Najaarscongres 2013 - IVZO.net: Online ondersteuning bij implementatie van zelfsturende teams

1,064 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wij werken samen in het toekomstbestendig maken van werken en leren. Tulser is onze samenwerkingspartner in het ontwerp en de realisatie van ivzo.net.
 • De essentie van IVZO.net is dat we – in tegenstelling tot b.v. kennispleinen - taken ondersteunen die professionals uitvoeren.
  We hebben, samen met professionals in de praktijk, een inventarisatie gemaakt van de taken die uitgevoerd worden bij de implementatie van zelfsturende teams. Vervolgens hebben professionals uit deze grote lijst van taken de meest kritieke taken gekozen die essentieel zijn voor de implementatie. Voor deze taken hebben wij taakondersteuning gemaakt . We hebben daarbij vooral gebruik emaakt van het materiaal dat in de In voor zorgtrajecten is opgehaald. Vervolgens hebben wij dit materiaal gedidaktiseerd. M.a.w. de kennis rondom de taken is toepasbaar gemaakt.
  : KLAAR OM TE DOEN. Taakondersteuning is dus een andere manier van kijken naar ondersteuning, dan de  meer traditionele aanpak om kennis en inzicht te vergroten. Leren en werken worden geintegreerd.
  Marc Rosenberg belangrijke expert op het gebied van organisatieleren: in plaats van mensen te leren wat ze moeten weten, helpen we professionals om te bereiken wat ze moeten doen.
 • In september zijn we gestart met testgroepen. De 1e groep is een groep van 12 organisaties die tegelijkertijd zijn begonnen met de implementatie van zelfsturende teams. De groep interne projectleiders en de groep bestuurders van deze organisaties komen met een zekere regelmaat bij elkaar. In de praktische uitvoering gebruiken zij allemaal IVZO.net. Ook hebben wij de afgelopen periode masterclasses gekoppeld aan IVZO.net. Uit deze ervaringen halen wij de volgende observaties:
  Voor een optimaal gebruik van IVZO.net is het het beste als men daadwerkelijk aan de slag gaat, de ondersteuningstaken doorloopt en vragen stelt over die onderdelen waar zich op dat moment ook de vragen voordoen. Dan krijg je het beste en meest concrete antwoorden. Vragen als:’Hoe zet ik de cultuurverandering’ is of ‘hoe krijg ik mensen mee in het concept van zelfsturing’, zijn te groot.
 • Het ideale beeld is Anja, een zorgmanager die als interne projectleider verantwoordelijk is voor het faciliteren van de implementatie van zelfsturende teams. Anja gaat daarvoor een plan van aanpak schrijven, gaat er voor zorgen dat er een visie op zelfsturing wordt geformuleerd die draagkracht heeft in de organisatie. Anja gaat samen met de afdeling opleiding kijken hoe medewerkers het beste meegenomen kunnen worden. En Anja stemt af met de afdeling communicatie over hoe hierover intern en extern gecommuniceerd gaat worden. Ook gaat Anja in gesprek met zorgprofessionals over de samenstelling van teams en de verdeling van taken en rollen.
  En Anja heeft hiervoor handvatten nodig want zij is niet van alle markten thuis. Soms zal zij zaken goed willen voorbereiden en soms loopt ze er ook in de praktijk tegenaan. Anja kan op ieder moment van de dag op IVZO.net. Zij zoekt de taak op waar het om gaat en krijgt praktische handvatten hoe zij het verder kan doen. Ook kan zij zien wat collega’s hierover vertellen. Als ze wil kan ze een vraag neerleggen en vragen om reactie. Niet alleen collega’s reageren maar ook experts die een ruime ervaring hebben met de implementatie van zelfsturende teams. Anja zal merken dat ze er niet alleen voor staat maar dat meer projectleiders deze vragen tegenkomen.
 • Professionals die het proces faciliteren: bv. Hoe kom ik tot een gedragen visie op zelfsturing
  Of professionals die daadwerkelijk in een zelfsturend team werken b.v. hoe verdelen wij de teamrollen.Of teamcoches die teams begeleiden.
  Coaches, teamcoaches, projectleiders, staffunctionarissen, professionals van een zelfsturend team, managers
  Delen van kennis en ervaringen:
  Binnen de gesloten groep
  Open
  Met andere professionals en experts (coaches en interne projectleiders met een ruime ervaring )
  Ons valt vooral de openheid op over de worstelingen, dilemma’s en kwesties die op de werkvloer spelen.
  Er is een toename en behoefte om te delen en uit te wisselen in vergelijking met een aantal jaren geleden.
  Deelnemers zijn heel open en actief, er wordt volop op elkaar gereageerd. Deelnemers plaatsen filmpjes en documenten.
