Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dialoogsessie 4.6: Crabbehoff: 'De zinvolle (wederkerige) relatie centraal bij persoonsgerichte zorg'

65 views

Published on

Op 19 april 2017 vond het eindcongres In voor zorg! in het Beatrixtheater te Utrecht plaats. Bekijk de presentatie van Crabbehoff gegeven tijdens het congres.

In deze dialoogsessie ging Crabbehoff in gesprek over de zinvolle relatie in de zorg. Zorg opgevat als het aangaan van een betekenisvolle verbinding. Wat maakt een (werk)dag de moeite waard? En wat maakt (jo)uw leven zinvol? In voor zorg! hielp bij het opzetten, implementeren en borgen van een cultuur- en gedragsverandertraject rond zingevingsgericht werken bij Zorggroep Crabbehoff. Hierbij speelden de kernwaarden en de visie van de organisatie een belangrijke rol.

Published in: Healthcare
  • Be the first to like this

Dialoogsessie 4.6: Crabbehoff: 'De zinvolle (wederkerige) relatie centraal bij persoonsgerichte zorg'

  1. 1. De zinvolle relatie centraal waar mensen zorgen voor mensen Zien -wij zijn betrokken- Bewogen worden -wij zijn verantwoordelijk- In beweging komen -wij zijn ondernemend-
  2. 2. Signalement ZonMW Zingeving in Zorg (2016) waar mensen zorgen voor mensen
  3. 3. Zingevingsgericht werken (Zgw): -van traject tot integraal programma- • Scholing • Communicatie • Ethische reflectie • Onderzoek ‘jullie zijn aandeelhouders van Zgw’ waar mensen zorgen voor mensen
  4. 4. Themadagen : Verbinding  Met elkaar -Identiteit (wie je bent)  Met jezelf -Spiritualiteit (wat je raakt)  Met de ander-Zingeving (wat waardevol is) Waar mensen zorgen voor mensen
  5. 5. Handgesprek: met collega’s / vrijwilligers met bewoners / cliënten waar mensen zorgen voor mensen
  6. 6. Handgesprek Duim: wat gaat goed, waar ben je trots op? Wijsvinger: welke richting wil je op, wat zou je doen als je dat zelf zou mogen bepalen? Middelvinger: waar heb je last van, wat hindert je? Ringvinger: waar hecht je aan en waar ben je trouw in? Pink: waar voel jij je klein in en waar heb je ondersteuning bij nodig? waar mensen zorgen voor mensen
  7. 7. STELLING: Zorg is geen product maar een relatie waar mensen zorgen voor mensen
  8. 8. Gouden momenten in de zorgrelatie wisselwerking tussen geven en ontvangen: iets betekenen voor elkaar waar mensen zorgen voor mensen
  9. 9. De zinvolle relatie centraal persoonsgerichte zorg : relatie, aandacht, kleine momenten waar mensen zorgen voor mensen

×