Congres In voor zorg! Thuis - Zorgpaden binnen de eerstelijnszorg

1,883 views

Published on

Presentatie gegeven door Anja de Vries, Ariane Hamming en Annemarie Schaap over zorgpaden binnen de eerstelijnszorg. De presentatie gaat o.a. over het project Zichtbare schakel (ZonMw programma).

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Congres In voor zorg! Thuis - Zorgpaden binnen de eerstelijnszorg

 1. 1. WorkshopZORGPADEN BINNEN DEEERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG In voor zorg congres - 10 december 2012 Anja de Vries Ariane Hamming Annemarie Schaap
 2. 2. Onderwerpen in workshop1.  Aanleiding: project Zichtbare Schakel2.  Ontwikkeling werkmethodiek3.  Totstandkoming handleiding4.  Nieuwe ontwikkelingen5.  Tips & tricks om zelf met werkmethodiek aan de slag te gaan
 3. 3. 1. De aanleiding:Zichtbare Schakel Een ZonMw programma
 4. 4. Bereiken wij de juiste burgers?
 5. 5. Motie Hamer¤  Integrale aanpak wonen, zorg en welzijn stimuleren.¤  Te beginnen in de 40 aandachtswijken¤  Met extra inzet wijkverpleegkundige functie.¤  Hiermee de verbinding tussen vraag en aanbod te optimaliseren.¤  Passend bij behoefte kwetsbare burger (<SES)¤  Inzet verpleegkundigen mag geen financieringsgrond hebben (WMO-AWBZ-ZvW)
 6. 6. Tweetal projecten toegekend1. Schiedam-Nieuwland 1,6 FTE per jaar &2. Schiedam- Oost 1,3 FTE per jaarWerkzaamheden verdeeld over 6 verpleegkundigen
 7. 7. Doel en beoogde resultaten vanhet project:“Verbeteren van een integrale aanpak tussen wonen, zorg en welzijn door meer wijkverpleegkundigen in de krachtwijken”Doelstelling 1¤  Het aantal klantcontacten is 900 (Oost), 1100 (Nieuwland) op jaarbasis.Doelstelling 2¤  Ruim 10% van deze bewoners zal gedurende de subsidieperiode de gezondheid als beter gaan ervaren.Doelstelling 3¤  Tevredenheid van de ketenpartners is een 8.
 8. 8. Samenwerking tussen:¤  Huisartsenpraktijken Damzicht en Centrum¤  Thuiszorgorganisatie Careyn Zuwe Aveant¤  Algemeen Maatschappelijk werk¤  Gemeente Schiedam¤  GGZ Bouwman¤  Riagg¤  Woningbouworganisatie Woonplus¤  Argos thuiszorg (casemanager)
 9. 9. Eerstelijnsverpleegkundige functieNaast reguliere taken in de zorgverlening, ook:1. Vroeg signaleren, analyseren en doorverwijzen2. Zorg verlenen, adviseren, verbinden en toe leiden3. Verbeteren bereik van interventies onder relevante doelgroepen.4. Registreren en volgen5. Monitoren van beleidsrelevante informatie als feedback voor lokaal gezondheidsbeleid
 10. 10. Herpositionering van dewijkverpleegkundige¤  Eerstelijnsverpleegkundige in 1 team samenwerkend met huisartsenvoorziening¤  Samen kunnen zij zorg dragen voor naadloze overgangen in de domeinen wonen, zorg en welzijn in de vorm van casemanagement.¤  Taak; contact leggen, signaleren en doorverwijzen naast haar zorgtaken.¤  Preventie en zorg en nazorg optimaal
 11. 11. Wat na subsidieperiode?¤  Eerstlijnsverpleegkundigen laten starten vanuit de huisartsenvoorziening.¤  Uitbreiding takenpakket, zodat zij naast AWBZ ook ZvW zorg kunnen leveren¤  Casemanagement heeft de toekomst! Hierin past Zichtbare Schakel signaleringsfunctie ook in de toekomst zeker te stellen.
