Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Quality of Life
Saskia Emmerik & Annelies Hartmans
De cijfers liegen er niet om

2
Waarom?

3
Waarom?

4
Gevolg

5
Samenvattend

1. De patiënt moet de regisseursstoel overnemen van de
behandelaar, maar niet zijn rol als professional
2. D...
7
Wat is Quli?

ment apps
t zelfmanage
ppstore me
A
8
Quli als concept

Doelen Quli:
• het bevorderen van de kwaliteit van zorg
• terugdringen van de zorgkosten (20%)
• het bev...
Quli als organisatie

1. Quli is een coöperatie zonder winstoogmerk.
2. Quli is gratis voor burgers.
3. Zorgorganisaties b...
Project Zorg 2.0 Amarant Groep
Project zorg2.0


Tweejarig samenwerkingstraject In voor Zorg! en Amarant Groep



Doelen:
 bevorderen zelfredzaamheid ...
Meting maatschappelijke redzaamheid

5 mogelijke scores per domein
1 - acute problematiek

direct hulp nodig

2 - niet zel...
Tijdsmeting medewerkers
Doelstelling zelfredzaamheid
Gewenst resultaat. Voorbeeld: domein Onderwijs, werk en dagbesteding

Groen:
Groen + geel:
Ro...
Doelstelling tijdsbesteding
Gewenst resultaat.

Groen: aandeel contacttijd als % van de totale tijd voor cliënten per 1.3....
Tussenstand
 Ondervonden moeilijkheden / uitdagingen


ontwikkelen voldoende en werkende e-health, organiseren ICT, tijd...
Kennismaking met 3 van de 50 pilot cliënten
LVG: Luuk 24 jaar, zat een half jaar vast, woont nu alleen en heeft een
licht ...
Met Quli: beter, sneller & goedkoper ?
Voorbeeld Huidige zorgverlening
A.Een medewerker gaat 2 keer per
week 2 uur op huis...
Wat is Quli en hoe werkt het?
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg

1,248 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Najaarscongres 2013 - Amarant Groep: eHealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg

