Congres In voor zorg! Thuis - Monitor eerstelijns ontwikkeling

1,603 views

Published on

Waar wil je over 3 jaar zijn? En hoe weet je hoe je er nu voor staat, hou je de vinger aan de pols en kun je bijsturen? In voor zorg! heeft met Careyn en Centrum Huisartsen Schiedam een eigen instrument ontwikkeld om via zelfevaluatie de voortgang van de vernieuwing te monitoren.
Annemarie Schaap (CC Zorgadviseurs) en Hans Dijkema (In voor zorg-coach/CC Zorgadviseurs) gaven deze presentatie tijdens het congres In voor zorg! Thuis op 10 december 2012.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Congres In voor zorg! Thuis - Monitor eerstelijns ontwikkeling

 1. 1. zorgadviseurs Workshop monitor eerstelijns ontwikkeling Presentatie IVZ congres 10/12/12 Hans Dijkema & Annemarie Schaapwoensdag 12 december 2012
 2. 2. HANS DIJKEMA ANNEMARIE SCHAAP senior adviseur adviseurwoensdag 12 december 2012
 3. 3. AAN HET EIND VAN DEZE SESSIE, HEEFT U: - Geleerd van een succesvol praktijkvoorbeeld - Inzicht in het zelf ontwikkelen via het stappenplan - Tips & tricks ontvangen om zelf aan de slag te gaan WORKSHOPwoensdag 12 december 2012
 4. 4. Organisatiebeelden - Wat voor dier? - Met welke eigenschappen?woensdag 12 december 2012
 5. 5. Verschillende beelden... verschillende idealen... verschillende komaf... maar wel SAMENwerken!woensdag 12 december 2012
 6. 6. AANLEIDINGwoensdag 12 december 2012
 7. 7. DOEL Vergaande integratie in de buurt tussen eerstelijn, thuiszorg en buurtnetwerk. SAMENWERKINGSPARTIJEN - Centrum Huisartsen Schiedam - Careyn. DIVERSE PROJECTEN Ondersteund vanuit In voor zorg. AANLEIDINGwoensdag 12 december 2012
 8. 8. De centrale vragen: - Waar willen we over 3 jaar staan? - Waar staan we nu? - .............? AANLEIDINGwoensdag 12 december 2012
 9. 9. Waarom een monitor? - vinger aan de pols - vage ambities concretiseren - inzetten als procesinterventie Op zoek naar een geschikt instrument... 1. eerst ‘programma van eisen’ opstellen 2. vervolgens oriëntatie bestaand aanbod van modellen AANLEIDINGwoensdag 12 december 2012
 10. 10. Twee modellen onder de loep 1. POSITIEBEPALING OP MAAT m.b.v. INK-model (www.ink.nl) uitgewerkt door Renee Bering voor zorgorganisaties (Bering Consult) AANLEIDINGwoensdag 12 december 2012
 11. 11. In het kort: Ontwikkelperspectief van acitviteit, proces-, organisatie- naar ketenoriëntatie Toepassing: Quickscan, positiebepaling (op maat), zelfevaluatie Voor- en nadelen: + zelfevaluatie vanuit diverse stakeholders + goede opening voor gesprek - INK ordening bevat risico verlies van focus - weinig toegevoegde waarde - gaat vooral over 1 organisatie, minder over samenwerking AANLEIDINGwoensdag 12 december 2012
 12. 12. 2. ONTWIKKELINGSMODEL VOOR KETENZORG (Mirella Minkman) AANLEIDINGwoensdag 12 december 2012