 12. 12. 2. Ontwikkeling werkmethodiek
 13. 13. Wat doen we feitelijk¤  Via dit project worden eerstelijnsverpleegkundigen vanuit Careyn thuiszorg ingezet in de huisartsenpraktijken.¤  Verpleegkundigen uit de thuiszorg en huisartsenvoorziening werken samen. In één team.¤  Huisarts is veelal toegeleider voor 1ste huisbezoek (1ste jaar huisarts enige verwijzer)¤  Aldaar “uitrol” van één van de zorgpaden.
 14. 14. Zorgpad
 15. 15. Wat zit in een Zorgpad ?¤  Omschrijving van het probleem¤  Tot hoe ver reiken deskundigheden¤  Richtlijn tijdsinvestering, thuis en/of later op praktijk ontvangen.¤  Verwijsmogelijkheden lokaal.¤  Rapportage
 16. 16. Zorgpaden die we ontwikkelen
 17. 17. Werkwijze¤  Eerstelijnsverpleegkundigen vanuit Careyn thuiszorg ingezet in de huisartsenpraktijken.¤  Eerstelijnsverpleegkundige werkt onder verantwoordelijkheid van huisarts.¤  Huisarts zet verpleegkundige in.¤  Eerstelijnsverpleegkundige is zelfstandig werkende professional: koppelt terug aan arts.¤  Arts en verpleegkundige maken gebruik van Schiedamse zorgpaden.
 18. 18. Hoe sturen we ze op stap ?¤  Met gerichte vraagstelling huisarts¤  Met achtergrondkennis van die huisarts / inzage in HIS¤  Met kennis van zorgpaden waarlangs ze de betreffende problematiek kan benaderen.¤  Met ondersteuning taal & cultuur¤  Sinds dec 2010 toegerust met iPad als hulpmiddel
 19. 19. Registratie in Promedico1.  Alle patiënten een ICPC Z10 geven MET VLAGGETJE met de naam Zichtbare schakel, episode blauw maken2.  Vervolgens een van de 13 onderstaande icpcs die past bij de reden van bezoek OOK MET VLAGGETJE3.  Ook de aangegeven meetwaarde invoeren, daarop kan later teruggezocht worden wie bij welke diagnose in het project meedoen.Voorbeelden:Zorgpad ICPC code LABUITSLAG1.Eenzaamheid Z04.4 ACAI2. Rouwverwerking Z23 ACAR3. Depressie/somberheid P76 ACCPVerder in Promedico gewoon het consult info invoeren als deelcontact onder de betreffende episode
 20. 20. Ondersteunende instrumenten¤ Werken met de iPad (protocollen, richtlijnen, zorgpaden, vertaaltool, meetinstrumenten, inlog in HIS of thuiszorgdossier, excel, word, citrix, printfunctie, FDF lezen/bewerken)¤ Deskundigheidsbevordering door hiatenbox Waarin casus, hiaat en toegevoegde waarde verpleegkundige wordt vermeld, besproken in casuïstiekbesprekingen
 21. 21. De werkmethodiek WERKMETHODIEK zorgpaden hiatenbox casuïsitiek besprekingZORGPADEN