 1. 1. Quality of Life Saskia Emmerik & Annelies Hartmans
 2. 2. De cijfers liegen er niet om 2
 3. 3. Waarom? 3
 4. 4. Waarom? 4
 5. 5. Gevolg 5
 6. 6. Samenvattend 1. De patiënt moet de regisseursstoel overnemen van de behandelaar, maar niet zijn rol als professional 2. De behandelaar/zorgorganisatie moet de zorg efficiënter leveren, vanuit bezuinigingsoogpunt 3. De patiënt (en diens netwerk) neemt actievere rol in de zorg, van behandeling tot zelfmanagement 4. De behandelaar gaat zijn specialisme inzetten in een coachende rol Qua verantwoordelijkheden, kennis en beleving zijn er twee rollen die niet dezelfde informatie- en functionaliteitbehoefte hebben 6
 7. 7. 7
 8. 8. Wat is Quli? ment apps t zelfmanage ppstore me A 8
 9. 9. Quli als concept Doelen Quli: • het bevorderen van de kwaliteit van zorg • terugdringen van de zorgkosten (20%) • het bevorderen van de toegankelijkheid van zorg • het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie Quli sluit naadloos aan op de beoogde transformaties van de WMO en Jeugdwet. Daarnaast is Quli het communicatiemiddel tussen client – professional, professionals onderling en netwerk. Quli verbindt.
 10. 10. Quli als organisatie 1. Quli is een coöperatie zonder winstoogmerk. 2. Quli is gratis voor burgers. 3. Zorgorganisaties betalen afhankelijk van het aantal behandelaars/ begeleiders en aantal cliënten licentiekosten. 4. Van de licentiekosten wordt de doorontwikkeling van Quli betaald. 5. Hoe meer deelnemers, hoe meer ontwikkeling….
 11. 11. Project Zorg 2.0 Amarant Groep
 12. 12. Project zorg2.0  Tweejarig samenwerkingstraject In voor Zorg! en Amarant Groep  Doelen:  bevorderen zelfredzaamheid / zelfmanagement  betere zorg  lagere kosten  Middel: 1 vind-plek met e-health ontwikkelen (Quli) en integreren in werkprocessen  Eerste pilot: 50 cliënten met hun begeleiders  Doelgroep: cliënten die structureel of tijdelijk ondersteund worden door zorgprofessionals, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij (LVB, ouders, ASS).  Na 6 maanden effecten evalueren op zelfredzaamheid en tijdsbesteding met controlegroep (△ waarde toevoegende tijd).
 13. 13. Meting maatschappelijke redzaamheid 5 mogelijke scores per domein 1 - acute problematiek direct hulp nodig 2 - niet zelfredzaam veel hulp nodig 3 - beperkt zelfredzaam hulp nodig 4 - voldoende zelfredzaam functioneert redelijk 5 - volledig zelfredzaam functioneert goed
 14. 14. Tijdsmeting medewerkers
 15. 15. Doelstelling zelfredzaamheid Gewenst resultaat. Voorbeeld: domein Onderwijs, werk en dagbesteding Groen: Groen + geel: Rood: % cliënten zelfredzaam bij start pilot per 1.9.2013 % cliënten zelfredzaam na pilot per 1.3.2014 % cliënten nog niet zelfredzaam na pilot per 1.3.2014 Doelstelling: Meer cliënten uit de pilotgroep (Quli gebruikers) zelfredzaam t.o.v. controlegroep (niet Quli gebruikers) per 1 maart 2014
 16. 16. Doelstelling tijdsbesteding Gewenst resultaat. Groen: aandeel contacttijd als % van de totale tijd voor cliënten per 1.3.2014 Doelstelling: per 1.3.2014 zijn medewerkers minder tijd kwijt met reizen, rapporteren, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten voor de client.
 17. 17. Tussenstand  Ondervonden moeilijkheden / uitdagingen  ontwikkelen voldoende en werkende e-health, organiseren ICT, tijd en stabiliteit medewerkers/cliënten voor de pilot, leren anders gaan werken.  Gebruikersreacties: cliënten en medewerkers zijn enthousiast over de nieuwe mogelijkheden.  Cliënten: gebruiken nieuwe tools, gaan met hulp van hun sociale netwerk of alleen aan de slag met: online communicatie, takenplanning, elearning en digitale coaches.  Zorgprofessionals: zien dat cliënten meer mogelijkheden krijgen, kunnen met Quli kiezen voor 'hulp op afstand' of 'hulp zoals gebruikelijk'. Zien dat Quli nodig is, willen zorg en ondersteuning blijven bieden die de cliënten nodig hebben ook als het beschikbare budget per cliënt afneemt.  Vervolgstappen:    evalueren op doelstellingen en tijdsbesteding (met controle groep) starten tweede pilot met 500 cliënten door ontwikkelen Quli hulpmiddelen (kwaliteit en kwantiteit)
 18. 18. Kennismaking met 3 van de 50 pilot cliënten LVG: Luuk 24 jaar, zat een half jaar vast, woont nu alleen en heeft een licht verstandelijke beperking. Ouders: Mieke 33 jaar, heeft een licht verstandelijke beperking een man en 2 kinderen. ASS: Kai 40 jaar, woont sinds kort alleen na het overlijden van zijn moeder en heeft autisme. Alle drie kwamen dit jaar, om verschillende redenen, in grote problemen terecht en zijn sindsdien afhankelijk van professionele hulp. Ze krijgen 2 keer per week thuis 2 uur hulp en ondersteuning. De doelstellingen zijn: nieuwe problemen voorkomen, emoties op orde krijgen, leren het huis op orde te houden, leren de administratie te voeren en leren om de financiële zaken goed te regelen.
 19. 19. Met Quli: beter, sneller & goedkoper ? Voorbeeld Huidige zorgverlening A.Een medewerker gaat 2 keer per week 2 uur op huisbezoek bij een client; De reistijd per week bedraagt 2 u A: in totaal 276 uur Tijdens het huisbezoek: •Ondersteuning bij uitvoeren taken •Hulp bij oplossen van problemen •Uitleg en instructies om de zelfredzaamheid te vergroten •Evaluatie voorgaande periode •Maken afspraken volgende periode Na 1 jaar heeft client doelstellingen behaald Zorgverlening met Quli A1. Huisbezoeken medewerker: • week 1-4: 2 x per week • week 5-8: 1 x per week • week 9-26: 1 x per 4 weken • week 27-52: geen De reistijd per week bedraagt 22 m A2. Contacten Quli 30 minuten: • week 1-4: 1 x per week • week 5-8: 2 keer per week • week 9-26: 5 keer per week • week 27-52: zo nodig = 30 min.p.w A1 + A2: in totaal 114 uur (- 58%) Activiteiten huisbezoek en Quli zijn gelijk Client gebruikt zelfstandig e-learning, takenplanner, reminders, digitale coaches en contacten netwerk Na 6 mnd heeft client doelstellingen behaald en kan daarna nog een half jaar beroep doen op medewerker
 20. 20. Wat is Quli en hoe werkt het?

×