 13. 13. In het kort: - Generiek instrument & online vragenlijst - Ordening resultatenanalyse via 9 bouwstenen en 4 ontwikkelfasen Toepassing: Instrument om te bepalen in welke fase van de ontwikkeling de keten is Voor- en nadelen: + mogelijkheid tot vergelijkbaarheid en benchmark op termijn + goede opening voor gesprek - destijds nog in ontwikkeling - standaard ipv maatwerk - verplicht ‘uit handen geven’ i.p.v. zelf doen /eigen regie. AANLEIDINGwoensdag 12 december 2012
 14. 14. KEUZE: EEN EIGEN INSTRUMENT VOOR MONITOREN - Eigen regie erg belangrijk - Vrij ‘eenvoudig’ te maken - Maatwerk past bij ambitie/doel/proces - Eenvoudig in gebruik - Hulpmiddel voor zelfevaluatie - Krachtige interventie in samenwerkingsproces AANLEIDINGwoensdag 12 december 2012
 15. 15. INSTRUMENTwoensdag 12 december 2012
 16. 16. DE ESSENTIE - Excel-sheet met apart tabblad per resultaatveld - Serie stellingen per resultaatveld - Score op schaal 1-5 - Ruimte voor toelichtingwoensdag 12 december 2012
 17. 17. woensdag 12 december 2012
 18. 18. woensdag 12 december 2012
 19. 19. aanpassen van #4 de vragenlijst toetsen bij #3 gebruikers bouwen van #2 instrument vergaren van #1 informatie INSTRUMENTwoensdag 12 december 2012
 20. 20. aanpassen van #4 de vragenlijst OP ZOEK NAAR VISIE + BEOOGDE RESULTATEN toetsen bij #3 gebruikers - visie-beleidsdocumenten diverse partijen #2 bouwen van instrument - projectenmateriaal - vergaderstukken vergaren van - gesprekken met sleutelfiguren #1 informatie INSTRUMENTwoensdag 12 december 2012
 21. 21. aanpassen van #4 de vragenlijst HULPMIDDELEN toetsen bij - Excel #3 gebruikers - voorbeeldvragenlijsten bouwen van ORDENING #2 instrument - Stellingen op 5 aspecten #1 vergaren van - Met toelichting dmv 4 vragen informatie INSTRUMENTwoensdag 12 december 2012
 22. 22. DOOR MIDDEL VAN aanpassen van #4 de vragenlijst - gesprekken - schriftelijke feedback toetsen bij #3 gebruikers WAT OPVIEL bouwen van - hoge ambities #2 instrument - vage beelden vergaren van - verschil in beelden en #1 informatie verwachtingen - niet iedereen is ‘aangesloten’ INSTRUMENTwoensdag 12 december 2012
 23. 23. aanpassen van RESULTAAT #4 de vragenlijst - 70 stellingen, verdeeld over 5 toetsen bij resultaatsgebieden met #3 gebruikers bijbehorende kernvragen - Wat is er bereikt? bouwen van - Welke volgende stappen of activiteiten? #2 instrument - Welke aandachtspunten? vergaren van #1 informatie INSTRUMENTwoensdag 12 december 2012
 24. 24. 5 RESULTAATSGEBIEDEN - Cliënt - Professionals en onderlinge samenwerking - Leiderschap en cultuur - Organisatie en bedrijfsvoering - Maatschappij INSTRUMENTwoensdag 12 december 2012
 25. 25. INZICHTENwoensdag 12 december 2012
 26. 26. TWEE METINGEN TOT DUSVER - 1e meting na ruim 0,5 jaar projectensamenwerking - 2e meting na 1,5 jaar samenwerking RESULTATENANALYSE - procesmatig: tijdens werkconferenties - in het behalen van de gestelde doelen - in hoeverre men wel/niet op de hoogte is INZICHTENwoensdag 12 december 2012