 22. 22. Aantal impressies…
 23. 23. Criteria voor succes¤  Profiel van de professional¤  Capaciteit¤  Goede onderlinge relatie¤  Toegang tot dezelfde systemen¤  Goede relatie met andere zogverleners¤  Actuele beschrijving sociale kaart¤  Slimme ICT¤  Commitment
 24. 24. 3. Totstandkoming handleiding werken met ZORGPADEN in de eerstelijns gezondheidszorg CC zorgadviseurs | Curenz | Nivel | ZonMw
 25. 25. AanpakSubsidie ZonMw voor samenwerking Nivel, Curenz & CC¤  Literatuuronderzoek & panelonderzoek¤  Procesevaluatie werkmethodiek Schiedam¤  Beschrijving methodiek middels stappenplan¤  Toetsing door professionals¤  Toepassing handleiding in de praktijk
 26. 26. Impressie handleiding INHOUDSOPGAVE START VOORWOORD P07 INLEIDING P09 INVENTARISEREN OF WERKEN MET ZORGPADEN 0 GESCHIKT IS VOOR HET WERKGEBIED P12 BEPALEN VAN DE ONDERWERPEN 1 VOOR DE ZORGPADEN P34 OPSTELLEN VAN EEN 2 PLAN VAN AANPAK P42 INVULLEN VAN DE 3 ZORGPADEN P50 IMPLEMENTEREN VAN DE 4 WERKMETHODIEK P62 EVALUEREN VAN DE 5 WERKMETHODIEK P72 CONTINU VERBETEREN VAN 6 DE WERKMETHODIEK P78 EN VERDER LITERATUURLIJST P85 OVER ONS P89 BIJLAGE #1: METHODISCHE VERANTWOORDING P93 BIJLAGE #2: DRIE VOORBEELD ZORGPADEN UIT SCHIEDAM P97 5
 27. 27. #1. Informerenvan de collega’s #2. Keuze van de onderwerpen #3. Prioriteren van de onderwerpen #4. Clusteren van de onderwerpen GO/ NO35 GO
 28. 28. ZORGPAD WERKBLAD !"#$%&()()*+$%*,$-./(*0,$10 2-(+,*0-+3456#74$+8 DOELGROEP ZORGPAD INVULINSTRUCTIE 97)-:--+4;**,%<"*//-7$104=-(0 2-(+,*0-+3456#74$+8 !"#$%&()*%&)+"&$$+, 9/,"--0 2-(+,*0-+3456#74$+8 -%.%/01+0)2)# 3))4""#5"&()+%.%/01+0)2)#)+6%7#!00+(%& >*%$%4??@.AB9?? 2-(+,*0-+3456#74$+8 6%)8&)9))*(:()6)2"&%;#&)#1+0)2, C(),"-(*/-#, 2-(+,*0-+3456#74$+8 <=>2&0>)# 3))4""#5)*8).=>2&0>)#!00+()6)2"&%;#&)#? DE%$,"-(*/-#, 2-(+,*0-+3456#74$+8 /"&)10+%), F-7&$1+%()*+$%*,$-./(*0,$10 2-(+,*0-+3456#74$+8 @"&%;#&)#2)+.2)/&%)4 3))4""#5"&A)&2)+.2)/&%)4%.!"#()2"&%;#&)# G#H-(-+*H6$%-#(%4 2-(+,*0-+3456#74$+8 !"#()6)/"&)10+%), I#(%-4/(*<,$,$+-( 2-(+,*0-+3456#74$+8 DOEL VAN HET ZORGPAD J*%-:*+*)-(%4 2-(+,*0-+3456#74$+8 B0)*)# 3))4""#5"&A)&(0)*%.!"#A)&60+12"(, K*(,$<$/*,$-<*<" 2-(+,*0-+3456#74$+8 C)+"#&500+()*%78):)%1)#""+:+)1%)!0)+()+ D)./A+%745%)()!)+"#&500+()*%78)%.!00+A)& L-(%7*6$+)%&() 2-(+,*0-+3456#74$+8 0#&5)+2)#9)A))+!"