 • Het traditioneel leren en opleiden in zorgorganisaties houdt de kennisproductie via internet niet bij. Het houdt onvoldoende gelijke tred met de noodzaak van organisaties om zich aan te passen aan de externe ontwikkelingen en met digitale kennisproductie. Het duurt 8 – 10 jaar voordat nieuwe kennis is geland in de basisopleidingen voor professionals in de zorg. Met de huidige opleidingsbudgetten wordt circa 20% van de medewerkers in de zorg bereikt. 80 % wordt dus niet bereikt. Er worden gemiddeld twee dagen / medewerker/jaar besteed aan opleiding. Het grootste deel van het budget gaat naar management development trajecten en naar de overhead van de opleidingsafdeling. De rest gaat naar medewerkers en wordt overwegend besteed aan noodzakelijke vakinhoudelijke bijscholing. 20% Van dat wat medewerkers leren, leren ze door een opleiding/training. 70% Van de uitgaven aan leren wordt besteed aan opleiden. (Bronnen: Chatham & Chivers 2011; Cross, 2007; Tulser 2012).
  De snelle ontwikkelingen maken andere vormen noodzakelijk waarmee professionals hun kennis kunnen vergroten. Kennis vinden wil nog niet zeggen dat de kennis ook wordt toegepast. Behalve het vergroten van de kennis is ook de ondersteuning van het toepassen ervan van belang. In voor zorg! kan met IVZO.net slimmer organisaties, teams en professionals ondersteunen met thematische (online) omgevingen. IVZO.net is een middel om het nieuwe werken te ondersteunen én de kunstmatige scheiding tussen werken en leren op te heffen. Digitale thematische omgevingen vormen een eigentijds initiatief voor de meer traditionele vormen van kennisontwikkeling in organisaties zoals via trainingen. Ook is het dan mogelijk om kennisdeling op een voor deze tijd natuurlijke (lees spectaculaire) manier te laten groeien. De groei van mobiel internet is immers enorm. Iedereen is 24/7 online om op een eigentijdse manier kennis te halen, te produceren en te delen
  Nieuwe leren: Just in time, Strategisch, Blended learning, Output gedreven, Team-/netwerkproces, Performance, Pull & push
  Oude leren:Just in case, Tactisch, Klassikaal, Input gedreven, Individueel proces, Training, Push
 • In alle IVZ-trajecten worden ambities vertaald in mooie strategische doelstellingen. En vervolgens dient zich de vraag aan welk nieuw werkdrag moet worden ontwikkeld, bij wie en hoe? De weg er naartoe, het leren, de looping wordt door sommigen heel enthousiast en spannend ervaren, terwijl anderen liever niet in deze achtbaan instappen. Het is een mooie metafoor om zichtbaar te maken waar het bij IVZO.net om gaat. Het is een eigentijdse manier om kennis die in het veld wordt ontwikkeld, toepasbaar te maken zodat tijdens het werk geleerd kan worden om het nieuwe gewenste gedrag te doen. We zien ook het leren en het leergedrag veranderen. Voor het ontwikkelen van nieuw werkgedrag is 20 % nieuwe kennis nodig en 80 % heeft te maken met het (leren) oplossen van problemen in het werk.
 • 20 % kennis 80 % werk
 • Horen zelfsturend werken en zelfsturend leren bij elkaar.? We hebben bij het ontwerp zoveel mogelijk consistentie nagestreefd. Het is geen normatief platform dat zegt hoe je het moet doen doen. De taakondersteuning zal ook voortdurend worden geactualiseerd met nieuwe voorbeelden en tools. Het platform is ook niet compleet. Voor alle tools moet je naar de website. Voor de meest significante die jouw concreet verder helpen in de praktijk ga je naar ivzo.net. Het noodzakelijk interactieve stuk, de dialoog, het voorbeeldgedrag ….
 • De praktijk ontwikkelt. De praktijk laat zien dat het kan. Wij mogen dit ophalen en veel wordt gebracht. Ivzo.net heeft de absolute bedoeling om jullie te ondersteunen bij de transitieprocessen.
 • HRD-toepassingen
 • Je gaat aan de slag met zelfsturende teams. De helft van de groep gaat een plan van aanpak  maken, de andere helft implementeert al. Bekijk met tweetallen de taakondersteuning die je op papier hebt ontvangen en beantwoord de volgende vragen:
  -          Vink af welke items je hebt toegepast in je eigen praktijk als dat van toepassing is (inhoud)
  -          Bedenk welke vragen je wilt stellen over het onderwerp in de taakondersteuning
  -          Is deze taakondersteuning behulpzaam bij de uitvoering van de taak (voor de ene groep kaders teamsamenstelling vaststellen, voor de andere groep transitie naar zelfsturing onderbouwen)
  -          Kijk op de achterkant van de taakondersteuning naar het taakoverzicht en bedenk welke ondersteuning je nodig hebt in je eigen praktijk
   
   
  Doel van de opdracht: ervaren hoe het is om met taakondersteuning te werken, vragen te bedenken die je ook online kunt stellen, ervaren dat een netwerk je ondersteunt bij de uitvoering van de taken.