 27. 27. !"#$%&()*"+,*-.$#*-)#//&,0#,*/&#,)* &" ANALYSE #1 %" %" $" ()*+,,)-,)"./0"1234)" $" 15)--+06)0"2-+)05" #" #" !" !" #" $" %" &" " overzicht van score stellingen client INZICHTENwoensdag 12 december 2012
 28. 28. !"#$%&((")*)*+",--"(-"*$%.#"** $/"(()+")*0(")/* ANALYSE #2 "!!# &"$!# &"!!# ()*)+)),# %"$!# -.+)/,# %"!!# -01# !"$!# 234)+,# !"!!# ()*)+)),# -.+)/,# -01# 234)+,# verschillen in gemiddelde score stellingen client INZICHTENwoensdag 12 december 2012
 29. 29. !"#$%%"&%"()*+" (,"&&$-."-/&$"-, ("$!# ANALYSE #3 ("!!# "$!# "!!# )*+*,**-# &"$!# &"!!# .*/01//*,/# %"$!# 2,3*4#5#6*/01//*,/# %"!!# !"$!# !"!!# )*+*,**-# .*/01//*,/# 2,3*4#5#6*/01//*,/# gemiddelde score stellingen client INZICHTENwoensdag 12 december 2012
 30. 30. !"#$%%"&%"()*+"$%$,-$, .,/011+%",*"+)/"&&$,- ANALYSE #4 "$!# "!!# &"$!# &"!!# -./012/# %"$!# 31014115# %"!!# !"$!# !"!!# %# &# # (# $# )# *# +# ,# %!# %%# %&# %# %(# %$# %)# gemiddelde en spreiding in antwoorden per stelling INZICHTENwoensdag 12 december 2012
 31. 31. ANALYSE #5 totaaloverzicht gemiddelde score op de 5 aspecten INZICHTENwoensdag 12 december 2012
 32. 32. !"#$%&&"()*(+",-",.)/%0"(&) "$!# "!!# ANALYSE #6 &"$!# &"!!# 4*5,66*+6*#789:*#-;+5*<-.# 4*5,66*+6*#789:*#=>-;>:,#&!%&# %"$!# ?@*:>++#.*5,66*+6*#&!%&# %"!!# ?@*:>++#.*5,66*+6*#&!%%# !"$!# !"!!# *+ #%# +,- # +,- # # # +,- !# +,- %# +,- &# +,- # +,- /# $# +,- # +,- # +,- # +,- # () .#$ () .#1 () .#2 *+ #3 () -.#& () .# () .#/ () .#0 () -.#% () .#% () .#% () .#% () .#% .#% . () +,-. +,- +, *+ *+ *+ *+ *+ *+ *+ *+ +, *+ *+ *+ *+ *+ () () gemiddelde score per stelling in 2011 en 2012 INZICHTENwoensdag 12 december 2012
 33. 33. GELEERDE LESSEN + Krachtig hulpmiddel om eigenaarschap diverse betrokkenen te versterken + Levert niet alleen cijfers op, maar ook concrete feedback voor de projecten + Analyse op vele manieren in te zetten - Heldere instructie gewenst - Actief inzamelen nodig INZICHTENwoensdag 12 december 2012
 34. 34. AAN DE SLAGwoensdag 12 december 2012
 35. 35. Zelf een monitor ontwikkelen #1 Keep it simple: benut de besproken stappen #2 Maak gebruik van moderne hulpmiddelen zoals online vragenlijsten (Google forms) of slimme functies in Excel #3 Maak gebruik van het materiaal van Careyn/CHS (verkrijgbaar bij In voor Zorg, N.B. enige kennis van Excel is noodzakelijk)woensdag 12 december 2012
 36. 36. Gebruiken als interventie in het veranderproces - Formuleer met elkaar de streefsituatie in conrete stellingen - Laat alle samenwerkingspartners de monitor invullen - Bespreek de resultaten tijdens een gezamenlijke werkconferentie - Zorg voor een (objectieve) gespreksleider - Presenteer de resultaten en laat de deelnemers reageren opwoensdag 12 december 2012
 37. 37. DISCUSSIEwoensdag 12 december 2012
 38. 38. DISCUSSIE - Verbetersuggesties voor de monitor? - Ideeën om de monitor zelf toe te passen? Overige tips, tricks en vragen?woensdag 12 december 2012

×