#(%&60+12"(, J+%#7,*,$-4&$-0-+"#$% 2-(+,*0-+3456#74$+8 E#(%/"&%)!00+60+1 D)./A+%74A%)+A0)()%#(%/"&%)!00+60+19%##)# (%)#&&)80>)#, !**7<*<" 2-(+,*0-+3456#74$+8 BESCHRIJVING ZORG ?--%,-7$104&()6-(7-+-( 2-(+,*0-+3456#74$+8 M$N,$%,- 2-(+,*0-+3456#74$+8 %#(%&60+12"( K*,$N+,-+46-(,-)-+=(H$)$+) 2-(+,*0-+3456#74$+8 E#A0$(60+1:.">)#!"&&%#1 3))4))#.">)#!"&&%#1!"#()60+1(%)1)90()# I-,=-(04/*77$*,$-6-4&() 2-(+,*0-+3456#74$+8 50+(&, G6-($)-4H$%<$/7$+-%.$+%,*+,$-%O4+*:-7$103 56#74$+8 F%&)+"&$$+ 3))4))#0#()+90$5%#1!"#()60+1!"#$%&() *%&)+"&$$+, BORGING ZORGPROCES A*//(,*)-4-+4A-)$%,(*,$-4P6-(7-)4-+4 >-%<"($1R4"-4H-4(-%#7,*,-+4)-(*//(,--(H4-+4 -0$&) D)./A+%74()+0$&)(%)))#2"&%;#&%#(%&60+12"( ,-(#)(*//(,*)-Q )-(-)$%,(--(H4=(H-+O4=**(4H-&-4)-)-6-+%4=(H-+4 (00+*002&,C"#>0>)#&!"#!)+5%76%#1&0&)%#() /)-%7*)-+4-+4=*++--(4-+4:-,4=-70-4R(-S#-+,$-4 60+1G>)&9%79)A0+)#()9).*%.>0>)#&)#)#/+%&)+%" &-4,-(#))-0//-7H4=(H-+4$+4,-*:6-(7-))-+T H%7(.2"( 3))4""#5"&A)&&%7(.2"(%.!00+()60+1+0$&), 2=*7$,-$,%U()$+) >-%<"($1R4"-4H-40=*7$,-$,46*+4H-4&()4)-U()H4 =(H,T C)+)%.&)().8$#(%1A)%( 3))4""#5)*8)().8$#(%1A)%(>%#%>""*!)+)%.&%. 0>A)&60+12"($%&&)8$##)#!0)+)#, SIGNALERING TAAKVERDELING K(-6-+,$-4-+46(-)V%$)+*7-($+)4H(4:$HV H-746*+4%<(--+$+)%$+%,(#:-+,-+ >-%<"($1R4=-70-4%<(--+$+)%$+%,(#:-+,-+4)-U(#$0,4 =(H-+46(4/(-6-+,$-4W46(-)4%$)+*7-($+)T B%./%2*%#).:%#.&"#&%).I*""&"**))#()1)#) 3))49%7)*8)(%./%2*%#)80+&5))+J X$)+*7-+ ?--R4"$-(4=--(4=-70-4%$)+*7-+46**046(0:-+4 .&""#(%)!"#&0)2"..%#16%7#J()""+(!"# ?5"&()8)+#&"8)#6%7#L U$++-+4H$,4&()/*HT ().0/%"*)8""+&50+(&#">)*%789)2""*( ?%#5)*8)!0*10+()()8)+#&"8)#>0)&)# (00+()&A)>"&%)8$%&A)&60+12"(K 50+()#$%&1)!0)+(L ?5"&()(00+*002&%7()#4+)M$)#&%)%., C)+2*))18$#(%1) N)+#&"8)#JO!$*%#P 57 Q$%."+&. N)+#&"8)#JO!$*%#P56 @RQS)+ N)+#&"8)#JO!$*%#P
 29. 29. HIATENBOX TYPE HIAAT in zorgsysteem/in organisatie/in zorgverlening professional/praktijk Naam professional Datum Korte casusbeschrijving Omschreven hiaat Uitgezette acties Verpleegkundige bijdrage Volgende stap richting cliënt/ andere partijen Leidende zorgpad!"#$%""&$"&$(""%)$""#$%""&$"&$*(""$("%"#+$!"#$%""&$"&$,--#.+$/""0$12"&2#$&"-320*20415$(-*$20$67".$1--38--&$977&$:;332"$*"-,+<"&9736"#0$.2"#$:"$6"=-,"#32:%$"&977&$*"$=7&6"#$.-*$."$2#>&-0*&;4*;;&$6"&"6"3.$20?$@7"$%;##"#$."$12-*"#$2#6"9;3.$(7&."#)$92-$7#32#"$7,6"92#6$7>$32"9"&$7$-2"&+$A#$1"*$3--*0*"$6"9-3B$82:$(2"$.2"#"#$."$12-*"#$2#6"3"9"&.$*"$(7&."#+$C--%$12"&$,"*$"3%--&$->0&-%"#$79"&?