fysiek Op afstand Fysiek Fysiek 1. Spirometer 2. Benodigdheden voor afname longfunctieonderzoek bij COPD 3. Toegang tot laboratorium 4. Toegang tot radiologische onderzoeken 5. Toegang tot ECG 1. Spreekkamer (2. Crashkar/z uurstof bij maken ECG) 1. Uitslagen van diagnostiek bij de huisarts (bijvoorbeeld via Medix). 2. Koppeling gegevens met apotheek. 3. Duidelijke afspraken over verwijzen en terugverwijzen tussen huisarts en longarts 4. Transmurale afspraken over aanvullend onderzoek op indicatie 1. Spirometer 2. Overige benodigdheden voor afname longfunctieonderzoek bij COPD Spreekkamer 1. Uitslagen van diagnostiek bij de huisarts (bijvoorbeeld via Medix). 2. Koppeling gegevens met apotheek. 3. Duidelijke afspraken over verwijzen en terugverwijzen tussen huisarts en longarts 4. Protocol indeling stabiele en instabiele patiënten Op afstand Fysiek Op afstand Fysiek Oncologie 6. 2 Huisarts Radiologie laborant COPD Initieel poliklinisch traject bij COPD patiënten Beoordeling diagnostiek en advies aan huisarts Radioloog COPD/astma 1 Afname longfunctietest, afname vragenlijst, anamnese en geven inhalatie instructie Longarts 2. Longfunctieassistent of POH met aantekening (CASPIR) Apparatuur/middelen Nodig? Zo ja, welk soort? Brainstorm Processtap 3) 4) Preventie 9. Brainstorm punten werkgroepen 1) 2) Spoedeisendezorg in de 5) 6) 7) 8) 9) ANW uren 1) Verwijzing 2) Rol Menzis* Voorlichtingsbijeenkomst om patiënten te informeren over ziektelast, preventie en therapietrouw. Verstrek geen scootmobiel m eer aan inwoners, m aar geef een abonnement voor de sportschool  m aatwerk is van belang. Financiële stim ulans nodig om betere informatie te geven aan patiënten. Betere sam enwerking en afstemming in het netwerk om de patiënten m et instabiele astma en/of problem en met therapietrouw te ondervangen en te coachen. Mantelzorg en vrijwilligers betrekken bij gezondheidsproblematiek van bijv. patiënten m et astma. Thuiszorg via een m obiele app de afnam e van ACC-CCQ lijsten laten verzorgen. Sportbeleid van gemeente ontwikkelen (jonge mensen m et astma sportabonnement vergoeden). Per dorp / gem eente beweegkuren aanbieden. Stoppen m et roken begeleiding in de eerste lijn: consistent beleid en financiering van de zorgverzekeraar. Chem iepark / bedrijven stimuleren om zich m eer in te zetten voor screening en preventie van longaandoeningen. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) − − − − − − − − − Duidelijke verwijsafspraken (wat is stabiel en instabiel) tussen eerste en tweede lijn waaraan je elkaar kunt houden. Mogelijk bindend protocol op provinciaal niveau + intervisie tussen huisarts en longarts. Inzicht in wat iedere huisartspraktijk doet voor een patiënt m et COPD: bijvoorbeeld wel/niet aangesloten aan keten. Dit is nodig om vertrouwen op te bouwen tussen de specialist en huisarts en het verwijzen en terugverwijzen te faciliteren. 1) 2) M M
  20. 20. Project Samen oud • Doel is dat ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen • Stadskanaal, Veendam en Pekela • Alle ouderen krijgen een uitnodiging om mee te doen via de huisarts. • Elk jaar wordt een vragenlijst ingevuld. • Zorg en begeleiding door Ouderenzorg Team (huisarts, specialist wijkverpleegkundige en ouderenadviseur) • Efficiënt • Financiering
  21. 21. Samenwerking met gemeenten
  22. 22. Hervormingen langdurige zorg Noodzaak afstemming gemeenten en zorgverzekeraar steeds groter • LIZ (kern-AWBZ) • Overheveling langdurige GGZ • B-zzp’s naar de Zvw • C-zzp’s naar WMO • Thuisverpleging en deel verzorging naar Zvw • Decentralisatie begeleiding en deel verzorging naar Wmo 2015 • Jeugd-GGZ en jeugd-LVG naar gemeenten
  23. 23. BELANGEN GEMEENTE BELANGEN VERZEKERAAR hoge(re) uitstroom uit bijstand toegang tot nieuwe doelgroepen vergroten participatie verbinding met AWBZ en Zvw verbinding AWBZ, WMO en eerstelijn terugdringen zorgkosten terugdringen zorgkosten maximaal bereik onder burgers meer zelfmanagement, eigen regie sterk lokaal gezondheidsbeleid gezondheidswinst GEZAMENLIJK BELANG/GEZAMENLIJKE VISIE een betere gezondheid voor zoveel mogelijk burgers (verzekerden) met een zo effectief mogelijke inzet van middelen
  24. 24. Een sluitende keten van zorg en welzijn Menzis Zorginkoop Afspraken met zorgaanbieders Zorgaanbieders (1e lijn en langdurige zorg) Gemeente Inkoop WMO Afspraken met aanbieders Aanbieders welzijn en ondersteuning Afstemming Zorgverzekeraar/Gemeenten: • Faciliteren en stimuleren samenwerking aanbieders • Check: is de keten sluitend? • Zonodig: inkoopspecificaties aanscherpen
  25. 25. In uitvoering Naar gezondheid en gedrag: • Jeugd op gezond gewicht • GGZ-analyse • Participatie Pathmos • WeHelpen.nl • Valpreventie • Verkenning mantelzorg Maatwerk voor kwestbaren: • Gemeentepolis • Aanpak wanbetalers Naadloze uitvoering van zorg en ondersteuning: • Samenwerking Zorgloket en Zorgadvies • Ziekteverzuimbegeleiding • Verkenning Wmo, Jeugdwet en huisarts • Proeftuin wijkverpleegkundige • Decentralisatie AWBZ en Transitie Jeugdzorg • Pilot populatiebekostiging
  26. 26. Gezond Meedoen! Succesfactoren Faalfactoren • Heldere doelen • Experimenteer behoefte gemeente • Belangen komen overeen • Herverdeeleffecten onbekend • Taakbelang PM • Resultaatgerichtheid gemeente • Macht en regie in evenwicht • Landelijke politieke onrust • Vertrouwen • Urgentie voor samenwerking gelijk? • Resultaatgerichte cultuur • Beoordeling betrokkenen • Zelfde omgangsvormen • Commitment
  27. 27. Uitdagingen • Samen verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in de regio • Samen vormgeven aan duurzaam partnership met name gericht op versterking van de eerstelijn met huisarts in regierol • Samenwerking tussen eerste en tweede lijn plus het sociale domein van gemeenten en welzijnsinstellingen • Nieuwe financieringsvormen (populatiebekostiging, shared savings) ontwikkelen die aansluiten op integrale, resultaatgerichte zorg • Zorgverzekeraars kunnen niet met alle gemeenten en zorgaanbieders samenwerken • We leven in tijden van bezuinigingen, meer doen met minder. • Focus houden op gezondheid en zorgbehoefte van de patiënt, geen ingewikkelde systeem- en stelseldiscussies voeren
  28. 28. Alles om dit te voorkomen…
  29. 29. Vragen ?

  ×