Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lean startup in combinatie met het businessmodel canvas. Casuïstiek en toepassing!

1,143 views

Published on

Huub Raemakers, partner van TwijnstraGudde, combineert zijn kennis van en ervaring met het businessmodel Canvas met het gedachtegoed van Lean Startup. Hij geeft een korte inleiding, behandelt een casus en gaat vervolgens met de deelnemers aan de slag om ‘businesswise’ invulling te geven aan nieuwe product-markt-combinaties.

Published in: Business
 • Did u try to use external powers for studying? Like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? They helped me a lot once.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ich kann eine Website empfehlen. Er hat mir wirklich geholfen. ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐ Zufrieden und beeindruckt.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Lean startup in combinatie met het businessmodel canvas. Casuïstiek en toepassing!

 1. 1. Huub Raemakers Nieuwegein 20 april 2015 Lean Startup in de Zorg Business- en verdienmodellen in de langdurige zorg
 2. 2. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 2|© Twynstra Gudde |
 3. 3. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 3|© Twynstra Gudde |
 4. 4. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 4|© Twynstra Gudde | ‐ Even voorstellen. ‐ Wat gaan we doen tijdens de workshop? Welkom
 5. 5. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 5|© Twynstra Gudde | 1. Welkom (5min) 2. Inleiding Lean Startup (10min) 3. Casus: wonen zonder zorgen (10 min) 4. Opdracht (20 min) 5. Plenaire terugkoppeling (30min) 6. Vragenronde en afsluiting (5 min) Agenda
 6. 6. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 6|© Twynstra Gudde | 2. The Lean Startup Methode “Lean Startup is een methode om het instrument business model canvas toe te passen”
 7. 7. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 7|© Twynstra Gudde |
 8. 8. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 8|© Twynstra Gudde | ‐ Lean Startup is een iteratief proces, waarbij voortdurend de onderdelen van het business model worden getoetst: het gaat er om zoveel mogelijk te leren. ‐ Aan de hand van de uitkomsten wordt er doorontwikkeld (persevere) of iets nieuws bedacht (pivot). ‐ Des te meer leercycli hoe beter het is: Fail Fast Foreward. The Lean Startup Methode
 9. 9. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 9|© Twynstra Gudde | ‐ Lean Startups beginnen niet met een businessplan, maar beginnen met een zoektocht naar een business model. Weg met verspilling Lean Leerproces Bouw, meet, leer Aannames Business model canvas Waardepropositie Minimaal werkend product Feedback “Ga naar buiten!” Experimenteren Ontdekken Iteratief Geen blauwdruk The Lean Startup Methode: De essentie
 10. 10. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 10|© Twynstra Gudde | ‐ Lean Startup is een aanpak voor innovatie van producten en diensten in grote onzekerheid. ‐ Wanneer de omgeving sterk in beweging is en niet goed te voorspellen is. ‐ Wanneer er ruimte is om te experimenteren. ‐ Wanneer bestuur/directie bereid zijn om niet alleen te verbeteren, maar ook te vernieuwen. ‐ Wanneer de interactie met de cliënt / patiënt en zijn/haar omgeving gezocht moet worden, om antwoorden te ontdekken. The Lean Startup Methode: Wanneer?
 11. 11. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 11|© Twynstra Gudde | 1. Business Model Canvas Entrepreneurs weten dat zij in het begin alleen maar een idee hebben en een set aan aannames over hun business model. 2. Customer development Gericht op het voortdurend aanpassen van de aannames in het business model door vroegtijdige feedback van klanten. Experimenteren en Minimaal Werkend Product zijn instrumenten voor het vroegtijdig verkrijgen van deze feedback. 3. Agile development Gericht op het elimineren van de verspilling van tijd en middelen, door producten en diensten incrementeel en iteratief te ontwikkelen. The Lean Startup Methode: Bouwstenen
 12. 12. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 12|© Twynstra Gudde | ‐ Customer Discovery (ontdekken) Vertaalt de visie in een aantal aannames over de bouwblokken van het nieuwe initiatief (business model canvas). Vervolgens wordt een plan gemaakt om al deze aannames met experimenten te toetsen. ‐ Customer Validation (valideren) Hierbij wordt getest of het ontwikkelde business model daadwerkelijk zou kunnen werken. Zo niet: terug naar customer discovery. Customer development
 13. 13. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 13|© Twynstra Gudde | ‐ Artikel ‐ Verhaal ‐ Story Board ‐ Video ‐ Interview ‐ Value board ‐ Observatie ‐ Tekenfilmpje ‐ Brochure ‐ Marktonderzoek ‐ Website (Wizard of Oz) ‐ Advertentie ‐ Prototype: testopstelling ‐ Simulatie ‐ Split testing (Optie A of Optie B) ‐ Brochure dienstverlening ‐ … Instrumenten voor deelexperimenten Call to Action “Wat mensen zeggen en wat ze doen zijn twee verschillende zaken”
