Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aan de slag met in voor zorg presentatie guus bannenberg corona in 2011

3,302 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aan de slag met in voor zorg presentatie guus bannenberg corona in 2011

 1. 1. Corona in 2011 <ul><ul><li>Guus Bannenberg </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorzitter Corona Woonzorgalliantie </li></ul></ul><ul><ul><li>30 mei 2011 </li></ul></ul>
 2. 2. 3 doelstellingen Corona Wonen <ul><li>Alliantie gericht op ontwikkeling en kennisuitwisseling in netwerken </li></ul><ul><li>Franchise gericht op landelijk aanbieden gecertificeerde labels (landelijk merk) </li></ul><ul><li>Branche gericht op lobby ter ondersteuning visie labels (persoonsvolgende bekostiging, scheiden wonen en zorg, communities) </li></ul>
 3. 3. Missie gericht op ondersteunen zelfstandig bestaan <ul><li>Met de ambitie van een landelijk merk biedt Corona wonen, zorg en diensten met als onderscheidende kernwaarden autonomie, gastvrijheid, ontmoeting en toekomstbestendigheid </li></ul><ul><li>Ondersteunen zelfstandig bestaan </li></ul><ul><li>Kernwaarden: autonomie, gastvrijheid, ontmoeting en toekomstbestendigheid </li></ul>
 4. 4. Labels die wooncarrière volgen <ul><li>Opeenvolgende levensfasen: </li></ul><ul><ul><li>Corona Actief Thuis (zelfstandig wonen met service) </li></ul></ul><ul><ul><li>Corona Zorgeloos Wonen (geclusterd zelfstandig wonen in nabijheid van zorg) </li></ul></ul><ul><ul><li>Corona Kleinschalig Wonen (zo zelfstandig mogelijk wonen in groepsverband) </li></ul></ul><ul><li>Gecertificeerd met Perspekt en bewaakt door franchiseovereenkomst </li></ul>
 5. 5. Corona Actief Thuis <ul><li>Alarmering en veiligheid (zorglijn) </li></ul><ul><li>Informatie en advies (lokaal) </li></ul><ul><li>Ontmoeting (lokaal) </li></ul><ul><li>Diensten (servicelijn) </li></ul>
 6. 6. Zowel een servicelijn als een zorglijn <ul><li>Zorglijn (met ZuidZorg): </li></ul><ul><ul><li>Basispakket zorggerelateerde diensten om zelfstandig te kunnen blijven wonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg, huishoudelijke hulp, alarmering, maaltijden, activiteiten, vervoer </li></ul></ul><ul><li>Welzijnslijn (met Lekker Leven) </li></ul><ul><ul><li>Pakket van 44 comfortdiensten </li></ul></ul>
 7. 7. Corona Sociëteit als community in de wijken <ul><li>Building a community </li></ul><ul><li>Zowel landelijk als regionaal </li></ul><ul><li>Digitale Corona Sociëteit op Facebook </li></ul><ul><li>Analoge Corona Sociëteit in eigen regio </li></ul><ul><li>Benoemen regionale voorzitters </li></ul><ul><li>Digitale Corona Nieuwsbrief </li></ul>
 8. 8. Corona Zorgeloos Wonen <ul><li>Zelfstandig wonen </li></ul><ul><li>24-uurs zorgteam </li></ul><ul><li>Restaurant/wijkcentrum </li></ul>
 9. 12. Corona Kleinschalig Wonen <ul><li>6-8 bewoners </li></ul><ul><li>Eigen slaapkamer </li></ul><ul><li>Gezamenlijke huiskamer/keuken </li></ul><ul><li>Gezamenlijke huishouding </li></ul>
 10. 16. Landelijk dekkend netwerk deelnemers <ul><li>23 deelnemers </li></ul><ul><li>Bijna alle provincies en grote steden </li></ul><ul><li>Met servicelabel Corona Actief Thuis dichten witte vlekken </li></ul><ul><li>Perspectief om Corona Wonen te positioneren als eerste landelijke merk </li></ul>
 11. 18. Kennisgroepen voor netwerkontwikkeling <ul><li>Ontwikkeling labels en projecten </li></ul><ul><li>Netwerk deelnemers </li></ul><ul><li>Kennisgroepen: </li></ul><ul><ul><li>Zorgeloos Wonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kleinschalig Wonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Actief Thuis </li></ul></ul>
 12. 19. Investeren in landelijke projecten <ul><li>Thema’s </li></ul><ul><ul><li>Kleinschalig wonen (In voor zorg) </li></ul></ul><ul><ul><li>E-learning trainingen (Foodstep) </li></ul></ul><ul><ul><li>Landelijk servicelabel (Lekker Leven) </li></ul></ul><ul><ul><li>Brasserie restaurantconcept (Boncura) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijkzorg thuiszorgconcept </li></ul></ul><ul><li>Werken met business cases </li></ul>
 13. 20. Meer informatie <ul><li>www.coronawonen.nl </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>LinkedIn Corona Wonen </li></ul><ul><li>Facebook Corona Sociëteit Nederland </li></ul>

×