Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

1,735 views

Published on

De presentatie die Radboud Quik en Jeroen Bos van Careyn gaven over de overgang naar het concept 'Het Dorp'. De presentatie is gegeven tijdens het congres In voor zorg! Thuis op 10 december 2012.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Congres In voor zorg! Thuis - De overgang naar 'Het Dorp': hoe pak je dat aan?

 1. 1. De overgang naar ‘Het Dorp’:hoe pak je dat aan? Radboud Quik Lid Raad van Bestuur Jeroen Bos directeur Zorg Thuis
 2. 2. “Welkom bij Careyn” Groot en klein zijn tegelijk Een grote transitie, hoe pak je dat aan? Wat heb je daar voor nodig? Wat zijn de essenties in de transitie? En wie doet het eigenlijk? 2
 3. 3. Werkgebied en omvang 45 gemeenten in 4 regios: Utrecht stad en regio Utrecht Breda e.o. Zuid Hollandse Eilanden (Voorne Putten Rozenburg, Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard) DWO-NWN (Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg-Noord) In cijfers: 15.500 klanten Zorg Thuis 2.500 klanten Wonen met Zorg 14.000 medewerkers / 7.000 fte 2.600 vrijwilligers € 470 miljoen omzet (2012) 3
 4. 4. Portfolio Verpleeghuis- en verzorgingszorg Verpleging en verzorging thuis Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijk werk en thuisbegeleiding Huishoudelijke zorg Geboortezorg Personenalarmering Gezondheidscentra; huisartsenzorg, fysiotherapie, apotheek 4
 5. 5. Urgentie om te veranderenBelangrijkste redenen voor transitie: Bekostiging zorg en welzijn onder druk; noodzaak om anders te gaan werken Zorgvraag verandert Lage medewerkertevredenheid VVT-sector Dreigende tekorten op arbeidsmarkt 5
 6. 6. Visie Careyn: Het DorpZorg kan anders, beter, doelmatiger Metafoor van Het Dorp Dichter bij de klant Integraal, samenwerking binnen het netwerk Veel ruimte voor klant en zorgprofessional Met alle moderne technologische mogelijkheden 6
 7. 7. De bouwstenen van Het Dorp Lokaal = kleinschalig, dichtbij de Integraal = netwerk vanklant, gericht op de lokale situatie. professionals uit 1ste en 2de lijn, Wijkgericht. lokaal integraal informele zorg, welzijn, overige actoren in de wijk Autonomie geldt voor Vervangen van 2e door 1e medewerkers en voor klanten. autonomie substitutie lijnzorg, taakherschikking binnen Meer vrijheid, meer 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn. verantwoordelijkheid Zorg op afstand 7
 8. 8. De start van de transitie: lokaal Pilots met 5 wijkteams Wijkgerichte aanpak Alle ruimte voor eigen initiatief Projectbudget per team beschikbaar Training, faciliteiten Coaching 8
 9. 9. Tussenevaluatie Geweldige energie in de pilot-wijkteams Verfrissende ideeën Toegenomen tevredenheid onder medewerkersMaar ook: Drukte van alledag regeert Moeite met kaderen, geen (eenduidige) doelstellingen Lokale pilots, lokale oplossingen Veel tijd nodig om tot resultaten te komen 9
 10. 10. Bijstelling van de aanpakHet goede behouden, maar toch veranderen.Hoe houden we energie in de teams?Hoe komen we tot standaard maatwerk, zonderblueprint?Wie bepaalt tempo?Waar hebben de teams behoefte aan? 10
 11. 11. Het vervolg: samen ontwerpen Centraal ontwikkelen i.s.m. de teams Klankbordgroep van professionals Fase 0: checklist en herinrichting van teams De start markeren per team: de koffer Visie + 3 basismodules o Zelfregie o Informele zorg o As wijkteam - huisarts Randvoorwaarden: ICT, scholing Rollen en taken in het team 11
 12. 12. Stand van zaken en next steps Netwerk met informele zorg en ketenpartners Geïntegreerde 1e lijnszorg Mogelijkheden voor substitutie Zelfsturing o.b.v. wijkbudget Digitalisering Lichtere managementstructuur Herzien van de supportorganisatie Verbreding naar geheel Careyn (2013 e.v.) Start Experiment Regelarme Instelling (2013 – 2014) 12
 13. 13. Experiment Regelarm Start Experiment Regelarme Instelling (2013 – 2014) Rugwind of een extra complexiteit? Scope: heel Zorg Thuis, alle extramurale producten Lumpsum financiering Diverse wijzigingen in het primair proces: o Zelf indiceren o Klantprofielen o Vereenvoudigde administratie en declaratie 13
 14. 14. Strategie en managementHoe is dit proces te sturen?VertrouwenDuidelijke focus en prioriteringConsistentie in strategie en uitvoeringSponsoring vanuit de topDirecte betrokkenheid door adoptie van teamsAfspraken nakomen en veranderingen afmaken 14
 15. 15. Essenties van de veranderstrategie Stip en stappen: visie en route moeten helder zijn Visie en instrumenten centraal ontwikkelen, maar altijd in samenwerking met de professionals Beginnen waar de energie zit Tussentijdse stappen markeren Verandering moet altijd verbetering zijn Houd het klein Lijnmanagement is dienend aan de professional. 15
 16. 16. Tot slotHoe verhoudt Het Dorp zich tot het nieuwe Regeerakkoord?En welk advies heeft u voor het vervolg van Het Dorp? 16

×