Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belbinspel

1,142 views

Published on

Psycholoog Belbin concludeert dat 8 verschillende rollen vervuld moeten worden in een succesvol team. Wie heeft welke rol? Kom erachter tijdens het Belbinspel.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Belbinspel

 1. 1. Belbin heeft als psycholoog veel onderzoek gedaan naar het functioneren van teams. Om een team goed te laten functioneren moeten de teamleden natuurlijk verstand van zaken hebben datgene waarmee ze belast zijn, maar dat is niet voldoende. Wil een team goed functioneren moeten er ook bepaalde “teamrollen” vervuld worden. Hij is tot de conclusie gekomen dat er 8 verschillende rollen vervuld moeten worden. Maar niet iedereen is goed in al die acht rollen, maar dat hoeft ook niet. Als alle leden samen maar die 8 rollen vervullen. Sommige personen scoren hoog op 1 bepaalde rol, maar er zijn ook mensen die op meerdere rollen hoog scoren. Het gaat om de volgende 8 rollen: De voorzitter ( Vz ) Brengt mensen tot overeenstemming. Is doelgericht, stuurt en durft beslissingen te nemen. Laat de kracht van ieder teamlid zo goed mogelijk tot zijn recht komen. Tolerant ten aanzien van ideeën van anderen. Sterk genoeg om adviezen naast zich neer te leggen. Loopt het risico te snel besluiten te nemen, die onvoldoende zijn doorgesproken. De vormgever/vormer ( Vg ) Oefent sterke invloed uit op de besluitvorming. Zoekt uitdaging in de discussie en stuurt aan op daden en vooruitgang. Durft opvattingen van anderen te bestrijden en een minderheidsstandpunt in te nemen. De generator/plant ( Ge ) Wordt soms als drammerig, autoritair of ongeduldig ervaren. Productief onder druk en bij hoge snelheid. Heeft veel verbeeldingskracht en is origineel. Genereert creativiteit en oorspronkelijke ideeën. Gaat het voor de hand liggende uit de weg en maakt nieuwe openingen. Heeft de neiging "op te gaan" in zijn/haar ideeën en daardoor het contact met de bestaande werkelijkheid te verliezen. Roept soms weerstanden op door gebrek aan praktische zin. Heeft een kritische houding ten opzichte van "behoudende" mensen. 1
 2. 2. De doordenker/ monitor ( Doord ) Analyseert de zaken en houdt ideeën kritisch tegen het licht. Heeft een goed beoordelingsvermogen en strategisch inzicht. Is serieus, voorzichtig en wantrouwt de euforie.Heeft het vermogen om zijn/haar objectiviteit te bewaren. Is goed in het argumenteren en het vinden van alternatieve handelswijzen. Krijgt soms kritiek op zijn/haar analytische, te weinig intuïtieve instelling. De bedrijfsman/vrouw ( Bm ) Een praktische organizator, die beslissingen in concrete werkzaamheden omzet. Heeft sterk behoefte aan duidelijk geformuleerde doelstellingen, een hechte structuur, goede leiding en controle. Richt zich op wat haalbaar en realistisch is. Werkt doelgericht toe naar praktische oplossingen. Heeft moeite met ongedefinieerde situaties. De brononderzoeker ( B.ond ) Gaat "buiten de deur" op zoek naar nieuwe ideeën, ontwikkelingen en informatie. Heeft veel contacten, is sociaal en gezellig. Pikt gemakkelijk ideeën op bij anderen en heeft het ook nodig daardoor te worden geprikkeld om zelf actief te blijven. Gaat snel discussies aan en praat veel. De groepswerker ( Gw ) Stimuleert en ondersteunt de teamleden. Bevordert de communicatie en de teamgeest. Integreert mensen en hun activiteiten en is sociaal opmerkzaam. Richt zich op het algemeen belang en goede samenwerkingsrelaties. Is gevoelig voor sfeer en vermijdt een houding, die oppositie van anderen op kan roepen. De controler/zorgdrager ( Contr ) De man/vrouw achter de schermen, die het planmatige verloop voor zijn rekening neemt. Consciëntieus, houdt in de gaten dat niets wordt overgeslagen.Bewaakt dat er geen onzorgvuldigheden worden begaan en dat niets over het hoofd wordt gezien. Zorgelijk, sterk taakgericht. Staat soms, vanuit bezorgdheid dat de dingen goed gebeuren, de vooruitgang wel eens in de weg. 2
 3. 3. 1. Hierna zijn 10 gekleurde setjes afgedrukt. Een gekleurd setje bestaat uit 40 kaartjes. Op ieder kaartje staat een gedragskenmerk, dat bij een bepaalde rol hoort. Rechts onder staat de code van de betreffende rol. ( bijv: Vz is voorzitter). 2. Knip de kaartjes uit en maak, na goed door elkaar schudden, van iedere kleur een setje. Als je het vaker wil gebruiken of uitlenen aan een collega, dan is het beter om de setjes eerst te plastificeren. 3. Afhankelijk van het aantal deelnemers gebruik je een aantal setjes. Bij 8 deelnemers dus 8 gekleurde setjes. Iedere deelnemer krijgt een gekleurd setje met die 40 kaartjes. 