 14. 14. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 14|© Twynstra Gudde | ‐ Minimaal Werkend Product wordt binnen de methodiek MVP: Minimum Viable Product genoemd. ‐ De interventie of de dienst niet en detail uitwerken, maar genoeg om te kunnen toetsten en experimenteren (een prototype). ‐ Het MVP is een basis voor je experimenten. ‐ Wist u dat Dropbox pas werd begrepen toen zij er het bekende filmpje van maakten? Minimaal Werkend Product: Integraal beeld
 15. 15. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 15|© Twynstra Gudde | Samenvatting
 16. 16. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 16|© Twynstra Gudde | Casebeschrijving ‘wonen zonder zorgen’3
 17. 17. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 17|© Twynstra Gudde | ‐ Zorgorganisatie Wonen Leven en Zorg (WLZ) heeft de visie dat door het wegvallen van de verzorgingshuizen er een een ‘gat in de markt’ is ontstaan. ‐ In de stad zal er, is de gedachte, een behoefte zijn van (kwetsbare) ouderen die vinden dat ze niet langer veilig thuis kunnen wonen. ‐ Maar zij kunnen/willen ook niet naar een verpleeghuis, daar zijn ze ‘te goed’ voor. ‐ WLZ wil speciaal voor deze doelgroep een ‘wonen zonder zorgen huis’ ontwikkelen, waar kwetsbare ouderen veilig en met zorg oud kunnen worden. Een nieuw ‘wonen zonder zorgen’ huis
 18. 18. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 18|© Twynstra Gudde | Relatiebeheer Klanten Inkomsten WaardepropositieKernactiviteiten Strategische Partners Kosten Distributie kanalen Kern Bezittingen Business model canvas ‘Wonen zonder zorgen’ huis
 19. 19. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 19|© Twynstra Gudde | Bouwblok Hypothese 1 Klanten Ouderen ouder dan 70 jaar, alleen of met partner, modaal+ inkomen, wonend in de stad. Doelgroep is geschat op 250 alleenstaanden en paren. Behoeften zijn veiligheid, sociale contacten en zorg op maat als nodig. Behoud eigen regie en zelfstandig wonen. 2 Waardepropositie Het ‘wonen zonder zorgen huis’ biedt huurappartementen, waar mensen alleen (30m2) of in paren (60m2) particulier kunnen wonen. In het huis zijn betaalde voorzieningen. Gedacht wordt aan voeding, welzijn, zorg, wassen, beveiliging en schoonmaak. 3 Relatiebeheer De relatie met de bewoners wordt onderhouden door een persoonlijk contactpersoon van WLZ, die 24/7 per telefoon bereikbaar is en tweewekelijks langs komt. 4 Distributiekanalen Voor de verkoop wordt een website en een partnerprogramma ingericht. Een groot makelaarskantoor met meerdere vestigingen in de stad biedt de appartementen aan. 5 Kernactiviteiten De kernactiviteiten zijn: marketing, verkoop, verhuizen en levering. Deze activiteiten worden vanuit zorgorganisatie WLZ ingevuld, samen met de partners. 6 Kernbezittingen Het pand is in eigendom van WLZ en wordt verbouwd tot 75 appartementen. Daarnaast is er personeel in dienst van WLZ dat hierop ingezet kan worden. 7 Strategische partners Welzijnsorganisatie ‘Vrije tijd’ (activiteiten), Makelaars (verkoopkanaal) en IKEA (inrichting). 8 Kostenstructuur Koop vastgoed, verbouw, afschrijving, inrichting publieke ruimte, onderhoud, personeel, domotica, voeding en vervoer 9 Inkomsten Huurpenningen, abonnementen en losse verkoop. Business model canvas ‘Wonen zonder zorgen’ huis
 20. 20. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 20|© Twynstra Gudde | ‐ Jullie worden in 9 groepen ingedeeld, die ieder voor één bouwblok een experiment gaan ontwerpen om de hypothese (geheel of gedeeltelijk) te toetsen en te leren. ‐ “Ontwerp een experiment voor jouw bouwblok van het BMC om de aannames te toetsen.” ‐ HOE: Op welke manier ga je experimenteren om te toetsen of het bouwblok goed is bedacht? ‐ LEREN: Wat wil je concreet leren met dit experiment? ‐ WIE: Op wie richt het experiment zich? ‐ Na de opdracht krijgen jullie 2 minuten om je experiment toe te lichten (elevator pitch). Gebruik hiervoor een flip-over vel! Opdracht (20 minuten)
 21. 21. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 21|© Twynstra Gudde | ‐ Ieder groepje presenteert zijn experiment in de carrousel in 2 minuten. ‐ Na de carrousel bespreken we de experimenten (inhoud, maar vooral proces). ‐ Vervolgens gaan we in gesprek over de Lean Startup als methode om het Business Model Canvas toe te passen. 5. Plenaire terugkoppeling (9x2 minuten)
 22. 22. Lean Startup in de Zorg 20 april 2015 22|© Twynstra Gudde | Huub Raemakers, partner strategie en innovatie in de zorg E-mail: hrk@tg.nl Mobiel: 0630230984 6. Vragenronde en afsluiting
 23. 23. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Huub Raemakers hrk@tg.nl

×