$@"*$20$--#$*"$8"9"3"#$7,$."$12-*"#$*"$&;8&24"&"#$#--&$1"*$*D"$12--*)$7>*"("3$7$=7&612--*)$7&6-#20-*2"E&-%*2:%12--*$7>$12--*$2#$."$"&077#32:%"$.2"#0*9"&3"#2#6?$ORGANISEER CASUÏSTIEKBESPREKINGENF;$:"$."$2#>&-0*&;4*;;&$&7#.7,$1"*$2#9;33"#$9-#$."$12-*"#$1"8*$6"&"6"3.$20$1"*$*2:.$7,$4-0;G0*2"%8"0&"%2#6"#$*"$6--#$7&6-#20"&"#?$H7%$12"&977&$20$""#$--#*-3$0*-"#$9-#$8"3-#6?/2"$.2"#"#$"&$-33",--3$82:$."$4-0;G0*2"%8"0&"%2#6$--#("=26$*"$=2:#+$I33"&""&0*$=2:#$.-*$."$9"&3""6%;#.26"#)$JH@K"&0)$4-0",-#-6"&0)$."$8"*&7%%"#$1;20-&*0"#$"#$"9"#*;"3"$-#."&"$8"*&7%%"#$.204232#"0?$L--&#--0*$20$1"*$2#*"&"00-#*$7,$82:$ 69
 30. 30. 4. Huidige ontwikkelingen-  Inventariseren mogelijkheden app-  Implementatie impuls-  Doortonwikkeling handleiding met praktijkvoorbeelden
 31. 31. Mogelijkheden app Uw zo SCHETSEN VAN DE APP hebbe overal zorgp social uw or Zelf h invoer social aanvu het de altijd blijft. startscherm menu overzicht van zorgpadenvrijdag 22 juni 2012
 32. 32. Mogelijkheden appAPP - ZICHTBARE SCHAKELS zorgpad zorgpad zorgpad zorgpad 1 stap hiaat invoeren stroomschemarijdag 22 juni 2012
 33. 33. Mogelijkheden app APP - ZICHTBARE SCHAKELS sociale kaart sociale kaart combinatie van alfabetisch/ kaart zorgpad/sociale kaart functievrijdag 22 juni 2012
 34. 34. Implementatie impuls¤  Organisaties die overwegen methodiek over te nemen: ¤  Den Haag ¤  Gezondheidscentrum Presikhaven en thuiszorg Eemland te Arnhem ¤  Huisartspraktijk Sirius in Klazienaveen en Thuiszorg Icare ¤  TSN Thuiszorg Groningen & huisartsen ¤  Samenwerkende Thuiszorgorganisaties in Rotterdam ¤  Thuiszorgorganisatie Vierstroom, Gouda, Zoetermeer & o
 35. 35. Doorontwikkeling¤  In voorjaar 2013 doorontwikkeling handleiding (integratie van eerst praktijkvoorbeelden)
 36. 36. 5. Tips & vragen
 37. 37. Boodschap die wij graagmeegevenØ  Ga werken aan de hand van zorgpaden, benut hiervoor de handleiding (toepasbaar in iedere wijk)Ø  Organiseer de thuiszorg vanuit de huisartsenvoorziening met één informatie-systeemØ  Eerstelijnsverpleegkundigen, verreik elkaars kennis en vaardigheden door te werken vanuit 1 eerstelijns team.Ø  Casemanagement kan rol vervullen van ZSØ  Buurtbudget WMO, AWBZ en ZVW voor integrale samenwerking.
 38. 38. Digitale versie handleidingGratis verkrijgbaar via:¤  www.eerstelijnszorgpaden.nl¤  Of: www.curenz.nl
 39. 39. Met dank aan de betrokkenorganisaties:

×