4. De werkwijze is nu als volgt: Lees ieder kaartje afzonderlijk en bepaal wat je ermee gaat doen. Er zijn slechts 3 mogelijkheden: . Als de tekst van het kaartje het meest overeenkomt met het gedrag van bijv Jan, dan geef je dat kaartje aan Jan. . Als je vindt dat de tekst op het kaartje eigenlijk het meest past bij jou zelf, omdat het `t meest op jou zelf slaat, dan houd je het kaartje zelf. . Als je vindt dat de tekst op het kaartje eigenlijk op niemand in de groep slaat, omdat niemand zich op die manier kenmerkt, dan doe je het kaartje op een schotel die midden op de tafel staat. . Vervolgens pak je het volgende kaartje en de procedure herhaalt zich. . Er wordt tijdens dit uitwisselen van kaartjes niet gepraat. 5. Als iedereen klaar is dan vraag je ze om de kaartjes te ordenen naar de code die rechts onder staat. 6. Daarna haal je de resultaten op door per rol per deelnemer te vragen hoeveel kaartjes ze daarvan ontvangen hebben. Je begint men van de deelnemers en de rollen, bijv bij Jan , en vraagt: hoeveel “Vz “ heb je. Dan de volgende etc. 7. Je noteert de resultaten op een flipchart in een matrix: Vz Vg Ge Door.d Bm B.ond Gw Contr Jan Els 3 4 5 6 7 8 tot 3
 4. 4. 8. Vervolgens bespreek je de resultaten en vraag je of een en ander voor ze herkenbaar is. De praktijk wijst uit dat dit in 90% van de gevallen klopt en herkenbaar is. 9. De moraal van het verhaal is dat een ieder nu weet wie welke kwaliteiten heeft en dat ze ook allemaal nodig zijn. Wellicht dat elkaars gedrag nu ook in toenemende mate begrepen en geaccepteerd wordt, terwijl voor die tijd bepaalde rollen zich nogal aan elkaar konden irriteren. Mijn ervaring is dat het als heel verhelderend wordt ervaren en de mensen zich ook meer erkend voelen. 10. Tot slot kan je ook nog kijken naar de totalen per kolom. Dat zegt iets over de verdeling van de rollen over de gehele groep. In het meest gunstige geval krijgen alle rollen ongeveer even veel scores. Maar het kan ook voorkomen dat een bepaalde rol erg onder of over vertegenwoordigd zijn. In geval van ondervertegenwoordiging zou je daar rekening mee kunnen houden als er een vacature in het team is. 11. Het duurt alles bij elkaar ongeveer een uur 4
 5. 5. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 5
 6. 6. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 6
 7. 7. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 7
 8. 8. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 8
 9. 9. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 9
 10. 10. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 10
 11. 11. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 11
 12. 12. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 12
 13. 13. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 13
 14. 14. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 14
 15. 15. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 15
 16. 16. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 16
 17. 17. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 17
 18. 18. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 18
 19. 19. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 19
 20. 20. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 20
 21. 21. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 21
 22. 22. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 22
 23. 23. Is sociaal gericht, een gevoelsmens Gw Zet doorgaans de puntjes op de i. Contr Gaat meestal nauwkeurig te werk Contr Houdt vaak voorstellen kritisch tegen het licht Doord Zoekt dikwijls de overeenstemming op Vz Stuurt dikwijls aan op daden Vg Zoekt dikwijls naar samenhang en verbanden. Vz Wil nogal eens een minderheids standpunt aannemen. Vg Zorgt meestal dat niets wordt vergeten Contr Is goed in argumenteren Doord Heeft moeite met vage voorstellen Bm Zet beslissingen om in concrete daden . Bm Probeert vaak invloed uit te oefenen. Vg Is soms wat drammerig, ongeduldig Vg Is over het algemeen erg tolerant. Vz Heeft behoefte aan doelen, structuur en duidelijkheid Bm Is een typische bruggenbouwer Vz Is vaak flitsend, maar ook wat chaotisch. Ge Staat soms wat los van de werkelijkheid. Ge Is doorgans sterk taakgericht. Bm 23
 24. 24. Is gevoelig voor de sfeer in de groep Gw Is eigenlijk onze pater/mater familias Gw Leest veel vakliteratuur. B.ond Is analytisch, maar weinig intuitief. Doord Wordt een beetje wantrouwend als alles op rolletjes loopt Doord Wordt wat voorzichtig als anderen enthousiast worden. Doord Brengt vaak nieuwe ideeen van buiten naar binnen. B.ond Zoekt bij voorkeur het niet voor de hand liggende . Ge Is origineel en heeft veel verbeeldingskracht . Ge Is creatief en verrasend. Ge Is erg pragmatisch Bm Werkt doorgaans snel en productief Vg Heeft veel externe contacten B.ond Pakt makkelijk ideeën op van anderen B.ond Haalt zijn/haar ideeën vooral buiten de deur B.ond Is een echte teamworker Gw Houdt altijd goed de planning in de gaten. Contr Is realistisch en richt zich op het haalbare. Bm Bevordert de communicatie en de teamgeest. Gw Stuurt en is doelgericht. Vz 24

×