Successfully reported this slideshow.

Friese meren

1,100 views

Published on

In De Friese Meren zijn vanaf juni 2014 vier Sociale wijkteams Zorg en één overkoepelend expertiseteam operationeel. Uniek in de aanpak van De Friese Meren is dat de wijkverpleegkundige een belangrijke rol heeft in het Sociale wijkteam Zorg.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Friese meren

  1. 1. Pilot Balk Sociaal Wijkteam en Expertiseteam
  2. 2. Deelnemende partijen in sociaal wijkteam • Thuiszorg Zuidwest Friesland – Wijkverpleegkundige • Miks – maatschappelijk ondersteuner • Tinz – dementie ketenzorg casemanager • Gemeente – ouderenadviseur • Gemeente - zorgadviseur
  3. 3. Deelnemende partijen expertteam • Hof en Hiem – deskundige ouderenzorg • Tinz – dementie ketenzorg deskundige • Maeykehiem – deskundige verstandelijk beperkten • GGZ – deskundige psychiatrie
  4. 4. Diverse overlegsituaties met organisaties • Expertteams • Overleg Wonen, welzijn en zorg (vastgoed) • Overleg Soarch yn it Doarp (toegang) • Overleg Foar inoar team (expertise)
  5. 5. Nu klein – nu leren • Straks niet alleen huidige Wmo maar ook nieuwe taken uit AWBZ en oriëntatie op herindicatie • Straks niet alleen ouderen, verstandelijk beperkten en psychiatrisch patiënten maar ook alle andere doel- /patiëntgroepen • Straks niet alleen Balk maar geheel De Friese Meren • Doel: goede organisatievorm en goed aanbod vinden in praktijk
  6. 6. Samenleving Ouders, kinderen, familie, sociale netwerken, wijk, dorp, kerk wijkagent, welzijnswerk Basisvoorzieningen Basisvoorzieningen Bieden: informatie en advies, voorlichting, vroegsignalering en preventieve programma’s, (1e lijns-)primaire zorg Aanvullend: Consultatie, signaleren aan en schakelen sociaal wijk team indien ondersteuning nodig is die de reguliere werkzaamheden overstijgen Deelnemers: huisarts, bibliotheek, welzijns- en opbouwwerk, ouderen advies werk, fysiotherapie, diëtist, pedicure Sociaal wijkteam Specialistische uitvoering Expertise- team Sociaal wijkteam Bieden: Informatie en advies, signalering, analyse en vraagverheldering, inschakelen specialistische ondersteuning Zorgt voor: 1 huishouden 1 plan 1 aanspreekpunt (aansluiting bij andere domeinen) Deelnemers: Wmo-zorgadviseur, maatschappelijk ondersteuner, wijkverpleegkundige Expertiseteam Bieden: Consultatie, diagnosticeren, handelings- adviezen (indiceren) Deelnemers: deskundigen op gebied van ouderen, psychiatrie en verstandelijk beperkten Specialistische uitvoering Bieden: de noodzakelijk beoordeelde professionele zorg Deelnemers: alle zorg aanbieders
  7. 7. Werkwijze • Klant/burger belt de gemeente • Telefoniste gemeente schakelt door naar SWT in Balk • SWT geeft antwoord of maakt zsm afspraak • 2 leden SWT houden “keukentafel” gesprek • SWT maakt verslag, als klant akkoord is direct uitvoering geven aan voorziening/verstrekking
  8. 8. Vragen? Jaap Glas, Programmamanager Sociaal Domein j.glas@defriesemeren.nl

×