 • Najaarscongres 2013 - IVZO.net: Online ondersteuning bij implementatie van zelfsturende teams

  1. 1. IVZO.net IVZO.net: Online ondersteuning bij de invoering van Online ondersteuning zelfsturendebij de invoering van teams zelfsturende teams
  2. 2. Wie zijn wij? • Joyce Theunissen, senior HRD-adviseur In voor zorg! • Vivian Heijnen, Managing Director Tulser
  3. 3. In dit uur • • • • • • • • Intro Wat wij weten en u zo meteen ook Wat is IVZO.net eigenlijk en wat kunt u er mee? Filmpje IVZO.net live Duodate ‘taakondersteuning’ Vragen? En ….
  4. 4. IVZO.net: In voor zorg! Ondersteuning "Instead of just helping people learn what they need to know, why not go further and help people achieve what they need to do?“ Marc J. Rosenberg
  5. 5. Opmerkelijk • • • • • • • • • 100 % van de doelgroepen is ingelogd Gebruik taakondersteuning “plan van aanpak” 100% Frequentie 3x week / 1 x 2 weken Gebruik buiten werktijd Praktische gebruik wordt ondersteunend ervaren Niet-deelnemers nemen toe Samen ontwikkelen 30 % blijft na event actief 50% van de vragen is gerelateerd aan de categorie (=taakondersteuning) „Manier van sturen vaststellen”
  6. 6. VWS KENNIS VELD DELEN, TOEPASSEN ONDERSTEUNING
  7. 7. IVZO.net =  De juiste kennis op de juiste plaats…  Op het juiste moment - bereikbaar - beschikbaar - toepasbaar
  8. 8. IVZO.net: • Ondersteunt professionals bij de invoering van zelfsturende teams • Biedt hiervoor praktische taakondersteuning • Is een online platform • Biedt mogelijkheden voor het delen van kennis en ervaring over de invoering van zelfsturende teams
  9. 9. Waarom IVZO.net? • IVZO.net sluit aan bij de principes van eigentijds leren • IVZO.net maakt het mogelijk om meerdere medewerkers te bereiken met hetzelfde opleidingsbudget • Kennisproductie en –deling via internet is makkelijk & snel
  10. 10. Leren (Nieuwe kennis) leren toepassen Oud gedrag Nieuw werkgedrag DOEN!
  11. 11. Eigentijds leren Van   •Just in case •Operationeel •Klassikaal •Input gedreven •Individueel proces •Training  NAAR •Just in time •Strategisch •Werkleren •Output gedreven •Team-/ netwerkproces •Performance
  12. 12. Zelfsturend werken en zelfsturend leren – – – – – Nieuwe kennis leren toepassen in het werk Actie ondernemen Keuzes maken Taken in het implementatieproces uitvoeren Interactief leren en ontwikkelen
  13. 13. Wat kun je met IVZO.net? • Meten: Bekijk hoe ver jouw organisatie is met de invoering van zelfsturende teams • Ondersteunen: Vind de juiste hulpmiddelen, op het moment dat jij ze nodig hebt • Delen: Wissel ervaringen uit met andere professionals en experts
  14. 14. Meten • Voortgang meten: hoeveel van mijn activiteiten en doelen heb ik al behaald?
  15. 15. Ondersteunen Taakgebieden: 1. Project managen 2. Implementeren • • • • Informatie-items Checklists Vragenlijsten Voorbeelden
  16. 16. Delen • • • • Van documenten, video’s, links, afbeeldingen Ervaringen delen met andere professionals Vragen stellen aan experts Berichten van anderen ‘liken’
  17. 17. Aan de slag? 1. Ga naar www.ivzo.net 2. Klik op direct aanmelden 3. Je komt in de catalogus, klik daar op aanmelden 4. Vul je profiel in 5. Klik op de activatielink in je e-mail 6. Je kunt nu aan de slag in de community Zelfsturing in de zorg!
  18. 18. DE PRAKTIJK ONTWIKKELT! •Kennis en ervaringen •Halen en brengen
  19. 19. Wat kan er nog meer met IVZO.net • Hulpmiddel voor teamcoaches Ontwikkelingstrajecten inrichten - met meerdere organisaties - in de eigen organisatie - met verschillende teams - in een netwerk • Nieuwe thema’s • Koppelen aan intervisie, themabijeenkomsten, masterclasses • Niet - deelnemers
  20. 20. In de praktijk • Doel: – Ervaren hoe taakondersteuning in de praktijk werkt – Ervaren hoe (online) netwerken werkt • 2 soorten taakondersteuning, achterkant overzicht taken • Bekijk met tweetallen de taakondersteuning: – – – – Vink af welke items je al hebt toegepast in de praktijk Welke discussie zou je intern willen starten? Welke extern en met wie? Is deze taakondersteuning behulpzaam? Waarom? Bekijk de achterkant en kruis aan waar je ondersteuning bij wilt hebben
  21. 21. Download ook de gratis app!

  ×